Suche

Tisková informace #Udržitelnost
Sdílet tiskovou informaci

Klimatická neutralita: Bosch rozšiřuje napájení obnovitelnými energiemi

Byly uzavřeny tři dlouhodobé smlouvy na fotovoltaickou elektřinu

  • Strategický kurz: Bosch pokračuje v plnění cílů ochrany klimatu i přes zátěž způsobenou koronavirovou pandemií
  • Zvyšování opatření: Bosch pokračuje ve zlepšování ekologické kvality své CO₂ neutrality
  • „New Clean Power“: Dlouhodobé smlouvy s RWE, Statkraft a Vattenfall
  • Vlastní výroba elektrické energie: V roce 2019 společnost Bosch nainstalovala 18 nových zařízení s roční výrobní kapacitou 22 000 megawatthodin
Pavel Roman

Pavel Roman

X

Stuttgart, Německo – Obnovitelné energie jsou jedním z centrálních řešení na cestě ke klimatické neutralitě. Bosch proto rozšiřuje svou vlastní výrobu energie ve svých závodech a stane se dlouhodobým odběratelem obnovitelné elektřiny z nově vybudovaných větrných a solárních parků. Za tímto účelem uzavírá technologická a servisní společnost tři exkluzivní dlouhodobé smlouvy na fotovoltaickou elektřinu s poskytovateli RWE, Statkraft a Vattenfall. Navzdory současné obtížné situaci v důsledku koronavirové pandemie Bosch nadále důsledně sleduje své ambiciózní plány na ochranu klimatu: „Změna klimatu se nezastaví – my také ne. Do konce roku dosáhneme našeho ambiciózního cíle nezanechávat žádnou uhlíkovou stopu“, řekl Volkmar Denner, předseda představenstva společnosti Bosch. Všech 400 závodů společnosti Bosch po celém světě poté bude uhlíkově neutrální – německé závody jsou již od konce roku 2019. „Naše úsilí o energetický přechod bude pokračovat i po roce 2020. Investice do obnovitelných zdrojů energie jsou toho důležitým důkazem“, dodal Denner a vysvětlil, že ochrana klimatu je nákladná, ale nedělat nic by bylo dražší – zejména proto, že investice do energetické efektivity vedou také k úsporám nákladů.

Změna klimatu se nezastaví – my také ne. Do konce roku dosáhneme našeho ambiciózního cíle nezanechávat žádnou uhlíkovou stopu.

řekl Volkmar Denner, předseda představenstva společnosti Bosch

Bosch pokračuje ve zlepšování ekologické kvality své CO₂ neutrality

Aby byla CO2 neutralita možná, investuje společnost Bosch kromě dodávek energie z obnovitelných zdrojů do energetické účinnosti svých vlastních závodů. Společnost plánuje postupně zvyšovat ekologickou kvalitu své CO₂ neutrality stupňováním těchto dvou opatření do roku 2030. Jako krátkodobé efektivní řešení nakupuje společnost Bosch také ekologickou elektřinu ze stávajících elektráren a prostřednictvím vybraných opatření na ochranu klimatu plně kompenzuje nevyhnutelné emise CO2. "Podíl kompenzací CO2 bude v roce 2020 výrazně nižší, než bylo plánováno. Ve zlepšování kvality našich opatření postupujeme rychleji, než jsme očekávali“, řekl Denner. Společnost Bosch plánuje výrazně zvýšit podíl obnovitelných energií na spotřebě. K dosažení tohoto záměru přispívají tři nové dlouhodobé smlouvy na fotovoltaickou elektřinu a posouvají energetický přechod kupředu. Celkem společnost Bosch v roce 2019 vyprodukovala celosvětově kolem 1,94 milionu tun CO2 (Scope 1+2) – přibližně o třetinu méně než v předchozím roce.

100 000 megawatthodin z nových fotovoltaických parků

Smluvní partneři RWE, Statkraft a Vattenfall dodávají energii společnosti Bosch výhradně z nově vybudovaných zařízení. Elektřina z fotovoltaických parků bez dotací tří poskytovatelů je přenášena veřejnou rozvodnou sítí do závodů společnosti Bosch v Německu a tam je spotřebovávána. Od roku 2021 to bude celkem ročně více než 100 000 megawatthodin – to odpovídá roční spotřebě elektřiny až 30 000 privátních domácností nebo 70 procent spotřeby elektřiny v závodě Bosch Feuerbach. Při optimálních fotovoltaických podmínkách je maximální výrobní kapacita dostatečná k pokrytí všech požadavků na elektřinu závodů Feuerbach, Homburg a Bamberg současně alespoň po několik hodin. Dlouhodobé smlouvy nahrazují část nákupu zelené elektřiny společnosti Bosch ze stávajících regenerativních zařízení a jsou uzavřené na 12 až 16 let. Dodávky od společnosti Statkraft začaly v květnu.

Skupina Bosch také usiluje o takovéto dlouhodobé smlouvy i mimo Německo. Například v Mexiku společnost pokrývá až 80 procent svých potřeb elektřiny pomocí „New Clean Power“. Mnoho závodů Bosch tam dostává elektřinu z nové větrné farmy postavené energetickou skupinou Enel, která ročně produkuje přibližně 105 000 megawatthodin. Spolupráce se společností Enel byla uzavřena na 15 let.

Naše úsilí o energetický přechod bude pokračovat i po roce 2020. Investice do obnovitelných zdrojů energie jsou toho důkazem.

řekl Volkmar Denner, předseda představenstva společnosti Bosch

Ze solárů na vodík: Pokrytí energetických potřeb vlastní elektřinou

Kromě exkluzivního nákupu z obnovitelných zdrojů energie posiluje Bosch také zásobování z vlastních zdrojů elektrické energie: Společnost v současnosti produkuje cca 60 000 megawatthodin ročně z téměř 50 fotovoltaických systémů ve svých vlastních závodech. Největší zařízení tohoto typu v indickém automobilovém průmyslu bylo vybudováno v závodě Bosch v indickém Nashiku. Celkově se očekává, že objem výroby obnovitelné elektřiny do roku 2030 vzroste na 400 000 megawatthodin. Dokončení fotovoltaického systému v závodě Bosch Hemaraj v Thajsku s roční výrobou elektřiny 1 300 megawatthodin je plánováno na konec roku 2020.

Bosch také realizuje projekty na výrobu energie v oblasti vodní energie a biomasy. Součástí dodávek energií jsou také nové přístupy, jako je teplo a elektřina z vodíku. V loňském roce byly v závodech v Homburgu a Bambergu uvedeny do provozu prototypy stacionárních palivových článků vyvinuté společností Bosch. Palivový článek nyní pokrývá špičkovou poptávku po elektrické energii. V Salzgitteru spolupracuje Bosch s Fraunhofer institutem a dalšími místními společnostmi při založení centra pro vodík podporovaného městem a státem Dolní Sasko, tzv. vodíkového kampusu. Koncem června bylo ve školicím středisku Bosch ve Wernau uvedeno do provozu pilotní zařízení palivových článků na bázi SOFC (Solid Oxide Fuel Cell). V Durynsku vzniká vzorový projekt: Do roku 2022 chce závod Bosch v Eisenachu pokrývat svou potřebu elektřiny pomocí dodávek vlastní elektrické energie z fotovoltaických systémů a výhradního nákupu elektřiny z větrné energie a minimalizovat ho pomocí sofistikovaného řízení energie založeného na umělé inteligenci.

Kontakt pro novináře:

Agnes Mazzei
Tel.: +49 711 811 38140
Twitter: @AgnesMazzei

Bosch Group je předním mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává zhruba 429 000 zaměstnanců (stav k 31. 12. 2023). Společnost dosáhla v roce 2023 obratu ve výši 91,6 miliardy eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem skupiny Bosch je usnadnit propojený život pomocí produktů a řešení, které buď obsahují umělou inteligenci (AI), nebo byly vyvinuty či vyrobeny s její pomocí. Společnost Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě pomocí inovativních výrobků a služeb, které vzbuzují nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou "Stvořeny pro život". Skupinu Bosch tvoří společnost Robert Bosch GmbH a zhruba 470 dceřiných a regionálních společností ve více než 60 zemích. Včetně prodejních a servisních partnerů pokrývá celosvětová výrobní, inženýrská a prodejní síť Bosch téměř všechny země světa. Základem budoucího růstu společnosti je její inovační síla. Ve 136 pobočkách po celém světě zaměstnává Bosch přibližně 90 000 pracovníků ve výzkumu a vývoji, z toho zhruba 48 000 softwarových inženýrů.

Společnost byla v roce 1886 založena Robertem Boschem (1861–1942) ve Stuttgartu jako „dílna pro jemnou mechaniku a elektrotechniku“. Obchodně-právní struktura společnosti Robert Bosch GmbH zajišťuje podnikatelskou samostatnost Bosch Group. To umožňuje společnosti dlouhodobě plánovat a investovat do důležitých podnikatelských záměrů pro zabezpečení budoucnosti. 94 procent majetkových podílů Robert Bosch GmbH patří veřejně prospěšné společnosti Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadaci Roberta Bosche. Většinová hlasovací práva má však společnost Robert Bosch Industrietreuhand KG, která má zároveň také právo vykonávat funkci společníků. Ostatní podíly a hlasovací práva má rodina Boschových a Robert Bosch GmbH.

Více informací na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.cz, twitter.com/BoschPress.