Suche

Tisková informace #Průmysl 4.0
Sdílet tiskovou informaci

Školicí kampaň: Bosch školí přes 130 000 zaměstnanců v technologiích budoucnosti

Nedostatek pracovních sil: Bosch sází na odborné vzdělání a profesní rozvoj, stejně jako na inteligentní technologie

  • Společnost Bosch nabídla v roce 2022 po celém světě více než 30 000 školicích seminářů pro více než 520 000 účastníků. Více než 130 000 zaměstnanců společnosti Bosch se zaměřilo na zlepšování svých technologických znalostí.
  • Bosch v roce 2022 investoval 300 mil. eur do vzdělávání zaměstnanců.
  • Díky akademiím, školicím programům a školicím systémům pomáhá Bosch i dalším společnostem při školení jejich zaměstnanců.
Pavel Roman

Pavel Roman

X

Stuttgart, Německo – Týká se to každé společnosti. Stárnutí společnosti a nedostatek pracovních sil jsou společenské trendy, které určují podobu 21. století. „Bosch čelí těmto výzvám jako angažovaný zaměstnavatel: Zaměřuje se na školení, zvyšování kvalifikace a na inteligentní technologie, které zaměstnancům usnadňují práci,“ říká Stefan Grosch, člen představenstva společnosti Bosch a personální šéf společnosti. Společnost Bosch nabídla v roce 2022 po celém světě více než 30 000 školicích seminářů, kterých se zúčastnilo přes 520 000 zaměstnanců Bosch. Jedním ze zaměření byla technologická odbornost. Více než 130 000 účastníků mělo možnost získat znalosti v oblastech technologií budoucnosti, jako je elektromobilita, softwarové inženýrství a Průmysl 4.0. „Pokud se podíváme na ukazatele za první pololetí, očekáváme, že v roce 2023 proškolíme přibližně o 50 % více zaměstnanců než v předchozím roce,“ řekl Grosch. Tento závazek ke školení nekončí branami společnosti. Díky akademiím, školicím centrům a školicím kurzům, Bosch také nabízí získat znalosti dalším firmám, zákazníkům a zájemcům. Například v oblasti Průmyslu 4.0 společnost poskytuje více než 100 vzdělávacích programů Bosch o digitalizaci a konektivitě ve výrobě, které jsou k dispozici externě prostřednictvím Bosch Connected Industry, Bosch Rexroth a vzdělávacích institucí.

Bosch čelí těmto výzvám jako angažovaný zaměstnavatel: Zaměřuje se na školení, zvyšování kvalifikace a na inteligentní technologie, které zaměstnancům usnadňují práci,

říká Stefan Grosch, člen představenstva společnosti Bosch a personální šéf společnosti.

Školení: rozvíjení individuálního talentu pro společný úspěch

Na základě dat Evropské komise hlásí tři čtvrtiny podniků v EU potíže s hledáním kvalifikovaných pracovníků a pouze 37 % dospělých se pravidelně věnuje dalšímu profesnímu rozvoji (zdroj: Evropská komise, 2022). „Bosch podporuje celoživotní vzdělávání. To je klíčem k trvalému profesnímu a obchodnímu úspěchu,“ říká Grosch. Je to také zásadní pro hospodářský výkon země. „Chceme-li v Německu udržet prosperitu a zůstat úspěšnou exportní a průmyslovou zemí, musíme ještě více investovat do zvyšování kvalifikace a inteligentních technologií a aktivně toto u lidí podporovat,“ říká Grosch. Bosch nabízí všem zaměstnancům možnost profesního rozvoje. V roce 2022 se zaměstnanci společnosti Bosch zúčastnili v průměru jednoho až dvou vzdělávacích kurzů a kromě toho absolvovali dva až tři online kurzy. Zhruba 6 000 seminářů se zabývá technologiemi budoucnosti. Tyto semináře trvají v průměru dva dny a jsou mimořádně důkladné. Digitalizace často určuje nejen téma a obsah školení, ale také jejich formu: V roce 2022 tvořily online kurzy dvě třetiny všech hodin školení pro zaměstnance Bosch. „Digitalizace se pro firmy a jejich zaměstnance stává podporou vzdělávání. Umožňuje učit se nezávisle na místě a čase a dává lidem možnost vyzkoušet si nové technologie, jako je umělá inteligence, na vlastní kůži,“ říká ředitelka pro digitální technologie společnosti Bosch a členka představenstva společnosti Dr. Tanja Rückert. Jen v loňském roce vynaložil Bosch na profesní rozvoj svých zaměstnanců přibližně 300 mil. eur. „Ve společnosti Bosch vyvíjíme technologie, které jsou ‚Stvořeny pro život‘. K tomu potřebujeme správný tým talentovaných lidí na všech pozicích a potřebujeme, aby se neustále zdokonalovali a rozšiřovali své dovednosti,“ říká Grosch.

Digitalizace se pro firmy a jejich zaměstnance stává podporou vzdělávání. Umožňuje učit se nezávisle na místě a čase a dává lidem možnost vyzkoušet si nové technologie, jako je umělá inteligence, na vlastní kůži,

říká ředitelka pro digitální technologie společnosti Bosch a členka představenstva společnosti Dr. Tanja Rückert.

Zvyšování kvalifikace: Bosch se zaměřuje na průmyslovou základnu

Nedostatek pracovních sil je spojen s náklady. Boston Consulting Group odhaluje ztrátu potenciální produkce německé ekonomiky na 86 miliard eur. Podle Německé obchodní a průmyslové komory je tato ztráta ještě vyšší, a to necelých 100 miliard eur ročně (zdroj: DIHK, 2023). V mezinárodním srovnání zemí s nejsilnějšími ekonomikami jsou ztráty, které utrpěla německá ekonomika, druhé nejvyšší po Spojených státech. „V soutěži o nejlepší talenty musí firmy vsadit vše na jednu kartu. Firemní přístup orientovaný na budoucnost znamená také identifikovat možnosti odborného vzdělávání a profesního rozvoje a nabídnout je zaměstnancům. Mít vysoce kvalifikované zaměstnance je rozhodující konkurenční výhodou,“ říká Grosch. Jako výrobce a technologická společnost věnuje Bosch velkou pozornost profesnímu rozvoji svých zaměstnanců ve výrobních provozech. Například v letošním roce zahájila iniciativu LernWerk, jejíž cílem je vyškolit 24 000 zaměstnanců, aby byli připraveni na digitální transformaci, a to nejprve v německých pobočkách. „Výroba je místem, kde v naší společnosti začíná tvorba hodnot. Zde vytváříme základy obchodního úspěchu. Naše progresivní a efektivní výrobní provozy se vyznačují působivou mírou propojení a digitalizace. Jedním z důležitých předpokladů je zajistit, aby zaměstnanci absolvovali potřebná školení,“ říká Rückert.

Transfer: Bosch poskytuje znalostní a školicí systém

V rámci vzdělávacího programu společnosti Bosch pro ostatní podniky jsou její kurzy Průmyslu 4.0 nabízeny v Německu i jinde prostřednictvím partnerů, jako jsou průmyslové a obchodní komory, vysoké školy a univerzity: „Od Francie a České republiky až po Čínu, Indii a Singapur, vzdělávají podniky své zaměstnance podle německého modelu. Bosch je jedním z průkopníků Průmyslu 4.0 a své znalosti sdílíme po celém světě. Školení Průmyslu 4.0 ‚made in Germany‘ se stává globálním standardem,“ říká Rückert. Kromě programů odborného vzdělávání a profesního rozvoje vyvíjí Bosch školicí systémy, které jsou kompatibilní s učebními osnovami průmyslových a vzdělávacích institucí. Společnost Bosch Rexroth uvádí na trh nový školicí systém Automax 600. S využitím mezinárodně standardizovaných programovacích jazyků a otevřených rozhraní tak uživatelé získají praktické zkušenosti s digitalizací výrobních procesů – včetně ovládání robotických systémů, řízení autonomních dopravních systémů a využívání cloudových aplikací, jako je analýza dat a strojové učení založené na umělé inteligenci.

Automatizace: Technologie Bosch usnadňuje práci

Existují různé způsoby řešení nedostatku pracovních sil. Jedním z nich je odborné vzdělávání a profesní rozvoj a dalším jsou vízové programy pro kvalifikované pracovníky. Klíčovou roli hrají také technologie. Například Bosch Rexroth vyvinul automatizační řešení, které již nevyžaduje žádné odborné znalosti v oblasti automatizace. Uživatelé ctrlX Automation si mohou vybrat z více než 30 běžných programovacích jazyků. Podobně přistupuje společnost i k hydraulice: V budoucnu budou moci zákazníci využít H4U k integraci softwaru Bosch Rexroth do automatizační architektury, kterou již znají, čímž odpadne nutnost budovat vlastní odbornost v oblasti hydrauliky. „Otevřením systémů, interoperabilitou technologií a přesunem hardwarových aplikací do softwaru snižujeme složitost a závislost, například na specialistech,“ říká Rückert. Technologie navíc usnadňují život zaměstnancům, jejichž práce je monotónní, namáhavá nebo nebezpečná. Robotika podporuje nakládání a paletizaci, umělá inteligence pomáhá s optickou kontrolou výrobků, rozšířená realita provází pracovními procesy a dopravní systémy bez řidiče dopravují zboží přímo tam, kde je potřeba. „Pouze zvýšením produktivity můžeme zvládnout dopady stárnutí společnosti. K tomu jsou zapotřebí dobře vyškolení odborníci a technologie, které jim umožní pracovat racionálně a efektivně. Souhra mezi lidmi a stroji a mezi školením a digitalizací je klíčovým faktorem úspěchu,“ říká Grosch.

Kontakt pro novináře:
Pavel Roman
Tel.: +420 261 300 595
Email: Pavel.Roman@cz.bosch.com

Bosch Group je předním mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává zhruba 429 000 zaměstnanců (stav k 31. 12. 2023). Společnost dosáhla v roce 2023 obratu ve výši 91,6 miliardy eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem skupiny Bosch je usnadnit propojený život pomocí produktů a řešení, které buď obsahují umělou inteligenci (AI), nebo byly vyvinuty či vyrobeny s její pomocí. Společnost Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě pomocí inovativních výrobků a služeb, které vzbuzují nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou "Stvořeny pro život". Skupinu Bosch tvoří společnost Robert Bosch GmbH a zhruba 470 dceřiných a regionálních společností ve více než 60 zemích. Včetně prodejních a servisních partnerů pokrývá celosvětová výrobní, inženýrská a prodejní síť Bosch téměř všechny země světa. Základem budoucího růstu společnosti je její inovační síla. Ve 136 pobočkách po celém světě zaměstnává Bosch přibližně 90 000 pracovníků ve výzkumu a vývoji, z toho zhruba 48 000 softwarových inženýrů.

Společnost byla v roce 1886 založena Robertem Boschem (1861–1942) ve Stuttgartu jako „dílna pro jemnou mechaniku a elektrotechniku“. Obchodně-právní struktura společnosti Robert Bosch GmbH zajišťuje podnikatelskou samostatnost Bosch Group. To umožňuje společnosti dlouhodobě plánovat a investovat do důležitých podnikatelských záměrů pro zabezpečení budoucnosti. 94 procent majetkových podílů Robert Bosch GmbH patří veřejně prospěšné společnosti Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadaci Roberta Bosche. Většinová hlasovací práva má však společnost Robert Bosch Industrietreuhand KG, která má zároveň také právo vykonávat funkci společníků. Ostatní podíly a hlasovací práva má rodina Boschových a Robert Bosch GmbH.

Více informací na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.cz, twitter.com/BoschPress.