Suche

BOSCH DIESEL s.r.o., Jihlava získal cenu Lean & Green Efficiency Awards 2019

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Bosch Jihlava úspěšně obstál v mezinárodní konkurenci

  • Firma Bosch v Jihlavě oceněna jako špičkový závod v oblasti hodnotového toku (lean), managementu životního prostředí a úspor energie (green).
  • Výrobní systémy a výroba šetrná k životnímu prostředí se v závodě Jihlava navzájem podporují.

Jihlava – Závod firmy Bosch v Jihlavě se stal letošním nositelem mezinárodní ceny „Lean & Green Efficiency Awards“. Závod získal na doporučení nezávislé poroty složené ze zástupců vědy a průmyslu zvláštní cenu v kategorii dodavatelů „Lean & Green Supplier Excellence“.

Předání ocenění ceny se konalo 6. listopadu 2019 v Regensburgu (Německo). Při přebírání ceny za jihlavský závod byli technický ředitel Basavaraju Rajendra, vedoucí oddělení správy budov (Facility Management) Ozan Ergün a vedoucí oddělení BPS (Bosch Production System) Markus Stengel.

Vzájemné propojení ekonomiky a ekologie

Cena „Lean & Green Efficiency Award“ zohledňuje úspěšná řešení zaměřená na ochranu životního prostředí a zdrojů. Porota přitom posuzuje jak ekologické aspekty, tak i ekonomické aspekty vlastní výroby. Při hodnocení hrají významnou roli způsob realizace úspory energie a ochrany životního prostředí, jejich zapojení do lean managementu a efektivity procesů.

„Velice nás těší, že se závod Jihlava dokázal úspěšně prosadit v mezinárodní konkurenci. Ocenění nás utvrdilo v přesvědčení, že se plnění ekonomických a ekologických zájmů nemusí vzájemně vylučovat,“ řekl technický ředitel závodu firmy Bosch v Jihlavě Basavaraju Rajendra. „Zajistit efektivní výrobu a přitom být šetrný k životnímu prostředí a zdrojům nabývá ve všech průmyslových zemích na stále větším významu. Je třeba zdůraznit, že výroba zohledňující životní prostředí je u firmy Bosch již dávno součástí firemní DNA,“ zdůraznil dále Basavaraju Rajendra.

Závod Jihlava úspěšně realizuje zavádění digitálních aplikací do výrobních systémů. Tyto aplikace pak pomáhají závodu zvyšovat produktivitu a omezit plýtvání zdroji. V Jihlavě se tak například uplatňují aplikace rozšířené reality (Augmented Reality) nebo analýzy velkých objemů dat (Big Data). Navíc se většina těchto aplikací vyvíjí přímo v závodě. Ale ani v oblasti úspor energií a ochrany životního prostředí (green) není jihlavský závod Bosch žádným nováčkem. Koncernová strategie Bosch stát se již v roce 2020 klimaticky neutrální je zde realizována a podporována na všech úrovních, a to jak v přímých, tak i nepřímých výrobních oblastech. Za tímto účelem se v závodě provádí pravidelné hodnocení a optimalizace využívání energií v hodnotovém toku výrobního závodu.

„Závod Jihlava se již roky cíleně zaměřuje na ochranu životního prostředí a zdrojů. Všechna výrobní oddělení se aktivně zapojují do Facility Managementu, společně vyhledávají možnosti pro další snižování CO2 a jejich realizaci pomocí efektivních opatření. I v oblasti třídění a recyklace odpadu dosáhl závod skvělých výsledků: 98 % všech odpadových látek je zde dokonale vytříděno. Dosáhnout efektivních a výhodných řešení se daří závodu Jihlava i díky tomu, že spotřeba závodní infrastruktury je přímo propojena se sledováním výrobních dat,“ doplnili oba zodpovědní zaměstnanci za Bosch Production System a Facility Management v závodě Jihlava Markus Stengel a Ozan Ergün.

Cena Lean & Green Efficiency Award

Mezinárodní cena „Lean & Green Efficiency Award“ je udělována za odvětví automobilového průmyslu a strojírenství v kategoriích „Automotive OEM“ a „Průmyslová výroba“. V rámci ceny se ještě vyhlašují navíc zvláštní ceny za mimořádné výkony a projekty. O jednotlivých vítězích rozhoduje nezávislá porota složená ze zástupců vědy a průmyslu. Cena se zaměřuje na jednotlivé výrobní závody s minimálně 200 zaměstnanci.

Závod Jihlava

Ve firmě BOSCH DIESEL s.r.o. pracuje na 4 300 zaměstnanců, vyrábějí se zde vysokotlaká čerpadla pro dieselové motory, tlakové zásobníky a regulační ventily tlaku pro systém common rail. V roce 2011 získala firma prestižní ocenění „Národní cena kvality ČR-Excelentní firma“, v roce 2013 ocenění za prorodinně orientovanou personální politiku firmy „Audit rodina & zaměstnání“, udělované Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. V prosinci 2018 se firmě opakovaně podařilo získat v renomované soutěži nejlepších českých exportérů „Exportér roku 2018“ první místo v kategorii „Exportér roku Kraje Vysočina s největším objemem exportu za rok 2017“.

Kontakt pro novináře:

Mojmír Kolář
Tel.: +420 56758-5601
Email: Mojmir.Kolar@cz.bosch.com

Bosch v České republice se skládá ze šesti legálních entit a v roce 2019 zaměstnával 8 367 pracovníků (k 31. 12. 2019). Konsolidovaný obrat v roce 2019 dosáhl 20,5 miliardy korun (797 milionů eur) a celkový obrat v České republice (tj. včetně dodávek dalším společnostem Bosch) dosáhl částky 51,4 miliardy korun (2 miliardy eur). Bosch je v zemi zastoupen všemi svými čtyřmi obchodními oblastmi: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Společnost působí v České republice v 7 lokalitách, z nichž 4 jsou výrobní závody, 1 servisní středisko a 1 prodejní sklad.

Více informací na www.bosch.cz, www.bosch-press.cz.

Bosch Group je vedoucím mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává na 400 000 lidí (k 31. 12. 2019). Obrat firmy za rok 2019 dosáhl hodnoty 77,7 miliardy eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem Bosch Group je přinášet inovace pro propojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě díky výrobkům a službám, které jsou inovativní a budí nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou „Stvořené pro život“. Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a přibližně 440 dceřiných a regionálních firem ve více než 60 zemích světa. Po započtení prodejních a servisních partnerů pokrývá globální vývojářská, výrobní a obchodní síť společnosti Bosch téměř všechny země. Základem pro budoucí růst firmy je její inovační síla. Bosch zaměstnává 72 600 pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje ve 126 lokalitách po celém světě a zhruba 30 000 softwarových inženýrů.

Více informací na www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hledáte něco?