Suche

Více technologií pro lepší ovzduší: Bosch pomáhá městům po celém světě v boji proti znečištění

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Probíhají jednání se 100 obcemi a regiony po celé Evropě

  • Dr. Volkmar Denner: „Čisté ovzduší se týká nás všech. Ve společnosti Bosch si uvědomujeme, že i my máme odpovědnost v boji proti znečištění.“
  • Bosch poskytuje poradenství německým a mezinárodním městům v oblasti řízení dopravy.
  • Bosch usiluje o to, aby byla mobilita v maximální možné míře bez emisí.
  • Webový speciál o městské mobilitě a kvalitě ovzduší je nyní online.

Stuttgart, Německo – Po celém světě se lidé přesouvají z venkovských oblastí do měst. Do roku 2050 bude žít ve velkoměstech více než šest miliard lidí, což je dvakrát více než v současnosti. Stejně tak se ztrojnásobí objem městské dopravy. V neposlední řadě proto, že pokračující boom v on-line obchodování bude znamenat další nárůst dodávkové přepravy. Hustší populace a větší provoz znamenají zhoršení kvality ovzduší. Po celém světě od Paříže po Šanghaj čelí velkoměsta výzvě: zajistit mobilitu pro lidi, mobilitu zboží a zároveň zlepšit kvalitu vzduchu, který dýcháme. To není snadný úkol: podle Světové zdravotnické organizace (WHO) žije přibližně 90 procent světové populace v oblastech se špatnou kvalitou ovzduší. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) odhaduje, že ekonomický dopad znečištění ovzduší je celosvětově kolem 5 bilionů dolarů. Lví podíl na této částce představují rostoucí náklady na zdravotní péči. „Čistý vzduch se týká nás všech,“ říká Dr. Volkmar Denner, předseda představenstva společnosti Robert Bosch GmbH. „U společnosti Bosch uznáváme nejen naši globální odpovědnost za opatření v oblasti klimatu, ale také naši místní odpovědnost za boj proti znečištění ovzduší. A abychom toho dosáhli, potřebujeme více technologií, nikoliv méně. Díky technologii, která je „Stvořena pro život“, můžeme pomoci městům a učinit svět lepším místem.“ To je také důvod, proč Bosch pracuje nejen pod kapotou motoru, ale zaměřuje se mnohem dál, aby byla mobilita v maximální možné míře bez emisí. Kromě toho jako zaměstnavatel přebírá společnost také odpovědnost za zlepšení kvality ovzduší po celém světě.

Pochopení faktorů ovlivňujících kvalitu ovzduší: různá města, různé výzvy

Technologický pokrok a politické změny stojí za výrazným zlepšením kvality ovzduší, a to zejména v Evropě a ve Spojených státech. Špatná kvalita ovzduší není způsobena pouze emisemi vozidel. Ke znečištění ovzduší po celém světě přispívají různou měrou také průmysl, zemědělství a energetika. Složení ovzduší se mezi jednotlivými lokalitami výrazně liší - stejně jako úrovně znečišťujících látek ve vzduchu, jako jsou částice, ozon, oxid siřičitý a oxidy dusíku. Další faktory ovlivňující kvalitu ovzduší zahrnují chemické procesy v atmosféře vyvolané teplotními gradienty, větrnými podmínkami a slunečním zářením. Například sluneční světlo zvyšuje koncentraci ozonu a ozon může reagovat s oxidem dusnatým za vzniku oxidu dusičitého (NO2). Aby bylo možné lépe porozumět těmto procesům a shromáždit více údajů o polutantech na různých místech městských oblastí, vyvinula společnost Bosch systém pro měření znečištění. Tato technologie je instalována v kompaktním pouzdru a nyní se nachází v metropolitní oblasti Stuttgartu, Paříži a Marseille. Jejím účelem je poskytovat spolehlivé údaje o kvalitě ovzduší, které pak mohou být využity například k mapování kvality ovzduší v reálném čase napříč městem a vytvářet tak základ pro efektivnější řízení dopravy. Silniční doprava je hlavním zdrojem oxidů dusíku.

Pod kapotou motoru: zaměření na emise oxidu dusičitého a tuhých znečišťujících látek

Bosch využívá své know-how a značné finanční prostředky k tomu, aby automobily splňovaly požadavky do budoucnosti. To zahrnuje dvojí strategii: pokrok ve vývoji elektromobility a dosažení dalších zdokonalení spalovacího motoru. Cílem je navrhnout motor s vnitřním spalováním, který už nebude znatelně přispívat ke znečištění ovzduší v našich městech. S vývojem nové technologie pro vozidla s dieselovým pohonem podnikl Bosch v tomto směru významný krok. Tato technologie, která je nyní postupně zaváděna ve výrobních vozidlech, sníží emise oxidů dusíku značně pod úroveň budoucích limitů. Jinými slovy, emise oxidů dusíku z nových dieselových vozidel již nebudou relevantní. Díky zavedení filtru to již po určitou dobu platí také pro emise částic z dieselových vozidel. Bosch usiluje o tento cíl také v případě benzinových motorů a dosahuje dobrého pokroku: úpravy motorů a účinné čištění výfukových plynů mohou snížit emise pevných částic zhruba o 70 procent, než stanovuje norma Euro 6d temp. V Evropě již Bosch nerealizuje žádné vývojové práce na benzínových motorech, které nejsou vybaveny filtrem částic. Zároveň se společnost snaží minimalizovat emise částic z brzdových systémů. V tomto případě je součástí vývoje iDisc, který generuje již jen deset procent brzdového prachu generovaného běžným brzdovým kotoučem a regenerační brzdový systém, který může u elektrických vozidel snížit prach z brzd o více než 95 procent.

Za kapotou motoru: porozumění, plánování a řízení městského provozu

Aktivity společnosti Bosch zaměřené na zlepšování kvality ovzduší přesahují kapotu motoru. „Zaměřujeme se na celkový obraz,“ říká Denner, „a díváme se na dlouhodobé trendy v oblasti mobility, zejména v městských oblastech.“ Bosch nyní vede jednání s více než 100 obcemi a regiony po celé Evropě. Cílem je zlepšit kvalitu ovzduší. Na základě zrychlení a brzdného chování u jednotlivých vozidel může společnost Bosch spolehlivě odvodit chování celého vozového parku na cestě a následně i celkové emise z provozu. Bosch proto nyní shromažďuje anonymní údaje ve Stuttgartu a v sousedních městech, aby určil, jakým způsobem se musí změnit doprava, aby se snížily emise. Na tomto základě Bosch poskytuje městům poradenství v oblasti plánování a řízení dopravy. Například ve Stuttgartu, na nejrušnějším dopravním uzlu v Německu, společnost Bosch ukázala, že je při udržováním stálého toku dopravy možné snížit emise vozidel až o 20%. To je jen jeden z mnoha směrů, kterým se Bosch v současnosti zabývá. Dalším je spuštění služby COUP pro sdílení e-skútrů. Tato dceřiná firma společnosti Bosch provozuje kombinovaný park 5 000 elektrických skútrů a poskytuje mobilitu bez emisí pro lidi v Berlíně, Paříži a Madridu. Bosch také používá ke zlepšování kvality ovzduší čistá softwarová řešení. Aplikace Triffixod startupu firmy Bosch stejného jména, poskytuje informace o směrování z A do B v reálném čase, včetně alternativních tras, a to přímo ze střediska řízení dopravy. Díky tomu pomáhá zabránit zpomalování a zastavení městského provozu.

Odpovědnost ze strany zaměstnavatele: řízení mobility pro zaměstnance

Nejlepším způsobem, jak zabránit zastavení provozu, je úplně zabránit přetížení. To je základní princip systému řízení mobility, který Bosch praktikuje u svých zaměstnanců. Jen v samotné metropolitní oblasti ve Stuttgartu projede přibližně 50 000 zaměstnanců společnosti Bosch dohromady více než 1,5 milionu kilometrů denně – a to jde pouze o jednu osminu celosvětového počtu zaměstnanců. Řešením je použití kyvadlových autobusů, díky kterým se eliminuje značná část těchto individuálních cest. Bosch používá kyvadlovou dopravu nejen ve Stuttgartu, ale také v Istanbulu (Turecko), Curitibě a Campinasu (Brazílie) a Changshe, Pekingu, Šanghaji a Su-Čou (Čína). Například v Šanghaji přepravuje deset dálkových a sedm autobusů na krátké vzdálenosti více než 1 000 cestujících denně. Další alternativou je využívání platformy SPLT pro sdílenou jízdu, kterou společnost Bosch převzala v roce 2018. Tato platforma byla nedávno zavedena v Mexiku a nyní je využívána ve Stuttgartské metropolitní oblasti. Kromě toho je zaměstnancům společnosti Bosch nabízena možnost práce z domova nebo z výhodnějšího místa firmy. Jak ukazuje rozsáhlý přístup společnosti Bosch, bude potřeba celá řada opatření k celkovému zlepšení kvality ovzduší. Jedině přijetím takových strategií budou města po celém světě schopna znovu snadno dýchat a nadále poskytovat svým rozrůstajícím se populacím vysokou kvalitu života.

Kontakt pro novináře:

Jörn Ebberg
Tel.: +49 711 811-26223
Twitter: @joernebberg

ZAŽIJTE BOSCH NA IAA 2019 ve Frankfurtu nad Mohanem: vnímat mobilitu a učinit ji co možná nejbezpečnější, bez emisí a strhující – to je cíl společnosti Bosch. Z technického hlediska chce tento poskytovatel technologií a služeb dosáhnout cílů prostřednictvím personalizace, automatizace, konektivity a elektrifikace. Na IAA 2019 prezentuje Bosch svá nejnovější řešení, díky kterým bude silniční doprava bezpečnější a efektivnější, zpřístupní mobilitu na vyžádání a automobily promění na osobní asistenty.

TISKOVÁ KONFERENCE BOSCH: úterý, 10. září 2019, 12:55 až 13:15 (místního času): s Dr. Volkmarem Dennerem, předsedou představenstva společnosti Robert Bosch GmbH, a Dr. Stefanem Hartungem, vedoucím obchodní oblasti Mobility Solutions, na veletržním stánku Bosch v hale 8.

Sledujte hlavní témata Bosch IAA 2019 na www.bosch-iaa.com nebo na Twitteru: #BoschIAA

Mobility Solutions je největší obchodní oblastí Bosch Group. V roce 2019 dosáhl její prodej částky 46,8 miliardy eur, což odpovídá podílu 61 procent na celkovém prodeji skupiny. Díky tomu je Bosch Group jedním z největších dodavatelů automobilového průmyslu. Mobility Solutions sleduje vizi mobility, která je bez nehod, bez emisí a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastech automatizace, elektrifikace a konektivity. Pro zákazníky jsou tak výsledkem integrovaná řešení mobility. Mezi hlavní obchodní oblasti patří: vstřikovací technika a vedlejší agregáty pro spalovací motory, rozmanitá řešení pro elektrifikaci pohonu, bezpečnostní systémy pro automobily, asistenční systémy a funkce pro automatizované řízení, technika pro uživatelsky přívětivé informační a zábavní systémy a komunikaci přesahující rámec vozidla, servisní koncepty, jakož i technika a služby pro obchod s motorovými vozidly. Bosch přinesl důležité inovace v automobilové technice, například elektronické řízení motoru, stabilizační systém ESP nebo systém přímého vstřikování nafty common rail.

Bosch Group je vedoucím mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává na 400 000 lidí (k 31. 12. 2019). Obrat firmy za rok 2019 dosáhl hodnoty 77,7 miliardy eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem Bosch Group je přinášet inovace pro propojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě díky výrobkům a službám, které jsou inovativní a budí nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou „Stvořené pro život“. Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a přibližně 440 dceřiných a regionálních firem ve více než 60 zemích světa. Po započtení prodejních a servisních partnerů pokrývá globální vývojářská, výrobní a obchodní síť společnosti Bosch téměř všechny země. Základem pro budoucí růst firmy je její inovační síla. Bosch zaměstnává 72 600 pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje ve 126 lokalitách po celém světě a zhruba 30 000 softwarových inženýrů.

Více informací na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.cz, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hledáte něco?