Súbory cookies

Súbory cookies, ktoré tieto webové stránky používajú

Súbory cookies spoločnosti Bosch

Spoločnosť Bosch používa súbor cookies a aktívne komponenty (napr. JavaScript) na sledovanie preferencií návštevníkov a úpravu vzhľadu internetových stránok.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa uložia do Vášho počítača pri návšteve našej internetovej stránky. Súbory cookies môžete kedykoľvek vymazať. Následkom toho však nemusia byť k dispozícii niektoré funkcie. Bližšie informácie týkajúce sa vymazania súborov cookies nájdete v pomocníkovi Vášho prehliadača.

Spoločnosť Bosch Vám umožňuje kontrolovať použitie súborov cookies. Ak tak chcete urobiť, kliknite na odkaz ‘Nastavenia súkromia’ v päte stránky. Môžete tam konfigurovať, ktoré cookies chcete používať.

Súbory cookies delíme do nasledovných kategórií:

Nutné cookies (krok 1)

Tieto cookies sú nevyhnutné pre správnu funkciu našich internetových stránok a ich charakteristík, napr. pre zapamätanie nastavení súhlasu s používaním súborov cookies.

Dobrovoľné cookies (krok 2)

Tieto cookies nám umožňujú zlepšiť použiteľnosť a výkon našich internetových stránok, napr. zapamätať výber regiónu a krajiny.

Štatistické cookies (krok 3)

Tieto cookies zbierajú informácie o tom, ako používate naše internetové stránky. V kroku 1 (nutné cookies) a kroku 2 (dobrovoľné cookies) sa vykonávajú anonymné merania prístupu pomocou tzv. relačných cookies. V kroku 3 (štatistické cookies) sa do Vášho počítača uloží súbor cookie na max. 12 mesiacov.

Cielené cookies (krok 4)

V súčasnosti nepoužívame zameriavanie ani cielené cookies.

Cookies tretích strán

Niektoré internetové stránky spoločnosti Bosch zahŕňajú obsah a služby iných poskytovateľov (napr. YouTube, Facebook, Google, Twitter), ktorí tiež môžu používať cookies a aktívne komponenty. Spoločnosť Bosch nemá vplyv na spracovanie osobných údajov týmito poskytovateľmi.

Berte prosím do úvahy, že možnosť poskytovaná spoločnosťou Bosch konfigurovať nastavenia používaných cookies nemá vplyv na cookies a aktívne komponenty iných poskytovateľov (napr. YouTube, Facebook, Google, Twitter).

Pre informácie o používaní cookies a spôsobe spracovania Vašich dát prosím navštívte internetové stránky príslušného poskytovateľa.

Viac informácií o tom, ako používame sociálne zásuvné moduly sa dočítate v časti ‘Používanie sociálnych zásuvných modulov, ktoré sú súčasťou sociálnych médií’ vo vyhlásení o ochrane súkromia.

Cookies používané spoločnosťou Bosch: krok 1 (nutné)

Meno: privacy-acceptedMeno: e_c_e
Kategória: NutnéKategória: Nutné
Typ: PermanentnéTyp: Relácia
Tento súbor cookie sa uloží na dobu max. 12 mesiacov alebo kým nezrušíte svoj súhlas s používaním cookies.Tento súbor cookie existuje iba počas Vašej návštevy tejto internetovej stránky a automaticky sa vymaže potom, keď zavriete prehliadač alebo okno prehliadača zobrazujúce túto internetovú stránku.
Účel:
Pamätá si Váš súhlas s používaním cookies pre túto internetovú stránku.
Účel:
Cookie obsahuje informácie o tom, akým spôsobom používate túto internetovú stránku, napr. o adrese odkazujúcej internetovej stránky, čase a stránke, na ktorej ste začali svoju návštevu. Informácia sa anonymne pošle na štatistický server (statse.webtrendslive.com) prevádzkovaný spoločnosťou Webtrends v USA.
Meno: privacy-settings 
Kategória: Nutné 
Typ: Permanentné 
Tento súbor cookie sa uloží na dobu max. 60 dní alebo kým nezmeníte svoje nastavenia ohľadom používania cookies. 
Účel:
Pamätá si, ktoré cookies ste povolili pre túto internetovú stránku.
Krok 1: akceptované nutné cookies
Krok 2: akceptované nutné a dobrovoľné cookies
Krok 3: akceptované nutné, dobrovoľné a štatistické cookies
Krok 4: akceptované nutné, dobrovoľné, štatistické a cielené cookies
 

Cookies, ktoré používa spoločnosť Bosch: krok 2 (dobrovoľné)

Meno: geoserviceMeno: privacy-social
Kategória: dobrovoľnéKategória: Dobrovoľné
Typ: PermanentnéTyp: Permanentné
Tento súbor cookie sa uloží na dobu max. 10 dní alebo kým nezmeníte svoje nastavenia týkajúce sa súborov cookies.Tento súbor cookie sa uloží na dobu max. 60 dní alebo kým nezmeníte svoje nastavenia týkajúce sa súborov cookies.
Účel:
Pamätá si Vašu voľbu regiónu a krajiny.
Účel:
Pamätá si Vaše nastavenia týkajúce sa sociálnych médií.

Cookies používané spoločnosťou Bosch: krok 3 (štatistické)

Meno: ACOOKIEMeno: e_c_s
Kategória: ŠtatistikaKategória: Štatistika
Typ: PermanentnéTyp: Relácia
Tento súbor cookie sa uloží na dobu max. 731 dní alebo kým nezmeníte svoje nastavenia týkajúce sa súborov cookies.Relačné cookies existujú iba počas Vašej návštevy našej internetovej stránke. Návšteva sa skončí, keď zavriete okno prehliadača alebo prehliadač.
Účel:
Anonymizácia užívateľských dát. Toto cookie je zriadené štatistickým serverom (statse.webtrendslive.com), ktorý prevádzkuje spoločnosť Webtrends v Spojených štátoch amerických.
Účel:
Tento súbor cookie obsahuje informácie týkajúce sa používania tejto internetovej stránky, napr. o adrese odkazujúcej internetovej stránky príp. stránke, na ktorej ste začali svoju návštevu. Informácia sa anonymne pošle na štatistický server (statse.webtrendslive.com) prevádzkovaný spoločnosťou Webtrends v USA.
Meno: WT_FPCMeno: e_c_l
Kategória: ŠtatistikaKategória: Štatistika
Typ: Relácia v prípade kroku 1 (nutné cookie) alebo kroku 2 (dobrovoľné cookie)Typ: Permanentné
Relačné cookies existujú iba počas Vašej návštevy našej internetovej stránke. Návšteva sa skončí, keď zavriete okno prehliadača alebo prehliadač.
Permanentné v prípade kroku 3 (štatistické cookie) alebo kroku 4 (cielené cookie).
Súbor cookie sa uloží do Vášho počítača na dobu max. 12 mesiacov alebo kým nezmeníte svoje nastavenia týkajúce sa súborov cookies.
Tento súbor cookie sa uloží na dobu max. 12 mesiacov alebo kým nezmeníte svoje nastavenia týkajúce sa súborov cookies.
Účel:
Anonymizácia údajov o používateľovi.
Účel:
Tento súbor cookie obsahuje informácie o tom, akým spôsobom používate túto internetovú stránku. V nastavení štatistiky sa uložia do súboru cookie a aktualizujú sa počas opakovaných návštev. Informácia sa anonymne pošle na štatistický server (statse.webtrendslive.com) prevádzkovaný spoločnosťou Webtrends v USA.