Suche

Tisková informace #Internet věcí
Sdílet tiskovou informaci

Umělá inteligence: Bosch uděluje ocenění AI Young Researcher Award

Vítěz učí algoritmy učit se

  • Mladý výzkumný pracovník Gergely Neu obdrží v rámci ocenění částku ve výši 50 000 eur.
  • Gergely Neu získal ocenění za výzkum v oblasti zesíleného učení.
  • Bosch CDO/CTO Dr. Michael Bolle: „Neuova práce pomáhá zvyšovat odolnost, spolehlivost a srozumitelnost umělé inteligence.“
Pavel Roman

Pavel Roman

X

Stuttgart, Německo – Společnost Bosch poprvé udělila ocenění Bosch AI Young Researcher Award, dotované částkou 50 000 eur. Dr. Gergely Neu, vědec na Univerzitě Pompeu Fabra v Barceloně, si získal porotu svým základním výzkumem v oblasti zesíleného učení (reinforcement learning - RL), která je součástí oboru umělé inteligence (AI). Dr. Michael Bolle, člen správní rady a ředitel pro digitální sekci a technologie ve společnosti Bosch předal ocenění Bosch AI Young Researcher Award 34letému vítězi na Bosch Al NOC 2019 v Renningenu a poblahopřál mu k jeho vynikajícím úspěchům. „Toto ocenění je jedním ze způsobů, jakým může Centrum pro umělou inteligenci Bosch uznat výjimečné úspěchy mladých výzkumných pracovníků v oblasti umělé inteligence,“ uvádí Bolle. „Výzkum Gergelya Neua hraje hlavní roli při zajišťování toho, aby umělá inteligence byla odolnější, spolehlivější a srozumitelnější.“ Pětičlenná porota složená z vědců z akademické obce a průmyslu přezkoumala příspěvky z celé Evropy a ocenila Neuovu aplikaci jako nejslibnější, v neposlední řadě díky jeho výzkumu v oblasti teorie pravděpodobnosti. Neuova práce se zaměřuje na takzvané „multi-armed bandit problems“, díky nimž se algoritmy učí zvládat řadu situací, které lze kombinovat nesčetnými způsoby.

Držitel ocenění Dr. Neu si klade za cíl vzájemné přiblížení teorie a praxe v oblasti umělé inteligence

Neu považuje vzájemnou výměnu mezi akademickým a průmyslovým výzkumem umělé inteligence za zásadní, protože vzájemný prospěch je jediným způsobem, jak si obě oblasti mohou rozšířit své znalosti. „Je mi ctí přijmout toto ocenění a jsem obzvláště potěšen závazkem společnosti Bosch podporovat akademický výzkum," zdůrazňuje Neu. „Vzhledem k tomu, že v posledních letech opustila akademický svět řada talentovaných pracovníků z výzkumu Al kvůli lukrativním pracovním místům v průmyslu, hrají ocenění, jako je Bosch AI Young Researcher Award, důležitou roli při zvyšování prestiže tradiční akademické kariéry.“ Neu hodlá obdrženou částku 50 000 eur investovat do posílení současné spolupráce své skupiny a do vytváření nových týmů prostřednictvím hostování výzkumných pracovníků v jeho laboratoři a také tím, že umožní svému vlastnímu týmu navštěvovat výzkumné pracovníky v jiných laboratořích a účastnit se konferencí.

Zesílené učení: když se stroje učí jako děti

Více než deset let se tento maďarský vědec zabývá výzkumem na poli zesíleného učení (RL). RL je oblast strojového učení, ve které se algoritmy učí intuitivně a experimentováním, jak se utváří jejich okolí a jaká platí pravidla - podobně jako dítě zkoumá svět a objevuje, co funguje a co ne. Neu zkoumá, ve které fázi a proč stávající algoritmy RL dosáhnou svých limitů, a pomocí svých zjištění vyvíjí robustní, spolehlivě fungující algoritmy. V aplikacích AI, jako jsou autonomní vozidla, automatizované systémy finančního obchodování nebo inteligentní energetické sítě, mají spolehlivost a stabilní výkon zásadní význam. Společně se svým týmem vyvíjí Neu algoritmy za co nejrealističtějších podmínek: vystavuje je novým prostředím a neznámým situacím, požaduje po nich nespočet rozhodnutí a následně zkoumá faktory, které vedly k úspěchu nebo neúspěchu. Na rozdíl od empirického výzkumu, který se dívá na RL ve velmi omezených kontextech a poskytuje výsledky bez téměř jakékoliv relevance nad rámec konkrétního případu použití, si Neu dal za úkol porozumět základní logice a funkcím RL. Řešení by v konečném důsledku posílilo všechny oblasti aplikace. Svým základním výzkumem vášnivý vědec zvyšuje výkon a spolehlivost algoritmů - což je podle jeho názoru jednou z hlavních překážek častějšího používání řešení AI.

Dr. Gergely Neu

Jako expert a přednášející na nejvýznamnějších vědeckých konferencích a seminářích o umělé inteligenci (např. ICML, DALI, ALT, NeurIPS, ICLR) není Neu v komunitě nováčkem. Před vstupem do Artificial Intelligence Group na Univerzitě Pompeu Fabra v Barceloně v roce 2015 tento výzkumný pracovník v oblasti AI již odváděl vynikající práci v Lille jako postdoktorand v týmu SequeL na světově proslulém institutu INRIA (francouzský výzkumný institut pro výpočetní techniku a automatizaci). V roce 2013 obdržel doktorát na Vysoké škole technické a ekonomické v Budapešti. V nedávné době působil jako hostující výzkumný pracovník v Google Brain v Curychu, kde se zaměřoval na vědu související s průmyslem a těší se na druhou polovinu roku 2020, kterou stráví v Simons Institute na Kalifornské univerzitě v Berkeley.

O ocenění Bosch AI Young Researcher Award

Svým každoročním oceněním Bosch AI Young Researcher Award podporuje společnost Bosch vědce, jejichž výjimečné úspěchy pomáhají zvyšovat odolnost, spolehlivost a snadnější srozumitelnost umělé inteligence. Porota složená z vědců z akademické obce a průmyslu hodnotí příspěvky podle kritérií, jako je relevance, vědecká kvalita a inovativnost.

Přihlášky do Bosch AI Young Researcher Award 2020 budou otevřeny na jaře příštího roku.

Další informace o Bosch AI Young Researcher Award 2019 jsou k dispozici na www.bosch-ai.com/young-researcher-award.

Kontakt pro novináře:
Christiane Wild-Raidt
Tel.: +49 711 811-6283
Email: Christiane.Wild-Raidt@de.bosch.com

Christoph Röscher
Tel.: +49 711 811-6003
Email: Christoph.Roescher@de.bosch.com

Bosch Group je předním mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává zhruba 429 000 zaměstnanců (stav k 31. 12. 2023). Společnost dosáhla v roce 2023 obratu ve výši 91,6 miliardy eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem skupiny Bosch je usnadnit propojený život pomocí produktů a řešení, které buď obsahují umělou inteligenci (AI), nebo byly vyvinuty či vyrobeny s její pomocí. Společnost Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě pomocí inovativních výrobků a služeb, které vzbuzují nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou "Stvořeny pro život". Skupinu Bosch tvoří společnost Robert Bosch GmbH a zhruba 470 dceřiných a regionálních společností ve více než 60 zemích. Včetně prodejních a servisních partnerů pokrývá celosvětová výrobní, inženýrská a prodejní síť Bosch téměř všechny země světa. Základem budoucího růstu společnosti je její inovační síla. Ve 136 pobočkách po celém světě zaměstnává Bosch přibližně 90 000 pracovníků ve výzkumu a vývoji, z toho zhruba 48 000 softwarových inženýrů.

Společnost byla v roce 1886 založena Robertem Boschem (1861–1942) ve Stuttgartu jako „dílna pro jemnou mechaniku a elektrotechniku“. Obchodně-právní struktura společnosti Robert Bosch GmbH zajišťuje podnikatelskou samostatnost Bosch Group. To umožňuje společnosti dlouhodobě plánovat a investovat do důležitých podnikatelských záměrů pro zabezpečení budoucnosti. 94 procent majetkových podílů Robert Bosch GmbH patří veřejně prospěšné společnosti Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadaci Roberta Bosche. Většinová hlasovací práva má však společnost Robert Bosch Industrietreuhand KG, která má zároveň také právo vykonávat funkci společníků. Ostatní podíly a hlasovací práva má rodina Boschových a Robert Bosch GmbH.

Více informací na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.cz, twitter.com/BoschPress.