Suche

Tisková informace #Automatizovaná mobilita
Sdílet tiskovou informaci

Automatizovaná jízda: Bosch a Cariad – dceřiná společnost Volkswagen – se dohodly na komplexní spolupráci

Spolupráce na vývoji přináší funkce automatizované jízdy rychleji do všech tříd vozidel

  • Bezpečná, pohodlná a přirozená jízda: Jízdní funkce hands-free vznikají pro jeden z největších vozových parků na světě.
  • Know-how na druhou: Více než 1 000 odborníků ze společností Bosch a Cariad pracují společně na vývoji.
  • Řešení pro dnešek i zítřek: Vývojová platforma slouží jako základ pro fáze rozšiřování automatizované jízdy až na úroveň 3.
  • Jsou vypracovány a vyhodnoceny společné cíle vývoje pro úroveň 4.
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart, Wolfsburg, Ingolstadt – Větší bezpečnost a komfort pro řidiče, rychlejší dostupnost automatizovaných jízdních funkcí pro všechny třídy vozidel: Bosch a Cariad, softwarová dceřiná společnost koncernu Volkswagen, nyní na tomto cíli spolupracují a dohodly se na komplexním partnerství. Společnosti chtějí, aby se stala částečně a vysoce automatizovaná jízda masovou záležitostí a byla dostupná pro každého. Cílem je poskytnout vozidlům koncernovýchznaček Volkswagen funkce, které umožní řidiči občas doslova sundat ruce z volantu. Jedná se o takzvané hands-free systémy úrovně 2 pro město, venkov a dálnici a systém, v němž vozidlo přebírá kompletní řízení na dálnici (úroveň 3 SAE). První funkce mají být implementovány v roce 2023.

Obě společnosti společně vyvíjí nejmodernější a jednotnou softwarovou platformu pro částečně a vysoce automatizovanou jízdu. V budoucnu najde uplatnění ve všech soukromě používaných třídách vozidel značek koncernu Volkswagen – a tedy v jednom z největších světových vozových parků. Všechny součásti spolupráce lze integrovat i do vozidel a ekosystémů jiných výrobců automobilů.

Odborné znalosti softwaru a sériové výroby

„Cesta k jízdě bez řidiče probíhá u soukromých automobilů krok za krokem – ve společnosti Bosch na tom úspěšně pracujeme již několik let. Společně se společností Cariad nyní urychlujeme zavádění částečně a vysoce automatizovaných jízdních funkcí na trh ve všech třídách vozidel a zpřístupňujeme je tak všem. Silniční provoz tak bude bezpečnější a pohodlnější,“ říká člen představenstva společnosti Bosch Dr. Markus Heyn. „Výsledná řešení můžeme nabídnout i našim dalším zákazníkům a stanovit tak nové standardy“ Partneři mají potřebné silné stránky k tomu, aby mohli v širokém měřítku zavádět stále více automatizované jízdy: desítky let zkušeností se sériovou výrobou, škálovatelností a schvalováním systémů vozidel, jakož i know-how v oblasti softwaru, vývoje založeného na datech a umělé inteligence.

Cesta k jízdě bez řidiče probíhá u soukromých automobilů krok za krokem – ve společnosti Bosch na tom úspěšně pracujeme již několik let. Společně se společností Cariad nyní urychlujeme zavádění částečně a vysoce automatizovaných jízdních funkcí na trh ve všech třídách vozidel a zpřístupňujeme je tak všem. Silniční provoz tak bude bezpečnější a pohodlnější.

Člen představenstva společnosti Bosch Dr. Markus Heyn

„Automatizovaná jízda je pro náš průmysl klíčovou oblastí budoucnosti. Díky naší spolupráci společně posílíme Německo jako místo pro inovace. Společnosti Bosch a Cariad dále rozšiřují své kompetence v oblasti vývoje technologií budoucnosti,“ říká generální ředitel společnosti Cariad Dirk Hilgenberg. „Podporujeme tak naši ambici přinášet našim zákazníkům na trh v pravý okamžik ta nejlepší možná řešení.“

Automatizovaná jízda je pro náš průmysl klíčovou oblastí budoucnosti. Díky naší spolupráci společně posílíme Německo jako místo pro inovace. Společnosti Bosch a Cariad dále rozšiřují své kompetence v oblasti vývoje technologií budoucnosti.

Generální ředitel společnosti Cariad Dirk Hilgenberg

Inteligentní zpracování informací z reálného prostředí

V různých závodech obou společností, zejména ve Stuttgartu a Ingolstadtu, budou spolupracovníci divize Bosch Cross-Domain Computing Solutions a společnosti Cariad společně vyvíjet funkce částečně a vysoce automatizované jízdy – globálně propojené a ve smíšených, agilních týmech. Ve špičce během období projektu bude na nezbytných modulech od middlewaru až po jednotlivé aplikace pracovat výrazně více než 1000 odborníků z obou společností. Obě společnosti již zahájily nábor nových talentů na trhu pro vzájemnou spolupráci.

Důraz je kladen na vývoj datového softwaru na základě informací z 360stupňového environmentálního průzkumu. Za tímto účelem se vytváří vysoce inovativní vývojové prostředí pro sběr, analýzu a zpracování dat, které mimo jiné využívá metody umělé inteligence. Výpočet je jednoduchý: Čím komplexnější je základ informací z reálného silničního provozu, tím robustnější a přirozenější mohou být částečně a vysoce automatizované jízdní funkce. To se týká například dalších vrstev pro mapy s vysokým rozlišením pro lokalizaci a příčné a podélné navádění vozidel, na kterých se v rámci spolupráce rovněž pracuje. Platí to však i pro každodenní situace při jízdě a pro zvláštní případy v silničním provozu (tzv. Corner Cases), které se vyskytují jen zřídka, ale o to složitější je pro systém jejich řešení.

Zpracování informací v reálném čase

„Pro vývoj automatizované jízdy je nejlepší školou skutečný silniční provoz. S pomocí jednoho z největších propojených vozových parků na světě získáváme obrovskou databázi, která nám umožňuje posunout systémy automatizované jízdy na novou úroveň. Všichni naši zákazníci z toho budou moci těžit,“ říká Dr. Mathias Pillin, prezident divize Bosch Cross-Domain Computing Solutions. „Společně můžeme testovat funkce automatické jízdy ve vozidlech a rychleji je implementovat. V tomto procesu se společně rozvíjíme: Bosch a Cariad jako tým. Jedná se o jedinečnou spolupráci v automobilovém průmyslu,“ říká Dr. Ingo Stürmer, vedoucí projektu spolupráce ve společnosti Cariad.

To zahrnuje skutečnost, že údaje získané z reálného provozu plynou nepřetržitě a v reálném čase do dalšího vývoje. V neposlední řadě se s každým kilometrem ujetým v reálném provozu a s daty, která se přitom shromažďují, vyhodnocují a zpracovávají, rozšiřuje informační základna potřebná k realizaci vyšší úrovně automatizované jízdy a k její bezpečné a spolehlivé realizaci na silnicích. Partneři se dohodli, že prozkoumají také možné společné cíle a časové plány vývoje směrem k plně automatizované jízdě (SAE Level 4).

Vzorec tohoto vyváženého partnerství je: jeden z největších světových automobilových společností plus jeden z největších dodavatelů automobilového průmyslu rovná se obrovský krok k rozvoji automatizované jízdy.

Kontakt pro novináře Bosch:
Caroline Schulke
Telefon: +49 711 811 7088
caroline.schulke@de.bosch.com
Twitter: @BoschPresse

Kontakt pro novináře Cariad:
Fabian Lebersorger
Telefon: +49 174 612 78 29
fabian.lebersorger@volkswagen.de
Twitter: @cariad_tech

Mobility je největší obchodní oblastí Bosch Group. V roce 2022 vygenerovala 60 % provozního obratu ve výši 52,6 miliard eur. Díky tomu je Bosch Group jedním z největších dodavatelů automobilového průmyslu. Mobility sleduje vizi mobility, která je bez nehod, bez emisí a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastech automatizace, elektrifikace a konektivity. Pro zákazníky jsou tak výsledkem integrovaná řešení mobility. Mezi hlavní obchodní oblasti patří: Vstřikovací technika a vedlejší agregáty pro spalovací motory, rozmanitá řešení pro elektrifikaci pohonu, bezpečnostní systémy pro automobily, asistenční systémy a funkce pro automatizované řízení, technika pro uživatelsky přívětivé informační a zábavní systémy a komunikaci přesahující rámec vozidla, servisní koncepty, jakož i technika a služby pro obchod s motorovými vozidly. Bosch přinesl důležité inovace v automobilové technice, například elektronické řízení motoru, stabilizační systém ESP nebo systém přímého vstřikování nafty common rail.

Bosch Group je předním mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává zhruba 421 000 zaměstnanců (stav k 31. 12. 2022). Obrat firmy za rok 2022 dosáhl podle předběžných výsledků hodnoty 88,2 miliard eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem skupiny Bosch je usnadnit propojený život pomocí produktů a řešení, které buď obsahují umělou inteligenci (AI), nebo byly vyvinuty či vyrobeny s její pomocí. Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě díky výrobkům a službám, které jsou inovativní a budí nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou „Stvořené pro život“. Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a přibližně 470 dceřiných a regionálních firem ve více než 60 zemích světa. Po započtení prodejních a servisních partnerů pokrývá globální vývojářská, výrobní a obchodní síť společnosti Bosch téměř všechny země. Bosch Group se svými více než 400 pobočkami po celém světě je od roku 2020 uhlíkově neutrální (Scope 1 a 2). V rámci toho byly v roce 2022 kompenzovány zbytkové emise ve výši 0,7 milionu tun CO₂ pomocí uhlíkových kreditů. Scope 1, 2, 3 je vykazováno podle GHG protokolu. Bosch zaměstnává 85 500 pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje ve 136 lokalitách po celém světě a zhruba 44 000 softwarových inženýrů.

Více informací na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.cz, twitter.com/BoschPress.

Bosch Group je vedoucím mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává na 394 500 lidí (k 31. 12. 2020). Obrat firmy za rok 2020 dosáhl podle předběžných výsledků hodnoty 71,6 miliardy eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem Bosch Group je přinášet inovace pro propojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě díky výrobkům a službám, které jsou inovativní a budí nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou „Stvořené pro život“. Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a přibližně 440 dceřiných a regionálních firem ve více než 60 zemích světa. Po započtení prodejních a servisních partnerů pokrývá globální vývojářská, výrobní a obchodní síť společnosti Bosch téměř všechny země. Základem pro budoucí růst firmy je její inovační síla. Bosch zaměstnává 73 000 pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje ve 126 lokalitách po celém světě a zhruba 30 000 softwarových inženýrů.

Více informací na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, press.bosch.cz, twitter.com/BoschPresse.

Stále hledáte něco?