Suche

CO₂ poradenství: Bosch podporuje výrobní společnosti na jejich cestě ke klimatické neutralitě

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Bosch multiplikuje angažovanost v oblasti ochrany klimatu pomocí know-how a inovativní techniky

  • Bosch předává zkušenosti: Nová jednotka Bosch Climate Solutions podporuje zákazníky při redukci CO₂.
  • Energetická efektivita se vyplácí: V roce 2019 společnost Bosch spouští na celém světě více než 1 000 projektů a dosahuje úspor zhruba 210 000 megawatthodin.
  • Bosch nabízí technologie pro životní prostředí: Inteligentní řešení přispívají k produkci šetřící zdroje.

Stuttgart, Německo – Bosch radí společnostem, jak se stát klimaticky neutrálními, a proto v polovině roku založil společnost Bosch Climate Solutions. Tímto způsobem předává technologická a servisní společnost své znalosti a zkušenosti z vlastní CO2 neutrality a dalších celosvětově realizovaných projektů. Poptávka v tomto odvětví existuje: Podle aktuální studie uvedlo 77 procent dotazovaných společností v Německu snížení emisí CO2 jako důležitý cíl, ale pouze 16 procent zavedlo opatření pro klimatickou neutralitu (zdroj: Boston Consulting Group). Bosch bude první globální průmyslovou společností, která bude do konce roku 2020 zcela klimaticky neutrální. Více než 400 poboček po celém světě již nebude zanechávat uhlíkovou stopu, od konce roku 2019 jsou všechny pobočky Bosch v Německu uhlíkově neutrální. „Řešení změny klimatu je úkolem společnosti jako celku. Chceme, aby ochrana klimatu byla technicky možná a ekonomicky užitečná,“ říká Dr. Volkmar Denner, předseda představenstva Robert Bosch GmbH. K dosažení tohoto cíle spoléhá Bosch na různá řešení – od zlepšení energetické účinnosti zařízení a budov, přes výrobu vlastní elektřiny až po technická řešení pro výrobu šetřící zdroje. Pro Dennera je zřejmé: „Pokud chcete být ekonomicky úspěšní, musíte jednat udržitelně.“

Řešení změny klimatu je úkolem společnosti jako celku. Chceme, aby ochrana klimatu byla technicky možná a ekonomicky užitečná.

říká Dr. Volkmar Denner, předseda představenstva Robert Bosch GmbH

Bosch vyvíjí individuální koncepty redukce CO2 pro společnosti

Změna klimatu je pro lidstvo největší výzvou. Průmysl je po energetice druhým největším zdrojem emisí. Pouze v Německu představuje průmysl více než pětinu celkových emisí oxidu uhličitého. Bosch řeší související výzvy s vysokým nasazením. Na základě vlastních zkušeností podporuje společnost Bosch Climate Solutions další společnosti na jejich cestě ke zdroje šetřící a klimaticky neutrální výrobě a provozu. Základem jsou zkušenosti z více než 1 000 projektů energetické efektivity a virtuální tým složený z více než 1 000 odborníků společnosti Bosch. „Bosch Climate Solutions podporuje ostatní společnosti pomocí rozsáhlých průmyslových znalostí na jejich individuální cestě ke klimatické neutralitě. Ochranu klimatu šíříme nad rámec naší vlastní společnosti,“ říká Dr. Christian Fischer, který vede obchodní oblast Energy and Building Technology. Do této obchodní oblasti patří i nová poradenská firma. Experti do čtyř týdnů provedou CO2 audit a dodají první Master plán. Podrobný koncept snižování CO2 je k dispozici do tří měsíců. Stejně jako ve své vlastní klimatické neutralitě zaujímá Bosch také komplexní přístup i v poradenství. Patří sem opatření ke zvyšování energetické efektivity, rozšiřování dodávek obnovitelných energií, nákupu zelené elektřiny a kompenzacím za CO2 emise, které není možné eliminovat. „Bosch radí při plánování, výběru a implementaci vhodných řešení z ekologického a ekonomického hlediska. Poptávka tu je, zájem je velký,“ říká Donya-Florence Amer, generální ředitel společnosti Bosch Climate Solutions. Byli získáni první zákazníci a první projekty již byly úspěšně dokončeny.

Například technologická společnost Prettl, s podporou společnosti Bosch Climate Solutions, vypracovala individuální koncept redukce CO2. „Analýza scénářů ukázala náš manévrovací prostor v technických a ekonomických podmínkách a umožnila nám definovat si vlastní cestu ke snižování CO2,“ říká Manuel Schmuker, COO společnosti PRETTL Beteiligungs Holding GmbH. „V tomto krátkém časovém období a při této kvalitě by nám trvalo roky, než bychom dosáhli srovnatelného výsledku.“

Přehodnocení sociálních konvencí: Méně je více

„Pokud chcete zastavit změnu klimatu, musíte přehodnotit zásady. A méně je často více. My ve společnosti Bosch postupujeme vpřed rychle,“ říká Denner. Do roku 2030 chce Bosch dosáhnout úspory energie 1,7 terawatthodiny ročně, což je více než pětina současné roční spotřeby. Za tímto účelem bude společnost v příštích deseti letech investovat přibližně jednu miliardu eur do energetické účinnosti svých budov a systémů. Jen v roce 2019 společnost Bosch spustila na celém světě více než 1 000 projektů a dosáhla úspory cca 210 000 megawatthodin. To odpovídá roční spotřebě elektřiny až 65 000 německých domácností.

Bosch radí při plánování, výběru a implementaci vhodných řešení z ekologického a ekonomického hlediska. Poptávka tu je, zájem je velký.

říká Donya-Florence Amer, generální ředitel společnosti Bosch Climate Solutions

Snižování spotřeby energie pomocí efektivity a inteligence

Propojená výroba významně přispívá ke zlepšení energetické účinnosti. Ve více než 100 závodech a lokalitách po celém světě již Bosch využívá energetickou platformu z vlastního portfolia Průmysl 4.0. Inteligentní algoritmy pomáhají predikovat trendy spotřeby energie a vyhýbat se špičkovému zatížení nebo detekovat a opravovat odchylky ve vzorech spotřeby strojů. To pomáhá dále snižovat emise oxidu uhličitého v továrnách, například v hlavním závodě Průmyslu 4.0 v Homburgu, o dobrých deset procent během dvou let. Aby byla zajištěna transparentnost, musí být stroje schopné pracovat v rámci Průmyslu 4.0. Ale řada zařízení se dosud v digitálním věku nenachází. „Cílem musí být rozšíření Průmyslu 4.0, aby se rozvinul jeho plný potenciál. Propojování není samoúčelné, ale je předpokladem pro efektivní výrobu šetrnou ke zdrojům a ke klimatu,“ říká Rolf Najork, který je odpovědný za obchodní oblast Průmyslová technika ve vedení společnosti Bosch. Retrofit může pomoci aktualizovat systémy na stav aktuální techniky. Bosch proto dodatečně vybavuje stroje moderními komunikačními rozhraními a senzory a připojuje je k softwaru IoT-Gateway společnosti Bosch Rexroth. Díky přenášeným datům, jako je teplota, tlak a spotřeba stlačeného vzduchu, mohou provozovatelé identifikovat a odstranit slabiny a snížit spotřebu energie.

Nové technologie pro zdroje šetřící výrobu

Pro společnost Bosch je energetická efektivita klíčovým kritériem také při vývoji strojů a zařízení. Příklad: CytroBox od firmy Bosch Rexroth. Propojený hydraulický agregát se používá tehdy, když je vyžadována robustnost a musí být vynaloženy velké síly, například při tváření plechu. Předdefinované regulátory v pohonech čerpadel s proměnnými otáčkami upravují potřebu energie CytroBox podle aktuální potřeby. Rychlost je tak při současné úspoře energie při částečném nebo při nulovém zatížení snižována resp. zvyšována při plném zatížení. Tato flexibilita ušetří až 80 procent energie ve srovnání s agregáty s konstantním pohonem. Nové přístupy v řídící technice také přispívají ke zdroje šetřící výrobě. Kompaktnější stroje a zařízení, méně hardwaru – to umožňuje ctrlX Automation od společnosti Bosch Rexroth. „Naše nová řídicí technika je revoluční. Spojujeme odborné znalosti v oblasti hardwaru a softwaru a přinášíme na trh určitý druh smartphonu pro výrobu, který lze ovládat intuitivně a flexibilně,“ říká Najork. Díky ctrlX Automation je celkový objem všech součástí automatizace snížen až o 50 procent a pohony váží až o třetinu méně. Čím lehčí je hardware, tím méně hnacího výkonu je třeba a tím méně energie systém spotřebovává. Kromě toho společnost Bosch nabízí řešení pro používání klimaticky neutrálních paliv v průmyslových procesech, jako je výroba páry nebo procesního tepla: Téměř všechny průmyslové kotle od firmy Bosch Thermotechnik lze dovybavit pro provoz s vodíkem, zelenými palivy nebo hybridním provozem s obnovitelnou elektřinou. V případě potřeby dodává společnost Bosch nové kotle přímo jako „hydrogen-ready“.

Další informace:

Informační list: Jak továrny Bosch podporují ochranu klimatu

Infografika: Klimaticky šetrná výroba – pohled na továrnu zítřka

Kontakt pro novináře:

Propojená výroba:

Dennis Christmann
Tel.: +49 711 811 58178
Twitter: @BoschPresse

Udržitelnost:

Agnes Mazzei
Tel.: +49 711 811 38140
Twitter: @AgnesMazzei

Bosch Group je vedoucím mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává na 400 000 lidí (k 31. 12. 2019). Obrat firmy za rok 2019 dosáhl hodnoty 77,7 miliardy eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem Bosch Group je přinášet inovace pro propojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě díky výrobkům a službám, které jsou inovativní a budí nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou „Stvořené pro život“. Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a přibližně 440 dceřiných a regionálních firem ve více než 60 zemích světa. Po započtení prodejních a servisních partnerů pokrývá globální vývojářská, výrobní a obchodní síť společnosti Bosch téměř všechny země. Základem pro budoucí růst firmy je její inovační síla. Bosch zaměstnává 72 600 pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje ve 126 lokalitách po celém světě a zhruba 30 000 softwarových inženýrů.

Společnost byla v roce 1886 založena Robertem Boschem (1861–1942) ve Stuttgartu jako „dílna pro jemnou mechaniku a elektrotechniku“. Obchodně-právní struktura společnosti Robert Bosch GmbH zajišťuje podnikatelskou samostatnost Bosch Group. To umožňuje společnosti dlouhodobě plánovat a investovat do důležitých podnikatelských záměrů pro zabezpečení budoucnosti. 92 procent majetkových podílů Robert Bosch GmbH patří veřejně prospěšné společnosti Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadaci Roberta Bosche. Většinová hlasovací práva má však společnost Robert Bosch Industrietreuhand KG, která má zároveň také právo vykonávat funkci společníků. Ostatní podíly a hlasovací práva má rodina Boschových a Robert Bosch GmbH.

Více informací na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.cz, twitter.com/BoschPress.

Stále hledáte něco?