Suche

Bosch žádá o lokální licence 5G

Role průkopníka v oblasti 5G posiluje inovativní sílu Bosch v Průmyslu 4.0

  • Bosch se chystá zřídit kampusové lokální sítě
  • Továrna budoucnosti potřebuje výkonnou bezdrátovou technologii
  • 5G posouvá výrobu na další úroveň
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart, Německo – Bosch věří, že lokální 5G sítě jsou tou správnou cestou vpřed. Společnost požádala o provozní licence pro vybrané německé lokality. „Jako společnost působící v oblasti Internetu věcí začal Bosch zkoumat 5G už v raných fázích. Nový komunikační standard je klíčem k automatizovanému a propojenému řízení a je základním prvkem továrny budoucnosti,“ uvádí Dr. Michael Bolle, CDO a CTO Bosch Group. Po udělení licence ze strany regulačních úřadů hodlá Bosch v průběhu roku 2020 zřídit lokální sítě 5G ve spolupráci s vybranými partnery za účelem zvýšení potenciálu Průmyslu 4.0. V průběhu několika následujících měsíců proběhnou zkoušky sítě v závodech Bosch a ve výzkumném kampusu v Renningenu, v rámci přípravy na zavedení do výrobních provozů společnosti.

Kampusové 5G sítě pro závody Bosch

Bundesnetzagentur – regulační orgán odpovědný za přidělování frekvence v Německu – nedávno změnil svou politiku a nyní umožňuje společnostem získat licence pro jejich soukromé použití. Díky tomu může Bosch zřídit vlastní sítě 5G a tím zvýšit svou konkurenceschopnost. „Soukromé kampusové sítě nabízejí maximální bezpečnost a nezávislost. 5G síť především urychluje průmyslové výrobní procesy. Zřízením lokálních 5G sítí budeme moci učinit významný krok vpřed v našem úsilí vytvořit továrnu budoucnosti,“ říká Rolf Najork, člen představenstva společnosti Bosch odpovědný za průmyslové technologie. Bosch původně požádal o provozní licence 5G v hlavním závodě pro Průmysl 4.0 ve Stuttgartu-Feuerbachu a pro výzkumný kampus v Renningenu. „Z průkopnické činnosti realizované ve vybraných lokacích bude mít v konečném důsledku prospěch celá výrobní sít Bosch se svými zhruba 280 závody po celém světě,“ říká Bolle.

5G bude hrát hlavní roli v továrně budoucnosti

„V naší vizi továrny budoucnosti jsou jedinými pevnými prvky podlahy, stěny a stropy. Všechno ostatní je pohyblivé a libovolně měnitelné,“ říká Najork. Sem se řadí například mobilní roboti, autonomní přepravní vozidla a nové asistenční systémy, jako jsou datové brýle, které poskytují pracovníkům optimální podporu. Důležitým požadavkem na tyto flexibilní systémy je výkonná bezdrátová infrastruktura umožňující efektivní komunikaci mezi lidskými operátory, stroji a dalšími zařízeními. „To vyžaduje spolehlivý, bezpečný a vysokorychlostní systém přenosu dat s krátkou dobou odezvy – a to všechno síť 5G nabízí,“ říká Andreas Müller, který pracuje pro Bosch jako výzkumný pracovník a je předsedou mezinárodní aliance 5G pro propojený průmysl a automatizaci (5G Alliance for Connected Industries and Automation - 5G-ACIA). Výhodou 5G je to, že poskytuje nejen prostředek pro efektivní propojení mobilních zařízení a bezdrátových senzorů, ale také poskytuje základ pro zcela nové systémové koncepce. 5G například umožňuje ovládání mobilního robota v reálném čase pomocí dat, uložených na lokální cloudu Tím se snižují náklady, zvyšuje se flexibilita a zjednodušuje údržba. Optimalizuje se také provoz strojů. „Pokud dnes vstoupíte do továrny, uvidíte, že téměř každý stroj má ovládací panel s nouzovým vypínačem. K zastavení stroje je nutné, aby někdo tento vypínač stisknul. Díky 5G nemusí být obsluha v blízkosti stroje: nouzové zastavení a další funkce lze provádět pomocí mobilního zařízení. To usnadňuje práci operátora a také to pomáhá šetřit náklady,“ říká Müller.

5G zvyšuje bezpečnost ve výrobě

Lokální sítě 5G prakticky eliminují závislost na poskytovatelích třetích stran. Nastavením a provozováním vlastních bezdrátových sítí je mohou výrobci nakonfigurovat tak, aby splňovali často velmi náročné požadavky aplikací průmyslové komunikace. Toto řešení jim také umožňuje plnou kontrolu nad relevantními bezpečnostními problémy. Například, pokud je veřejná síť přetížena, umožňují lokální 5G sítě pokračovat v továrních provozech bez ztráty kontroly nad systémem. „Kampusové sítě nám umožňují rozhodnout se, které architektury a bezpečnostní funkce nejlépe vyhovují našim potřebám a jaké vybavení použijeme k jejich implementaci. Také víme, kdo má přístup ke konkrétním komponentám a datům,“ říká Müller. To snižuje obchodní rizika a zachovává suverenitu dat. Vyhrazená rozhraní se používají pro připojení k internetu a dalším veřejným sítím a jsou neustále monitorována.

Německo se ujímá vedení v 5G

Zavedení nového standardu 5G představuje pro společnosti v Německu vůbec poprvé příležitost zřídit a provozovat vlastní lokální mobilní sítě. Německé regulační orgány za tímto účelem vyčlenily frekvenční pásmo od 3 700 do 3 800 MHz. Frekvence budou přidělovány v závislosti na poptávce, přičemž bude upřednostňován Průmysl 4.0 nebo aplikace pro zemědělství a lesnictví. Licence budou udělovány na počáteční období deseti let. Poplatek za každou licenci je součtem základního poplatku 1 000 eur, přidělené šířky pásma (od nejméně 10 do maximálně 100 megahertzů), počtu let, na které je přidělována, a oblasti pokrytí (v km čtverečních), na které se přidělení vztahuje (přičemž se rozlišuje mezi zastavěnými oblastmi a dopravními trasami a jinými lokalitami).

Fotografie:

#1451419, #2718989, #2826762, #2718956, #2718917, #1713669, #1373946, #1373639, #694841

Kontakt pro novináře:

Dennis Christmann
Tel.: +49 711 811-58178
Twitter: @BoschPress

Bosch Group je vedoucím mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává na 400 000 lidí (k 31. 12. 2019). Obrat firmy za rok 2019 dosáhl hodnoty 77,7 miliardy eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem Bosch Group je přinášet inovace pro propojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě díky výrobkům a službám, které jsou inovativní a budí nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou „Stvořené pro život“. Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a přibližně 440 dceřiných a regionálních firem ve více než 60 zemích světa. Po započtení prodejních a servisních partnerů pokrývá globální vývojářská, výrobní a obchodní síť společnosti Bosch téměř všechny země. Základem pro budoucí růst firmy je její inovační síla. Bosch zaměstnává 72 600 pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje ve 126 lokalitách po celém světě a zhruba 30 000 softwarových inženýrů.

Společnost byla v roce 1886 založena Robertem Boschem (1861–1942) ve Stuttgartu jako „dílna pro jemnou mechaniku a elektrotechniku“. Obchodně-právní struktura společnosti Robert Bosch GmbH zajišťuje podnikatelskou samostatnost Bosch Group. To umožňuje společnosti dlouhodobě plánovat a investovat do důležitých podnikatelských záměrů pro zabezpečení budoucnosti. Devadesát čtyři procent majetkových podílů Robert Bosch GmbH patří veřejně prospěšné společnosti Robert Bosch Stiftung GmbH (Nadaci Roberta Bosche). Ostatní podíly vlastní rodina Roberta Bosche, přes společnost vlastněnou rodinou a přes společnost Robert Bosch GmbH. Většinová hlasovací práva má však společnost Robert Bosch Industrietreuhand KG, průmyslový trust, který také vykonává funkci vlastníků.

Více informací na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.cz, twitter.com/BoschPress.

Stále hledáte něco?