Suche

Tisková informace #Byznys a ekonomika

Bosch v koronakrizi spoléhá na technické inovace a pokračuje v ochraně klimatu

Příprava na postupné spouštění výroby

  • Rychlotest na Covid-19 s přístrojem Vivalytic
  • Výroba masek a dezinfekčních prostředků
  • Ekonomický vývoj 2020: Recese způsobená koronakrizí negativně ovlivňuje výhled pro letošní rok
  • CO2 neutralita: Globální cíle v oblasti ochrany klimatu 2020 budou dosaženy
  • Novinka v obchodním portfoliu: CO2 poradenství pro klimaticky neutrální ekonomiku
  • Technologická ofenzíva: Vstup do vodíkové ekonomiky
  • Fiskální rok 2019: obrat 77,7 miliard eur, zisk před úroky a zdaněním (EBIT) 3,3 miliardy eur
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart, Německo – Po přerušení výroby v téměř 100 závodech Bosch po celém světě během tohoto měsíce se společnost systematicky připravuje na postupné obnovení výroby. „Pomocí spolehlivých dodávek chceme uspokojit pomalu rostoucí poptávku našich zákazníků a přispět k co nejrychlejšímu zotavení globální ekonomiky,“ řekl Dr. Volkmar Denner, předseda představenstva společnosti Robert Bosch GmbH, na výroční tiskové konferenci. „Naším cílem je synchronizované zvyšování výroby a zabezpečení dodavatelských řetězců, zejména v automobilové výrobě. V Číně se nám to již podařilo. Našich cca 40 závodů zde opět vyrábí a dodavatelské řetězce jsou stabilní. V ostatních regionech na tom intenzivně pracujeme.“ Podle Dennera společnost podniká pro úspěšné zahájení výroby četná opatření, která zajistí odpovídající ochranu zaměstnanců před rizikem infekce koronavirem. Bosch také spoléhá na koordinovaný a společný postup se zákazníky, dodavateli, úřady a zástupci zaměstnanců.

Přínos ke zvládnutí pandemie koronaviru

„Kdykoli je to možné, chceme naše know how zapojit do snahy o omezení pandemie, například pomocí našeho nově vyvinutého rychlotestu na Covid-19 a našeho analyzátoru Vivalytic,“ uvedl Denner, předseda představenstva společnosti Bosch „Poptávka je obrovská. Děláme vše pro to, abychom výrazně navýšili výrobu, a do konce roku ji oproti původním plánům zpětinásobíme,“ dodal Denner. Společnost Bosch plánuje v roce 2020 vyrobit více než milion a v příštím roce až tři miliony rychlotestů. Analyzátor Vivalytic by měl být nejprve používán paralelně s dosavadními laboratorními testy v nemocnicích a lékařských ordinacích především na ochranu zdravotnického personálu, u kterého je nezbytná rychlá dostupnost výsledků testů, a to za méně než dvě a půl hodiny. Rychlotest je již dodáván evropským zákazníkům s nálepkou „jen pro výzkumné účely“ a může být po validaci používán. Bosch očekává, že získá pro výrobek označení CE do konce května. Další, ještě rychlejší test, pomocí kterého je možné spolehlivě zjistit nákazu COVID-19 za méně než 45 minut, je v konečné fázi vývoje. „To, co zde tvoříme, naplňuje myšlenku našeho motta Stvořeno pro život,“řekl Denner.

Bosch již spustil výrobu ochranných obličejových masek. Třináct závodů společnosti Bosch v devíti zemích, od italského Bari přes Bursu v Turecku po Anderson v USA, již tyto masky vyrábí z vlastní iniciativy pro své lokální potřeby. Navíc v současné době společnost staví dvě plně automatizované výrobní linky v lokalitě Stuttgart-Feuerbach – další linky budou následovat v německém Erbachu, v Indii a v Mexiku.

„Během několika týdnů navrhla naše konstrukční jednotka pro speciální stroje potřebné strojní zařízení,“ řekl Denner. Bosch také bezplatně zpřístupnil konstrukční plány dalším společnostem. Celkem tedy společnost může denně vyrobit více než 500 000 masek. Masky jsou určeny k ochraně zaměstnanců společnosti Bosch v závodech po celém světě. Kromě toho mají být také zpřístupněny třetím stranám. Předpokladem je odpovídající certifikace v jednotlivých zemích. Bosch také týdně vyrábí 5000 litrů desinfekčního prostředku v Německu a ve Spojených státech pro zásobování svých zaměstnanců v amerických a evropských závodech. „Naši zaměstnanci zde odvádí skvělou práci,“ řekl Denner.

Vývoj světové ekonomiky 2020: Recese negativně ovlivňuje výhled

S ohledem na současný fiskální rok a pandemii koronaviru očekává společnost Bosch, že světová ekonomika bude čelit významným výzvám: „Připravujeme se na globální recesi, která bude mít také významný dopad na vývoj našeho podnikání v roce 2020,“ řekl prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer, finanční ředitel a místopředseda představenstva společnosti Bosch. V oblasti výroby automobilů Bosch očekává pro rok 2020 na základě dosud známých efektů pokles minimálně 20 procent. V prvním čtvrtletí letošního roku klesly tržby skupiny Bosch o 7,3 procenta, a byly tak výrazně nižší než v předchozím roce. Jen v březnu 2020 činil pokles 17 procent. Vzhledem k mnoha nepředvídatelným okolnostem se společnost necítí schopna udělat předpověď pro celý rok. „Dosažení alespoň vyrovnaného výsledku vyžaduje velké úsilí,“ uvedl finanční ředitel. „V této hluboké krizi je naše široká di-verzifikace v různých obchodních oblastech výhodou.“

V současné době se koncentrujeme na rozsáhlá opatření ke snížení nákladů a zajištění likvidity. To zahrnuje zkracování pracovní doby a omezení výroby v řadě závodů po celém světě, krácení mezd u odborníků a manažerů, včetně vedení společnosti a prodloužení investičních období. Začátkem roku 2020 navíc společnost Bosch spustila komplexní program na zlepšení své konku-renceschopnosti. „Naším cílem je vrátit se ve střednědobém výhledu k zisku cca 7 procent, aniž bychom opomíjeli naše zásadní budoucí úkoly,“ řekl Asen-kerschbaumer a dodal: „Na tom tvrdě pracujeme současně se zvládáním pan-demie coronaviru. Vytvoříme tak finanční základ pro to, abychom mohli využít velké šance skupiny Bosch v budoucnosti.“

Ochrana klimatu: Bosch důsledně sleduje ambiciózní cíle

Navzdory současné náročné situaci se Bosch drží svého dlouhodobého stra-tegického kurzu: Dodavatel technologií a služeb nadále soustavně sleduje ambiciózní cíle v oblasti ochrany klimatu a vytváří odpovídající aktivity pro roz-šíření udržitelné mobility. „I když jsou v současnosti středem pozornosti jiná témata, nesmíme zapomínat na budoucnost naší planety,“ řekl Denner.

Bosch téměř před rokem oznámil, že bude koncem roku 2020 první klimaticky neutrální celosvětově aktivní průmyslovou společností; a to ve všech 400 zá-vodech po celém světě. „Tohoto cíle dosáhneme,“ řekl Denner. „Všechny zá-vody v Německu jsou od konce roku 2019 CO2 neutrální, celosvětově jsme k dnešnímu dni na úrovni 70 procent.“ Pro dosažení CO2 neutrality společnost investuje do energetické účinnosti, zvyšuje podíl obnovitelných energií na do-dávkách energií, nakupuje více zelené elektřiny a kompenzuje nevyhnutelné emise CO2. "Podíl kompenzací CO2 bude v roce 2020 výrazně nižší, než bylo plánováno - pouze 25 místo téměř 50 procent. Ve zvyšování kvality našich opatření postupujeme rychleji, než jsme očekávali,“ řekl Denner.

CO2 neutrální ekonomika: Založení nové poradenské společnosti

V oblasti ochrany klimatu jde Bosch dvěma novými cestami, které zajistí, že se jeho vlastní snažení násobně odrazí v ekonomice. Jedním z cílů je utvářet předcházející a následné aktivity v hodnotovém řetězci, od nakupovaného zboží po prodané výrobky, co nejvíce klimaticky neutrální. Do roku 2030 by se hodnota s tím souvisejících emisí (oblast 3) měla snížit o 15 procent resp. o více než 50 milionů tun ročně. Bosch se ve vůči Science-Based-Target-Initiative jako první dodavatel automobilového průmyslu zavázal k měřitelnému cíli. Kromě toho v nové poradenské společnosti „Bosch Climate Solutions“ koncentruje své znalosti a zkušenosti téměř 1 000 Bosch odborníků na celém světě a z více než 1 000 vlastních projektů energetické účinnosti. „Chceme sdílet naše zkušenosti s dalšími společnostmi na jejich cestě k dosažení CO2 neutrality,“ odůvodnil Denner tento krok.

Růstový trh pro Evropu: Vstup do vodíkové ekonomiky

„Ochrana klimatu je pro přežití lidstva životně důležitá - sice to něco stojí, ale nedělat nic bude ještě dražší,“ zdůraznil Denner. „Politici musí uvolnit cestu pro větší kreativitu ve společnostech, aby byla technika prospěšná životnímu prostředí - bez negativního vlivu na prosperitu.“ Podle Dennera je důležitá rozsáhlá technologická ofenzíva, která předepisuje udržitelnou mobilitu založenou nejen na bateriové elektrické cestě, ale bere v potaz také efektivní spalovací motory eFuels a palivový článek. Šéf společnosti vyzval k odvážnému vstupu do vodíkové ekonomiky a výroby eFuels, až pomine koronakrize. To je podle něj jediný způsob, jak být do roku 2050 v Evropě klimaticky neutrální. „Dnešní vodíkové aplikace se musí dostat z laboratoří do reálné ekonomiky,“ řekl Denner. Vyzval politiky, aby podporovali nezbytné technologie. „Také tímto způsobem můžeme dosáhnout ambiciózních cílů v oblasti ochrany klimatu,“ povzbudil Denner.

Připraveno na vodík: Mobilní a stacionární palivové články

Ochrana klimatu urychluje strukturální změny v mnoha průmyslových odvětvích. „Vodík nabývá na důležitosti v automobilovém průmyslu i ve stavebnictví. Bosch je na to velmi dobře připraven,“ řekl Denner. Spolu se svým partnerem Powercell již společnost Bosch připravuje industrializaci sestavy mobilního palivového článku pro použití ve vozidlech. Uvedení na trh je plánováno na rok 2022. Společnost si chce tímto způsobem vybudovat úspěšnou pozici na dalším růstovém trhu: Již v roce 2030 by mohlo být každé osmé nově registrované těžké užitkové vozidlo vybaveno palivovým článkem. Na stacionárních palivových článcích Bosch spolupracuje s Ceres Power. Lze je použít například k napájení datových center. Společnost Bosch očekává, že trh s elektrárnami na palivové články dosáhne v roce 2030 velikosti více než 20 miliard eur.

Pohony a tepelná technika: Elektrifikace produktového portfolia

„Elektrická řešení budou s postupující činností v oblasti klimatu zpočátku v automobilech pouze doplňovat dříve dominantní spalovací techniku,“ zdůraznil Denner. Proto Bosch dále přistupuje k vývoji pohonů technologicky neutrálně. Podle průzkumu trhu firmy Bosch budou v roce 2030 dva ze tří nových vozů naftové nebo benzínové, s hybridním pohonem nebo bez něj. Společnost proto nadále investuje do vysoce účinných spalovacích motorů. Díky nové technice úpravy výfukových plynů od společnosti Bosch nemají naftové motory téměř žádné emise oxidů dusíku, což bylo prokázáno i nezávislými testy. Bosch také důsledně pokračuje ve vývoji v oblasti benzinových systémů: Díky opatřením uvnitř motoru a následné účinné úpravě výfukových plynů lze mezní hodnotu částic normy Euro 6d temp snížit o přibližně 70 procent. Bosch se také angažuje v oblasti obnovitelných paliv, protože stávající vozidla musí také určitou měrou přispět ke snížení CO2. Takzvaná eFuels, tzn. syntetická paliva, která jsou vyráběna výhradně pomocí obnovitelných zdrojů energie, mohou zajistit CO2 neutralitu vozidel se spalovacím motorem. Podle Dennera by proto bylo vhodné zohlednit paliva typu eFuel ve flotilové spotřebě, namísto dalšího zpřísňování regulace CO2 čistě jen pro emise vozidel.

Kromě toho se chce společnost Bosch stát lídrem na trhu elektrické mobility. Za tímto účelem společnost investuje cca 100 milionů eur do výroby elektrických pohonných systémů v závodech Eisenach a Hildesheim. Elektrifikace se také prosazuje v oblasti tepelné techniky, například při modernizaci topných systémů. „Očekáváme dekádu elektrifikace v kotelně,“ předpověděl předseda představenstva firmy Bosch. V této souvislosti investuje Bosch dalších 100 milionů eur do aktivit v oblasti tepelných čerpadel, chce rozšířit vývoj a zdvojnásobit svůj podíl na trhu.

Fiskální rok 2019: Dobrý výsledek ve slabém tržním prostředí

„Skupina Bosch si navzdory oslabující světové ekonomice a 5,5% poklesu automobilové výroby v roce 2019 vedla dobře,“ řekl Asenkerschbaumer. Díky velkému počtu úspěšných produktů byly tržby ve výši 77,7 miliard eur pouze 0,9 procent pod úrovní předchozího roku; po očištění o vlivy směnných kurzů klesly o 2,1 procenta. Skupina Bosch dosáhla provozního výsledku před úroky a zdaněním ((EBIT form operations) ve výši 3,3 miliardy eur. To znamená, že provozní zisk (EBIT margin) tak dosáhla 4,2 procenta. Bez pozitivních zvláštních efektů díky prodeji aktivit v oblasti balicí techniky činí výnos 3,5 procenta. „Kromě velkých investic do projektů zajištujících budoucnost byl výkaz zisků negativně ovlivněn především slabými trhy, jako je Čína a Indie, dalším poklesem poptávky po naftových motorech a vysokými náklady na restrukturalizaci, zejména v oblasti mobility,“ uvedl finanční ředitel Asenkerschbaumer. Bosch disponuje solidní finanční silou s poměrem vlastního kapitálu 46 procent a cash flow devět procent z obratu v roce 2019. Výdaje na výzkum a vývoj vzrostly na 6,1 miliardy eur, což představuje 7,8 % z obratu. Kapitálové výdaje byly na úrovni 5 miliard eur, a tím mírně nad úrovní předchozího roku.

Fiskální rok 2019: Vývoj podle obchodních oblastí

Obchodní oblast Mobility Solutions dosáhla obratu 46,8 miliard eur navzdory poklesu světové výroby automobilů. Výnosy tak byly o 1,6 procenta nižší než v předchozím roce, o 3,1 procenta po očištění o vliv směnných kurzů. Obchodní oblast Bosch s nejvyššími tržbami se vyvíjela lépe než celosvětový trh. Provozní zisk EBIT činil 1,9 procent z obratu. V obchodní oblasti Spotřební zboží se situace v průběhu roku zlepšovala. Obrat dosáhl 17,8 miliardy eur. To je pokles 0,3 procenta, 0,8 procenta po očištění o vliv směnných kurzů. Provozní zisk EBIT ve výši 7,3 procenta obratu byl nižší než v loňském roce. Obchodní oblast Průmyslová technika pocítila pokles strojírenského trhu, přesto zvýšila tržby o 0,7 procenta na 7,5 miliardy eur, ale po očištění o vlivy směnných kurzů tržby mírně poklesly o 0,4 procenta. Bez jednorázového zvláštního efektu z prodeje divize Balicí technika činil provozní zisk EBIT sedm procent tržeb. V obchodní oblasti Energetika a technika budov tržby vzrostly o 1,5 procenta na 5,6 miliardy eur, tj. o 0,8 procenta po očištění o vlivy směnných kurzů. Provozní zisk EBIT představuje 5,1 procenta tržeb.

Fiskální rok 2019: Vývoj podle regionů

V roce 2019 byl vývoj společnosti Bosch v jednotlivých regionech různý. V regionu Evropa byly tržby 40,8 miliard eur, o 1,4 procenta nižší než v předchozím roce, po očištění o vlivy směnných kurzů o 1,2 procenta nižší. V regionu Severní Amerika tržby vzrostly o 5,9 procenta na 13 miliard eur, tj. o 0,6 procenta po očištění o vlivy směnných kurzů. V regionu Jižní Amerika tržby vzrostly o 0,1 procenta na 1,4 miliardy eur, ale po očištění o vlivy směnných kurzů o šest procent. V regionu Asie a Pacifik (včetně Afriky) se projevil propad automobilové výroby v Indii a Číně. Obrat klesl o 3,7 procenta na 22,5 miliardy eur, po očištění o vlivy směnných kurzů o 5,4 procenta.

Zaměstnanci: Každý pátý pracuje ve výzkumu a vývoji

K 31. prosinci 2019 zaměstnávala skupina Bosch na celém světě 398 150 zaměstnanců v téměř 440 dceřiných a regionálních společnostech v 60 zemích. Zásadní skutečností pro pokles počtu zaměstnanců o 2,9 procenta ve srovnání s předchozím rokem byl prodej divize Balicí technika. Ve výzkumu a vývoji pracuje ve společnosti Bosch přibližně 72 600 specialistů, což je téměř o 4 000 více než v předchozím roce. Počet vývojářů softwaru ve společnosti se v roce 2019 zvýšil o více než deset procent na přibližně 30 000 zaměstnanců.

Důležitá klíčová data najdete zde, výroční zpráva za rok 2019 zde.

Kontakt pro novináře:

Společnost, ekonomika a finance:

Sven Kahn
telefon: +49 711 811-6415
Twitter: @BoschPresse

Udržitelná mobilita:

Jörn Ebberg
telefon: +49 711 811-26223
Twitter: @JoernEbberg

Udržitelnost, CO2 neutralita:

Agnes Mazzei
telefon: +49 711 811 38140
Twitter: @AgnesMazzei

Lidské zdroje a sociální záležitosti, pandemie koronaviru:

Trix Boehne
telefon: +49 30 32788-561
Twitter: @TrixBoehne

Bosch Group je vedoucím mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává na 395 000 lidí (k 31. 12. 2020). Obrat firmy za rok 2020 dosáhl hodnoty 71,5 miliardy eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem Bosch Group je přinášet inovace pro propojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě díky výrobkům a službám, které jsou inovativní a budí nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou „Stvořené pro život“. Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a přibližně 440 dceřiných a regionálních firem ve více než 60 zemích světa. Po započtení prodejních a servisních partnerů pokrývá globální vývojářská, výrobní a obchodní síť společnosti Bosch téměř všechny země. Základem pro budoucí růst firmy je její inovační síla. Bosch zaměstnává 73 000 pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje ve 129 lokalitách po celém světě a zhruba 34 000 softwarových inženýrů.

Společnost byla v roce 1886 založena Robertem Boschem (1861–1942) ve Stuttgartu jako „dílna pro jemnou mechaniku a elektrotechniku“. Obchodně-právní struktura společnosti Robert Bosch GmbH zajišťuje podnikatelskou samostatnost Bosch Group. To umožňuje společnosti dlouhodobě plánovat a investovat do důležitých podnikatelských záměrů pro zabezpečení budoucnosti. Devadesát čtyři procent majetkových podílů Robert Bosch GmbH patří veřejně prospěšné společnosti Robert Bosch Stiftung GmbH (Nadaci Roberta Bosche). Ostatní podíly vlastní rodina Roberta Bosche, přes společnost vlastněnou rodinou a přes společnost Robert Bosch GmbH. Většinová hlasovací práva má však společnost Robert Bosch Industrietreuhand KG, průmyslový trust, který také vykonává funkci vlastníků.

Více informací na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.cz, twitter.com/BoschPress.

Stále hledáte něco?