Suche

Tisková informace #Business/economy
Sdílet tiskovou informaci

Finanční výsledky za rok 2020: lepší obchodní rok, než se očekávalo

Bosch věří, že AIoT, elektromobilita a zelený vodík jsou cestou vpřed

  • Předseda představenstva společnosti Bosch Denner: „Bosch zvládl první rok koronavirové pandemie dobře.“
  • Elektromobilita se stává stěžejní oblastí podnikání v oblasti pohonů.
  • Finanční ředitel Bosch Asenkerschbaumer: „Společnost Bosch začala rok 2021 úspěšným prvním čtvrtletím.“
  • AIoT: Prodejní cíl 8 milionů spotřebičů pro domácnost se schopností propojování
  • Palivové články: V letech 2021–2024 plánuje společnost Bosch investovat do této technologie více než miliardu eur.
  • Fiskální rok 2020: Obrat 71,5 miliard eur, zisk před úroky a zdaněním (EBIT) 2,0 miliardy eur.
Pavel Roman

Pavel Roman

X

Renningen a Stuttgart, Německo – Bosch, dodavatel technologií a služeb, kombinuje Internet věcí (IoT) s umělou inteligencí (AI). Věří, že elektromobilita umožní rozvíjet nové obchodní příležitosti na základě aktuálně probíhající technologické a ekologické změny. „Bosch zvládl první rok koronavirové pandemie dobře,“ řekl Dr. Volkmar Denner, předseda představenstva společnosti Robert Bosch GmbH, na tiskové konferenci k představení výroční zprávy společnosti za rok 2020. „Jsme jedním z vítězů v přechodu na elektromobilitu a značně rozšiřujeme naše softwarové podnikání spojením s umělou inteligencí.“

V technologii hnacího ústrojí se elektromobilita stává klíčovým oborem podnikání společnosti Bosch. Denner uvedl, že společnost v této oblasti vynakládá velké počáteční investice – jen za letošní rok dalších 700 milionů eur. Počáteční investice společnosti do elektromobility doposud činí celkem pět miliard eur. V současné době roste obrat společnosti Bosch v oblasti komponent elektrického hnacího ústrojí dvakrát rychleji než trh, a to téměř o 40 procent. Cílem je do roku 2025 pětinásobně zvýšit roční obrat na celkových zhruba pět miliard eur a dostat se do bodu zvratu (break-even pointu) o rok dříve. „Elektromobilita již dlouho není sázkou na budoucnost. Naše počáteční investice se nyní začínají vyplácet,“ řekl předseda představenstva společnosti Bosch na online tiskové konferenci. Celkově společnost Bosch do konce roku 2020 získala objednávky v hodnotě přes 20 miliard eur.

V prvních třech měsících letošního roku se obrat skupiny Bosch meziročně zvýšil o 17 procent. „Společnost Bosch začala rok 2021 úspěšným prvním čtvrtletím,“ řekl profesor Stefan Asenkerschbaumer, finanční ředitel a místopředseda představenstva společnosti Bosch. Vyjádřil důvěru pro rok 2021, nicméně očekává, že to bude další náročný rok. V současném vykazovaném období se očekává meziroční nárůst obratu přibližně o 6 procent, zatímco provozní zisk se má mírně zvýšit na zhruba 3 procenta, resp. 4 procenta bez nákladů na restrukturalizaci. To se odvíjí od účinku polovodičových bottlenecků, jež je těžké posoudit „Rok 2021 bude důležitým milníkem na naší cestě k opětovnému dosažení zisku kolem 7 procent v příštích dvou až třech letech,“ uvedl Asenkerschbaumer. Povzbuzující obchodní rok – navzdory pandemii – s provozním výsledkem před úroky a zdaněním ve výši 2,0 miliard eur je pro společnost Bosch zásadní, protože umožňuje společnosti pokračovat v investování do oblastí budoucího významu. S obratem ve výši 71,5 miliard eur zůstaly výdaje na výzkum a vývoj v podstatě beze změny na 5,9 miliard eur. Provozní zisk dosáhl 2,8 procenta. Po očištění o výdaje na restrukturalizaci, které dodatečně zatěžují výsledek roku 2020, činí provozní zisk 4,7 procenta.

Megatrend konektivity: Zákazníci se stávají nedílnou součástí vývoje

Společnost Bosch chce využít konkurenční výhodu, kterou získává díky svým bohatým zkušenostem v kombinování konektivity (Internet věcí, IoT) a umělé inteligence (AI), k tomu aby vytvořila budoucí podnikání a stala se vedoucí společností AIoT. Bosch předpokládá, že produkty podporující umělou inteligenci budou v příštích několika letech generovat obrat v řádu miliard eur. Očekává se, že prodej spotřebičů pro domácnost se schopností propojování se zdvojnásobí: ze čtyř milionů v loňském roce na přibližně osm milionů v roce 2021. Kromě toho chce společnost Bosch využít AI k vyhodnocení údajů o tom, jak zákazníci produkty používají, a na jejich základě poskytnout aktualizace softwaru, které těmto zákazníkům poskytnou nové funkce a služby. „Propojení věcí vede k poznání, jak jsou tyto věci používány,“ řekl Denner. „To nám umožňuje neustále zlepšovat naše produkty, udržovat je aktualizované a poskytovat našim zákazníkům další výhody.“ Například v oblasti video bezpečnosti otevírá nové možnosti video analýza založená na neuronových sítích. Za tímto účelem společnost Bosch integruje detektory, které lze připojit k nainstalovaným zařízením, jak do nových kamer, tak do AI boxu. První aplikací je dopravní detektor, který bude přesně schopen detekovat a lokalizovat vozidla v rušných dopravních situacích, a to i za obtížných světelných podmínek. Čím více dat proudí do zákaznické aplikace, tím více toho bude umělá inteligence moci udělat, včetně přesné detekce nehod, říká společnost.

Megatrend elektrifikace: Nové příležitosti v několika obchodních oblastech

Globální úsilí v boji proti změně klimatu je podporou pro elektrifikaci a zelený vodík. Denner věří, že elektrifikace otevírá nové příležitosti v několika oblastech podnikání: „Elektrifikace vyžaduje řešení nejen pro pohony v automobilech, ale také pro vytápění v budovách.“ V elektromobilitě jsou hlavními hybateli změn klesající náklady na baterie a emisní normy navržené tak, aby splňovaly cíle v oblasti klimatu. Ve stavebních technologiích, zejména ve vytápění a klimatizaci, hraje stále větší roli využití tepelných čerpadel a obnovitelných zdrojů.

Například u řešení pro systémy vytápění, které jsou založené na elektřině, roste společnost Bosch mnohem rychleji než trh. V roce 2020 vzrostl prodej tepelných čerpadel o více než 20 procent; Denner očekává, že se do roku 2025 ztrojnásobí. Společnost rovněž očekává, že rekonstrukce obytných budov požadovaná v rámci evropského Grean Dealu poskytne silný stimul pro růst. S ohledem na tuto skutečnost chce společnost Bosch využít své „investiční postavení, možnosti velkovýroby a zkušenosti s komercializací.“ U zvlášť účinných a tichých tepelných čerpadel vzduch-voda se v roce 2020 v Německu prodej téměř zdvojnásobil.

Megatrend vodíku: Trh s palivovými články v hodnotě miliard

Bosch se také zaměřuje na rostoucí tržní megatrend vodíku: společnost věří, že trh se zeleným vodíkem v EU bude mít do roku 2030 hodnotu téměř 40 miliard eur – s roční mírou růstu 65 procent. Palivové články přeměňují vodík na elektřinu a společnost Bosch vyvíjí stacionární i mobilní řešení palivových článků. V letech 2021 až 2024 plánuje společnost Bosch do technologie palivových článků investovat více než jednu miliardu eur. „Bosch je již připraven na H2,“ řekl Denner. V plánu je letos uvést v továrnách do provozu 100 stacionárních palivových článků. Budou dodávat elektřinu uživatelům, jako jsou datová centra, průmysloví výrobci a obytné oblasti. Jeden stacionární palivový článek z pevného oxidu, který se nachází v centru německého Bambergu, byl uveden do provozu na konci března 2021 společně s městskými komunálními společnostmi Stadtwerke Bamberg. Podle Dennera se společnost Bosch chystá v roce 2024 uvést do provozu mikroelektrárny s celkovou kapacitou 200 megawattů – dost na pokrytí elektrické poptávky města o velikosti Milána.

Společnost Bosch odhaduje, že trh s mobilními komponenty palivových článků bude mít do konce tohoto desetiletí hodnotu kolem 18 miliard eur. Denner věří, že Bosch je zde v dobré pozici: „Máme vše, co potřebujeme, k tomu stát se lídrem i na tomto trhu.“ Společnost Bosch nedávno vstoupila do společného podniku na výrobu pohonů s palivovými články s čínskou společností Qingling Motor Group. Testovací flotila 70 nákladních vozidel má být na silnicích do konce tohoto roku.

Denner: Plány EU mohou ohrozit uhlíkovou neutralitu

Denner nevěří, že původní plány EU týkající se emisní normy Euro 7 mají smysl; vyjádřil však spokojenost s tím, že debata se dala do pohybu a stává se objektivnější. Vysvětluje proč: „Opatření na ochranu klimatu nejsou o konci spalovacího motoru. Jde o konec fosilních paliv. Elektromobilita a ekologické nabíjení (green charging power) dělají silniční dopravu uhlíkově neutrální, stejně jako obnovitelná paliva.“ Předseda představenstva společnosti Bosch připomněl, že klimaticky neutrální mobilita je v současnosti téměř stejně ambiciózní cíl, jako byl let na Měsíc v 60. letech. Ale místo toho, aby Evropská komise stanovila velký cíl „prvního člověka na Měsíci“ a ponechala rozhodnutí, jak toho dosáhnout, na inženýrech, jako to v té době udělal prezident USA Kennedy, dělá věci obráceně. „Toto je jistý způsob, jak přerušit alternativy na cestě k opatřením pro ochranu klimatu,” řekl Denner. „Pokud společnost skutečně chce opatření v oblasti klimatu, je zásadní, abychom nestavěli různé technologické přístupy proti sobě. Místo toho je musíme kombinovat.“

Redukce CO2 u společnosti Bosch: V celém hodnotovém řetězci

Jak bylo plánováno, společnost Bosch prosazuje své vlastní cíle v oblasti klimatu: nyní, když je certifikován klimaticky neutrální stav skupiny Bosch s více než 400 pobočkami po celém světě, dává společnost Bosch konkrétní podobu svým plánům pro tzv. scope 3. Jeho cílem je snížit emise uhlíku o 15 procent v celém hodnotovém řetězci, od dodavatelů až po zákazníky, – snížení emisí oxidu uhličitého o 67 milionů tun. „Naše úsilí jistě posune naše produktové portfolio směrem k energetické účinnosti nebo dokonce ke změně technologie. V budoucnu bude uhlíková stopa dodavatele nebo poskytovatele logistiky jedním z kritérií pro zadávání nových zakázek,“ uvedl Denner. „Pokud jde o zmírnění globálního oteplování, tato tvrdá práce se vyplatí.“

Výhled na rok 2021: Navzdory sebevědomí zůstává tento rok výzvou

Společnost Bosch očekává, že globální ekonomika letos poroste o necelá 4 procenta po loňském poklesu o 3,8 procenta. „I když jsme do roku 2021 vstoupili sebejistě, pandemie nadále představuje významná rizika,“ uvedl Asenkerschbaumer. Dodal, že Bosch si je zvláště vědom bottlenecků v automobilovém průmyslu, zejména u velmi žádaných polovodičů. Společnost dělá vše, co je v jejích silách, aby podpořila své zákazníky v této napjaté situaci. V krátkém časovém horizontu však nelze očekávat zlepšení a situace může ovlivnit obchodní vývoj i v tomto roce. Z dlouhodobého hlediska Asenkerschbaumer věří, že je nutné učinit všechny dodavatelské řetězce v automobilovém průmyslu méně náchylnými k narušení. Sladění podnikání v oblasti mobility s oblastmi budoucího významu, jako je elektromobilita, automatizované řízení a budoucí architektury elektroniky, vyžaduje obrovské počáteční investice. „Rok 2021 je pro nás z hlediska této velké transformace důležitý a plný výzev.“

Fiskální rok 2020: Překonávání koronavirové pandemie

V roce 2020 dosáhla skupina Bosch obratu 71,5 miliard eur. V důsledku pandemie byl obrat o 6,4 procenta nižší než v předchozím roce (4,3 procenta po očištění o vlivy směnných kurzů). Společnost vygenerovala provozní zisk před úroky a zdaněním, upraveno o dopady alokace nákupních cen pro Automotive Steering a BSH Hausgeräte, ve výši 2,0 miliard eur. Provozní zisk dosáhl 2,8 procenta. „Zlepšení obratu ve druhé polovině roku a výrazné snížení nákladů pomohly zmírnit dopad pandemie,“ uvedl Asenkerschbaumer. Poměr vlastního kapitálu zůstal na vysoké úrovni 44 procent, zatímco volné cashflow dosáhlo rekordní úrovně 5,1 miliardy eur. Finanční ředitel vidí společnost z hlediska likvidity v uspokojivé situaci: „Bosch má nadále zdravou finanční strukturu, což umožňuje zaměřit se na oblasti budoucího významu.“

Fiskální rok 2020: Vývoj podle obchodních oblastí

Široká diverzifikace skupiny Bosch se v roce 2020 opět vyplatila, a to z hlediska vyvažování odlišného vývoje v jednotlivých oblastech. V obchodní oblasti Mobility Solutions byl vývoj lepší než na trhu. Při 42,1 miliardách eur se obrat meziročně snížil o 10 procent. Celosvětová výroba automobilů však ve stejném období poklesla o 16 procent. Po očištění o vliv směnných kurzů obrat poklesl o 8,2 procenta. Provozní zisk byl mínus 1,3 procenta, přičemž dopad mělo i přeorientování podnikání. V obchodní oblasti Průmyslová technika dosáhl obrat 5,1 miliardy eur. Vzhledem k tomu, že trh již před koronavirovou pandemií upadal, obrat poklesl o 17 procent nebo o 15 procent po úpravě o vliv směnného kurzu. Provozní zisk 4,7 procenta byl nižší než v předchozím roce. V obchodní oblasti Spotřební zboží se během pandemie významně zvýšila poptávka po domácích spotřebičích a elektrickém nářadí. Obrat vzrostl o 5,1 procenta na 18,7 miliardy eur. Po očištění o vliv směnného kurzu činil růst obratu 8,4 procenta. Provozní zisk byl vynikajících 11,5 procenta. Obrat v obchodní oblasti Energetika a technika budov poklesl o 2,7 procenta, nebo o 0,8 procenta po očištění o vliv směnných kurzů. Provozní zisk činil 4,6 procenta z obratu 5,5 miliardy eur.

Fiskální rok 2020: Vývoj podle regionů1

V regionu Evropa činil roční obrat 38,0 miliard eur. To bylo o 5,1 procenta méně než v předchozím roce, nebo po očištění o vliv směnného kurzu o 3,7 procenta. V regionu Severní Amerika dosáhl obrat celkem 10,7 miliard eur, což představuje pokles o 15,5 procenta. Po očištění o vliv směnného kurzu činil tento propad 12,8 procenta. V regionu Jižní Amerika měly směnné efekty obzvláště výrazný dopad na obrat. Celkový obrat 1,1 miliardy eur byl o 22,3 procenta nižší než v předchozím roce. Po očištění o vliv směnného kurzu však pokles činil pouze 0,2 procenta. V regionu Asie a Pacifik (včetně dalších regionů) zmírnilo časné a silné oživení trhu v Číně dopady pandemie koronaviru. Celkový obrat se meziročně snížil jen o nepatrných 2,6 procent na 21,7 miliard eur, nebo jen o 0,7 procent po očištění o vliv směnného kurzu.

Zaměstnanci: Změna nabízí i příležitosti

Denner připustil, že transformace společnosti Bosch bude na jednu stranu na úkor pracovních míst, ale na druhou stranu také otevře pro zaměstnance nové příležitosti. Ve svých hlavních závodech přebírá Bosch dovednosti z vývoje a výroby benzínových a naftových systémů a aplikuje je na nové technologie, jako jsou palivové články. „Více než polovinu našich pracovních míst souvisejících s elektromobilitou jsme již obsadili zaměstnanci z oboru spalovacích motorů,“ uvedl předseda představenstva společnosti Bosch. Kromě toho byla vytvořena celopodniková platforma pro obsazování pracovních míst, aby se odborníci rychle dostali na pozice v oblastech budoucího významu. Bosch dělá pokrok také ve svých digitálních kvalifikačních programech: od začátku roku 2020 byl interní vzdělávací portál společnosti využit více než 400 000krát. V roce 2020 proběhlo více než jedno ze tří školení online. Do roku 2023 se očekává, že toto číslo vzroste na jedno ze dvou.

K 31. prosinci 2020 zaměstnávala skupina Bosch přibližně 395 000 zaměstnanců po celém světě. To je o přibližně 3 100 lidí méně než v předchozím roce – pokles o zhruba 1 procento. Počet zaměstnanců se snížil především v regionu Asie a Pacifik. V Německu zůstal počet zaměstnanců do značné míry konstantní na 131 800. Celosvětově se počet výzkumných pracovníků a inženýrů zvýšil zhruba o 600 na přibližně 73 200. Počet vývojářů softwaru také vzrostl o více než 10 procent na zhruba 34 000.

1Ve srovnání s údaji z předchozího roku, které byly upraveny o vliv prodeje balicí techniky.

Kontakt pro novináře:

Společnost, ekonomika a finance:
Sven Kahn, Tel: +49 711 811-6415, Twitter: @BoschPresse

Umělá inteligence a Internet věcí (AIoT):
Inga Ehret, Tel: +49 711 811-16476, Twitter: @BoschPresse

Udržitelná mobilita:
Jörn Ebberg, Tel: +49 711 811-26223, Twitter: @JoernEbberg

Udržitelnost, CO2 neutralita:
Agnes Mazzei, Tel: +49 711 811-38140, Twitter: @AgnesMazzei

Lidské zdroje a sociální záležitosti:
Trix Boehne, Tel: +49 30 32788-561, Twitter: @TrixBoehne

Bosch Group je předním mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává zhruba 429 000 zaměstnanců (stav k 31. 12. 2023). Společnost dosáhla v roce 2023 obratu ve výši 91,6 miliardy eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem skupiny Bosch je usnadnit propojený život pomocí produktů a řešení, které buď obsahují umělou inteligenci (AI), nebo byly vyvinuty či vyrobeny s její pomocí. Společnost Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě pomocí inovativních výrobků a služeb, které vzbuzují nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou "Stvořeny pro život". Skupinu Bosch tvoří společnost Robert Bosch GmbH a zhruba 470 dceřiných a regionálních společností ve více než 60 zemích. Včetně prodejních a servisních partnerů pokrývá celosvětová výrobní, inženýrská a prodejní síť Bosch téměř všechny země světa. Základem budoucího růstu společnosti je její inovační síla. Ve 136 pobočkách po celém světě zaměstnává Bosch přibližně 90 000 pracovníků ve výzkumu a vývoji, z toho zhruba 48 000 softwarových inženýrů.

Společnost byla v roce 1886 založena Robertem Boschem (1861–1942) ve Stuttgartu jako „dílna pro jemnou mechaniku a elektrotechniku“. Obchodně-právní struktura společnosti Robert Bosch GmbH zajišťuje podnikatelskou samostatnost Bosch Group. To umožňuje společnosti dlouhodobě plánovat a investovat do důležitých podnikatelských záměrů pro zabezpečení budoucnosti. 94 procent majetkových podílů Robert Bosch GmbH patří veřejně prospěšné společnosti Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadaci Roberta Bosche. Většinová hlasovací práva má však společnost Robert Bosch Industrietreuhand KG, která má zároveň také právo vykonávat funkci společníků. Ostatní podíly a hlasovací práva má rodina Boschových a Robert Bosch GmbH.

Více informací na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.cz, twitter.com/BoschPress.