Suche

Tisková informace #Byznys a ekonomika
Sdílet tiskovou informaci

Bosch Connected World 2022 Kampaň pro digitalizaci: Bosch investuje další miliardy do oblastí budoucího digitálního růstu

Bosch spolupracuje s IBM na kvantové výpočetní technice

  • Dr. Stefan Hartung: „Pro Bosch představuje digitalizace velké příležitosti ve všech oblastech podnikání.“
  • Do roku 2025: 10 miliard eur na digitalizaci a konektivitu.
  • Zaměření také na vzdělávání a odbornou přípravu.
  • Elektromobilita: simulace materiálů na kvantové bázi se zaměřuje i na uhlíkově neutrální pohonné jednotky.
  • Udržitelnost: Startup Decarbonize Industries společnosti Bosch nabízí řešení pro společnosti, které se zajímají o dekarbonizaci.
  • Bosch jako softwarový zaměstnavatel: ve společnosti pracuje 40 000 IT odborníků.
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Berlín, Německo – Bosch pokračuje v digitální transformaci: do roku 2025 bude dodavatel technologií a služeb investovat 10 miliard eur do digitalizace a konektivity. Dvě třetiny z této částky půjdou na vývoj a rozšíření nových slibných technologií se zaměřením na udržitelnost, mobilitu a Průmysl 4.0. „Pro společnost Bosch představuje digitalizace velké příležitosti ve všech oblastech podnikání,“ řekl Dr. Stefan Hartung, předseda představenstva společnosti Bosch, na letošní AIoT průmyslové konferenci Bosch Connected World (BCW) v Berlíně. „Kromě nových slibných technologií budeme investovat do odborného vzdělávání a profesního rozvoje našich zaměstnanců – protože právě oni jsou klíčem k technologiím, které jsou dnes a budou i v budoucnu ‚Stvořeny pro život‘,“ pokračoval Hartung. Co se týče technologií ve vzdálenější budoucnosti, Hartung rovněž oznámil, že Bosch spolupracuje s americkou technologickou společností IBM v oblasti kvantové výpočetní techniky. Cílem společnosti Bosch je využít kvantové počítačové simulace materiálů k nalezení alternativ vzácných kovů a vzácných zemin pro uhlíkově neutrální pohonné jednotky – pro elektromotory a palivové články – v příštích deseti letech.

Pro společnost Bosch představuje digitalizace velké příležitosti ve všech oblastech podnikání,

řekl Dr. Stefan Hartung, předseda představenstva společnosti Bosch, na letošní AIoT průmyslové konferenci Bosch Connected World (BCW) v Berlíně.

Hledání udržitelných řešení se zrychluje

Bosch do této spolupráce vnáší své dlouholeté zkušenosti se simulací materiálů, které jsou důležité zejména pro průmyslové aplikace, a zároveň jakožto dodavatel technologií a služeb na oplátku získává přístup k flotile více než dvaceti pokročilých kvantových počítačů IBM dostupných prostřednictvím cloudu IBM. S pomocí budoucích generací kvantových počítačů chce Bosch vypočítávat vlastnosti nových materiálů takovým způsobem, který by se jinak na běžných počítačích z hlediska času nebo složitosti nevyplatil. Jakmile se ve vzdálenější budoucnosti výkon kvantových počítačů zvýší, tak bude pravděpodobně možné vyvozovat závěry o specifických vlastnostech nových materiálů za zlomek času, který je nyní potřeba na běžných počítačích. Na práci na kvantových algoritmech pro zkoumání zajímavých případů použití se budou podílet odborníci ze společností Bosch i IBM. „Sdílíme s IBM naše zkušenosti se simulací materiálů pro velmi specifické oblasti použití a na oplátku získáváme hlubší vhled do síly a použitelnosti kvantových počítačů včetně hardwaru. Společně posouváme kvantovou simulaci na další úroveň a získáváme konkurenční výhodu v mezinárodním měřítku,“ pokračoval Hartung. Kromě nových materiálů pro palivové články se Bosch také zajímá o nové magnety pro elektromotory, které by byly lehčí, kompaktnější, účinnější a dostupnější. Takové nové materiály by měly být šetrnější k životnímu prostředí než vzácné zeminy.

Kvantové technologie mají zásadní význam pro technologickou suverenitu

Pokud jde o software pro kvantové počítače, zaujímá německá věda a průmysl v celosvětové konkurenci s USA a Čínou silnou pozici. Instituty pro výzkum trhu vidí v této technologii velký potenciál. Boston Consulting Group odhaduje, že trh s kvantovými počítači, včetně nových produktů a služeb, bude mít v příštích 15 až 30 letech hodnotu až 850 miliard dolarů. Slibné jsou i prognózy pro oblast kvantové senzorové technologie – McKinsey očekává, že tento trh v příštích letech vzroste až na 7 miliard dolarů. „Kvantová technologie je pro technologickou suverenitu Evropy klíčová. Je důležité, abychom to nenechali na jiných regionech, aby si ji rozvíjely samy, ale místo toho otevřeli průmyslové oblasti použití a bez prodlení vyvíjeli obchodní modely,“ řekl Hartung.

Společnost Bosch má v současné době přibližně 30 odborníků, kteří pracují v oblasti kvantové senzorové technologie a kvantové výpočetní techniky. Od začátku letošního roku pracuje na urychlení komercializace kvantových senzorů startup společnosti Bosch. Společnost provádí výzkum v této oblasti již řadu let a hraje vedoucí roli na mezinárodní úrovni. Stejně jako kvantové počítače mají i kvantové senzory obrovský potenciál. Ve srovnání s běžnými senzory MEMS (mikroelektromechanický systém) dosahují nebývalé přesnosti. V dohledné budoucnosti bude možné s jejich pomocí dosáhnout tisíckrát vyšší přesnosti měření. V medicíně budou například kvantové senzory schopny pomoci přesněji a snadněji diagnostikovat neurologická onemocnění, jako je Alzheimerova choroba. Budou také schopny snímat nervové impulsy, a tím rozpohybovat lékařské protézy a umožnit jejich ovládání čistě myšlenkami ve virtuální realitě. „Díky našim aktivitám v oblasti kvantových senzorů a partnerství s IBM v našem výzkumu vytváříme technologii, která je ‚Stvořena pro život‘ v tom nejlepším slova smyslu,“ dodal Hartung.

Udržitelnost je vzdálená jen na jedno kliknutí myši

Partnerství se společností IBM podtrhuje význam, který aliance pro digitální transformaci společnosti Bosch mají – představují způsob, jak spojit síly potřebné pro rychlý a úspěšný rozvoj slibných oblastí. Aby společnost Bosch mohla využít příležitostí digitalizace a aktivně se podílet na utváření propojeného světa, systematicky nabírá zaměstnance s hlubokými odbornými znalostmi v oblasti IT a softwaru. V současné době má společnost přibližně 40 000 softwarových odborníků, kteří pracují v mnoha v budoucnu významných oblastech. Například zaměstnanci nového startupu Bosch Decarbonize Industries vyvíjejí softwarové řešení, které pomáhá průmyslovým podnikům dosáhnout uhlíkové neutrality. Toto řešení, které společně vyvíjí Bosch a dodavatel energie EWE AG, bude platformou, která bude čerpat z aktuálních dat z trhu s energií, legislativy a dalších zdrojů, a tím ukáže podnikům optimální cestu k větší udržitelnosti. Pokud se parametry jako státní dotace nebo ceny energií změní, navrhovaná opatření se automaticky upraví. Výsledkem je, že plán pro udržitelnější budoucnost je vzdálený jen na jedno kliknutí myši.

Keynotes a vystoupení hybridní formou

Na letošní konferenci Bosch Connected World v Berlíně, kde se setkávají lidé z oblasti Internetu věcí a dalších perspektivních oborů, se bude více než 60 vystavovatelů zabývat megatrendy v oblasti digitalizace, umělé inteligence a udržitelnosti. Bosch Connected World se bude konat 9. a 10. listopadu jako hybridní akce – fyzicky v „Station Berlin“ a online. Kromě předsedy představenstva společnosti Bosch Dr. Stefana Hartunga vystoupí například Oliver Zipse (generální ředitel BMW) a Andrew Ng (generální ředitel Landing AI).

Kontakt pro novináře:
Christiane Wild-Raidt
Tel.: +49 711 811-6283
Twitter: @WildRaidt

Bosch Group je předním mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává zhruba 420 300 zaměstnanců (stav k 31. 12. 2022). Tržby firmy za rok 2022 dosáhly podle předběžných výsledků hodnoty 88,4 miliard eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem Bosch Group je přinášet inovace pro propojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě díky výrobkům a službám, které jsou inovativní a budí nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou „Stvořené pro život“. Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a přibližně 440 dceřiných a regionálních firem ve více než 60 zemích světa. Po započtení prodejních a servisních partnerů pokrývá globální vývojářská, výrobní a obchodní síť společnosti Bosch téměř všechny země. Bosch Group s více než 400 závody je celosvětově od jara 2020 CO2 neutrální. Inovační síla společnosti je základem budoucího růstu. Bosch zaměstnává 84 800 pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje ve 128 lokalitách po celém světě a zhruba 44 000 softwarových inženýrů.

Společnost byla v roce 1886 založena Robertem Boschem (1861–1942) ve Stuttgartu jako „dílna pro jemnou mechaniku a elektrotechniku“. Obchodně-právní struktura společnosti Robert Bosch GmbH zajišťuje podnikatelskou samostatnost Bosch Group. To umožňuje společnosti dlouhodobě plánovat a investovat do důležitých podnikatelských záměrů pro zabezpečení budoucnosti. 94 procent majetkových podílů Robert Bosch GmbH patří veřejně prospěšné společnosti Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadaci Roberta Bosche. Většinová hlasovací práva má však společnost Robert Bosch Industrietreuhand KG, která má zároveň také právo vykonávat funkci společníků. Ostatní podíly a hlasovací práva má rodina Boschových a Robert Bosch GmbH.

Více informací na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.cz, twitter.com/BoschPress.

Stále hledáte něco?