Suche

Tisková informace #Jednostopá vozidla
Sdílet tiskovou informaci

Výroční obchodní výsledky 2016

výroční tisková konference

Posílení pozice: Bosch v České republice pokračuje v růstu

  • R&D a inovace výrobků zůstávají prioritou
  • Vysoká poptávka po mladých talentech, R&D technicích a inženýrech
  • Výročí 25 let Bosch v České republice oslavila společnost otevřením nové budovy v Praze
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Praha – Bosch, přední světový dodavatel technologií a služeb, ukončil fiskální rok 2016 v České republice s konsolidovanými tržbami v hodnotě 786 milionů eur (21,2 miliardy korun), což ukazuje na dvouciferný růst o 13,3 procent oproti předcházejícímu roku. Celkové čisté tržby včetně dodávek ostatním společnostem Bosch a nekonsolidovaným legálním entitám ve výši 1,87 miliardy eur (50,6 miliardy korun) představují v porovnání s předchozím rokem více než 5,7procentní nárůst.

„Skupina firem Bosch si vede v České republice dobře a roste ve všech klíčových obchodních oblastech,“ uvedl Milan Šlachta, reprezentant Bosch Group v České republice, během výroční tiskové konference v Praze. „Rok 2016 byl pro Bosch úspěšný, a kromě jiného jsem také rád, že jsme mohli oslavit výročí 25 let od návratu společnosti do České republiky otevřením nového sídla. Nová centrála v Praze symbolizuje naši dlouhodobou a úspěšnou přítomnost na trhu a důvěru v další budoucnost,“ dodal. Společnost Bosch zvýšila v roce 2016 kapitálové výdaje o více než 30 procent a investovala přibližně 100 milionů eur (2,7 miliardy korun) především do svých místních výrobních závodů zaměřených na automobilový průmysl. Počet zaměstnanců působících v šesti entitách Bosch se k 31. prosinci 2016 zvýšil o 500 na více než 8 500. Očekává se, že v roce 2017 dojde k dalšímu růstu.

R&D a inovace zůstávají prioritou

Vývojové centrum automobilového průmyslu Bosch v Českých Budějovicích s více než 500 techniky hraje důležitou roli v globální R&D síti společnosti. „Kombinace tradičních dovedností českých techniků a výrobního systému Bosch je úspěšný model,“ uvedl Šlachta. Výrobní závody Bosch v Jihlavě a Českých Budějovicích nedávno zahájily pilotní projekty pro propojená průmyslová řešení v oblastech, jako je monitorování v reálném čase, 3D tisk a dolování dat. Bosch provozuje všechny tři úrovně propojení: senzory, software a služby. S touto jedinečnou výhodou bude společnost pokračovat v inovacích a dále rozvíjet své tradiční podnikání tím, že prozkoumá a využije rozmanité příležitosti, které nabízí Internet věcí (IoT). „Společnost Bosch usiluje o transformaci obchodních modelů, mobility a technologií se zaměřením na IoT a umělou inteligenci. Díky našemu odhodlání podporovat Průmysl 4.0 a technologie Smart City, je Bosch v České republice součástí tohoto vývoje,“ uvedl Šlachta.

Bosch nabízí atraktivní pozice pro inženýry a techniky

Český pracovní trh vykazuje dlouhodobý nedostatek techniků a studentů s praktickými zkušenostmi. Díky pověsti atraktivního zaměstnavatele se společnosti Bosch v roce 2016 podařilo naplnit otevřené pozice. Bosch nabízí mnoho příležitostí pro osobní rozvoj v mezinárodním týmu a práci v inspirativním pracovním prostředí. V roce 2017 nabídne více než 100 pracovních pozic pro inženýry a techniky, a to především ve výrobních závodech Bosch zaměřených na automobilový průmysl: v Jihlavě a v Českých Budějovicích, stejně jako v R&D centru v Českých Budějovicích. Bosch aktivně podporuje zdokonalování technického vzdělávání„Vzdělávací systém v České republice je třeba modernizovat, aby se zajistilo, že budoucí absolventi budou mít vzdělání odpovídající potřebám zaměstnavatelů a trendům v oblasti digitalizace,“ řekl Šlachta. Bosch se podílí na procesu zlepšování tím, že nabízí konzultace diplomových prací, spolupracuje s odbornými učilišti a zajišťuje praktickou část výuky. Výrobní závody navíc podporují lokální technické školy. Například závod v Českých Budějovicích podporuje studijní obor Mechatronika na Jihočeské univerzitě (JČU). Jihlavský závod zase podporuje Vysokou školu polytechnickou (VŠJP) a pravidelně pořádá pro mladé lidi tzv. „High-Tech Day“. Společnosti Bosch také pravidelně darují školám technické hry, aby vzbudily zájem o technické disciplíny u více žáků i učitelů.

Obchodní výhled Bosch Group pro rok 2017

Vzhledem k vyhlídkám na útlum ekonomiky a geopolitické nejistoty, očekává světový dodavatel technologií a služeb v roce 2017 nárůst svých tržeb o 3 až 5 procent. A i přes výrazné investice do zajištění budoucnosti nastavila společnost Bosch výsledky prorůstově. „Dnešní obchodní úspěch nám poskytuje volnost formovat svět zítřka,“ řekl Dr.Volkmar Denner, předseda představenstva Bosch. „Jako lídr v inovacích formujeme a řídíme transformaci,“ dodal Denner. Hlavními body této transformace jsou změny v oblasti mobility a konektivity internetu věcí (IoT). Do roku 2020 budou všechny elektronické produkty Bosch vybaveny funkcí konektivity. Klíčem k tomu je umělá inteligence (AI). V následujících pěti letech bude Bosch investovat 300 miliónů eur do svého vlastního centra pro umělou inteligenci.

Kontakt pro novináře:

Pavel Roman

Tel: +420 261 300 595

Bosch v České republice se skládá ze šesti legálních entit a v roce 2021 zaměstnával téměř 8 100 pracovníků (k 31. 12. 2021). Konsolidovaný obrat na trzích v České republice dosáhl v roce 2021 výše 18,8 miliardy korun (735 milionů eur) a celkový obratčeských společností skupiny Bosch včetně obratu nekonsolidovaných společností a interních dodávek sesterským společnostem mimo ČR dosáhly částky 50,1 miliardy korun (1,96 miliardy eur). Bosch je v zemi zastoupen všemi svými čtyřmi obchodními oblastmi: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Společnost působí v České republice v osmi lokalitách, z nichž čtyři jsou výrobní závody, jedno servisní středisko, jeden distribuční sklad a jeden prodejní sklad.

Více informací na www.bosch.cz, www.bosch-press.cz.

Bosch Group je předním mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává zhruba 420 300 zaměstnanců (stav k 31. 12. 2022). Tržby firmy za rok 2022 dosáhly podle předběžných výsledků hodnoty 88,4 miliard eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem Bosch Group je přinášet inovace pro propojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě díky výrobkům a službám, které jsou inovativní a budí nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou „Stvořené pro život“. Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a přibližně 440 dceřiných a regionálních firem ve více než 60 zemích světa. Po započtení prodejních a servisních partnerů pokrývá globální vývojářská, výrobní a obchodní síť společnosti Bosch téměř všechny země. Bosch Group s více než 400 závody je celosvětově od jara 2020 CO2 neutrální. Inovační síla společnosti je základem budoucího růstu. Bosch zaměstnává 84 800 pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje ve 128 lokalitách po celém světě a zhruba 44 000 softwarových inženýrů.

Více informací na www.bosch.com, www.iot.bosch.com, twitter.com/BoschPress.

Bosch Group je vedoucím mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává na 394 500 lidí (k 31. 12. 2020). Obrat firmy za rok 2020 dosáhl podle předběžných výsledků hodnoty 71,6 miliardy eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem Bosch Group je přinášet inovace pro propojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě díky výrobkům a službám, které jsou inovativní a budí nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou „Stvořené pro život“. Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a přibližně 440 dceřiných a regionálních firem ve více než 60 zemích světa. Po započtení prodejních a servisních partnerů pokrývá globální vývojářská, výrobní a obchodní síť společnosti Bosch téměř všechny země. Základem pro budoucí růst firmy je její inovační síla. Bosch zaměstnává 73 000 pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje ve 126 lokalitách po celém světě a zhruba 30 000 softwarových inženýrů.

Více informací na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, press.bosch.cz, twitter.com/BoschPresse.

Stále hledáte něco?