Suche

Kraj Vysočina vyhlásil popáté Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou zodpovědnost

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Mezi podniky s nejlepšími výsledky patří i jihlavská firma BOSCH DIESEL s.r.o.

  • BOSCH DIESEL s.r.o. získal letošní „Cenu Hejtmana Kraje Vysočina za společenskou zodpovědnost“
  • Téma společenské zodpovědnosti má u firmy Bosch dlouhodobou tradici
  • Firma Bosch jako největší regionální zaměstnavatel a investor trvale přispívá k rozvoji Kraje Vysočina a českého průmyslu

Jihlava – Kraj Vysočina každoročně oceňuje regionální firmy a organizace za jejich aktivity v oblasti společenské odpovědnosti (CSR). Do letošního pátého ročníku soutěže se přihlásilo celkem 33 organizací ze soukromého i veřejného sektoru. Odborná porota ocenila v každé ze šesti kategorií tři organizace s nejvyšším počtem bodů. Mezi tři oceněné organizace v kategorii zaměstnavatelů s 251 a více zaměstnanci patří letos i jihlavský závod firmy Bosch.

Bosch v Jihlavě klade dlouhodobě důraz na přejímání společenské zodpovědnosti

Společenská zodpovědnost má u společnosti Bosch dlouholetou tradici a výrazně ovlivňuje i celofiremní podnikatelskou kulturu. Koncept společenské zodpovědnosti společnosti Bosch zahrnuje pět následujících oblastí: právní a ekonomickou zodpovědnost, etickou zodpovědnost, zodpovědný přístup k životnímu prostředí a zodpovědné dárcovství. Od svého vzniku v roce 1993 podpořil jihlavský Bosch na více jak šest set veřejně prospěšných organizací a občanských sdružení z Kraje Vysočina. V rámci konceptu společenské zodpovědnosti jsou jihlavským Boschem dlouhodobě podporovány mimo jiné i projekty města Jihlavy a Kraje Vysočina.

Podpora místních veřejně prospěšných společností, škol i nemocnic

Trvalou podporu a spolupráci s Krajem Vysočina potvrdil i technický ředitel BOSCH DIESEL s.r.o. Rajendra Basavaraju: „K dlouhodobým programům podpory Kraje Vysočina patří zvyšování úrovně kvalifikace pracovních sil na Vysočině a s ní spojená podpora technického vzdělávání dětí a mládeže. Za všechny dílčí projekty uveďme například projekt technické soutěže „ Stavíme z Merkuru“, „Lego Robot“ či „Grand Prix Kaipan“. Jako největší zaměstnavatel a investor Kraje Vysočina podporujeme řadu škol a nemocnic. Charitativní akce „Bosch Svařák“, „Novoroční koncert“ a „Bosch ples“ se staly pevnou součástí společenského dění na Vysočině. Věnování výnosů z těchto akcí na podporu neziskového sektoru jasně dokládají, že firma Bosch bere na Vysočině svoji společenskou zodpovědnost vážně. Udělení Ceny Hejtmana Kraje Vysočina za společenskou zodpovědnost si velmi vážíme. Ocenění nás utvrzuje, že jdeme správným směrem.“

Oceněn přínos firmy Bosch pro český průmysl

K získání ceny pogratuloval firmě náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla: „Jsem rád, že Kraj Vysočina našel ve firmě BOSCH DIESEL s.r.o. velmi spolehlivého partnera. Řada konkrétních příkladů podpory v oblasti technického vzdělávání, zdravotnictví a výše investic do zdejšího závodu a pracovních míst jasně dokládají společensky zodpovědný přístup firmy. BOSCH DIESEL s.r.o. je jedním z klíčových podniků nejen na Vysočině, ale i v rámci celého českého průmyslu.“

Bosch jako prorodinně orientovaná firma

Další součástí konceptu společenské zodpovědnosti je přebírání sociální zodpovědnosti za své zaměstnance. Bosch v Jihlavě například trvale pracuje na zlepšování podmínek umožňujících zaměstnancům co nejlépe skloubit pracovní a rodinný život. Vedle řady personálních nástrojů, jako například práce na zkrácený úvazek, práce z domova, či flexibilních pracovních modelů mohou zaměstnanci firmy navíc od roku 2019 díky spolupráci firmy s městem Jihlavou využívat i nově zřízené mateřské školy Bystrouška s nepřetržitým provozem v jihlavské části Na Dolech. V ní má firma rezervovanou část kapacity pro děti svých zaměstnanců. Na oplátku se firma zavázala podporovat po dobu deseti let vzdělávací programy a vybavení školky každoroční částkou ve výši 1 milion korun.

Závod Jihlava

Ve firmě Bosch Diesel s.r.o. pracuje na 4 500 zaměstnanců, vyrábějí se zde vysokotlaká čerpadla pro dieselové motory, tlakové zásobníky a regulační ventily tlaku pro systém common rail. V roce 2011 získala firma prestižní ocenění „Národní cena kvality ČR-Excelentní firma“, v roce 2013 ocenění za prorodinně orientovanou personální politiku firmy „Audit rodina & zaměstnání“, udělované Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. V prosinci 2018 se firmě opakovaně podařilo získat v renomované soutěži nejlepších českých exportérů „Exportér roku 2017“ první místo v kategorii „Exportér roku Kraje Vysočina s největším objemem exportu za rok 2017“.

Kontakt pro novináře:

Mojmír Kolář
Tel.: +420 56758-5601
E-mail: Mojmir.Kolar@cz.bosch.com

Bosch v České republice se skládá ze šesti legálních entit a v roce 2019 zaměstnával 8 367 pracovníků (k 31. 12. 2019). Konsolidovaný obrat v roce 2019 dosáhl 20,5 miliardy korun (797 milionů eur) a celkový obrat v České republice (tj. včetně dodávek dalším společnostem Bosch) dosáhl částky 51,4 miliardy korun (2 miliardy eur). Bosch je v zemi zastoupen všemi svými čtyřmi obchodními oblastmi: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Společnost působí v České republice v 7 lokalitách, z nichž 4 jsou výrobní závody, 1 servisní středisko a 1 prodejní sklad.

Více informací na www.bosch.cz, www.bosch-press.cz.

Bosch Group je vedoucím mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává na 400 000 lidí (k 31. 12. 2019). Obrat firmy za rok 2019 dosáhl hodnoty 77,7 miliardy eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem Bosch Group je přinášet inovace pro propojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě díky výrobkům a službám, které jsou inovativní a budí nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou „Stvořené pro život“. Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a přibližně 440 dceřiných a regionálních firem ve více než 60 zemích světa. Po započtení prodejních a servisních partnerů pokrývá globální vývojářská, výrobní a obchodní síť společnosti Bosch téměř všechny země. Základem pro budoucí růst firmy je její inovační síla. Bosch zaměstnává 72 600 pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje ve 126 lokalitách po celém světě a zhruba 30 000 softwarových inženýrů.

Více informací na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.cz, twitter.com/BoschPress.

Stále hledáte něco?