Suche

Tisková informace #Internet věcí
Sdílet tiskovou informaci

Etický kodex umělé inteligence: Bosch si stanovil zásady pro používání umělé inteligence

  • Etický kodex umělé inteligence: Bosch poskytuje zaměstnancům zásady a zaujímá pozici ve společenské debatě o umělé inteligenci.
  • Hlavní principy: Umělá inteligence by měla být bezpečná, robustní a sledovatelná a člověk by si měl nad umělou inteligenci uchovat kontrolu.
  • CEO společnosti Bosch Volkmar Denner: "Naším cílem je, aby lidé našim produktům s umělou inteligencí věřili."
  • Spolupráce a partnerství k posílení důvěry v propojené a inteligentní produkty.
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart/Berlín – Bosch definuje etické hranice pro umělou inteligenci (AI). Společnost si nyní stanovila zásady pro používání umělé inteligence ve svých inteligentních produktech. Etický kodex umělé inteligence společnosti Bosch je založen na následující zásadě: Člověk má mít kontrolu nad všemi rozhodnutími umělé inteligence. "Umělá inteligence by měla lidem sloužit." Díky kodexu umělé inteligence stanovíme našim zaměstnancům jasné zásady pro vývoj inteligentních produktů, “uvedl generální ředitel společnosti Bosch Volkmar Denner na začátku letošního setkání IoT sektoru Bosch ConnectedWorld (BCW) v Berlíně. "Naším cílem je, aby lidé našim produktům s umělou inteligencí věřili."

"Naším cílem je, aby lidé našim produktům s umělou inteligencí věřili."

uvedl generální ředitel společnosti Bosch Volkmar Denner.

Umělá inteligence je pro Bosch klíčovou technologií. Od roku 2025 by všechny produkty Bosch měly mít umělou inteligenci nebo by měly být vyvíjeny nebo vyráběny s jejich pomocí. Společnost tvrdí, že její produkty umělé inteligence jsou bezpečné, robustní a sledovatelné. „V případě, že umělá inteligence není pro člověka blackboxem, vzniká důvěra, která se stává klíčovým prvkem kvality v propojeném světě,“ řekl Michael Bolle, CDO a CTO společnosti Bosch. Společnost Bosch se zavázala vyrábět důvěryhodné produkty umělé inteligence. Kodex vychází z motta společnosti Bosch "Stvořeno pro život", který spojuje snahu o inovace se společenskou odpovědností. V příštích dvou letech chce Bosch vyškolit 20 000 svých zaměstnanců pro používání umělé inteligence. Program zahrnuje kodex umělé inteligence pro odpovědné používání technologie.

Umělá inteligence nabízí velký potenciál

Umělá inteligence je motorem celosvětového pokroku a růstu. Například poradenská společnost PwC očekává, že hrubý domácí produkt v Číně vzroste do roku 2030 o 26 procent, v Severní Americe o 14 procent a v Evropě asi o 10 procent. Ať už jde o mobilitu, medicínu nebo zemědělství - v téměř všech oblastech života může technologie pomoci překonat výzvy jako např. ochrana klimatu a optimalizovat výsledky. Jsou vyhodnocovány velké objemy dat, algoritmy vyvodí závěry a jsou schopny rozhodovat. Ještě před zavedením závazné EU normy se společnost Bosch vědomě zabývá etickými otázkami, které při používání nové technologie vyvstaly. Morálním základem pro to jsou hodnoty, které jsou definovány ve Všeobecné deklaraci lidských práv.

Člověk by si měl uchovat kontrolu

Podle Kodexu umělé inteligence společnosti Bosch by umělá inteligence neměla rozhodovat o lidech bez lidského dohledu. Spíše by měla lidem sloužit jako nástroj. Jsou možné tři scénáře. Jejich společný jmenovatel: Člověk by si měl ponechat kontrolu nad rozhodnutími produktů umělé inteligence vyvinutých společností Bosch. V prvním scénáři je umělá inteligence čistým pomocníkem - například v aplikacích na podporu rozhodování, ve kterých jsou lidé podporováni při klasifikaci předmětů nebo živých bytostí (Human-in-command). Ve druhém scénáři inteligentní systém sám přijímá rozhodnutí, která ale člověk může kdykoliv změnit (Human-in-the-loop). Příkladem je poloautomatická jízda: Člověk může například přímo zasáhnout do rozhodnutí parkovacího asistenta. Ve třetím scénáři, například v případě asistenta nouzového brzdění, stanovili odborníci určité parametry jako základ pro rozhodnutí umělé inteligence během vývoje inteligentního produktu, nemohou ale zasáhnout do samotného rozhodnutí. Poté vývojář zkontroluje, zda stroj dodržel specifikace dané člověkem. Je-li to nutné, může parametry změnit (Human-on-the-loop).

Budování vzájemné důvěry

Svým Kodexem umělé inteligence chce Bosch také přispět ke společenské debatě o umělé inteligenci. „Umělá inteligence změní všechny oblasti života,“ řekl Denner. „Je proto nezbytná široká společenská diskuse.“ Kromě technického know-how je pro vytvoření důvěry v inteligentní systémy důležitá také úzká diskuze s politiky, vědci a společností. Společnost Bosch je proto zastoupena v expertní skupině na vysoké úrovni Evropské komise v Bruselu, která se rovněž zabývá etickým rozměrem umělé inteligence. V globální síti v současné době se sedmi závody a ve spolupráci s University of Amsterdam a Carnegie Mellon University v Pittsburghu v USA společnost také provádí výzkum v oblasti bezpečné a důvěryhodné umělé inteligence. Ve výzkumné síti Cyber Valley v Bádensku-Württembersku je Bosch zakládajícím členem a do výstavby centra umělé inteligence investuje 100 milionů eur. V blízké budoucnosti tam bude spolupracovat přibližně 700 odborníků firmy Bosch, externích výzkumných pracovníků a pracovníků "startupů". Digital Trust Forum, které založila společnost Bosch a jejíchž jedenáct účastníků se znovu setká na akci Bosch ConnectedWorld 2020, je také o úzké spolupráci odborníků z předních mezinárodních asociací a organizací. "Naším společným cílem je zajistit bezpečný a důvěryhodný internet věcí," řekl Bolle.

Více než 170 řečníků a 80 vystavovatelů

Na setkání IoT sektoru Bosch ConnectedWorld 19. a 20. února 2020 představí více než 80 vystavovatelů nejnovější trendy a vývoj v propojeném světě. Mezi více než 170 řečníky promluví generální ředitel společnosti Bosch Volkmar Denner a Bosch CDO/CTO Michael Bolle a rovněž Roland Busch (zástupce generálního ředitele Siemens), Axel Stepken (předseda správní rady TÜV Süd) a Scott Guthrie (výkonný viceprezident skupiny cloudu a umělé inteligence společnosti Microsoft). Jádro akce tvoří keynote přednášky, velká výstava a hackathony. Bosch ConnectedWorld se letos koná již po sedmé. Je to jedno z největších světových setkání sektoru na téma Internet věcí.

Na první pohled: Zásady kodexu umělé inteligence společnosti Bosch:

• Každý produkt umělé inteligence od společnosti Bosch by měl odpovídat našemu mottu Stvořeno pro život, které spojuje snahu o inovace se společenskou odpovědností.

• AI by neměla rozhodovat o lidech bez lidského dohledu, ale měla by sloužit jako nástroj pro lidi.

• Chceme vyvíjet bezpečné, robustní a sledovatelné produkty umělé inteligence.

• Důvěra je jednou ze základních hodnot naší společnosti. Naším cílem je vývoj důvěryhodných produktů umělé inteligence.

• Při vývoji produktů umělé inteligence dodržujeme právní požadavky a orientujeme se na etické zásady.

Fotografie:
#959035, #2898173, #2912520, #1402989, #988670 #2719170

Kontakt pro novináře:
Christiane Wild-Raidt,
Telefon: +49 711 811-6283
Twitter: @WildRaidt

Tags: etika, výzkum, IoT, AI

Bosch Group je předním mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává zhruba 421 000 zaměstnanců (stav k 31. 12. 2022). Obrat firmy za rok 2022 dosáhl podle předběžných výsledků hodnoty 88,2 miliard eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem skupiny Bosch je usnadnit propojený život pomocí produktů a řešení, které buď obsahují umělou inteligenci (AI), nebo byly vyvinuty či vyrobeny s její pomocí. Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě díky výrobkům a službám, které jsou inovativní a budí nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou „Stvořené pro život“. Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a přibližně 470 dceřiných a regionálních firem ve více než 60 zemích světa. Po započtení prodejních a servisních partnerů pokrývá globální vývojářská, výrobní a obchodní síť společnosti Bosch téměř všechny země. Se svými více než 400 pobočkami po celém světě je skupina Bosch od prvního čtvrtletí roku 2020 CO2 neutrální. Inovační síla společnosti je základem budoucího růstu. Bosch zaměstnává 85 500 pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje ve 136 lokalitách po celém světě a zhruba 44 000 softwarových inženýrů.

Společnost byla v roce 1886 založena Robertem Boschem (1861–1942) ve Stuttgartu jako „dílna pro jemnou mechaniku a elektrotechniku“. Obchodně-právní struktura společnosti Robert Bosch GmbH zajišťuje podnikatelskou samostatnost Bosch Group. To umožňuje společnosti dlouhodobě plánovat a investovat do důležitých podnikatelských záměrů pro zabezpečení budoucnosti. 94 procent majetkových podílů Robert Bosch GmbH patří veřejně prospěšné společnosti Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadaci Roberta Bosche. Většinová hlasovací práva má však společnost Robert Bosch Industrietreuhand KG, která má zároveň také právo vykonávat funkci společníků. Ostatní podíly a hlasovací práva má rodina Boschových a Robert Bosch GmbH.

Více informací na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.cz, twitter.com/BoschPress.

Stále hledáte něco?