Suche

Projekt vytváří základy nové metodiky vývoje softwaru pro budoucí generace vozidel

  • Projekt „Software-defined Car“ (SofDCar) má za cíl vyvinout nové metody a procesy pro automobil budoucnosti a efektivní využití jeho dat.
  • V budoucnu bude možné aktualizovat software a přidávat nové funkce po celou dobu životnosti vozidla.
  • Bosch je vedoucí společností konsorcia projektu s partnery BooleWorks, ETAS, Mercedes-Benz, P3 digital services, Universität Stuttgart, Vector Informatik, T-Systems, ZF Friedrichshafen, FKFS, FZI, KIT a e-mobil BW.
  • Podporováno Spolkovým ministerstvem hospodářství a energetiky.
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart, Německo – IT v autě je jako orchestr, ke kterému se připojuje stále více hudebníků. Odborníci z průmyslu a vědy nyní chtějí společně vytvářet standardizovaná pravidla a procesy, aby elektroničtí spoluhráči ve vozidle neztráceli rytmus. Protože pouze koordinovaná souhra všech je předpokladem toho, aby se nové funkce ve vozidle a kolem něj v budoucnu vyvíjely rychleji a bezpečně se dostaly k řidičům – po celou dobu životnosti vozidla. Od srpna 2021 na tom pracuje celkem 13 firem a výzkumných institucí v rámci projektu „Software-Defined Car“ (zkráceně: SofDCar). „Díky novému pohledu na software a data vytváříme základy pro mnohem větší flexibilitu při práci s novými funkcemi a daty v moderních vozidlech“, říká Dr. Andreas Westendorf. Ten vede projekt u vedoucí společnosti konsorcia, společnosti Bosch. Tříletý projekt spolufinancuje Spolkové ministerstvo hospodářství a energetiky (BMWi) částkou 43 milionů eur.

Díky novému pohledu na software a data vytváříme základy pro mnohem větší flexibilitu při práci s novými funkcemi a daty v moderních vozidlech.

Dr. Andreas Westendorf

Mezi partnery projektu z průmyslu patří BooleWorks GmbH, ETAS GmbH, Mercedes-Benz AG, P3 digital services GmbH, T-Systems International GmbH, Vector Informatik GmbH, ZF Friedrichshafen AG a jako přidružený partner státní agentura e-mobil BW GmbH. Kromě toho se jako renomované vědecké instituce účastní Universität Stuttgart (Univerzita Stuttgart), Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotoren Stuttgart (FKSF) (Výzkumný ústav pro automobilovou techniku a motory vozidel Stuttgart (FKSF)), FZI Forschungszentrum Informatik (FZI Výzkumné centrum pro informační technologie) a Karlsruher Institut für Technologie (KIT) (Technologický institut Karlsruhe (KIT)).

Zvládnout komplexitu dat a umožnit průběžné aktualizace

V některých případech je v dnešních vozidlech instalováno více než 100 řídicích jednotek. Vysoká složitost elektrických a elektronických systémů a jejich architektury se bude v budoucnu nadále zvyšovat, ale zároveň musí zůstat zvládnutelná. Pouze tak bude možné v budoucnu kdykoli aktualizovat funkce vozidla během celého životního cyklu automobilu – alespoň po dobu 20 let – a aby zůstaly bezpečné. Proto je více než kdy jindy zapotřebí soubor pravidel pro bezproblémovou spolupráci různých elektronických součástí a systémů ve vozidle. Cílem projektu SofDCar je zajistit, aby se v budoucnu všechny aktualizace a upgrady softwaru řídily pravidly a procesy, které je umožní kontrolovat a zajistí použití jednotné metodiky pro funkční a IT bezpečnost. Tímto způsobem se jednotlivé programy nebudou vzájemně rušit a v systému budou fungovat bezchybně. „Projekt „SofDCar“ si vzal za úkol zmapovat džungli informačních technologií v autě. Naším cílem je zásadním způsobem uspořádat procesy tvorby a údržby softwaru pro oblast vozidel prostřednictvím moderních vývojových nástrojů napříč firmami a metodami DevOps“, vysvětluje Westendorf. To dá možnost komplexnějším funkcím a bezpečnostním metodám, které jsou vyžadovány například také pro automatizovanou jízdu.

Nové digitální dvojče pro architekturu vozidel budoucnosti

Součástí projektu je vývoj rozšířeného digitálního dvojčete, tj. virtuálního obrazu vývojových a provozních dat vozidla. V budoucnu bude toto dvojče zahrnovat data distribuovaná ve vozidle a v cloudu – od výroby vozidla až po jeho sešrotování. To zjevně přesahuje obraz, který byl dříve zachycen pod pojmem digitální dvojče, protože poprvé pokrývá celý životní cyklus moderního vozidla a zahrnuje také domény cloudu, aplikací, backendu i vývojových systémů. Tímto způsobem chce projekt zajistit, aby se informační tok dat o vozidlech a verzích softwaru táhl jako červená nit všemi databázemi a servery. Aktualizace softwaru a nové digitální funkce a služby tak lze kdykoli snáze, a především rychleji implementovat. „Digitální dvojče je IT optimalizovaný partner automobilu, čímž se z něj stává moderní elektronické zařízení v cloudu“, říká Westendorf.

Účastníci projektu:

Robert Bosch GmbH (vedoucí společnost konsorcia), www.bosch.com
ETAS GmbH, www.etas.com
Mercedes-Benz AG, www.daimler.com
Universität Stuttgart (Univerzita Stuttgart), www.uni-stuttgart.de
Vector Informatik GmbH, www.vector.com
T-Systems International GmbH, www.t-systems.com
ZF Friedrichshafen AG, www.zf.com
FKFS Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotoren Stuttgart (FKFS Výzkumný ústav pro automobilovou techniku a motory vozidel Stuttgart), www.fkfs.de
FZI Forschungszentrum Informatik (FZI Výzkumné centrum informačních technologií), www.fzi.de
KIT Karlsruher Institut für Technologie (KIT Technologický institut v Karlsruhe), www.kit.edu
P3 digital services GmbH, www.p3-group.com
BooleWorks GmbH, www.booleworks.com
e-mobil BW GmbH (přidružený partner), www.e-mobilbw.de

Kontakt pro novináře:

Annett Fischer
Telefon: +49 711 811-6286
Twitter: @Annett__Fischer

Mobility Solutions je největší obchodní oblastí Bosch Group. V roce 2020 dosáhl její obrat podle předběžných výsledků hodnoty 42,3 miliardy eur, což odpovídá podílu 59 procent na celkovém prodeji skupiny. Díky tomu je Bosch Group jedním z největších dodavatelů automobilového průmyslu. Mobility Solutions sleduje vizi mobility, která je bez nehod, bez emisí a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastech automatizace, elektrifikace a konektivity. Pro zákazníky jsou tak výsledkem integrovaná řešení mobility. Mezi hlavní obchodní oblasti patří: vstřikovací technika a vedlejší agregáty pro spalovací motory, rozmanitá řešení pro elektrifikaci pohonu, bezpečnostní systémy pro automobily, asistenční systémy a funkce pro automatizované řízení, technika pro uživatelsky přívětivé informační a zábavní systémy a komunikaci přesahující rámec vozidla, servisní koncepty, jakož i technika a služby pro obchod s motorovými vozidly. Bosch přinesl důležité inovace v automobilové technice, například elektronické řízení motoru, stabilizační systém ESP nebo systém přímého vstřikování nafty common rail.

Bosch Group je vedoucím mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává na 395 000 lidí (k 31. 12. 2020). Obrat firmy za rok 2020 dosáhl hodnoty 71,5 miliardy eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem Bosch Group je přinášet inovace pro propojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě díky výrobkům a službám, které jsou inovativní a budí nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou „Stvořené pro život“. Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a přibližně 440 dceřiných a regionálních firem ve více než 60 zemích světa. Po započtení prodejních a servisních partnerů pokrývá globální vývojářská, výrobní a obchodní síť společnosti Bosch téměř všechny země. Základem pro budoucí růst firmy je její inovační síla. Bosch zaměstnává 73 000 pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje ve 129 lokalitách po celém světě a zhruba 34 000 softwarových inženýrů.

Více informací na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.cz, twitter.com/BoschPress.

Stále hledáte něco?