Suche

Tisková informace #Byznys a ekonomika
Sdílet tiskovou informaci

Nová oblast podnikání: Bosch vyvíjí systémy pro úpravu vody

Společnost nabízí technologii na míru pro celosvětové využití elektrolyzérů při výrobě vodíku

  • Systémy od společnosti Bosch umožňují ekonomickou a ekologickou úpravu vody.
  • Úpravnami vody rozšiřuje Bosch své portfolio o důležitou součást pro výrobu a využití vodíku.
  • Uvedení na trh je plánováno na rok 2024.
  • Technický přístup k úpravě vody bude představen na Bosch Tech Day 2023.
Pavel Roman

Pavel Roman

X

Stuttgart – „Klimaticky neutrální svět se neobejde bez zeleného vodíku,“ říká Dr. Stefan Hartung, předseda představenstva společnosti Bosch. Ta nyní rozšiřuje své pole působnosti a dodává technologie pro úpravu vody. Kromě známé úpravy vody na principu reverzní osmózy bude Bosch v budoucnu nabízet také nově vyvinuté systémy určené zejména pro odlehlé oblasti a místa na moři. „Pokud chcete vyrábět zelený vodík, potřebujete především jednu věc: vysoce čistou vodu. Díky našim speciálním zařízením lze úpravu vody realizovat ekonomicky a ekologicky kdekoli, i v těch nejodlehlejších oblastech světa,“ říká Hartung. Systémy navržené společností Bosch Manufacturing Solutions jsou nejen robustní a nenáročné na údržbu, ale ve srovnání s řešeními běžně dostupnými na trhu tato technologie eliminuje potřebu chemických látek při úpravě vody. Vstupem do nové oblasti podnikání uzavírá Bosch kruh a doplňuje svou nabídku produktů: „Vyvíjíme technologie pro úpravu vody i pro výrobu, stlačování, skladování a použití vodíku – a to pro různá odvětví. Jen málokterá jiná společnost nabízí tak široké portfolio,“ vysvětluje Hartung. Úprava vody je prvním a nejzásadnějším článkem vodíkového hodnotového řetězce.

Společnost vyvinula technologii úpravy vody elektrolýzou v závodech Bosch v Renningenu, Stuttgartu-Feuerbachu a Českých Budějovicích a v průběhu letošního roku přibudou externí pilotní projekty. Uvedení systémů na trh je plánováno na rok 2024. Technologie bude představena na Bosch Tech Day 13. července 2023 ve Stuttgartu-Feuerbachu.

Vyvíjíme technologie pro úpravu vody i pro výrobu, stlačování, skladování a použití vodíku – a to pro různá odvětví. Jen málokterá jiná společnost nabízí tak široké portfolio,

říká Dr. Stefan Hartung, předseda představenstva společnosti Bosch.

Speciální úpravny vody pro nejnáročnější podmínky

Elektrolyzéry vyžadují k výrobě vodíku vodu vysoké čistoty. „Nečistoty ve vodě mohou elektrolyzéry ve velmi krátké době znefunkčnit,“ vysvětluje Dr. Wolfgang Schleifenbaum, vedoucí produktové divize Vodík společnosti Bosch Manufacturing Solutions. V budoucnu se bude vodík vyrábět v oblastech, kde fouká silný vítr nebo většinu času svítí slunce – například v Africe, Jižní Americe nebo severní Evropě. Na moři nebo v poušti jsou výzvy obzvláště náročné: slaná voda, vysoká tvrdost vody, značné vzdálenosti k technickým zařízením úpravu vody ztěžují. Poptávka po speciálních systémech je odpovídajícím způsobem vysoká: Bosch očekává, že od roku 2035 bude po celém světě potřeba přibližně 500 speciálních úpraven vody. Při tepelných a elektrochemických procesech odstraňují zařízení Bosch z vody minerály a získávají tak vysoce čistou vodu. Díky čisticímu procesu bez filtračních médií se provozovatelé mohou zcela obejít bez použití chemikálií. „Zelený vodík je udržitelný pouze tehdy, pokud jeho výroba nezpůsobuje vedlejší škody na životním prostředí, například vypouštěním chemických látek do již tak silně znečištěných vod,“ vysvětluje Schleifenbaum. Pro prediktivní údržbu systémů – i na dálku – nabízí Bosch softwarová řešení, která zajišťují robustní provoz v náročných podmínkách.

Průmyslová zařízení na úpravu vody v rozvinutých oblastech

Poptávka po vysoce čisté vodě pro celosvětové vodíkové projekty je obrovská: Pro dosažení pařížských klimatických cílů očekává společnost Bosch od roku 2050 roční potřebu vody pro elektrolýzu ve výši přibližně čtyř kilometrů krychlových, což je více než objem Starnberského jezera. Také v Německu jsou plány ambiciózní: Německá vláda si stanovila cíl instalovat v Německu do roku 2030 H2 elektrolyzéry o kapacitě deseti gigawattů (Zdroj: Spolková vláda, 2022). EU usiluje o to, aby měla Evropa do roku 2030 kapacitu elektrolýzy 40 gigawattů, a chce vyrábět až deset milionů tun vodíku z obnovitelných zdrojů (zdroj: Evropská komise, 2020). „Vodík hraje rozhodující roli pro zásobování energií v budoucnosti. Pouze s pomocí vodíku se průmysl na celém světě stane klimaticky neutrálním. Bosch dodává technologii úpravy vody, která splňuje různé požadavky na velikost, výkon a umístění elektrolyzérů,“ říká Schleifenbaum. Pro úpravu vody v rozvinutých oblastech bude mít společnost Bosch v budoucnu ve svém portfoliu průmyslová zařízení, která budou využívat procesy reverzní osmózy a iontoměniče k výrobě vysoce čisté vody potřebné pro elektrolyzéry z vody z vodovodu. Díky kombinovanému sortimentu, který se skládá z průmyslových a speciálních zařízení, vytváří Bosch předpoklady pro projekty elektrolýzy po celém světě.

Úprava vody pomocí Technologie pro život Bosch

Technologie Bosch také pomáhají šetřit cenné zásoby pitné vody. Technologie Bosch je obzvláště účinná a snižuje množství vody potřebné pro výrobu procesní vody až o třetinu ve srovnání s běžnými řešeními na trhu. Kromě výroby technologické vody pro elektrolýzu lze speciální zařízení upravit také pro výrobu pitné vody. „V našich systémech pro úpravu vody se řídíme zásadou společnosti Bosch nabízet technologie 'Stvořené pro život'. V regionech, kde je nedostatek pitné vody, můžeme naší technologií přispět ke zlepšení zásobování pitnou vodou,“ říká Schleifenbaum.

Kontakt pro novináře:
Pavel Roman
Tel.: +420 261 300 595
Email: pavel.roman@cz.bosch.com

Bosch Group je předním mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává zhruba 429 000 zaměstnanců (stav k 31. 12. 2023). Společnost dosáhla v roce 2023 obratu ve výši 91,6 miliardy eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem skupiny Bosch je usnadnit propojený život pomocí produktů a řešení, které buď obsahují umělou inteligenci (AI), nebo byly vyvinuty či vyrobeny s její pomocí. Společnost Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě pomocí inovativních výrobků a služeb, které vzbuzují nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou "Stvořeny pro život". Skupinu Bosch tvoří společnost Robert Bosch GmbH a zhruba 470 dceřiných a regionálních společností ve více než 60 zemích. Včetně prodejních a servisních partnerů pokrývá celosvětová výrobní, inženýrská a prodejní síť Bosch téměř všechny země světa. Základem budoucího růstu společnosti je její inovační síla. Ve 136 pobočkách po celém světě zaměstnává Bosch přibližně 90 000 pracovníků ve výzkumu a vývoji, z toho zhruba 48 000 softwarových inženýrů.

Společnost byla v roce 1886 založena Robertem Boschem (1861–1942) ve Stuttgartu jako „dílna pro jemnou mechaniku a elektrotechniku“. Obchodně-právní struktura společnosti Robert Bosch GmbH zajišťuje podnikatelskou samostatnost Bosch Group. To umožňuje společnosti dlouhodobě plánovat a investovat do důležitých podnikatelských záměrů pro zabezpečení budoucnosti. 94 procent majetkových podílů Robert Bosch GmbH patří veřejně prospěšné společnosti Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadaci Roberta Bosche. Většinová hlasovací práva má však společnost Robert Bosch Industrietreuhand KG, která má zároveň také právo vykonávat funkci společníků. Ostatní podíly a hlasovací práva má rodina Boschových a Robert Bosch GmbH.

Více informací na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.cz, twitter.com/BoschPress.