Suche

Milníky z deseti let Průmyslu 4.0 ve společnosti Bosch

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Deset let, obrat čtyři miliardy, nespočet příležitostí – Průmysl 4.0 je pro společnost Bosch úspěšným příběhem. Společnost je průkopníkem v oblasti propojené výroby a důsledně prosazuje svou představu továrny budoucnosti. Důležité etapy z deseti let Průmyslu 4.0 ve společnosti Bosch:

2011: Čtvrtá průmyslová revoluce dostává jméno

Inteligentní továrna, jejíž stroje se propojují, komunikují mezi sebou a organizují se – s lidmi jako dirigenty efektivnější, flexibilnější a individuálnější výroby. To, co se původně nazývalo „kyberneticko-fyzikální výrobní systémy,“ dostává v roce 2011 chytlavější název: Průmysl 4.0. Projekt německé vlády pro budoucnost oficiálně dostal zelenou. Německý termín se rychle prosadil i v mezinárodním měřítku.

2012: Bosch přebírá předsednictví „Pracovní skupiny Průmysl 4.0“

Od konceptu k vývoji: Pod vedením Siegfrieda Daise, tehdejšího místopředsedy představenstva společnosti Robert Bosch GmbH, a profesora Henninga Kagermanna, prezidenta společnosti acatech, vypracovala pracovní skupina Průmysl 4.0 první doporučení pro úspěšnou cestu do čtvrtého průmyslového věku. V říjnu 2012 jsou federální vládě zaslána doporučení. Dais tehdy říká: „Společná práce jasně ukázala, že v Německu máme všechny kompetence v oblasti výrobních technologií a strojírenství, abychom byli i v budoucnu mezinárodně úspěšní ve světě internetu věcí a služeb.“

2013: Průmysl 4.0 je Stvořený pro život

„Data se musí stát znalostmi, znalosti se musí stát přínosem,“ uvedl předseda představenstva společnosti Bosch Volkmar Denner na výročním kongresu ZVEI 2013. Společnost již používá propojený software ve vlastní výrobě. Bosch vyvíjí vlastní softwarová řešení pro průmyslové procesy. Deklarovaný cíl: Odvození obchodních modelů z technických možností Web 3.0, které povedou ke zlepšení kvality života lidí. To je jeden z důvodů, proč společnost Bosch zahájila v roce 2013 pod křídly Technické univerzity v Darmstadtu spolupráci na projektu „Energeticky efektivní továrna“.

2014: První robotický kolega na světě od společnosti Bosch

První certifikovaný robot na světě, který smí pracovat přímo s lidmi bez dalšího ochranného krytu, se rodí ve společnosti Bosch v roce 2014. Jeho jméno je jeho posláním: APAS - Automatický asistent výroby. Jde o velký krok ve vývoji tzv. kolaborace člověka s robotem (HRC), který je pro Průmysl 4.0 zásadní. Společnost Bosch vyvinula systém APAS tak, aby mohl ve velmi krátké době samostatně převzít nakládání strojů, paletizaci nebo montáž.

2015: Bosch zakládá „Connected Industry“

Společnost Bosch sdružuje své odborné znalosti v oblasti propojené výroby v rámci celopodnikového inovačního klastru „Connected Industry“. Tímto způsobem si společnost nadále razí cestu k tomu, aby se stala předním uživatelem a předním dodavatelem v oblasti propojené výroby. Bosch rovněž zahajuje vzdělávací ofenzivu: V budoucnu bude společnost nabízet školení a kvalifikovat zaměstnance bez vysokoškolského vzdělání na pozice v oblasti IT a obchodu, které obvykle vyžadují akademický titul. Cílem je uspokojit rostoucí poptávku po softwarových kompetencích a připravit zaměstnance na činnosti v Průmyslu 4.0. V první skupině školených pracovníků je 80 odborníků.

2016: Bosch mění stará zařízení na zařízení schopná pracovat v průmyslu 4.0

Starý stroj, rychlé propojení, nové použití – říká si Bosch a zkouší to na tehdy již 130 let starém soustruhu zakladatele společnosti Roberta Bosche. Senzory a software, stejně jako průmyslová řídicí jednotka podporující Internet věcí, katapultují soustruh z roku 1887 do éry Průmyslu 4.0. Je to více než jen symbolická akce společnosti: Podle tehdejších studií byly ještě v roce 2016 v závodech po celém světě montovány desítky milionů strojů bez připojení k Průmyslu 4.0.

2016: Cloud 7 pro Průmysl 4.0 – vlastní cloud společnosti Bosch pro služby IoT

Spuštěním vlastního cloudu pro internetové služby se společnost Bosch stává poskytovatelem komplexních služeb v oblasti sítí a internetu věcí. V rámci Bosch IoT Cloud společnost provozuje různé aplikace z oblastí propojené mobility, propojeného průmyslu a propojených budov.

2017: Pracoviště 4.0 – Tým člověk-stroj ve společnosti Bosch

S pomocí APAS workstation vytvořila společnost Bosch poprvé společné pracoviště pro člověka a stroj. Zatímco člověk zůstává nepostradatelným rozhodovatelem a řídícím prvkem, asistent výroby ho podporuje s nesrovnatelnou vytrvalostí a přesností. Pracoviště 4.0 se přitom přizpůsobuje jednotlivci – od výšky pracovní plochy až po rychlost nebo pomoc při navádění na nové procesy.

2018: Bosch zakládá vlastní obchodní jednotku pro průmysl 4.0

Connected Industry se stává novou obchodní divizí společnosti Bosch. Společnost tak spojuje aktivity v oblasti Průmyslu 4.0 i v oblasti softwaru a služeb a zajišťuje nejlepší možné složení týmu: Od nynějška budou zákazníci podporováni při vytváření sítí v rámci celého hodnotového toku. Divize začíná s 500 zaměstnanci v Německu, Maďarsku a Číně.

2019: Bosch se zaměřuje na vzdělávání – a chytrý telefon pro výrobu

V Německu byl spuštěn první vzdělávací program Průmysl 4.0 pro kvalifikované pracovníky – vyvinutý společností Bosch a Průmyslovou a obchodní komorou. Školení je nyní nabízeno i v zahraničí, například v Číně. V témže roce je uvedeno na trh nové softwarové řešení ctrlX AUTOMATION (čte se „Control X AUTOMATION“). Díky tomu jsou zařízení a stroje stejně flexibilní jako chytrý telefon: Jejich funkce lze individualizovat a aktualizovat – podobně jako u chytrého telefonu prostřednictvím aplikací.

2020: Bosch uvádí do provozu první kampusovou 5G síť

Data jsou přenášena s mimořádně vysokou spolehlivostí a rychlostí, stroje reagují prakticky bez zpoždění, bezdrátové připojení se stává standardem a člověk a stroj vždy bezpečně a bez překážek spolupracují – to je nová realita v závodě Bosch ve Stuttgartu-Feuerbachu. Začátek revoluce v reálném čase pro Průmysl 4.0 ve společnosti Bosch: 5G má být postupně nasazeno ve všech přibližně 240 závodech po celém světě.

2020: Jako průkopník Průmyslu 4.0 je výroba společnosti Bosch celosvětově uhlíkově neutrální

Všech 400 poboček společnosti Bosch po celém světě již nezanechává žádnou stopu CO2. Klíčovým faktorem úspěchu je zde propojená výroba: Spotřebu energie lze zjistit a zefektivnit pomocí řešení Průmyslu 4.0. Ve více než 100 závodech a lokalitách po celém světě již Bosch využívá energetickou platformu z vlastního portfolia Průmysl 4.0. Inteligentní algoritmy pomáhají předvídat vzorce spotřeby energie, předcházet špičkám zatížení nebo korigovat odchylky ve spotřebě energie.

2021: S umělou inteligencí od společnosti Bosch k bezchybné výrobě

Bosch Center for Artificial Intelligence (BCAI) vyvinulo systém založený na umělé inteligenci, který dokáže v rané fázi detekovat a odstranit anomálie a narušení výrobního procesu. Toto nasazení umělé inteligence umožňuje efektivnější a ekologičtější výrobu s lepšími produkty. Řešení AI v současné době doprovází výrobu v cca 50 závodech a 800 výrobních linkách. Postupně se bude používat ve všech 240 závodech.

2021: Ocenění pro továrnu budoucnosti společnosti Bosch v čínském Suzhou

Světové ekonomické fórum již podruhé ocenilo závod společnosti Bosch jako přední projekt Průmyslu 4.0. Bosch v čínském Suzhou ukazuje, jak může digitalizovaná výroba a logistika stejným způsobem zvýšit efektivitu a kvalitu. V roce 2018 se na seznam zářných příkladů přidal závod Bosch v čínském městě Wuxi. Světové ekonomické fórum zde vyzdvihlo schopnost síťových řešení pro odstraňování problémů a prediktivní údržbu jako příklad pro továrnu budoucnosti.

2021: Společnost Bosch dosáhla s Průmyslem 4.0 obratu více než čtyři miliardy eur

Po deseti letech Průmyslu 4.0 dosáhla společnost Bosch s portfoliem Průmyslu 4.0 obratu více než čtyři miliardy eur. Jen v roce 2020 vygenerovala společnost díky propojeným řešením pro výrobu více než 700 milionů eur. Bosch je nejen předním dodavatelem, ale také předním uživatelem: Více než 120 000 strojů a více než 250 000 koncových zařízení, jako jsou integrované kamerové systémy nebo roboty, je v závodech Bosch propojeno a zaznamenáváno. Projekty Bosch ukazují, že propojená řešení zvyšují produktivitu až o 25 procent.

Kontakt pro novináře:

Dennis Christmann
Tel.: +49 711 811-58178
Twitter: @BoschPresse

Bosch Group je vedoucím mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává na 395 000 lidí (k 31. 12. 2020). Obrat firmy za rok 2020 dosáhl hodnoty 71,5 miliardy eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem Bosch Group je přinášet inovace pro propojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě díky výrobkům a službám, které jsou inovativní a budí nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou „Stvořené pro život“. Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a přibližně 440 dceřiných a regionálních firem ve více než 60 zemích světa. Po započtení prodejních a servisních partnerů pokrývá globální vývojářská, výrobní a obchodní síť společnosti Bosch téměř všechny země. Základem pro budoucí růst firmy je její inovační síla. Bosch zaměstnává 73 000 pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje ve 129 lokalitách po celém světě a zhruba 34 000 softwarových inženýrů.

Společnost byla v roce 1886 založena Robertem Boschem (1861–1942) ve Stuttgartu jako „dílna pro jemnou mechaniku a elektrotechniku“. Obchodně-právní struktura společnosti Robert Bosch GmbH zajišťuje podnikatelskou samostatnost Bosch Group. To umožňuje společnosti dlouhodobě plánovat a investovat do důležitých podnikatelských záměrů pro zabezpečení budoucnosti. Devadesát čtyři procent majetkových podílů Robert Bosch GmbH patří veřejně prospěšné společnosti Robert Bosch Stiftung GmbH (Nadaci Roberta Bosche). Ostatní podíly vlastní rodina Roberta Bosche, přes společnost vlastněnou rodinou a přes společnost Robert Bosch GmbH. Většinová hlasovací práva má však společnost Robert Bosch Industrietreuhand KG, průmyslový trust, který také vykonává funkci vlastníků.

Více informací na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.cz, twitter.com/BoschPress.

Stále hledáte něco?