Suche

Tisková informace #Byznys a ekonomika
Sdílet tiskovou informaci

Koronavirus: Bosch uvádí do provozu plně automatizovaná zařízení pro výrobu masek

Produkce více než půl milionu masek denně

  • Konstrukce speciálních strojů Bosch vyvinula speciální zařízení pro výrobu masek
  • Pět plně automatizovaných výrobních linek ve čtyřech výrobních závodech společnosti Bosch po celém světě vyrábí obličejové masky, které chrání před infekcemi
  • Bosch poskytuje společnostem konstrukční plány speciálního zařízení zdarma
Pavel Roman

Pavel Roman

X

Stuttgart, Německo – V boji proti koronaviru zahájil Bosch plně automatizovanou výrobu ochranných masek. Dr. Volkmar Denner, předseda představenstva společnosti Robert Bosch GmbH, dnes uvedl do provozu první speciální zařízení pro výrobu masek v závodě Bosch ve Stuttgartu-Feuerbachu. „Utlumení koronaviru je celospolečenským úkolem. Vybavením našich zaměstnanců maskami z naší vlastní výroby pomáháme zmírnit napjatou zásobovací situaci na trhu. Vytváříme také podmínky pro bezpečný restart závodů a ochranu našich zaměstnanců“, říká Denner. Po koordinovaném náběhu do konce června bude společnost vyrábět na pěti linkách ve čtyřech závodech po celém světě více než půl milionu masek denně. Koncept zařízení byl vyvinut konstrukcí speciálních strojů Bosch. Bosch poskytuje konstrukční plány zájemcům ze strany společností zdarma. Více než 30 společností již požádalo Bosch o konstrukční plány speciálního zařízení.

Bosch navrhuje výrobní linku masek

Ochranné roušky jsou spolu s dalšími hygienickými opatřeními vhodným prostředkem ke snížení rizika nových infekcí Covid-19. Plně automatizované zařízení pro výrobu masek vyvinuté konstrukcí speciálních strojů Bosch za pouhých několik týdnů se nyní v identické podobě staví v několika dalších závodech společnosti. Kromě hlavního závodu Průmyslu 4.0 ve Stuttgartu-Feuerbachu - zde jsou plánovány dvě linky - bude výroba roušek nabíhat v týdenním taktu také v závodech Bosch v Naganathapura, Indie a Juárez, Mexiko. Výrobní síť uzavírá závod Rexroth v Erbachu (Odenwald). Na konci června by měl být objem výroby pěti výrobních linek celkem více než deset milionů kusů měsíčně.

Vlastní výroba společnosti Bosch kompenzuje nedostatek dodávek

Maska je primárně určena k zabránění šíření patogenů z oblasti nosu a hltanu uživatele. Rouška zároveň chrání uživatele před kontaktem s tělní tekutinou osob v bezprostřední blízkosti. Obličejové masky typu I/II odpovídají evropské normě DIN EN 14683. Bosch používá masky především k ochraně přibližně 400 000 zaměstnanců na celém světě. Společnost Bosch plánuje poskytnout veškerou nadbytečnou kapacitu externě, za předpokladu certifikace a požadavků jednotlivých zemí. Kromě toho společnost Bosch umožní dalším společnostem volný přístup ke konstrukčním plánům zařízení, technickým výkresům a montážním pokynům a umožní nahlédnout do obalového systému a distribuce roušek. „S využitím našich speciálních zařízení snižujeme závislosti: Masky lze vyrábět na místě tam - kde jsou potřeba“, říká Denner. V případě potřeby konstrukce speciálních strojů Bosch poskytuje zájemcům ze strany společností prvenství a dodává hotová zařízení. „Bosch využívá technologii k boji proti koronaviru. Přispíváme inovací a našimi dlouholetými zkušenostmi ve výrobě“, vysvětluje ředitel Bosch Rolf Najork, zodpovědný za průmyslovou techniku.

Konstrukce speciálních strojů Bosch dodává řešení šitá na míru

Jako součást divize Industrial Technology vyvíjí Robert Bosch Manufacturing Solutions GmbH už 25 let flexibilní a škálovatelné koncepty pro montáž, testování a procesní technologie a související služby. Dceřiná společnost tak například přispívá zvláštním způsobem v oblasti elektromobility a je mimo jiné odpovědná za konečnou kontrolu motorů eBike od společnosti Bosch. Konstrukce speciálních strojů se svými 2 000 zaměstnanci v devíti závodech po celém světě se svou nabídkou zaměřuje jak na závody společnosti Bosch, tak i na externí zákazníky.

Kontakt pro novináře:

Dennis Christmann
Tel.: +49 711 811 58178
Twitter: @BoschPresse

Bosch Group je předním mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává zhruba 429 000 zaměstnanců (stav k 31. 12. 2023). Společnost dosáhla v roce 2023 obratu ve výši 91,6 miliardy eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem skupiny Bosch je usnadnit propojený život pomocí produktů a řešení, které buď obsahují umělou inteligenci (AI), nebo byly vyvinuty či vyrobeny s její pomocí. Společnost Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě pomocí inovativních výrobků a služeb, které vzbuzují nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou "Stvořeny pro život". Skupinu Bosch tvoří společnost Robert Bosch GmbH a zhruba 470 dceřiných a regionálních společností ve více než 60 zemích. Včetně prodejních a servisních partnerů pokrývá celosvětová výrobní, inženýrská a prodejní síť Bosch téměř všechny země světa. Základem budoucího růstu společnosti je její inovační síla. Ve 136 pobočkách po celém světě zaměstnává Bosch přibližně 90 000 pracovníků ve výzkumu a vývoji, z toho zhruba 48 000 softwarových inženýrů.

Společnost byla v roce 1886 založena Robertem Boschem (1861–1942) ve Stuttgartu jako „dílna pro jemnou mechaniku a elektrotechniku“. Obchodně-právní struktura společnosti Robert Bosch GmbH zajišťuje podnikatelskou samostatnost Bosch Group. To umožňuje společnosti dlouhodobě plánovat a investovat do důležitých podnikatelských záměrů pro zabezpečení budoucnosti. 94 procent majetkových podílů Robert Bosch GmbH patří veřejně prospěšné společnosti Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadaci Roberta Bosche. Většinová hlasovací práva má však společnost Robert Bosch Industrietreuhand KG, která má zároveň také právo vykonávat funkci společníků. Ostatní podíly a hlasovací práva má rodina Boschových a Robert Bosch GmbH.

Více informací na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.cz, twitter.com/BoschPress.