Suche

Bez emisí, bezpečná, fascinující: Bosch utváří mobilitu dneška i zítřka

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Toto jsou hlavní témata na IAA 2019

  • Nafta, benzín, syntetická paliva, elektřina a vodík: moderní pohony zvyšují efektivitu vozidel a pomáhají životnímu prostředí.
  • Města, dálnice, parkovací garáže: díky automatizované jízdě je provoz bezpečnější a pohodlnější.
  • Aplikace, data, cloud: konektivita mění automobil na chytré zařízení na kolech a zvyšuje potěšení z jízdy a bezpečnost.

Stuttgart a Frankfurt, Německo - Bosch chce, aby byla mobilita bez emisí, bezpečná a fascinující na maximální možné úrovni. Na IAA 2019 představí dodavatel technologií a služeb svá nejnovější řešení pro personalizovanou, automatizovanou, propojenou a elektrifikovanou mobilitu. Bosch najdete v hale 8, na stánku C 02 a také na výstavní ploše Agora.

Ukázka konceptu a technologie kyvadlové dopravy na stánku Bosch

Bosch IoT Shuttle – vozidla pro budoucnost městské mobility: V budoucnu bude kyvadlová doprava bez řidiče v ulicích po celém světě běžnou záležitostí - ať už půjde o přepravu zboží nebo lidí. Díky jejich elektrickým pohonům se budou prostředky kyvadlové dopravy téměř neslyšně proplétat městskými centry a budou hladce propojeny se svým okolím. U těchto typů kyvadlové dopravy je možné použít technologii Bosch pro automatizaci, elektrifikaci, personalizaci a konektivitu.

Rolling chassis – platforma pro elektromobilitu: Elektrické pohony, řídicí systémy, brzdy - Bosch má ve svém portfoliu všechny stavební kameny pro elektromobilitu. V rámci vývojového partnerství s firmou Benteler, expertem na podvozky a automobilové technologie, demonstruje společnost Bosch, jak může vypadat vzájemná integrace všech jeho produktů pro elektrická vozidla. Ukázkový Rolling chassis mimo jiné pomáhá společnosti Bosch strategicky zdokonalovat produkty, aby splňovaly tyto integrační požadavky.

Benzín, elektřina a zásobníky pro palivové články – technologie Bosch pro všechny typy pohonů

Cílem společnosti Bosch je energeticky účinná a ekologická mobilita pro jakoukoliv aplikaci, takže nabízí řešení pro všechny typy pohonných jednotek – včetně účinných motorů s vnitřním spalováním, pohonných jednotek s palivovými články a různých stupňů elektrifikace.

Systém palivových článků – e-mobilita pro dlouhé vzdálenosti: Mobilní palivové články nabízejí dlouhé dojezdy, krátké doby doplňování paliva a - s vodíkem vyráběným za použití obnovitelných zdrojů energie - provoz vozidla bez emisí. Spolu se švédskou společností Powercell plánuje Bosch komercializaci zásobníků na palivové články. Kromě zásobníku, který přeměňuje vodík na elektrickou energii, vyvíjí Bosch všechny nezbytné systémové komponenty až po fázi přípravy na sériovou výrobu.

48voltové systémy – nižší spotřeba a emise CO2: 48voltové systémy Bosch nabízí hybridizaci na základní úrovni pro všechny třídy vozidel díky pomocnému motoru, který asistuje spalovacímu motoru. Tato technologie ukládá brzdnou energii z rekuperace a poskytuje ji během zrychlení. Tím se snižuje spotřeba paliva a emisí CO2 až o 15 procent. Bosch pro systém nabízí všechny hlavní komponenty.

Vysokonapěťová řešení – delší dojezdová vzdálenost pro hybridní a elektrická vozidla: Elektrická vozidla a plug-in hybridy umožňují mobilitu s nulovými místními emisemi. Bosch pomáhá výrobcům vozidel navrhovat tyto typy pohonů a dodává potřebné systémy. Elektronáprava eAxel, kombinuje výkonovou elektroniku, elektrický motor a převodovku do jedné jednotky. Účinnost tohoto kompaktního modulu byla dále optimalizována pro delší dojezdovou vzdálenost.

Řízení teploty – nastavení správné teploty u elektromobilů a hybridů: Bosch využívá inteligentní řízení teploty ke zvýšení dojezdové vzdálenosti u elektrických a hybridních vozidel. Přesná distribuce tepla a chladu zvyšuje účinnost baterie a zajišťuje, že všechny komponenty pracují ve svém optimálním teplotním rozsahu. Systém řízení teploty také umožňuje zajištění příjemné teploty uvnitř vozidla.

Flexibilní systém měření znečištění ovzduší – lepší kvalita ovzduší ve městech: Stanice pro monitorování ovzduší jsou velké, drahé a kvalitu ovzduší měří pouze v několika vybraných bodech. Systém měření znečištění ovzduší od společnosti Bosch se skládá z kompaktních skříněk, které lze flexibilně rozmístit po městech. Měří částice a oxid dusičitý, jakož i teplotu, tlak a vlhkost v reálném čase. Na základě těchto měření vytváří Bosch mapu kvality ovzduší a používá ji při poskytování poradenství městům v oblasti plánování a řízení provozu.

Kolo eMountain – na dvou kolech bez námahy v těžkém terénu: Elektrifikovaná horská kola jsou v současnosti nejrychleji rostoucím segmentem na trhu s elektrokoly eBike. Nový pohonný systém Bosch Performance Line CX je optimalizován pro sportovní cyklistiku a vyznačuje se kompaktním profilem. Spojka umožňuje volnoběh a díky tomu zajišťuje přirozený pocit z jízdy i bez pomoci motoru.

Asistenční systémy a automatizace – Bosch učí automobily řídit

Bezpečnost, efektivita, plynulost provozu, čas - automatizace je jedním z klíčů k mnoha výzvám mobility zítřka. Bosch nabízí nejen široké portfolio asistenčních systémů pro řidiče, ale zároveň dále systematicky vyvíjí své systémy, komponenty a služby s cílem zajistit částečnou, vysokou a plně automatizovanou jízdu.

Automatizované parkování v parkovacích domech – zelená pro parkování bez řidiče: Bosch a Daimler nainstalovali automatizovaný parkovací systém v garáži muzea Mercedes-Benz ve Stuttgartu. Jde o světově první oficiálně schválenou parkovací funkci bez řidiče (SAE úroveň 4). Služba automatizovaného parkování v parkovacích domech se aktivuje pomocí aplikace v chytrém telefonu. Auto se zaparkuje samo bez bezpečnostního řidiče, jako by bylo řízeno neviditelnou rukou.

Přední kamera – zpracování obrazu pomocí algoritmů a umělé inteligence: Přední kamera kombinuje algoritmy pro zpracování obrazu s metodami umělé inteligence. V přetížené městské dopravě může například rychle a spolehlivě rozpoznat a klasifikovat špatně viditelná nebo předjíždějící vozidla, chodce a cyklisty. To umožňuje vozidlu spustit výstražné nebo nouzové brzdění.

Radarové senzory - prostorové senzory pro složité jízdní situace: Nejnovější generace radarových senzorů Bosch je ještě lepší v zachycení okolí vozidla - a to i za špatného počasí nebo za zhoršených světelných podmínek. Jejich větší detekční rozsah, široký úhel otevření a vysoké úhlové rozlišení znamenají, že automatické systémy nouzového brzdění mohou reagovat ještě spolehlivěji.

Senzor pohybu a polohy - přesná lokalizace vozidel: Bosch vyvinul senzor pohybu a polohy vozidla VMPS, který umožňuje automatizovaným vozidlům přesně určit jejich polohu v jízdním pruhu. VMPS využívá signály globálního navigačního satelitního systému (GNSS) doplněné o data z korekční služby, jakož i ze snímačů úhlu natočení volantu a otáček kol.

Propojený horizont - ještě přesnější a aktuálnější: Bosch pokračuje ve zdokonalování propojeného horizontu. Automatizované řízení vyžaduje stále přesnější informace o probíhající cestě v reálném čase - například nebezpečná místa, tunely nebo úhly zatáček. Propojený horizont využívá vysoce přesné údaje map k bezpečnému a spolehlivému poskytování tohoto druhu informací pro vozidlo.

Elektrické systémy řízení - klíč k automatizované jízdě: Elektrický posilovač řízení je jedním z klíčů pro automatizovanější jízdu. Díky řadě přídavných prvků nabízí elektrický systém řízení Bosch větší bezpečnost. Ve výjimečných případech poruchy dokáže u běžných a autonomních vozidel udržet nejméně 50 procent funkčnosti mechanismu elektrického řízení.

Komunikace mezi vozidly, jejich okolím a uživateli - Bosch přináší mobilitě bezproblémovou konektivitu

Vozidla, která se navzájem varují před nebezpečím nebo nepotřebují klíč od zapalování: Propojená mobilita Bosch usnadňuje život účastníkům silničního provozu a zvyšuje bezpečnost, pohodlí a potěšení z jízdy. Obsluha je jednoduchá díky intuitivním řešením rozhraní člověk-stroj (HMI). Rozsah služeb přizpůsobuje mobilitu na míru individuálním potřebám.

3D displej – přístrojový displej s hloubkovým efektem: Nový 3D displej od společnosti Bosch vytváří v kokpitu vozidla přesvědčivý trojrozměrný efekt, který vidí řidiči i cestující. To zlepšuje vizualizaci asistenčních systémů, například zpětné kamery. Řidiči mají ještě jasnější přehled o relevantních informacích, jako je vzdálenost od překážek nebo vozidel.

Perfectly keyless – chytré telefony namísto klíčů: Přístupový systém Bosch pracuje s virtuálním klíčem uloženým na chytrém telefonu. Tento systém umožňuje řidičům automaticky odemknout jejich vozidlo, nastartovat motor a znovu zamknout auto. Senzory nainstalované v autě rozpoznají chytrý telefon majitele stejně bezpečně jako otisky prstu a vozidlo otevřou pouze jim.

Polovodiče – stavební kameny propojené mobility: Bez polovodičů by moderní vozidla jednoduše nebyla tím, čím jsou - a Bosch je předním dodavatelem čipů pro automobilový průmysl. Čipy Bosch pomáhají navigačním systémům například při přerušení signálu GPS a udržují stabilní jízdní chování. Tyto čipy také vypínají napájení v elektrických autech v případě nehody, čímž chrání cestující a umožňují záchranné službě bezpečně dělat jejich práci.

Komunikace V2X - výměna dat mezi vozidly a jejich okolím: Propojená a automatizovaná jízda je možná pouze tehdy, když vozidla komunikují mezi sebou a se svým okolím. Dosud se však neobjevil žádný jednotný celosvětový technický základ pro výměnu dat mezi vozidly (V2X). Hybridní řídicí jednotka V2X společnosti Bosch je technologicky neutrální a může komunikovat prostřednictvím Wi-Fi i mobilních sítí. To znamená, že se vozidla mohou navzájem varovat před nebezpečnými situacemi.

Počítač vozidla – elektronická architektura nové generace: Rostoucí elektrifikace, automatizace a konektivita kladou na automobilovou elektroniku stále vyšší nároky. Bosch vyvíjí nezbytné bezpečné a výkonné řídicí jednotky, takzvané vozidlové počítače, a používá je například pro pohonné jednotky, automatizaci a infotainment.

Baterie v cloudu - služby pro delší životnost baterie: Nové cloudové služby společnosti Bosch prodlužují životnost baterií v elektrických automobilech. Inteligentní softwarové funkce analyzují stav baterie na základě dat z vozidla a jeho okolí v reálném čase. Pro baterii rozpoznává stresové faktory, jako je například vysokorychlostní nabíjení nebo více nabíjecích cyklů. Na základě získaných dat následně software vypočítá opatření proti stárnutí buněk, jako jsou například optimalizované procesy dobíjení.

Prediktivní služby o stavu komunikací - předvídání potenciálních rizik: Déšť, sníh a led mění přilnavost povrchu vozovky nebo koeficient tření. Aby automatizovaná vozidla věděla, jak mají přizpůsobit své jízdní chování aktuálním podmínkám, vyvinula společnost Bosch prediktivní služby o stavu komunikací založené na cloudu. Informace o počasí, charakteristikách povrchu vozovky a okolí, jakož i očekávané koeficienty tření jsou prostřednictvím cloudu přenášeny v reálném čase do připojených vozidel.

Vnitřní kamera - pozorovatel pro větší bezpečnost: Mikrospánek, rozptýlení nebo nezapnuté bezpečnostní pásy: to, co se děje uvnitř vozidla, může mít dalekosáhlé důsledky. Systém Bosch pro sledování interiéru, který je volitelně k dispozici v konfiguraci s jednou i více kamerami, během několika sekund rozpozná kritické situace a upozorní řidiče. To znamená větší bezpečnost.

Kontakt pro novináře:
Automatizace: Inga Ehret, +49 711 811-16476
Pohony, elektrifikace: Jörn Ebberg, +49 711 811-26223
Konektivita, personalizace: Annett Fischer, +49 711 811-6286

TISKOVÁ KONFERENCE BOSCH: úterý, 10. září 2019, 12:55 až 13:15 (místního času): s Dr. Volkmarem Dennerem, předsedou představenstva společnosti Robert Bosch GmbH, a Dr. Stefanem Hartungem, vedoucím obchodní oblasti Mobility Solutions, na veletržním stánku Bosch v hale 8.

Sledujte hlavní témata Bosch IAA 2019 na www.bosch-iaa.com nebo na Twitteru: #BoschIAA

Mobility Solutions je největší obchodní oblastí Bosch Group. V roce 2019 dosáhl její obrat částky 46,8 miliardy eur, což odpovídá podílu 60 procent na celkovém prodeji skupiny. Díky tomu je Bosch Group jedním z největších dodavatelů automobilového průmyslu. Mobility Solutions sleduje vizi mobility, která je bez nehod, bez emisí a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastech automatizace, elektrifikace a konektivity. Pro zákazníky jsou tak výsledkem integrovaná řešení mobility. Mezi hlavní obchodní oblasti patří: vstřikovací technika a vedlejší agregáty pro spalovací motory, rozmanitá řešení pro elektrifikaci pohonu, bezpečnostní systémy pro automobily, asistenční systémy a funkce pro automatizované řízení, technika pro uživatelsky přívětivé informační a zábavní systémy a komunikaci přesahující rámec vozidla, servisní koncepty, jakož i technika a služby pro obchod s motorovými vozidly. Bosch přinesl důležité inovace v automobilové technice, například elektronické řízení motoru, stabilizační systém ESP nebo systém přímého vstřikování nafty common rail.

Bosch Group je vedoucím mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává na 400 000 lidí (k 31. 12. 2019). Obrat firmy za rok 2019 dosáhl hodnoty 77,7 miliardy eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem Bosch Group je přinášet inovace pro propojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě díky výrobkům a službám, které jsou inovativní a budí nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou „Stvořené pro život“. Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a přibližně 440 dceřiných a regionálních firem ve více než 60 zemích světa. Po započtení prodejních a servisních partnerů pokrývá globální vývojářská, výrobní a obchodní síť společnosti Bosch téměř všechny země. Základem pro budoucí růst firmy je její inovační síla. Bosch zaměstnává 72 600 pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje ve 126 lokalitách po celém světě a zhruba 30 000 softwarových inženýrů.

Více informací na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.cz, twitter.com/BoschPress.

Stále hledáte něco?