Suche

Systém umělé inteligence před globálním uvedením do provozu v závodech Bosch

  • Umělá inteligence Bosch detekuje a předchází anomáliím a narušením výrobního procesu.
  • Řešení umělé inteligence bude v roce 2021 zavedeno v přibližně 50 závodech divize Bosch Powertrain Solutions po celém světě a napojeno na více než 800 výrobních linek.
  • Člen představenstva společnosti Bosch Dr. Michael Bolle: „Použití umělé inteligence činí továrny efektivnějšími, produktivnějšími, šetrnějšími k životnímu prostředí – a výrobky ještě lepšími. Naše nové řešení umělé inteligence přináší v závodech milionové úspory nákladů.“
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart, Německo – přesnější než oko a ucho, rychlejší než mysl. Umělá inteligence zachycuje a zpracovává terabajty dat během několika sekund a pomáhá lidem na první pohled porozumět složitým vztahům a iniciovat opatření. Bosch Centrum pro umělou inteligenci (BCAI) vyvinulo systém založený na umělé inteligenci, který v rané fázi detekuje anomálie a narušení výrobního procesu, spolehlivě snižuje počet zmetků a zvyšuje kvalitu produktů. „Použití umělé inteligence činí továrny efektivnějšími, produktivnějšími, šetrnějšími k životnímu prostředí – a výrobky ještě lepšími. Naše nové řešení umělé inteligence poskytuje závodům úspory v řádech milionů,“ uvedl člen představenstva společnosti Bosch Dr. Michael Bolle ve středu 3. března u příležitosti digitální konference umělé inteligence „AI CON“ společnosti Bosch. V pilotních závodech, ve kterých se již řešení umělé inteligence používá, bylo možné dosáhnout ročních úspor ve výši jednoho až dvou milionů eur. Například v závodě v Hildesheimu byly díky umělé inteligenci zjištěny a odstraněny poruchy v procesních krocích. Tím se zkrátily doby cyklu linek přibližně o 15 procent. Také studie potvrzují efekt umělé inteligence. Z plošného nasazení umělé inteligence v Německu těží zejména průmysl 4.0. S více než 50 procenty (182 miliard eur), které jsou distribuovány napříč různými průmyslovými odvětvími, je největší potenciál pro úsporu nákladů ve výrobě podporované umělou inteligencí (zdroj: Verband der Internetwirtschaft e. V. a Arthur D. Little, 2019). Ve společnosti Bosch bude řešení umělé inteligence, vyvinuté společností BCAI, zavedeno zpočátku v přibližně 50 závodech zaměřených na výrobu spojenou s hnacím ústrojím po celém světě a připojeno k více než 800 výrobním linkám. V analytické platformě pak bude každý den ukládána více než miliarda datových zpráv. Následně Bosch plánuje nasadit řešení umělé inteligence po celé společnosti ve svých přibližně 240 závodech. Získané zkušenosti a technologické know-how navíc vstupují do vývoje nových technologií umělé inteligence pro výrobu.

Umělá inteligence Bosch zlepšuje výrobu a výrobek

Divize Powertrain oblasti Mobility Solutions je pilotním uživatelem nové platformy analýzy umělé inteligence. V příštích několika letech společnost Bosch investuje přibližně 500 milionů eur do digitalizace a propojení závodů. Očekávané úspory budou dvojnásobné: přibližně jedna miliarda eur do roku 2025. Nedílnou součástí projektu je využívání umělé inteligence. Ve spolupráci meziBCAI a závody vzniklo univerzální řešení umělé inteligence pro výrobu. Toto řešení využívá Nexed Manufacturing Execution System (MES) propojeného průmyslu Bosch k automatickému shromažďování, zpracování a analýze údajů z různých zdrojů v téměř reálném čase. Údaje ze senzorů ze strojů slouží například jako základ pro stanovení kolísání v široké škále výrobních procesů. Software Průmyslu 4.0 Nexeed „překládá“ a vizualizuje data a kódy, umělá inteligence dává doporučení k akci, pracovník rozhodne. K tomu se používají hlavně „dashboardy“, individuálně konfigurované a přizpůsobené lokálním případům použití a odpovídající analýze umělé inteligence. To usnadňuje hledání možných příčin chyb. Dále je možné integrovat samoregulační procesy pro stroje a montážní linky. Pokud se například vyvrtaný otvor odchýlí od definovaného umístění, umělá inteligence samostatně zahájí potřebné kroky. Umělá inteligence je někdy podporována kamerami, které zaznamenávají výrobní proces podél výrobních linek. Na základě vzorků umělá inteligence identifikuje odchylky a opatření mohou být přijata okamžitě. Kromě toho jsou v jednotlivých případech s platformou propojeny data z pole a data zákazníků. To pomáhá lépe porozumět tomu, jak se produkty chovají při používání, aby bylo možné včas identifikovat vady a předvídat blížící se chyby.

Bosch pomocí umělé inteligence odhaluje potenciál pro výrobu

Poznání průmyslu je zde, ale implementace stále zaostává. Více než každá druhá německá společnost (58 procent) vidí v umělé inteligenci disruptivní potenciál. Ale jen jedna ze sedmi společností (14 procent) v současné době používá umělou inteligenci pro Průmysl 4.0 (Bitkom, 2020). Skutečnost, že převážná většina Němců (60 procent) by si přála zvýšené používání průmyslové umělé inteligence, například při výrobě automobilů nebo letadel, je klíčovým výsledkem „Kompasu budoucnosti umělé inteligence Bosch“. Studie představená v listopadu 2020 ukazuje, že více než dvě třetiny dotázaných jsou pro řešení založené na umělé inteligenci pro diagnostiku chyb strojů a v dalších technologicky vyspělých oblastech. Bosch umělou inteligenci již intenzivně využívá. Ve výrobě tato technologie pomáhá snižovat počet zmetků, zvyšovat využití strojů a systémů a optimalizovat výrobní procesy. „Umělá inteligence je epochální technologie – srovnatelná s vynálezem knihtisku. Umělá inteligence způsobí revoluci v průmyslu. S pomocí umělé inteligence se stroje a výrobky učí přemýšlet společně a předvídat,“ říká Michael Bolle. Kromě projektů ve vlastních závodech přináší společnost Bosch řešení založená na umělé inteligenci i na trh. Výrobní aplikace zahrnují automatizovanou optickou kontrolu obrobků, software pro inteligentní řízení výroby a sofistikovaný energetický management. Na digitálním veletrhu Hannover Messe 2021 (12.–16. dubna) představí společnost Bosch řešení umělé inteligence pro výrobu.

Bosch implementuje umělou inteligenci do své firemní strategie

Pro Bosch je umělá inteligence klíčovou technologií. Od roku 2025 by všechny produkty Bosch měly mít umělou inteligenci nebo by měly být vyvíjeny nebo vyráběny s jejich pomocí. Za tímto účelem společnost Bosch investuje do „chytrých hlav“, odpovídající infrastruktury a vhodných rámcových podmínek. Do konce roku 2022 Bosch vyškolí 20 000 svých zaměstnanců pro umělou inteligenci. Klíčovým faktorem je Výzkumné a vývojové centrum pro umělou inteligenci. Již ve třetím roce po svém založení BCAI realizovala „return on invest“, a přinesla s projekty příspěvek ve výši zhruba 300 milionů eur. „Zkoumáme a nabízíme umělou inteligenci, která je bezpečná, robustní a srozumitelná,“ uvádí Bolle. Společnost se zabývá především průmyslovou umělou inteligencí, tedy kombinací umělé inteligence a fyzického světa. Bosch má pro to nejlepší předpoklady. „V našich závodech vyrábíme širokou škálu produktů – od chladniček, elektrického nářadí, pohonných jednotek a asistenčních systémů pro automobilový průmysl až po automatizační technologii pro použití v továrnách. Tyto znalosti nyní kombinujeme s algoritmy umělé inteligence,“ vysvětluje Bolle.

Kontakt pro novináře:
Dennis Christmann
Tel.: +49 711 811-58178
Twitter: @BoschPresse

Bosch Group je vedoucím mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává na 394 500 lidí (k 31. 12. 2020). Obrat firmy za rok 2020 dosáhl podle předběžných výsledků hodnoty 71,6 miliardy eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem Bosch Group je přinášet inovace pro propojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě díky výrobkům a službám, které jsou inovativní a budí nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou „Stvořené pro život“. Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a přibližně 440 dceřiných a regionálních firem ve více než 60 zemích světa. Po započtení prodejních a servisních partnerů pokrývá globální vývojářská, výrobní a obchodní síť společnosti Bosch téměř všechny země. Základem pro budoucí růst firmy je její inovační síla. Bosch zaměstnává 73 000 pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje ve 126 lokalitách po celém světě a zhruba 30 000 softwarových inženýrů.

Společnost byla v roce 1886 založena Robertem Boschem (1861–1942) ve Stuttgartu jako „dílna pro jemnou mechaniku a elektrotechniku“. Obchodně-právní struktura společnosti Robert Bosch GmbH zajišťuje podnikatelskou samostatnost Bosch Group. To umožňuje společnosti dlouhodobě plánovat a investovat do důležitých podnikatelských záměrů pro zabezpečení budoucnosti. Devadesát čtyři procent majetkových podílů Robert Bosch GmbH patří veřejně prospěšné společnosti Robert Bosch Stiftung GmbH (Nadaci Roberta Bosche). Ostatní podíly vlastní rodina Roberta Bosche, přes společnost vlastněnou rodinou a přes společnost Robert Bosch GmbH. Většinová hlasovací práva má však společnost Robert Bosch Industrietreuhand KG, průmyslový trust, který také vykonává funkci vlastníků.

Více informací na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.cz, twitter.com/BoschPress.

Stále hledáte něco?