Suche

Bosch Diesel s.r.o. Jihlava pozval vysokoškolské studenty na tradiční „High-Tech Day“

Bosch představil již pojedenácté studentům vysokých škol společnost, výrobu a moderní automobilové technologie

  • Inovativní automobilová technika a excelentní podniková kultura nalákala vysokoškolské a středoškolské studenty z České republiky a Kraje Vysočina
  • Podpora technického vzdělávání jako součást společenské zodpovědnosti společnosti Bosch
High-Tech Day v Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě

Jihlava – Na již jedenáctý ročník tradiční akce „High-Tech Day“ přijelo 20. října 2018 do jihlavského závodu Bosch přibližně 100 vysokoškolských a středoškolských studentů technického a ekonomického zaměření. Zájem o akci projevili nejen studenti z ostatních částí České republiky, ale významnou měrou se do akce zapojili i studenti z Kraje Vysočina. Kromě prohlídky výrobních prostor jednoho z nejmodernějších závodů Bosch Group dostali studenti možnost poznat práci odborných oddělení společnosti.

Přínosem pro studenty byl přímý kontakt s jednotlivými odborníky a vedoucími pracovníky Bosch. Návštěvní program se skládal z prohlídky výroby a byl pro zájemce doplněn různými odbornými přednáškami na téma moderní automobilové technologie pro osobní a nákladní automobily nebo rozšířená realita z projektu Průmysl 4.0. Zajímavým zpestřením návštěvního programu byla výstava osobních a nákladních automobilů vybavených technologiemi Bosch. Během návštěvy získali studenti také informace o Bosch Group a její obchodní oblasti Powertrain Solutions.

Záměrem akce bylo představit mladým studentům inovativní techniku - speciálně automobilové technologie, závod v Jihlavě, jakož i excelentní podnikovou kulturu společnosti Bosch. Personální oddělení připravilo pro studenty řadu informací o možnostech kariéry a stipendijních programech.

„Protože pocházím z Vysočiny, znám Bosch v Jihlavě velmi dobře a návštěva zdejšího závodu byla pro mne osobně velikým přínosem. Myslím, že díky svému technickému vzdělání budu mít rozhodně dobrou možnost budoucího uplatnění, určitě bych rád nastoupil ve strojírenském oboru,“ podělil se o své dojmy z návštěvy Tomáš Kincl, student oboru Aplikovaná technika pro strojírenskou praxi na Vysoké škole polytechnické Jihlava.

„Myslím, že Bosch má v oblasti automobilového průmyslu velmi dobrou pověst a má k dispozici vynikající technické zázemí. Společnost Bosch Diesel s.r.o. mě zajímá nejen jako špičková firma v oblasti inovativních automobilových technologií, ale i jako velmi atraktivní zaměstnavatel,“ popsala své dojmy z akce Blanka Buchtová, studentka Fakulty strojního inženýrství VUT Brno.

Vzdělávání jako součást společenské zodpovědnosti

Pro Bosch je spolupráce se středními a vysokými školami důležitým bodem do budoucna. Vedle pořádání High-Tech Day spolupracuje závod s vysokými školami například v oblasti odborných praxí a závěrečných vysokoškolských prací.

„Jako největší zaměstnavatel a investor v Kraji Vysočina zároveň vnímáme naši společenskou povinnost umožnit mladým lidem s dobrým vzděláním start do jejich profesního života. Jako závod podporujeme technické vzdělávání například i tím, že jsme již v roce 2002 vybudovali vlastní učňovské středisko. Podporou duálního vzdělávání a podporou technicky zaměřených vysokoškolských studentů tak rozhodným způsobem přispíváme k zajištění budoucnosti závodu v Jihlavě a českého průmyslu,“ doplnil informace k akci vedoucí personálního oddělení Bosch Diesel s.r.o. Oldřich Židlík.

Závod Jihlava

Ve společnosti Bosch Diesel s.r.o. pracuje přes 5 000 zaměstnanců, vyrábějí se zde vysokotlaká čerpadla pro dieselové motory, tlakové zásobníky a regulační ventily tlaku pro systém common rail. V roce 2011 získala společnost prestižní ocenění „Národní cena kvality ČR-Excelentní firma“, v roce 2013 ocenění za prorodinně orientovanou personální politiku firmy „Audit rodina & zaměstnání“, udělované Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. V prosinci 2017 se navíc opakovaně podařilo získat v renomované soutěži nejlepších českých exportérů „Exportér roku 2017“ první místo v kategorii „Exportér roku Kraje Vysočina s největším objemem exportu za rok 2016“. V roce 2018 slaví společnost Bosch Diesel s.r.o. Jihlava 25 let od svého založení.

Kontakt pro novináře:
Mojmír Kolář
Tel.: +420 56758-5601
E-mail: mojmir.kolar@cz.bosch.com

Tags: vzdělávání, Jihlava, studenti, High-Tech Day

Bosch v České republice se skládá ze šesti legálních entit a v roce 2018 zaměstnával 8 674 pracovníků. Konsolidovaný prodej v roce 2018 dosáhl 22 miliard korun (849 milionů eur) a celkový prodej v České republice (tj. včetně dodávek dalším společnostem Bosch) dosáhl částky 53 miliard korun (2,067 miliardy eur). Bosch je v zemi zastoupen všemi svými čtyřmi obchodními oblastmi: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Společnost působí v České republice v 8 lokalitách, z nichž 5 jsou výrobní závody.

Více informací na www.bosch.cz, www.bosch-press.cz.

Bosch Group je vedoucím mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává na 410 000 lidí (k 31. 12. 2018). Prodej firmy za rok 2018 dosáhl hodnoty 78,5 miliardy eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem Bosch Group je přinášet inovace pro propojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě díky výrobkům a službám, které jsou inovativní a budí nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou „Stvořené pro život“. Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a přibližně 460 dceřiných a regionálních firem ve více než 60 zemích světa. Po započtení prodejních a servisních partnerů pokrývá globální vývojářská, výrobní a obchodní síť společnosti Bosch téměř všechny země. Základem pro budoucí růst firmy je její inovační síla. Bosch zaměstnává 68 700 pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje ve 130 lokalitách po celém světě.

Více informací na www.bosch.com, iot.bosch.com, twitter.com/BoschPresse.

Stále hledáte něco?