Suche

Bosch.IO: Nová společnost spojuje IoT a digitální kompetence skupiny Bosch

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

  • Bosch.IO GmbH zaměstnává více než 900 IoT a digitálních expertů.
  • Ředitel společnosti Bosch Bolle: "Bosch.IO přináší internet věcí na silnice, do továrních hal, do domovů i na pole."
  • Interdisciplinární zákaznické týmy mají rozsáhlé oborové a softwarové znalosti.
  • Důraz je kladen na odvětví maloobchodu, energetiky, stavebnictví, průmyslu, spotřebního zboží, zemědělství a mobility.

Berlín – Bosch sdružuje své činnosti spojené s internetem věcí v nové dceřiné společnosti. S přibližně 900 zaměstnanci je společnost Bosch.IO GmbH nyní jednou z hnacích sil řešení pro internet věcí (IoT) - od poradenství přes implementaci až po provoz. „U společnosti Bosch.IO posilujeme naši pozici přední IoT společnosti,“ říká ředitel společnosti Bosch Michael Bolle. Tato nová dceřiná společnost Bosch se vyznačuje tím, že zde spolupracují vývojáři softwaru a hardwaru s cloudovými specialisty a designéry User Experience na IoT projektech budoucnosti. „V rámci nové struktury Bosch.IO propojujeme I a T z IoT, a tím přinášíme Internet věcí na silnice, do továrních hal, do domovů i na pole“, říká Bolle. Základním prvkem produktového portfolia nové dceřiné společnosti Bosch je Bosch IoT Suite. Ta je centrální technickou platformou pro IoT řešení. „Díky novému kompletnímu paketu, který se skládá z Bosch IoT Suite, digitálního poradenství a dalších osvědčených technologií IoT, redukuje společnost Bosch.IO překážky vstupu do internetu věcí,“ vysvětluje Bolle.

„U společnosti Bosch.IO posilujeme naši pozici přední IoT společnosti,“

říká ředitel společnosti Bosch Michael Bolle.

Bosch.IO vzniká z bývalé společnosti Bosch Software Innovations GmbH a dalších specializovaných IoT a digitálních týmů společnosti Bosch. Vedení tvoří Dr. Stefan Ferber, Dr. Aleksandar Mitrovic a Yvonne Reckling. Sídlo společnosti je v Berlíně. Další závody jsou v Německu, Bulharsku, Číně, Japonsku, Singapuru, Španělsku a USA.

Ještě blíže k zákazníkům

Se založením společnosti Bosch.IO se Bosch na jedné straně více koncentruje na obchod v oblasti IoT, na straně druhé ještě více vystupují do popředí požadavky zákazníků. "Naším cílem je realizovat IoT projekty rychleji a efektivněji," říká Dr. Aleksandar Mitrovic, člen správní rady Bosch.IO. Společnost se proto spoléhá na interdisciplinární a agilní týmy, které spolupracují ve stále nových konstelacích. To zahrnuje vývojáře hardwaru a softwaru, cloudové specialisty, architekty řešení, projektové manažery, návrháře UX, inovátory obchodních modelů a školitele. „Pro každý IoT a digitální projekt spojujeme lidi se správnými dovednostmi, abychom optimálně vyhověli požadavkům zákazníků,“ říká Mitrovic. Pracovníci mají také rozsáhlé zkušenosti v různých průmyslových odvětvích, jako je maloobchod, energetika, stavební technologie, zemědělství, průmysl, spotřební zboží a mobilita. Bosch.IO spolupracuje na projektech s asi 30 000 vývojáři softwaru a odborníky na umělou inteligenci. „Společně vyvíjíme udržitelné digitální obchodní modely, bezproblémovou technickou integraci a síťové ekosystémy pro naše zákazníky a společně s našimi zákazníky,“ vysvětluje Mitrovic.

Kromě vysoce specializovaných řešení pro jednotlivá průmyslová odvětví lze některé služby Bosch IoT Suite použít také pro celou řadu aplikací. To zvyšuje účinnost při vývoji a provozu, protože složité a náročné základní úkoly musí být provedeny pouze jednou. To zahrnuje například službu pro propojení a správu zařízení, jakož i aktualizace softwaru a firmwaru bezdrátově. To zajišťuje, že vozový park, bezpečnostní kamery a strojní zařízení jsou vždy aktuální.

„Pro každý IoT a digitální projekt spojujeme lidi se správnými dovednostmi, abychom optimálně vyhověli požadavkům zákazníků,“

říká Dr. Aleksandar Mitrovic.

IoT projekty pomocí umělé inteligence

Díky úzké spolupráci mezi novou dceřinou společností Bosch a vývojáři ve společnosti Bosch budou technologie umělé inteligence stále více využívány v IoT a digitálních projektech. Příkladem jsou postupy, které se mohou naučit zákonitosti z velkého množství dat. Díky těmto poznatkům lze pohodlně a bezpečně ovládat domácí spotřebiče různých výrobců. Inteligentní metody porovnávání obrazu také profitují z umělé inteligence: Bosch.IO ji používá jako součást „Secure Product Fingerprints“, což je řešení na ochranu proti plagiátorství. To umožňuje jednoznačnou identifikaci povrchů produktů. Koncovým spotřebitelům a obchodním zákazníkům poskytuje účinnou ochranu před padělaným zbožím. Postupy založené na umělé inteligenci také spolehlivě detekují pády při nehodách dvoukolových vozidel a umí automaticky aktivovat tísňové volání.

Více než deset milionů propojených věcí

Bosch.IO může čerpat z mnohaletých zkušeností s více než 250 realizovanými projekty IoT pro mezinárodní zákazníky. Stěžejním produktem Bosch.IO je Bosch IoT Suite. Se svými uživateli a podnikovými aplikacemi již propojuje více než deset milionů senzorů, zařízení a strojů. Je to centrální softwarová platforma od společnosti Bosch pro IoT řešení.

Fotografie:
#2944460, #2944461, #2944462

Kontakt pro novináře:
Annett Fischer,
Telefon: +49 711 811-6286
Twitter: @Annett__Fischer

Bosch Group je vedoucím mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává na 400 000 lidí (k 31. 12. 2019). Obrat firmy za rok 2019 dosáhl hodnoty 77,7 miliardy eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem Bosch Group je přinášet inovace pro propojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě díky výrobkům a službám, které jsou inovativní a budí nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou „Stvořené pro život“. Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a přibližně 440 dceřiných a regionálních firem ve více než 60 zemích světa. Po započtení prodejních a servisních partnerů pokrývá globální vývojářská, výrobní a obchodní síť společnosti Bosch téměř všechny země. Základem pro budoucí růst firmy je její inovační síla. Bosch zaměstnává 72 600 pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje ve 126 lokalitách po celém světě a zhruba 30 000 softwarových inženýrů.

Společnost byla v roce 1886 založena Robertem Boschem (1861–1942) ve Stuttgartu jako „dílna pro jemnou mechaniku a elektrotechniku“. Obchodně-právní struktura společnosti Robert Bosch GmbH zajišťuje podnikatelskou samostatnost Bosch Group. To umožňuje společnosti dlouhodobě plánovat a investovat do důležitých podnikatelských záměrů pro zabezpečení budoucnosti. 92 procent majetkových podílů Robert Bosch GmbH patří veřejně prospěšné společnosti Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadaci Roberta Bosche. Většinová hlasovací práva má však společnost Robert Bosch Industrietreuhand KG, která má zároveň také právo vykonávat funkci společníků. Ostatní podíly a hlasovací práva má rodina Boschových a Robert Bosch GmbH.

Více informací na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.cz, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hledáte něco?