Suche

Tisková informace #Propojená mobilita
Sdílet tiskovou informaci

Od první do poslední míle: Bosch dodává řešení pro udržitelnou logistiku

Tyto inovace představí Bosch na veletrhu IAA 2022

  • Elektrické pohony s bateriemi a palivovými články umožňují efektivní a udržitelnou nákladní a osobní dopravu.
  • Asistenční systémy pro řidiče a automatizovaná nákladní vozidla poskytují větší bezpečnost a pohodlí v celém dodavatelském řetězci.
  • Chytré služby zabraňují poruchám a nabízejí řidičům vozidel a provozovatelům vozových parků ještě větší přehlednost a spolehlivost.
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart/Hannover – Užitková vozidla udržují ekonomiku v chodu. Nicméně rostoucí nedostatek řidičů, nedostatečná bezpečnost při přepravě zboží a větší potřeba ochrany klimatu jsou pro toto odvětví výzvou. Společnost Bosch díky svým technologiím pro elektrifikaci, automatizaci a propojení užitkových vozidel zvyšuje efektivitu, bezpečnost a spolehlivost v logistice. Na veletrhu IAA Transportation 2022 v Hannoveru představí společnost své inovace pro nákladní dopravu – od první do poslední míle. Stánek společnosti Bosch má číslo B22 a nachází se v hale č. 20.

Od první míle: Společnost Bosch zvyšuje udržitelnost těžké nákladní dopravy

Ochrana klimatu v nákladní dopravě vyžaduje rozsáhlou technologickou ofenzívu. Bosch chce přispět ke klimaticky neutrální dopravě ve všech kategoriích vozidel. Za tímto účelem společnost vyvíjí účinné pohony – od spalovacích motorů až po pohony na baterie a palivové články.

Pohon palivovými články: Řešení pohonu eDistanceTruck jsou určena pro těžkou dálkovou dopravu. Čím těžší je náklad a čím delší jsou dojezdové vzdálenosti, tím více se vyplatí pohon na palivové články s krátkou dobou tankování a dlouhým dojezdem. Pokud se navíc použije vodík vyrobený z obnovitelných zdrojů, je palivový článek klimaticky neutrální. Bosch nabízí nejen jednotlivé systémové komponenty, ale také kompletní moduly pohonu palivových článků a řešení pro systémy skladování vodíku.

Dieselový motor: Modulární vstřikovací systémy Common Rail, účinné řízení teploty a filtrování výfukových plynů s dvojitým dávkováním – technologie Bosch pro dieselové motory pro užitková vozidla pomáhá výrobcům nákladních vozidel dále snižovat spotřebu a emise jejich vozidel a plnit budoucí emisní požadavky.

Vodíkový motor: Vodík lze použít k pohonu nákladních vozidel nejen v palivových článcích, ale také přímo ve vodíkových motorech. Bosch se intenzivně zabývá technickými otázkami a zkoumá možnosti uvedení této technologie na trh. Dnes dostupné technologie motorů a pohonů již tvoří dobrý základ. Základní strukturu palivového, vzduchového a výfukového systému lze převzít ze stávajících řešení pohonů s mnoha známými systémovými komponenty. Vodíkový motor tak vytváří velkou synergii se známým dieselovým motorem a motorem na zemní plyn.

Plně elektrický posilovač řízení: Systémem ServoE rozšiřuje Bosch své portfolio výrobků o plně elektrický systém řízení pro těžká užitková vozidla. Ten pracuje výhradně s elektrickými pohony, a proto nevyžaduje hydraulický olej ani další čerpadla. Redundantní konstrukce systému umožňuje nejenom použití asistenčních funkcí, ale i automatickou jízdu. Řízení lze přizpůsobit specifickým požadavkům zákazníka, např. pro vyžadovanou funkci či pocit z řízení.

Servotwin: Nová generace elektrohydraulického systému řízení Servotwin pro těžká užitková vozidla kombinuje hydraulický systém Servocom se dvěma řídicími jednotkami. Splňuje tak požadavky na automatizované řízení až do úrovně SAE 4. Systém nabízí asistenci řízení v závislosti na rychlosti s aktivním zpětným chodem a řidiči nabízí různé asistenční funkce.

Systém řízení zadní nápravy: Nová generace elektrohydraulického řízení zadní nápravy je samostatný systém „Power-on-Demand“. Umožňuje řízení tří nebo více předních nebo vlečených náprav u těžkých užitkových vozidel. Přídavné řízené nápravy v případě potřeby snižují poloměr otáčení a také opotřebení pneumatik. Díky kompaktní konstrukci lze technologii Bosch přizpůsobit všem typům pohonu.

Digitální plánování nabíjení: Cloudové softwarové řešení od společnosti Bosch bezproblémově integruje elektrické nabíjení do logistického plánování a servisních operací vozových parků s elektronickými vozidly. Inteligentní řízení energie optimalizuje náklady na nabíjení ve skladech a logistických centrech, například vyrovnáváním energetických špiček. Při plánování trasy jsou zohledněny údaje o stavu baterie a další externí faktory, aby se zkrátily doby nabíjení a tím i prostoje během dne. Automatizovaná fakturace subdodavatelů zajišťuje bezproblémové procesy a větší přehlednost operací.

Do poslední míle: Kurýrní, expresní a balíkové služby na cestách se společností Bosch

Doručování balíků až k Vašim dveřím – Bosch připravuje na budoucnost pomocí alternativních pohonů také nákladní a osobní dopravu. Kromě toho Bosch svým chytrým hardwarem postupně přichází s technickými řešeními pro městskou dopravu, aby měla co nejmenší dopad na obyvatele a životní prostředí.

Elektrická dodávková doprava: S řešením pohonu eCityTruck nabízí Bosch úsporné a efektivní technologie pro vnitroměstskou distribuční dopravu. Nápravu eAxle i jízdní modul Advanced Driving Module lze snadno integrovat do užitkových vozidel do 7,5 tuny. Elektromobily bez emisí CO2 nabízejí provozovatelům vozových parků jistotu, že v budoucnu budou moci i nadále využívat různé zakázané oblasti, jako např. bezemisní zóny v centrech měst. V závislosti na velikosti baterie je možný dojezd až 200 kilometrů. Na jedno nabití baterie lze tedy bez problémů zvládnout běžné přepravní trasy v rozsahu do 80 kilometrů denně.

Automatická převodovka pro lehká elektrická užitková vozidla: CVT4EV je automatická převodovka s přítlačnou spojkou, která může zvýšit účinnost lehkých užitkových vozidel s elektrickým pohonem o více než deset procent. Menší baterie také šetří prostor a snižuje celkovou hmotnost. Komfort jízdy zvyšují i nižší otáčky motoru a plynulé řazení.

Cargo eScooter: Městská elektromobilita má mnoho podob a slouží velmi různým potřebám – od sdílení až po doručovací služby. Elektrické skútry nabízejí rychlou a efektivní možnost přepravy zboží v hustém městském provozu a zároveň přispívají k minimalizaci hluku z dopravy ve vnitroměstských oblastech. Bosch nabízí pohony a řídicí jednotky pohonu určené pro různé požadavky, které jsou spojeny a koordinovány v kompaktním systému pohonu.

Městská mobilita: Ať už jde o týdenní nákupy nebo přepravu lehkých až středně těžkých nákladů, eCargo Bike lze využít mnoha způsoby a stále více se prosazuje jako udržitelná a tichá alternativa v městském provozu. Nyní mohou výhody chytrého systému Bosch využívat i jezdci na nákladních kolech – nejnovější generace systému, který se skládá z aplikace eBike Flow, řídicí jednotky, displeje, baterie a pohonné jednotky, kombinuje technicky vysoce kvalitní komponenty eBike s digitálním světem a posouvá tak radost z jízdy na vyšší úroveň. Pohon Cargo Line s točivým momentem až 85 newtonmetrů poskytuje silnou a přirozenou podporu pohonu s až 400 procenty vlastního výkonu. Nové režimy ABS Cargo a Cargo poskytují větší bezpečnost a pohodlí. ABS Cargo umožňuje bezpečné brzdění, Cargo naopak příjemné rozjíždění i s plným nákladem.

Od první do poslední míle: Technologie Bosch pro logistiku

S pomocí sítí se do logistiky dostává větší efektivita, přehlednost a spolehlivost. Pomocí chytře analyzovaných dat z vozidel může Bosch například včas identifikovat anomálie v rámci systému a komponentů a pomoci provozovatelům vozových parků vyhnout se neplánovaným výpadkům.

Softwarová platforma pro logistiky: Společnost Bosch se svou digitální platformou služeb pro logistiku řeší mnoho výzev v odvětví dopravy a logistiky. Jádrem softwarového systému pro dopravce a speditéry je trh digitálních služeb od různých poskytovatelů, založený mimo jiné na datech z telematických systémů v nákladních vozidlech a softwaru pro řízení dopravy. Díky prediktivní diagnostice lze například zkrátit prostoje nákladních vozidel a velmi usnadnit využívání služeb, jako je rezervace parkovacích míst nebo přístup k vozidlům bez klíče. Společnost Bosch na tom spolupracuje se společností Amazon Web Services (AWS).

Softwarově definovaná vozidla: Pomocí integrační platformy Mobility Cloud, která zahrnuje vývojový portál a tržiště služeb, usnadňuje dceřiná společnost Bosch ETAS vývoj služeb pro vozidla a spojuje vývojáře služeb s jejich uživateli. Kromě toho služba Over-The-Air a datové služby obsažené v platformě umožňují obousměrnou výměnu dat mezi vozidlem a cloudem, jakož i průběžný vývoj softwaru a funkcí vozidla během celého jeho životního cyklu. To znamená, že nové funkce vozidla lze vyvíjet a zpřístupňovat rychleji. Řešení jako CrossLifecycle Diagnostics jsou již k dispozici výrobcům, provozovatelům vozových parků a poskytovatelům mobility v rámci služby Mobility Cloud. Diagnostická služba založená na cloudu zajišťuje pomocí propojení vozidel lepší plánování údržby. Digitální služby pro sledování stavu vozidla na dálku, diagnostiku vozidla, aktualizaci softwaru a v neposlední řadě vyhodnocování dat pro předvídání poruch tak mohou zkrátit prostoje vozidla.

Pohodlný přístup do vozidla: Fleet Management Xtended Access je název systému bezklíčového přístupu do vozidla, který Bosch poprvé představí na veletrhu IAA Transportation 2022, a to i jako řešení pro dodatečnou montáž pro stávající vozové parky. Provozovatelé vozového parku a řidiči tak získají efektivitu a čas. Registrovaní řidiči jsou k vozidlu přiřazeni na dálku prostřednictvím webové aplikace. Takto oprávněné osoby pak mají přístup k vozidlu prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu v rámci stanoveného času.

Bezpečně na cestách: Systém sledování řidiče (Driver Monitoring System) od společnosti Bosch zvyšuje bezpečnost a pohodlí řidičů i ostatních účastníků silničního provozu díky inovativním technologiím senzorů a zpracování obrazu z kamer. Kritické situace, jako je rozptýlení nebo únava řidiče, jsou detekovány v rané fázi a řidič je včas upozorněn. Podle nařízení EU o obecné bezpečnosti (GSR) pro přepravce budou muset všechna vozidla v Evropské unii v budoucnu rozpoznat únavu a rozptýlení. Kromě bezpečnostních funkcí nabízí systém i různé komfortní funkce. Rozpoznávání osob umožňuje automatickou identifikaci řidiče. Na základě uloženého profilu řidiče lze v informačním a zábavním systému automaticky nastavit individuální komfortní nastavení, jako je optimální poloha sedadla a zrcátek, oblíbená rozhlasová stanice nebo preferovaný jazyk systému.

Spolehlivé vrácení vozidla: RideCare Insight je první řešení na světě, které spolehlivě detekuje prudké jízdní manévry, kouř uvnitř vozidla a vnější poškození vozidla v jednom – a to i když je zaparkované. Například poškození vozidla na parkovišti je rozpoznáno okamžitě. Poskytovatel služeb mobility nebo správce vozového parku obdrží prostřednictvím spojení „Backend-to-Backend“ v reálném čase oznámení a informace o místě a čase události pro další procesy, jako je kontrola, likvidace škod nebo oprava. Na palubní desce se také zobrazuje stav karoserie a opotřebení na úrovni vozidla a vozového parku.

Zábavní centrum na kolech: Systémy Coach Future Cockpit a Coach Future Cabin nabízejí ten nejlepší informační a zábavní systém pro autobusy. Dokonale sladěné komponenty, certifikované podle všech příslušných norem OEM, a výkonný přenos signálu prostřednictvím Ethernet Audio Video Bridge vytvářejí z autobusů digitální síť na kolech, která splňuje potřeby řidičů i cestujících. Se speciálním autobusovým autorádiem pro užitková vozidla se kabina řidiče stává plně propojeným pracovištěm. Kromě navigace NDS (Navigation Data Standard) s mapami optimalizovanými pro autobusy nabízí toto autorádio širokou škálu komfortních funkcí, jako je systém Bluetooth hands-free, streamování hudby a hlasové ovládání.

Bezpečná výměna dat: Komunikace vozidel s objekty v bezprostřední blízkosti a s dopravní infrastrukturou je předpokladem pro řadu inteligentních služeb, které zvyšují bezpečnost a efektivitu jízdy. Základem je řídicí jednotka Bosch Connectivity Control Unit (CCU). Propojuje na dálku vlastní vozidlo s ostatními vozidly, infrastrukturou (např. semafory) a s cloudem. Centrální brána (CGW) je spojovacím článkem mezi doménami vozidla a komunikuje s okolním světem prostřednictvím Connectivity Control Unit. Funguje jako bezpečný distributor dat pro komunikaci v rámci systémů užitkových vozidel.

Moderní počítač ve vozidle: V dnešních sériových vozidlech je několik řídicích jednotek, které ovládají a regulují různé displeje a další elektronické funkce v kabině. V budoucnu bude stále více funkcí sdruženo centrálně. Information Domain Computer (IDC) spojuje výpočetní funkce dosud oddělených domén infotainmentu a přístrojů a další funkce do jednoho procesoru. To snižuje hmotnost a šetří náklady, instalační prostor a energii.

Chytré oči: Třetí generace multifunkční kamery je přizpůsobena požadavkům těžkých užitkových vozidel. Díky svému jedinečnému vícecestnému přístupu kombinuje klasické algoritmy zpracování obrazu s metodami umělé inteligence, a hraje tak klíčovou roli pro vysoce výkonné asistenční systémy pro řidiče. Detekuje a zpracovává objekty a struktury velmi spolehlivě a ke zpracování obrazu využívá inovativní, vysoce výkonný System-on-Chip (SoC). Kamera je určena pro asistenční systémy pro řidiče, které jsou důležité jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska komfortu, jako je systém varování před opuštěním jízdního pruhu nebo pro podporu funkcí zaměřených na překážky, jako je automatické nouzové brzdění. Kromě toho lze realizovat další pomocné funkce, jako např. rozpoznávání dopravních značek. To znamená, že systém podporuje budoucí právní požadavky obecného bezpečnostního nařízení EU (GSR) o inteligentním asistentovi pro rozpoznávání rychlostních omezení (Intelligent Speed Limit Assist) a varování při překročení rychlosti.

Přesná detekce objektů: Přední a boční radary páté generace zajišťují větší bezpečnost v segmentu těžkých užitkových vozidel díky spolehlivé a přesné detekci objektů v přední a boční části vozidla. Díky vysokému dosahu a možnosti úhlového oddělení a širokému úhlu otevření lze velmi přesně, rychle a robustně vyhodnotit složité jízdní situace. Nová, takzvaná „Chirp-Sequence-Modulation“ zlepšuje vnímání okolí díky detailnějším odrazům. Přední i boční radary tak velmi přesně detekují a rozlišují objekty a osoby, jejich polohu, relativní rychlost a směr pohybu – a to i za zhoršené viditelnosti. To znamená, že radarové senzory Bosch v těžkých užitkových vozidlech mohou zajistit větší bezpečnost řidiče a ostatních účastníků silničního provozu tím, že podporují funkce, jako je automatické nouzové brzdění nebo budoucí právní požadavky obecného bezpečnostního nařízení EU (GSR) na „Moving Off“, informační systém pro pohyb mimo vozidlo (MOIS,) nebo „Blind Spot Information System, informační systém pro mrtvý úhel (BSIS).

Digitální náhrada zrcátek: Velká vnější zpětná zrcátka užitkových vozidel zajišťují bezpečný výhled na provoz za vozidlem. Vzhledem ke své velikosti však omezují přímý výhled dopředu a do stran a vytvářejí velký odpor vzduchu. Digital Vision System, vyvinutý ve spolupráci s firmou Mekra Lang, nahrazuje velká vnější zpětná zrcátka dvěma vnitřními monitory a dvěma vnějšími kamerami umístěnými vně kabiny. Aerodynamický design snižuje spotřebu paliva až o dvě procenta. Současně se výrazně zlepšuje výhled řidiče do všech stran a zmenšuje se mrtvý úhel.

TISKOVÁ KONFERENCE SPOLEČNOSTI BOSCH: pondělí 19. září 2022, 11:10 až 11:30 hodin místního času s Dr. Markusem Heynem, členem představenstva společnosti Bosch a ředitelem divize Mobility Solutions, na veletržním stánku Bosch B22 v hale č. 20 a také prostřednictvím živého přenosu na platformě Bosch Media Service.

Panely s odborníky společnosti Bosch na konferenci IAA:

  • Úterý 20. září, 14:15 - 15:15 na Průmyslovém fóru (Industry Forum): Přednáška „Jak zvládnout provozní problémy komerčních flotil elektromobilů různých značek“ od Michaela Köhlera, Senior Vice President oblasti bateriových pohonů Bosch
  • Úterý 20. září, 17:30 - 17:45 na hlavním pódiu (Main Stage): Přednáška „Řešení pohonných jednotek pro dopravu budoucnosti“ od Jürgena Häussera, Vice President Product Management Commercial Vehicle & Off-Road společnosti Bosch
  • Středa 21. září; 17:00 - 19:00 na stánku Cummins (hala č. 20, stánek A12): „Otevřený dialog o vodíkovém motoru“ s Dr. Andreasem Kufferathem, Engineering System Diesel Powertrain společnosti Bosch
  • Čtvrtek 22. září, 11:30 - 12:00 na hlavním pódiu (Main Stage): Prezentace „Global Digitization in Logistics” Marielly Minutolo, Executive VP, Progressive Mobility Players

Sledujte nejzajímavější události z Bosch IAA 2022 na www.bosch-iaa.de a na Twitteru: @BoschPresse, #BoschIAA

Kontakt pro novináře:
Pavel Roman
Tel.: +420 261 300 595
Email:pavel.roman@cz.bosch.cz

Bosch Group je předním mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává zhruba 421 000 zaměstnanců (stav k 31. 12. 2022). Obrat firmy za rok 2022 dosáhl podle předběžných výsledků hodnoty 88,2 miliard eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem skupiny Bosch je usnadnit propojený život pomocí produktů a řešení, které buď obsahují umělou inteligenci (AI), nebo byly vyvinuty či vyrobeny s její pomocí. Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě díky výrobkům a službám, které jsou inovativní a budí nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou „Stvořené pro život“. Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a přibližně 470 dceřiných a regionálních firem ve více než 60 zemích světa. Po započtení prodejních a servisních partnerů pokrývá globální vývojářská, výrobní a obchodní síť společnosti Bosch téměř všechny země. Se svými více než 400 pobočkami po celém světě je skupina Bosch od prvního čtvrtletí roku 2020 CO2 neutrální. Inovační síla společnosti je základem budoucího růstu. Bosch zaměstnává 85 500 pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje ve 136 lokalitách po celém světě a zhruba 44 000 softwarových inženýrů.

Společnost byla v roce 1886 založena Robertem Boschem (1861–1942) ve Stuttgartu jako „dílna pro jemnou mechaniku a elektrotechniku“. Obchodně-právní struktura společnosti Robert Bosch GmbH zajišťuje podnikatelskou samostatnost Bosch Group. To umožňuje společnosti dlouhodobě plánovat a investovat do důležitých podnikatelských záměrů pro zabezpečení budoucnosti. 94 procent majetkových podílů Robert Bosch GmbH patří veřejně prospěšné společnosti Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadaci Roberta Bosche. Většinová hlasovací práva má však společnost Robert Bosch Industrietreuhand KG, která má zároveň také právo vykonávat funkci společníků. Ostatní podíly a hlasovací práva má rodina Boschových a Robert Bosch GmbH.

Více informací na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.cz, twitter.com/BoschPress.

Stále hledáte něco?