Suche

Tisková informace #Elektrifikovaná mobilita
Sdílet tiskovou informaci

Evropský průzkum společnosti Bosch k pohonu budoucnosti: Respondenti preferují různorodost pohonů

57 procent dotázaných Evropanů je pro podporu e-paliv

  • Podle respondentů bude v roce 2030 elektrický pohon nejpoužívanější.
  • Dvě třetiny dotázaných Evropanů se vyslovili proti vzdání se svého automobilu.
  • Informační kampaň společnosti Bosch o budoucnosti pohonných jednotek online zde: www.bosch.com/DriveLikeABosch.
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart, Německo – Elektromobily s bateriemi nebo palivovými články, ale také benzín a nafta – podle průzkumu na reprezentativním vzorku populace společnosti Bosch, který provedl v červnu 2020 ve čtyřech evropských zemích institut pro průzkum trhu Innofact, zůstávají všechny typy pohonů vozidel důležité. Pokud by se dotázaní měli rozhodnout pro nový automobil, polovina z více než 2 500 respondentů v Německu, Francii, Itálii a Velké Británii by u prvního zvoleného automobilu vybrala čistě spalovací motor. U druhého automobilu by spalovací motor zvolila asi třetina. Avšak při otázce na nejpoužívanější pohon v roce 2030 zařadilo na první místo zhruba 68 procent dotázaných v Evropě elektrický pohon, před hybridy a spalovacími motory. Elektrický pohon s palivovými články má velký potenciál. Přibližně jeden ze tří dotazovaných ho považuje za technologii mobility budoucnosti. „Elektromobilita přichází – a je to dobře. Jen v letošním roce investuje Bosch do této oblasti 500 milionů eur. Současně také neustále vyvíjíme a inovujeme spalovací motor, jelikož bude i nadále potřeba,“ říká Dr. Stefan Hartung, člen představenstva společnosti Robert Bosch GmbH a předseda divize Mobility Solutions.

Elektromobilita přichází – a je to dobře. Jen v letošním roce investuje Bosch do této oblasti 500 milionů eur. Současně také neustále vyvíjíme a inovujeme spalovací motor, jelikož bude i nadále potřeba.

Dr. Stefan Hartung, člen představenstva společnosti Robert Bosch GmbH a předseda divize Mobility Solutions

Dotace na pořízení všech typů pohonů

Otevřenost respondentů pro různé druhy pohonů je patrná i v dalším tématu: Na otázku, zda kromě řady vládních dotací pro elektrická a plug-in hybridní vozidla podporují také dotace na pořízení vozidel s výhradně spalovacími motory, odpovědělo 70 procent dotázaných Evropanů kladně. Souhlas se státními dotacemi při pořízení automobilu s konvenčním pohonem je nejvyšší v Itálii s 83 procenty a nejnižší ve Velké Británii se 60 procenty. Ve Francii je pro 77 procent, v Německu 62 procent. „Podpora moderních spalovacích motorů může urychlit obnovu vozového parku, a tím také pomoci životnímu prostředí a klimatu,“ říká Hartung. Téměř třetina Evropanů by dokonce uvítala dotaci ve výši nejméně 9 000 eur. To odpovídá současné maximální dotaci pro elektromobily v Německu. Z průzkumu vyplynuly dvě zajímavé věci: Za prvé, 72 procent obyvatel měst ze čtyř evropských zemí, kteří se zúčastnili průzkumu, souhlasí s podporou spalovacího motoru. Zadruhé, většina osob ve věku 18 až 29 let (80 procent) je pro dotace na spalovací motory.

Automobily s konvenčními motory mohou být poháněny také klimaticky neutrálním způsobem. Klíčem k tomu je syntetické palivo, tzv. e-paliva (eFuels) – ta jsou vyráběna z obnovitelného vodíku a z CO2 z okolního vzduchu. V průměru 57 procent účastníků průzkumu společnosti Bosch souhlasí s tvrzením, že politika by měla daňově zvýhodňovat e-paliva (eFuels). „Pokud chceme dosáhnout cílů v oblasti klimatu, bez e-paliv se neobejdeme,“ říká Hartung. „Pouze s použitím syntetických paliv může více než miliarda vozidel, která jsou již na silnicích po celém světě, přispět k ochraně klimatu.“

Bez auta rozhodně ne: V Evropě panuje mezi respondenty shoda

Důležitost automobilu a jeho význam pro mobilitu se v Evropě jen tak brzy nezmění. Přibližně 60 procent dotázaných v Německu, Francii, Itálii a Velké Británii si nedokáže představit, že by se svého auta vzdali. Ze zbývajících asi 40 procent je jasná většina ochotna se ho vzdát, ale pouze částečně. Na venkově v Evropě je pro ponechání si automobilu 77 procent respondentů. Totéž platí pro generaci 18 až 29letých, z nichž přibližně polovina také jasně zvolila možnost si auto ponechat. Zatímco většina respondentů v Německu (61 procent) a Velké Británii (47 procent) uvádějí jako nejdůležitější důvod pro používání automobilu vysoký stupeň flexibility, Francouzi (41 procent) jej potřebují hlavně pro práci. Naproti tomu dotázaní Italové (55 procent) upřednostňují automobil před jinými formami mobility, které jsou pro ně komplikovanější. „Automobil zůstane v dohledné budoucnosti dopravním prostředkem číslo jedna – s nejlepšími předpoklady, aby byl ke klimatu ještě šetrnější“, dodává Hartung. Cíl společnosti Bosch: Lidé by si měli mít možnost dovolit mobilitu a zůstat mobilní v souladu s životním prostředím.

Budoucnost pohonu: Bosch sází na elektromobilitu a spalovací techniku

Společnost Bosch chce dosáhnout, aby byla mobilita z hlediska zdrojů co nejefektivnější, proto následuje vizi CO2 neutrality a téměř bezemisní dopravy. Bosch jako společnost poskytující technologie a služby pracuje na budoucnosti pohonu pomocí řady technologií. Na jedné straně se chce stát jedničkou na trhu elektromobility s vozidly poháněnými bateriemi a palivovými články. Pokud nabíjecí proud a vodík pocházejí z obnovitelných zdrojů, jsou elektromobily klimaticky neutrální. Na druhou stranu společnost Bosch cíleně vyvíjí spalovací motory, aby co nejlépe chránila klima a životní prostředí. Benzínové a naftové motory mohou být také poháněny klimaticky neutrálním způsobem pomocí obnovitelných syntetických paliv. Celosvětově společnost Bosch očekává, že přibližně třetina všech nově registrovaných vozidel bude v roce 2030 čistě na elektrický pohon. Dvě třetiny všech nových vozidel budou stále poháněny spalovacím motorem, řada z nich jako hybrid.

Kontakt pro novináře:

Jörn Ebberg
Tel.: +49 711 811-26223
Twitter: @joernebberg

Bosch Mobility je největší obchodní oblast Bosch Group. Podle předběžných údajů její obrat v roce 2022 dosáhl 52,6 miliardy eur, což představuje 60 procent celkového obratu skupiny. Díky tomu je Bosch Group jedním z předních dodavatelů automobilového průmyslu. Obchodní oblast Mobility Solutions sleduje vizi mobility, která je bezpečná, udržitelná a vzrušující, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastech personalizace, automatizace, elektrifikace a konektivity. Pro její zákazníky jsou výsledkem integrovaná řešení mobility. Hlavními oblastmi činnosti obchodní oblasti jsou vstřikovací technika a periferie hnacího ústrojí pro spalovací motory, různorodá řešení pro elektrifikaci hnacího ústrojí, bezpečnostní systémy vozidel, asistenční funkce pro řidiče a automatizované funkce, technologie pro uživatelsky příjemný infotainment, jakož i komunikace mezi vozidlem a vozidlem a mezi vozidlem a infrastrukturou, koncepty opraven a technologie a služby pro automobilový trh s náhradními díly. Bosch je synonymem důležitých automobilových inovací.

Bosch Group je předním mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává zhruba 421 000 zaměstnanců (stav k 31. 12. 2022). Tržby firmy za rok 2022 dosáhly podle předběžných výsledků hodnoty 88,2 miliard eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem Bosch Group je přinášet inovace pro propojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě díky výrobkům a službám, které jsou inovativní a budí nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou „Stvořené pro život“. Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a přibližně 440 dceřiných a regionálních firem ve více než 60 zemích světa. Po započtení prodejních a servisních partnerů pokrývá globální vývojářská, výrobní a obchodní síť společnosti Bosch téměř všechny země. Bosch Group s více než 470 závody je celosvětově od jara 2020 CO2 neutrální. Inovační síla společnosti je základem budoucího růstu. Bosch zaměstnává 85 500 pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje ve 136 lokalitách po celém světě a zhruba 44 000 softwarových inženýrů.

Více informací na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.cz, twitter.com/BoschPress.

Stále hledáte něco?