Suche

Tisková informace #Internet věcí

Dobrý začátek roku: Bosch vylepšuje tržby ve všech obchodních oblastech a regionech

Nové pojetí mobility, nové vnímání technologií

  • Tržby za první čtvrtletí 2017 vzrostly o 12 procent
  • Cílový růst tržeb pro rok 2017 v rozmezí od 3 do 5 procent
  • Tržby v 2016: 73,1 miliardy eur
  • Provozní EBIT za 2016: 4,3 miliardy eur
  • Výdaje na výzkum a vývoj: 7,0 miliard eur
  • Předseda představenstva společnosti Bosch Denner: „Bosch formuje svět zítřka.“
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart a Renningen, Německo – Skupina firem Bosch Group zahájila nový obchodní rok úspěšně. Tržby dodavatele technologií a služeb stouply v prvním čtvrtletí o téměř 12 procent a 11 procent po očištění o vliv směnných kurzů. V prvních třech měsících 2017 všechny oblasti a regiony vzrostly, některé z nich výrazně. Vzhledem k vyhlídkám na utlum ekonomiky a geopolitické nejistotě, očekává světový dodavatel technologií a služeb v roce 2017 nárůst svých tržeb o 3 až 5 procent. A i přes výrazné investice do zajištění budoucnosti nastavila společnost Bosch výsledky prorůstově. „Dnešní obchodní úspěch nám poskytuje volnost formovat svět zítřka,“ řekl Dr.Volkmar Denner, předseda představenstva Bosch na výroční tiskové konferenci ve výzkumném kampusu Bosch v Renningenu. „Posunout naše stávající podnikání vpřed, otevřít nové oblasti podnikání, obsadit technologicky vedoucí pozici - to je naše strategie transformačního procesu.“ Hlavními body této transformace jsou změny v oblasti mobility a konektivity internetu věcí (IoT). „Jako lídr v inovacích formujeme a řídíme transformaci,“ dodal Denner.

Obchodní rok 2016: rekordní investice do zajištění budoucnosti

V roce 2016 vzrostly tržby Bosch Group na 73,1 miliardy eur. To odpovídá růstu o 3,6 procenta neboli 5,5 procenta po očištění o vliv směnných kurzů. V loňském roce nás negativní vlivy směnných kurzů stály přibližně 1,3 miliardy eur. Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) dosáhl 4,3 miliardy eur a EBIT marže činila 5,8 procenta. Vývoj výsledku za rok 2016 odráží vysoké investice do zajištění budoucnosti firmy. V loňském roce zvýšil Bosch výdaje na výzkum a vývoj o téměř 10 procent na 7 miliard eur. Jak vysvětlil Prof. Stefan Asenkerschbaumer, finanční ředitel a místopředseda představenstva: „Bosch musel začít investovat do transformačního procesu a současně do zabezpečení vysoké míry ziskovosti v dlouhodobém horizontu. Mimořádně negativní vlivy v roce 2016 zapříčinily pokles EBIT, který tak dosáhl 3,3 miliardy eur.

Nové pojetí mobility: nulové emise, nulový stres, nulový počet nehod

Oblast mobility se nachází na pokraji významných změn. „Bosch umožní, aby vznikal nový druh mobility – mobilita bez emisí, bez stresu a bez nehod. Už to není jen o výrobě lepších vozidel. Musíme znovu vynalézt mobilitu,“ řekl Denner. Dodal, že zlepšení kvality ovzduší ve městech, kde bude do roku 2050 žít 70 procent světové populace, je úkolem, kterého se společně musí zhostit průmysl, političtí představitelé a společnost. S odkazem na současnou debatu o zákazu vozidel s naftovými motory zdůraznil předseda představenstva firmy Bosch, že jak cíle, tak i politika k dosažení čistšího ovzduší musí být technologicky neutrální. „Tvůrčí schopnosti našich inženýrů nesmí být politickými zástupci omezeny na určitou konkrétní technologii,“ řekl Denner. Zároveň věří, že další vylepšení motorů s vnitřním spalováním má ohromný potenciál. Postup měření RDE (reálné jízdní emise), který bude platný od podzimu roku 2017, přispěje k dalšímu snížení emisí oxidů dusíku z vozidel. Bosch v současné době pracuje na asi 300 vývojových projektech RDE. U automobilů s benzínovým motorem společnost dlouhodobě prosazovala rozšířené používání filtrů částic. Také nasazení konektivity do přepravy může pomoci zlepšit kvalitu ovzduší. Bosch vyvinul pro Stuttgart a okolí asistenta pro multimodální přepravu. A počínaje rokem 2018 se v nově vyráběných vozidlech objeví služba komunitního parkování, kterou vyvinula také společnost Bosch.

Elektrifikace mobility: kombinace elektřiny a paliva

Bosch investuje značné úsilí také do oblasti elektromobility. Nová organizační jednotka pro elektromobilitu zastřeší všechny aktivity společnosti v této oblasti. Kromě miliard investovaných do vylepšování motorů s vnitřním spalováním investuje každoročně společnost téměř 400 milionů eur na dosažení průlomu v oblasti elektromobility. Většina z této částky putuje na výzkum a vývoj akumulátorů. Bosch zkoumá jak současné, tak i budoucí technologie bateriových článků. Společnost již také získala více než 30 zakázek týkajících se elektromobility. V roce 2016 pak získala dalších 11 v Číně, největším světovém trhu elektromobility. Počínaje rokem 2018 bude nová divize Powertrain Solutions a jejích 88 000 zaměstnanců nabízet všechny technologie pohonných jednotek z jednoho zdroje. „I v budoucnu se bude Bosch zabývat pohonnými jednotkami jak na elektřinu, tak i na běžné palivo. Pro naše zákazníky jsme a chceme být partnerem číslo jedna pro inženýrství a technologii,“ řekl Denner.

Automatizace mobility: příběhy úspěchu

I v oblasti autonomního řízení se může Bosch pochlubit technologickým pokrokem a obchodním úspěchem. Díky asistenčním systémům řidiče vygenerovala společnost v roce 2016 tržby překračující vůbec poprvé miliardu eur a současně získala zakázky v hodnotě 3,5 miliardy eur. Celkově chce Bosch v roce 2017 růst rychleji než trh s asistenčními systémy pro řidiče – což je trh, o němž se předpokládá nárůst o 30 procent. Na autonomním řízení dnes pracuje téměř 3 000 inženýrů, o 500 více než v loňském roce. Spolu s firmou Daimler pracuje Bosch na rozvoji plně autonomních vozidel bez řidičů pro městské ulice. Cílem je, aby vozidla ve městech jezdila zcela autonomně počínaje počátkem příštího desetiletí. Jednou z klíčových komponent je v tomto případě palubní počítač Bosch AI. Jeho umělá inteligence tvoří mozek samořiditelného automobilu. Bosch bude muset vytvořit před koncem desetiletí vysoce přesnou digitální mapu založenou na radarových signálech. Taková mapa je klíčovým požadavkem na autonomní řízení. V rámci vývojového partnerství s Vodafone, Telekom, Huawei a Nokia navíc Bosch pracuje na infrastruktuře pro autonomní a propojenou dopravu. Například se zabývá testy k nalezení spolehlivé bezdrátové komunikace mezi vozidly.

Propojená mobilita: mobilní komorník

V letošním roce bude uveden do provozu Bosch Automotive Cloud Suite, nová platforma pro služby mobility, jako jsou například upozornění pro řidiče při jízdě nesprávným směrem, prediktivní diagnostika, propojené parkování a osobní asistenti. „Bosch Automotive Cloud Suite je klíčovým technologickým prvkem pro služby související s propojenými vozidly. Budeme ho využívat k propojení řidičů, vozidel, výrobců automobilů a poskytovatelů ostatních služeb mobility,“ řekl Denner. Bosch Automotive Cloud Suite kombinuje odborné znalosti firmy z oblastí automobilového průmyslu a IT. Společnost PwC očekává, že globální trh propojené mobility bude každoročně růst o téměř 25 procent až do roku 2022, zatímco firma Gartner odhaduje, že na světových silnicích bude do roku 2020 jezdit 250 miliónů propojených vozidel.

Nové vnímání technologie: inteligentní a emotivní

Bosch odhaduje, že také do roku 2020 bude růst globální objem trhu internetu věcí (IoT) o 35 procent ročně na 250 miliard dolarů. Již v roce 2016 společnost prodala 27 miliónů kusů produktů podporujících připojení na internet. Do roku 2020 budou všechny její nové elektronické produkty vybaveny funkcí konektivity a v budoucnu budou s každým produktem nabízeny také služby. Klíčem k tomu je umělá inteligence (AI). Ode dneška za deset let bude téměř každý produkt Bosch vyvíjen, vyráběn nebo vybaven umělou inteligencí. V následujících pěti letech bude Bosch investovat 300 miliónů eur do svého vlastního centra pro umělou inteligenci. A v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko pomáhá Bosch zakládat „Cyber Valley“. Tato aliance politických zástupců, obchodníků a vědců má za cíl výrazně posílit vývoj umělé inteligence. Společně s Amsterodamskou univerzitou Bosch provozuje Delta Lab, vědeckovýzkumnou laboratoř zaměřenou na hluboké učení. Slovy Volkmara Dennera: „Díky umělé inteligenci se konektivita stane osobní, něčím, co je možné prožít na úrovni emocí. Digitální asistenti budou stále chytřejší a zbaví uživatele každodenních rutinních povinností.“ Společnost Tractica předpokládá, že počínaje novým desetiletím vzroste počet osob využívajících digitální asistenty trojnásobně na více než 1,5 miliardy.

Obchodní rok 2016 podle regionů

Bosch Group v Evropě vygeneroval v roce 2016 tržby ve výši 38,6 miliardy eur. Meziročně příjmy stouply o 3,4 procenta neboli o 4,8 procenta po očištění o vliv směnného kurzu. V roce 2016 byly tyto vlivy neobvykle silné, a to nejen poklesem kurzu britské libry. Po velice silném předchozím roce tržby Bosch Group v Severní Americe poklesly v loňském roce o 2,2 procenta na 12,3 miliardy eur neboli o 1,8 procent po očištění o vliv směnného kurzu. Po letech klesajících tržeb Bosch Group v Jižní Americe vykázaly údaje po očištění o vliv směnného kurzu nárůst o 2,4 procenta. Z nominálního hlediska tržby klesly o 5,0 procent na 1,4 miliardy eur. V Asii a Tichomoří zaznamenala společnost Bosch rekordní 8,3 procentní nárůst tržeb na 20,8 miliardy eur (12 procent po očištění o vliv směnného kurzu). V současné době Bosch generuje téměř 30 procent svých tržeb v Asii a Tichomoří.

Obchodní rok 2016 v obchodních oblastech

Ze čtyř obchodních oblastí společnosti rostla v roce 2016 nejsilněji oblast Mobility Solutions. Tržby stouply o 5,5 procenta (6,9 procenta po očištění o vliv směnného kurzu) na 43,9 miliardy eur. Provozní marže dosahovala 6,0 procent. Obchodní oblast Průmyslová technika, a zejména divize Drive and Control Technology, čelila v roce 2016 i nadále složitému vývoji na trhu. Tržby klesly o 5,2 procenta (4,2 procenta po očištění o vliv směnného kurzu) na 6,3 miliardy eur. Po úpravě o konsolidační účinky vyplývající z prodeje své jednotky velkých převodovek činil pokles tržeb pouze 1,5 procenta. Na druhou stranu se ale tato obchodní oblast zase vrátila k zisku. Negativní vlivy způsobené směnným kurzem byly zřejmé zejména v tržbách obchodní oblasti Spotřební zboží. Po úpravě o tyto vlivy vzrostly tržby obchodní oblasti o 5,7 procenta. Nominální růst tržeb činil 3,6 procenta a dosáhl 17,6 miliardy eur. Marže obchodní oblasti vzrostla o jeden procentní bod na 8,2 procenta. Obchodní oblast Energetika a technika budov dosáhla v roce 2016 tržeb 5,2 miliardy eur. I zde byly tržby negativně ovlivněny směnnými kurzy. Po úpravě o tyto vlivy tržby vzrostly o 4,5 procenta. Nominální hodnota činila 1,7 procenta. Marže obchodní oblasti vzrostla v roce 2016 na 4,3 procenta.

Počet zaměstnanců: značný nedostatek softwarových inženýrů a osob v oblasti IT

K 31. prosinci 2016 zaměstnával Bosch Group téměř 390 000 zaměstnanců po celém světě. V loňském roce stoupl počet zaměstnanců o 14 500. Na regionální úrovni zůstala struktura pracovní síly do velké míry nezměněna. Počet zaměstnanců v Německu vzrostl o 2 000 na 134 000. Většina zbývajícího nárůstu počtu zaměstnanců připadá na Asii a Severní Ameriku. Společnost v současné době shání nové specialisty a výkonné zaměstnance, zejména se znalostí softwaru a IT. Již dnes Bosch zaměstnává více než 20 000 softwarových inženýrů a téměř 4 000 z nich jich pracuje pouze na internetu věcí (IoT).

Video materiály:

Jak se výrobky mění v partnery – IoT se stává více osobním

Kuri – inteligentní domácí robot

Řízení budoucnosti – ovládání gestem a haptická zpětná vazba

Propojená auta se stávají třetím obytným prostorem

Komunitní parkování

Automatizované řízení v Boschi

Výroba budoucnosti s Průmyslem 4.0

Bosch IoT film

Kontakt:

René Ziegler, Tel.: +49 711 811-7639

Melanie Loriz, Tel.: +49 711 811-12798

Nicole Neuer, Tel.: +49 711 811-11390

Bosch Group je vedoucím mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává na 395 000 lidí (k 31. 12. 2020). Obrat firmy za rok 2020 dosáhl hodnoty 71,5 miliardy eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem Bosch Group je přinášet inovace pro propojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě díky výrobkům a službám, které jsou inovativní a budí nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou „Stvořené pro život“. Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a přibližně 440 dceřiných a regionálních firem ve více než 60 zemích světa. Po započtení prodejních a servisních partnerů pokrývá globální vývojářská, výrobní a obchodní síť společnosti Bosch téměř všechny země. Základem pro budoucí růst firmy je její inovační síla. Bosch zaměstnává 73 000 pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje ve 129 lokalitách po celém světě a zhruba 34 000 softwarových inženýrů.

Společnost byla v roce 1886 založena Robertem Boschem (1861–1942) ve Stuttgartu jako „dílna pro jemnou mechaniku a elektrotechniku“. Obchodně-právní struktura společnosti Robert Bosch GmbH zajišťuje podnikatelskou samostatnost Bosch Group. To umožňuje společnosti dlouhodobě plánovat a investovat do důležitých podnikatelských záměrů pro zabezpečení budoucnosti. Devadesát čtyři procent majetkových podílů Robert Bosch GmbH patří veřejně prospěšné společnosti Robert Bosch Stiftung GmbH (Nadaci Roberta Bosche). Ostatní podíly vlastní rodina Roberta Bosche, přes společnost vlastněnou rodinou a přes společnost Robert Bosch GmbH. Většinová hlasovací práva má však společnost Robert Bosch Industrietreuhand KG, průmyslový trust, který také vykonává funkci vlastníků.

Více informací na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.cz, twitter.com/BoschPress.

Stále hledáte něco?