Suche

Tisková informace #Byznys a ekonomika
Sdílet tiskovou informaci

Obchodní rok 2022: Bosch v náročném období dosahuje svých stanovených cílů

Celosvětová expanze zajišťuje příležitosti k růstu

  • Naplnění plánovaného obratu a zisku: V roce 2022 obrat vzrostl na 88,4 miliard eur / obchodní výsledek se zlepšil na 3,7 miliard eur.
  • Předseda představenstva společnosti Stefan Hartung: „Opatření v oblasti ochrany klimatu vyžadují mezinárodní spolupráci.“
  • Místopředseda představenstva společnosti Christian Fischer: „Transformace energetických systémů musí být cenově dostupná.“
  • Finanční ředitel společnosti Markus Forschner: „Společnost Bosch dosáhla v náročném období svých stanovených ročních cílů.“
  • Personální šéfka společnosti Filiz Albrecht: „Bosch bude brzy zaměstnávat více než 50 000 lidí v oblasti softwarového vývoje.“
Pavel Roman

Pavel Roman

X

Stuttgart, Německo – Navzdory náročné makroekonomické situaci se společnosti Bosch, dodavateli technologií a služeb, podařilo v obchodním roce 2022 navýšit obrat i zisk. Podle předběžných údajů(1) dosáhla skupina Bosch celkového obratu ve výši 88,4 miliard eur – ten se tak oproti předchozímu roku zvýšil o zhruba 12 %, respektive o přibližně 10 % po úpravě o účinky směnných kurzů. Provozní zisk EBIT (zisk před zdaněním o odečtením úroků) z provozní činnosti dosáhl 3,7 miliard eur. Očekává se, že EBIT z provozní činnosti se bude pohybovat kolem 4 %. „Náročný obchodní rok 2022 opět ukázal, že společnost Bosch je odolná vůči krizím a zároveň disponuje obrovskou inovační silou,“ řekl Dr. Stefan Hartung, předseda představenstva společnosti Bosch, při prezentaci předběžných ekonomických výsledků společnosti. „Ve stále náročném období zajišťujeme naše růstové příležitosti po celém světě cílenými investicemi a rozšiřujeme naši mezinárodní přítomnost. Chceme lidem na celém světě nabízet technologie, které jsou ‚Stvořeny pro život‘, a tím smysluplně přispívat celé společnosti – od vytápění šetrného ke klimatu a úspory energie až po udržitelnou mobilitu.“

(1) Založeno na interním reportingu; může se odlišovat od později zveřejněných dat ve výroční zprávě.

Společnost Bosch nedávno oznámila, že během deseti let investuje přibližně 950 milionů eur do inženýrského a výrobního centra v čínském Su-čou. Toto centrum bude vytvářet řešení pro mobilitu a produkty v oblasti elektrifikace a automatizace, které budou speciálně navrženy tak, aby uspokojovaly poptávku místního trhu. Současně společnost přispěje k posílení statusu Evropy jako kontinentu s vyspělými technologiemi: „Nejlepším příkladem je rozšíření našich závodů na výrobu waferů v Drážďanech a Reutlingenu,“ řekl Hartung. „Do roku 2026 plánujeme investovat další 3 miliardy eur do našeho podnikání v oblasti polovodičů – a to i jako příspěvek k řešení nedostatku čipů v odvětví mobility.“ Bosch se také plánuje více zaměřit na rozšíření svého podnikání v celosvětovém měřítku, např. v Egyptě, Indii, Mexiku, Spojených státech nebo Vietnamu.

Globální obchod: spolupráce je nezbytná pro prosperitu a opatření v oblasti ochrany klimatu

Pro společnost Bosch budou v nadcházejících letech hnacím motorem růstu změny na trhu a v technologickém prostředí, které přináší zejména konektivita, automatizace a elektrifikace, a to spolu s rostoucím významem udržitelnosti. Další poptávka v rozvíjejících se regionech, jako jsou země ASEAN, otevře cestu k dalšímu tržnímu růstu. V této souvislosti se Hartung domnívá, že společnost Bosch má, co se situace v oblasti ekonomiky a energetické politiky týče, dobře našlápnuto. Nedostatek energie, který pohání inflaci, by však mohl mít v dlouhodobém horizontu negativní dopad na spotřebu, a tím i na měnovou stabilitu. Z tohoto důvodu uvítal zavedení restriktivní měnové politiky ze strany centrální banky. Zároveň varoval před vytvářením globálních obchodních bloků. „Roztříštěnost ekonomických systémů ohrožuje inovační sílu a prosperitu pro všechny,“ řekl Hartung. „A co je nejdůležitější, opatření v oblasti ochrany klimatu vyžadují mezinárodní spolupráci.“

Hartung vidí v dalším rozvoji obnovitelných zdrojů energie způsob, jak vyvážit protichůdné cíle ekologické a ekonomické udržitelnosti. „Transformace energetických systémů musí zůstat cenově dostupná, nesmí vést k výpadkům dodávek energie v podnicích nebo domácnostech a měla by pokud možno opustit využívání fosilních paliv.“ Bosch podle něj v tomto směru sehrává svou roli a zvyšuje tempo v oblastech palivových článků a vodíkových technologií. „Pokud jde o elektromobilitu,“ řekl Hartung, „tak zaznamenáváme trvale vysoký příjem zakázek.“ Díky tomu společnost očekává, že již v roce 2026 v této oblasti zaznamená obrat ve výši 6 miliard eur. V Číně se předpokládá, že obchod s elektrickými nápravami a motory bude již letos ziskový.

Klimaticky neutrální technologie: energetická krize je hnací silou poptávky

Přes všechny problémy, které s sebou přináší, zvyšují energetická a klimatická krize celosvětovou poptávku po klimaticky neutrálních technologiích. To otevírá celou řadu nových perspektiv i pro společnost Bosch: S produkty pro domácnost již společnost dosahuje obratu více než 20 miliard eur. „Naše portfolio výrobků může mít pozitivní vliv na přibližně 90 % spotřeby energie v domácnosti,“ řekl Dr. Christian Fischer, místopředseda představenstva společnosti Bosch, který je zároveň zodpovědný za oblast technologií pro domácnosti a budovy. „85 % z toho se týká vytápění a ohřevu vody a 15 % domácích spotřebičů.“ V Německu Bosch již v roce 2022 zvýšil jednotkový prodej tepelných čerpadel o 50 %. Očekává se, že evropský trh s tepelnými čerpadly poroste do roku 2025 ročně o 25 až 35 %, přičemž ve společnosti Bosch téměř o 40 %, což jí umožní získat část tržního podílu. Proto společnost rozšiřuje své výrobní kapacity pro tepelná čerpadla v Evropě: Od začátku roku se v německém Eibelshausenu rozjíždí další výrobní závod. Společnost Bosch vidí další růstový potenciál v transformaci energetických systémů. „Tato transformace však musí být cenově dostupná,“ řekl Fischer. „V případě budov by se neměly podceňovat náklady na renovaci a modernizaci.“ To vysvětluje, proč se Bosch zaměřuje na hybridní systémy vytápění sestávající z tepelného čerpadla a plynového kotle. Do budoucna vidí místopředseda představenstva společnosti Bosch další potenciál v kombinované optimalizaci energetických toků ve vozidlech a budovách: „Elektrifikujeme všechno, od jízdních kol až po hydrauliku – a v budovách se vyznáme stejně dobře jako v automobilech.“

Atraktivita pro zaměstnavatele: udržitelnost přitahuje kvalifikované pracovníky

Společnost Bosch v obchodním roce 2022 dosáhla také pokroku při plnění svých vlastních cílů v oblasti udržitelnosti a ochrany klimatu. V průběhu roku společnost zvýšila podíl obnovitelných zdrojů na své spotřebě elektřiny z 89 na 94 %. „V roce 2022 jsme dosáhli téměř poloviny cíle úspory energie ve výši 1,7 terawatthodin, který jsme si stanovili pro rok 2030,“ uvedla Filiz Albrecht, členka představenstva a personální šéfka společnosti Bosch, která je zároveň zodpovědná za udržitelnost. „Náš závazek k udržitelnosti z nás zároveň dělá atraktivnějšího zaměstnavatele.“ Podle Albrecht je strategie společnosti v oblasti udržitelnosti pro uchazeče stále důležitějším faktorem. V době nedostatku kvalifikovaných pracovníků je podle ní hledání těch nejlepších talentů po celém světě obtížnější i pro společnost Bosch. Poukázala na to, že v soutěži o experty z oblasti softwaru nabývá na významu Indie. Bosch tam má 17 000 softwarových inženýrů a celosvětově se jejich počet zvýšil z 38 000 na 44 000. Také potřeba softwarových vývojářů zůstává vysoká: Společnost očekává, že do poloviny desetiletí jich přibude více než 10 000. „Bosch bude brzy zaměstnávat více než 50 000 lidí v oblasti softwarového vývoje,“ řekla Albrecht. Skupina Bosch také rozvíjí digitální dovednosti svých zaměstnanců na montážních linkách: V letošním roce bude například v rámci obchodní oblasti Mobility Solutions spuštěna iniciativa „LernWerk“. Jejím prvotním cílem bude zlepšit dovednosti, které budou potřebné pro práci v „továrnách budoucnosti“ ve všech lokalitách v Německu.

Obchodní vývoj v roce 2022: Největší nárůst obratu v oblasti mobility

„Navzdory nedostatku polovodičů a slabé ekonomice se všem obchodním odvětvím podařilo zvýšit obrat,“ uvedl Dr. Markus Forschner, člen představenstva a finanční ředitel společnosti Bosch. Největšího obratu v roce 2022 dosáhla opět největší obchodní oblast Mobility Solutions, a to ve výši 52,6 miliard eur. Po úpravě o účinky směnných kurzů dosáhl původní 17procentní nárůst obratu 12 %. „Dobrou zprávou je, že náš obrat tak rostl rychleji než automobilová výroba,“ uvedl Forschner. Přesto nemůže být společnost Bosch se svou ziskovostí spokojena: Marže byly podle Forschnera zatíženy růstem nákladů v celém dodavatelském řetězci a také počátečními investicemi do transformace podnikání společnosti v oblasti mobility. Obchodní oblast Průmyslová technika dosáhla růstu obratu o 14 % na 6,9 miliard eur. Po úpravě o účinky směnných kurzů činil růst obratu 11 %. Podle Forschnera jsou nákup společnosti HydraForce a akvizice společnosti Elmo důležitými milníky v podnikání společnosti Bosch v této oblasti. V obchodní oblasti Spotřebního zboží se podařilo mírně zvýšit obrat, a to i přes snížený zájem spotřebitelů o domácí spotřebiče a elektrické nářadí, uvedl Forschner. Zde se obrat zvýšil o 2 % na 21,5 miliard eur. Po úpravě o účinky směnných kurzů se toto číslo zvýší na 3 %. Naopak v obchodní oblasti Energetika a technika budov se v obratu odrážela i nadále vysoká poptávka po energeticky úsporných technologiích pro domácnosti i jiné budovy. Forschner uvedl, že se obrat zvýšil na 7 miliard eur. Po úpravě o účinky směnných kurzů činí tento původně 15procentní narůst 13 %.

Obchodní vývoj v roce 2022: Výraznější růst ve druhé polovině roku

„Povzbudivé je, že všechny regiony zvýšily svůj obrat o dvouciferná čísla,“ uvedl Forschner. „Zvláště silný růst jsme zaznamenali ve druhé polovině roku 2022.“ V Evropě dosáhl obrat celkem 44,8 miliard eur. Tento 8procentní nárůst odpovídá po očištění o kurzové vlivy 10 %. „Růst v Evropě byl více než v ostatních regionech zasažen válkou na Ukrajině a jejími důsledky,“ uvedl Forschner. V Severní Americe vzrostl obrat o 25 % na 14,3 miliard eur, což je druhý největší nárůst obratu v rámci všech regionů skupiny Bosch. Po úpravě o účinky směnných kurzů odpovídal tento nárůst 11 %. Podle Forschnera byl obzvláště povzbudivý vývoj obchodu Bosch s řešeními pro vytápění a klimatizaci. V Jižní Americe dosáhl obrat 1,8 miliardy eur. Obrat tam tedy rostl rychleji než v kterémkoli jiném regionu – o 30 %, resp. o 21 % po úpravě o účinky směnných kurzů. Jak zdůraznil Forschner: „Klíčovým faktorem tohoto růstu byla silná ekonomika.“ V Asii a Tichomoří činil růst obratu 12, resp. 8 % po úpravě o účinky směnných kurzů, a obrat tak dosáhl 27,5 miliard eur. Podle Forschnera tento region těžil ze silného růstu v Indii. Naopak změny v čínské koronavirové politice tamní obchodní vývoj na konci roku utlumily.

Vývoj počtu zaměstnanců v roce 2022: Přibližně 18 000 nových tváří

K 31. prosinci 2022 pracovalo ve skupině Bosch po celém světě přibližně 420 300 zaměstnanců. To je o přibližně 18 400 osob více než v předchozím roce. To představuje nárůst o přibližně 4 %. Počet zaměstnanců v Německu se zvýšil o 2 600 na 133 400. „Téměř polovina tohoto celkového nárůstu připadla na zaměstnance ve výzkumu a vývoji,“ uvedl Forschner. Počet zaměstnanců v této oblasti činil 84 800 – z toho 44 000 softwarových vývojářů.

Výhled na rok 2023: Celosvětové oživení ekonomiky ztrácí na síle

Společnost Bosch očekává zpomalení ekonomického růstu a předpokládá, že celosvětová hospodářská produkce v letošním roce vzroste o méně než 2 %. „Globální podnikatelské klima již odráží ekonomickou zátěž,“ řekl Forschner. „Rostoucí úrokové sazby zatěžují investice, zejména co se stavební činnosti a soukromé spotřeby týče.“ V Evropě se k tomu přidává výrazný růst nákladů na energie, a to i přes jeho nedávný pokles. Naopak v Číně po opuštění politiky nulového covidu pravděpodobně začne proces oživení, a to jakmile opadnou masivní infekční vlny. Podle Forschnera společnost Bosch pociťuje zpomalení ekonomiky v důležitých odvětvích a očekává pokračující tlak na náklady v hodnotových řetězcích. Zároveň je třeba vynaložit značné množství kapitálu na financování růstu technologií budoucnosti. „Inovativní společnost, jako je Bosch, musí vynaložit velké počáteční investice,“ řekl. V průběhu roku 2023, pokračoval, tak chce Bosch zvýšit svůj obrat a dále tak zlepšit svou ziskovost. „Jsme na nejlepší cestě k dosažení naší dlouhodobé cílové marže EBIT ve výši nejméně 7 %,“ řekl Forschner. „Na těchto ekonomicky rozbouřených mořích budeme udržovat rovnováhu – mezi zajištěním naší ziskovosti a finanční síly na jedné straně a investicemi a případnými akvizicemi na straně druhé.“

Kontakt pro novináře:

Pavel Roman
Tel.: +420 261 300 595
Email: pavel.roman@cz.bosch.com

Bosch Group je předním mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává zhruba 429 000 zaměstnanců (stav k 31. 12. 2023). Společnost dosáhla v roce 2023 obratu ve výši 91,6 miliardy eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem skupiny Bosch je usnadnit propojený život pomocí produktů a řešení, které buď obsahují umělou inteligenci (AI), nebo byly vyvinuty či vyrobeny s její pomocí. Společnost Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě pomocí inovativních výrobků a služeb, které vzbuzují nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou "Stvořeny pro život". Skupinu Bosch tvoří společnost Robert Bosch GmbH a zhruba 470 dceřiných a regionálních společností ve více než 60 zemích. Včetně prodejních a servisních partnerů pokrývá celosvětová výrobní, inženýrská a prodejní síť Bosch téměř všechny země světa. Základem budoucího růstu společnosti je její inovační síla. Ve 136 pobočkách po celém světě zaměstnává Bosch přibližně 90 000 pracovníků ve výzkumu a vývoji, z toho zhruba 48 000 softwarových inženýrů.

Společnost byla v roce 1886 založena Robertem Boschem (1861–1942) ve Stuttgartu jako „dílna pro jemnou mechaniku a elektrotechniku“. Obchodně-právní struktura společnosti Robert Bosch GmbH zajišťuje podnikatelskou samostatnost Bosch Group. To umožňuje společnosti dlouhodobě plánovat a investovat do důležitých podnikatelských záměrů pro zabezpečení budoucnosti. 94 procent majetkových podílů Robert Bosch GmbH patří veřejně prospěšné společnosti Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadaci Roberta Bosche. Většinová hlasovací práva má však společnost Robert Bosch Industrietreuhand KG, která má zároveň také právo vykonávat funkci společníků. Ostatní podíly a hlasovací práva má rodina Boschových a Robert Bosch GmbH.

Více informací na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.cz, twitter.com/BoschPress.