Suche

Tisková informace #Byznys a ekonomika
Sdílet tiskovou informaci

Hannover Messe 2024: Bosch představuje udržitelná řešení pro automatizaci výroby, vodíkovou ekonomiku a umělou inteligenci

Osm hlavních bodů pro udržitelný průmysl

  • Technologie Bosch pro umělou inteligenci, výrobu a recyklaci baterií, elektrolyzéry, automatizaci továren a vodíkové čerpací stanice.
  • V roce 2023 vzrostl obrat společnosti Bosch v oblasti průmyslových technologií o 10,2 % po očištění o směnný kurz na 7,4 miliardy eur.
  • Tanja Rueckert: „Chceme, aby náš obrat u průmyslových technologií dosáhl do roku 2028 deset miliard eur.“
Pavel Roman

Pavel Roman

X

Stuttgart a Hannover, Německo – Průmyslová výroba je motorem každé ekonomiky, vytváří pracovní místa, zajišťuje prosperitu a prostřednictvím obchodu zajišťuje růst. Až se průmysloví výrobci opět sejdou na letošním veletrhu Hannover Messe, budou i nadále čelit jedné zásadní výzvě: Aby mohli reagovat na klimatické změny, musí se továrny stát udržitelnými a šetřit zdroje. Společnost Bosch je jedním z předních výrobců vybavení pro továrny. Její široké portfolio řešení pro automatizaci továren, vodíkové hospodářství, digitalizaci a umělou inteligenci (AI) pomáhá průmyslovým podnikům dosáhnout ekologické transformace.

Průmyslové technologie Bosch jsou žádané: V roce 2023 se tento dodavatel technologií a služeb dokázal udržet v nestabilním tržním prostředí, které se vyznačovalo geopolitickým napětím, hospodářským poklesem a vlivem úrokových sazeb. Jeho obrat u průmyslových technologií vzrostly na 7,4 miliardy eur. To představuje nárůst o 6,8 %, resp. 10,2 % po očištění o kurzové vlivy. Hlavními faktory tohoto růstu byly akvizice společností Bosch HydraForce a Elmo Motion Control. „S průmyslovými technologiemi sledujeme dlouhodobou strategii růstu,“ říká Tanja Rueckert, členka představenstva a ředitelka pro digitální technologie společnosti Robert Bosch GmbH. „Chceme posílit naši pozici na trhu, rozšířit regionální dodavatelské řetězce a do roku 2028 zvýšit obrat průmyslových technologií na 10 miliard eur.“

Chceme posílit naši pozici na trhu, rozšířit regionální dodavatelské řetězce a do roku 2028 zvýšit obrat průmyslových technologií na 10 miliard eur,

říká Tanja Rueckert, členka představenstva a ředitelka pro digitální technologie společnosti Robert Bosch GmbH.

Na veletrhu Hannover Messe 2024 představí společnost Bosch technologie a řešení v oblasti automatizace, digitalizace a vodíku. „Tím, že začalo využívat umělou inteligenci a digitalizační aplikace mezi prvními, se odvětví průmyslové technologie tak trochu vymyká všem ostatním,“ říká Rueckert. „Software a konektivita pomáhají zvýšit efektivitu, kvalitu a udržitelnost výroby. Jediný způsob, jak zajistit naši životní úroveň a prosperitu, je silný průmyslový sektor.“

Generativní AI: Zlepšení procesů, zvýšení kvality
Ve výrobě chce Bosch využít generativní umělou inteligenci k dalšímu zlepšení řízení, monitorování a kontroly výroby. Ve dvou závodech Bosch v Německu společnost zahájila první projekty, prostřednictvím kterých generativní AI vytváří syntetické obrazy s cílem vyvinout a rozšířit řešení AI pro optickou kontrolu a optimalizovat stávající modely AI. Společnost Bosch očekává, že se tím zkrátí doba potřebná k plánování, spuštění a náběhu aplikací AI ze současných šesti až dvanácti měsíců na pouhých několik týdnů. Tato služba pro generování syntetických dat, vyvinutá výzkumnými pracovníky společnosti Bosch, bude po úspěšném pilotním provozu nabízena všem pobočkám společnosti Bosch.

ctrlX AUTOMATION: Sada nástrojů pro automatizaci
Systém ctrlX AUTOMATION pro automatizaci výroby vyvinutý společností Bosch Rexroth zahrnuje hardware, software a aplikace. Jedná se o otevřenou platformu, která poskytuje všechny stavební prvky pro kompletní automatizační řešení a snižuje náklady na komponenty a inženýrské práce o 30 až 50 procent. Komunita partnerů platformy, souhrnně známá jako ctrlX World, neustále rozšiřuje řadu řešení s hardwarem a především aplikacemi. Doposud svými přednostmi a řešeními přispělo 100 partnerů. Od jeho spuštění před pěti lety se počet zákazníků zvýšil na zhruba 1500. Obrat v této oblasti vzrostl v roce 2023 o 30 %.

Výroba baterií: Komponenty pro automatizovaná zařízení
Ať už jde o elektromobilitu, spotřební elektroniku nebo techniku budov, poptávka po skladování energie je větší než kdy jindy. Bosch Rexroth nabízí komplexní portfolio pro výrobu baterií, které kromě plně otevřeného systému ctrlX AUTOMATION zahrnuje jednotlivé komponenty, systémová řešení a subsystémy s lineárními, spojovacími a přenosovými technologiemi. Rychlost a přesnost jsou také důležité při výrobě baterií. Bosch Rexroth vyvinul lineární roboty, které lze rychle použít pro typické aplikace, jako je manipulace s buňkami a baleními, stejně jako spojování a dávkování. Tyto roboty optimalizují procesy při montáži a demontáži modulů a balení.

Recyklace baterií: Automatizační řešení pro hluboké vybití baterií
Na silnicích se objevuje stále více elektromobilů, které jezdí tiše a s nízkými emisemi. Jejich baterie obsahují vzácné a cenné suroviny, jako je lithium a nikl, jejichž získávání má ekonomický i ekologický smysl. Řešení sady nástrojů Bosch Rexroth pro diagnostiku, vybíjení a demontáž použitých automobilových baterií umožňuje automatizaci těchto procesních kroků, které předcházejí vlastnímu procesu získávání surovin. To umožňuje recyklaci baterií v průmyslovém měřítku a nabízí možnost flexibilního škálování.

Stack a inteligentní modul pro elektrolýzu: Technologie pro vodíkové elektrolyzéry
Společnost Bosch plánuje nejen využití vodíku, ale také inteligentní technologie pro jeho výrobu. Za tímto účelem společnost vyvinula elektrolýzní stack, ústřední prvek elektrolyzéru. Tento stack se skládá z více než 100 elektrolýzních článků, které využívají elektřinu k rozdělení vody na kyslík a vodík. Je navržen pro výkon 1,25 megawattu. To odpovídá výrobě 23 kilogramů vodíku za hodinu. Elektrolýzní stack Bosch je vhodný pro použití v menších zařízeních s výkonem 1 megawatt a více až po velká zařízení s výkonem gigawatt. Očekává se, že bude připraven k uvedení na trh od roku 2025. Bosch navíc plánuje kombinovat svůj elektrolýzní stack s řídicí jednotkou, výkonovou elektronikou a různými senzory, aby tak vytvořil inteligentní modul pro elektrolýzu.

Výrobní a testovací technika: Jak se vyrábějí palivové články
Bosch Manufacturing Solutions (BMG), divize společnosti Bosch pro výrobu speciálních strojů, dodává moderní výrobní zařízení a testovací techniku pro výrobu palivových článků – od jednotlivých komponentů až po kompletní systémy. Celkem více než 50 % potřebného výrobního zařízení pochází od společnosti Bosch. Při testování stacků a systémů se simulují přirozené podmínky pro funkční zkoušku na konci linky, kdy se palivové články PEM podrobují zkouškám. Složení plynu, teplota, tlak a vlhkost jsou zde stejné jako ve skutečném vozidle. Zkušební stanoviště fungují efektivně: 50 % použitého vodíku je využito pro nové testovací procesy. Na veletrhu Hannover Messe bude poprvé představen zkušební stack pro elektrolýzu s protonovou výměnnou membránou (PEM). Tento zkušební typ lze modernizovat pro vývoj i pro funkční zkoušky na konci linky a je k dispozici ve velikostních třídách od 50 kW do 3 MW.

Podvodní pohon eSEA: Elektrifikace zařízení na moři
Vodík se bude v budoucnu často vyrábět v odlehlých oblastech – v poušti nebo na moři – a tedy daleko od míst, kde se bude později používat. Aby byl provoz zařízení na moři, která jsou potřebná pro výrobu ekologického vodíku a zachycování a ukládání CO2, ekonomicky výhodný, musí být jejich technologie výrazně levnější než dosud. Společnost Bosch Rexroth vyvinula elektrické řešení pro ovládání ventilů v podvodních technologických zařízeních v hloubkách až 4 000 metrů. Protože toto řešení již neobsahuje ventily ovládané prostřednictvím hydraulicky poháněných pohonů, odpadá potřeba kilometrů hydraulických vedení pro připojení k hydraulickým pohonným jednotkám nad vodou.

Vodíkové čerpací stanice: pohonná řešení pro stlačování vodíku
Vodíkové čerpací stanice jsou zásadní pro dekarbonizaci dopravního sektoru. Během příštích šesti let má být na celém světě uvedeno do provozu několik tisíc vodíkových čerpacích stanic. Společnost Bosch Rexroth společně s partnery vyvinula škálovatelná řešení pro servohydraulické pohony kompresorů s výkonem od 10 do 280 kW pro stlačování vodíku. Aby bylo možné rychle a jednoduše tankovat vodíkové palivo do vozidel, musí být plyn stlačen až na 900 barů. Ve spolupráci s FirstElement Fuel, lídrem na americkém trhu pro komerční provoz vodíkových čerpacích stanic, bylo vyvinuto nové elektrohydraulicky poháněné kryogenní čerpadlo. Toto kryogenní čerpadlo stlačuje kapalný vodík přímo na tlak 875 barů. Cílem je doplnit 100 kg vodíku do těžkých nákladních vozidel za méně než deset minut. Přímé tankování eliminuje potřebu meziskladovacích nádrží na čerpacích stanicích. První čerpací stanice mají být vybaveny od roku 2025. Společnost Bosch Rexroth navíc ve spolupráci s firmou Maximator Hydrogen vyvinula škálovatelné pohonné jednotky s nízkými nároky na údržbu, jejichž výkon v současnosti dosahuje až 250 kW a které provozovatelům čerpacích stanic nabízejí cenově dostupnou cestu k vodíkové technologii. Nové kompresory na bázi kontejnerů mohou potenciálně snížit celkové náklady na vlastnictví o polovinu ve srovnání s komerčně dostupnými alternativami. Švýcarská skupina Coop Group již používá pro přepravu zboží vodíkové vozy. Ty tankují na pěti čerpacích stanicích vybavených technologiemi Maximator a Bosch Rexroth.

Bosch na veletrhu v Hannoveru
Bosch Rexroth – hala 6, stánek D26
Bosch Connected Industries – hala 9, stánek F27
Bosch Manufacturing Solutions – hala 13, stánek C33

Vybrané panely s odborníky společnosti Bosch

  • Výzkumný summit – panelová diskuse s Dr. Tanjou Rueckert, členkou představenstva a digitální ředitelkou společnosti Robert Bosch GmbH, pondělí 22. dubna 2024, 14:30-15:15, Convention Center (CC), místnost 1
  • Panelová diskuse „The future of SMEs: Organizing sustainability & establishing digital business models“: s Lisou Reehten, generální ředitelkou společnosti Bosch Climate Solutions, úterý 23. dubna 2024, 17:15-17:35, hala 8, stánek D17
  • Panelová diskuse „AI meets automation“ s Hansem Michaelem Krausem, ředitelem ctrlX World, Bosch Rexroth AG, úterý 23. dubna 2024, 13:30-14:00 hod. v hale 3, stánek A76
  • Přednáška „Digital twins: What nobody is talking about“ s Dr. Birgit Boss, Bosch Connected Industry, čtvrtek 25. dubna 2024, 15:00-15:25, pódium konference Průmysl 4.0, hala 8, stánek D17
  • Panelová diskuse „The role of 6G in shaping the next industrial era“ s Andreasem Müllerem, středa 24. dubna 2024, 14:45-15:30, hala 14, stánek H06

Kontakt pro novináře:
Manuela Kaiser
Tel: +49 711 811-44203
E-mail: Manuela.Kaiser@de.bosch.com

Bosch Group je předním mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává zhruba 429 000 zaměstnanců (stav k 31. 12. 2023). Společnost dosáhla v roce 2023 obratu ve výši 91,6 miliardy eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem skupiny Bosch je usnadnit propojený život pomocí produktů a řešení, které buď obsahují umělou inteligenci (AI), nebo byly vyvinuty či vyrobeny s její pomocí. Společnost Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě pomocí inovativních výrobků a služeb, které vzbuzují nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou "Stvořeny pro život". Skupinu Bosch tvoří společnost Robert Bosch GmbH a zhruba 470 dceřiných a regionálních společností ve více než 60 zemích. Včetně prodejních a servisních partnerů pokrývá celosvětová výrobní, inženýrská a prodejní síť Bosch téměř všechny země světa. Základem budoucího růstu společnosti je její inovační síla. Ve 136 pobočkách po celém světě zaměstnává Bosch přibližně 90 000 pracovníků ve výzkumu a vývoji, z toho zhruba 48 000 softwarových inženýrů.

Společnost byla v roce 1886 založena Robertem Boschem (1861–1942) ve Stuttgartu jako „dílna pro jemnou mechaniku a elektrotechniku“. Obchodně-právní struktura společnosti Robert Bosch GmbH zajišťuje podnikatelskou samostatnost Bosch Group. To umožňuje společnosti dlouhodobě plánovat a investovat do důležitých podnikatelských záměrů pro zabezpečení budoucnosti. 94 procent majetkových podílů Robert Bosch GmbH patří veřejně prospěšné společnosti Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadaci Roberta Bosche. Většinová hlasovací práva má však společnost Robert Bosch Industrietreuhand KG, která má zároveň také právo vykonávat funkci společníků. Ostatní podíly a hlasovací práva má rodina Boschových a Robert Bosch GmbH.

Více informací na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.cz, twitter.com/BoschPress.