Suche

Tisková informace #Byznys a ekonomika

Ochrana klimatu: Společnost Bosch bude od roku 2020 celosvětově CO2 neutrální

Nejrychlejší dosažení CO2 neutrální pozice globálního průmyslového podniku

  • CO2 neutrální pozice společnosti Bosch je doposud bezprecedentní co do rozsahu a času.
  • Investice do zařízení, budov, obnovitelné energie a zelené elektřiny.
  • Přes jednu miliardu eur určeno pro energetickou účinnost.
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart/Renningen – Již od nadcházejícího roku bude společnost Bosch klimaticky zcela neutrální. Od roku 2020 již více než 400 závodů Bosch po celém světě – od vývoje, přes výrobu až po administrativní zařízení – za sebou nebude zanechávat žádnou uhlíkovou stopu. Bosch je tak prvním velkým průmyslovým podnikem, který tento ambiciózní cíl zrealizuje za zhruba jeden rok. „Přebíráme odpovědnost za ochranu klimatu, a proto jednáme právě teď,“ říká Dr. Volkmar Denner, předseda představenstva společnosti Robert Bosch GmbH. Pro rychlé dosažení CO2 neutrality nakoupí Bosch v blízké budoucnosti více zelené elektřiny a nevyhnutelné emise CO2 vyrovná pomocí kompenzačních opatření. Do roku 2030 bude společnost postupně zvyšovat podíl obnovitelné energie, a to jak v samozásobení, tak i při nákupu. Navíc bude Bosch investovat jednu miliardu eur do energetické efektivity svých závodů.

Až Bosch dosáhne klimatické neutrality, nebude již negativně ovlivňovat koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře. Společnost tak významně přispívá k Pařížské klimatické dohodě ratifikované v roce 2015. Ta vyžaduje omezení globálního oteplování na hodnotu výrazně pod dva stupně Celsia oproti předindustriálním hodnotám. „Každý musí přispět ke klimatickým opatřením,“ říká dále Denner.

Rychlé kroky k dřívějšímu dosažení uhlíkové nezávislosti

Průmyslové podniky jako Bosch mohou významně přispět k úsilí o dosažení globální klimatické neutrality. Podle Mezinárodní agentury pro energii připadá přibližně 32 procent světových emisí oxidu uhličitého na průmysl. Aktuálně Bosch vypouští přibližně 3,3 milionu tun CO2 za rok. Společnost už od roku 2007 snížila emise CO2 v souvislosti s vlastní výrobou již téměř o 35 procent. „Nezačínáme od nuly. Naše dosavadní cíle ohledně relativního snížení emisí CO2 jsme pokaždé překročili. Teď přichází čas na absolutní cíle. Konečné odpočítávání může začít,“ vysvětluje Denner.

Zaměření na trvalé, obnovitelné zdroje energií

Od roku 2020 bude Bosch vyrovnávat zbylé, nevyhnutelné emise CO2 především nákupem zelené energie ze stávajících zařízení a účastí na programech kompenzace emisí uhlíku. Zde bude společnost investovat do environmentálních projektů podporujících sociální a ekologický rozvoj, certifikovaných podle přísných standardů. Do roku 2030 by měla kompenzační opatření postupně klesat. Proto Bosch zesílí své investice do obnovitelné energie. Jedním z cílů je rozšíření vlastních fotovoltaických zařízení, jaké jsou například v indických závodech Nashik a Bidadi. Společnost očekává, že tímto krokem dosáhne desetinásobného zvýšení doposud instalované energické kapacity. Bosch bude také podepisovat dlouhodobé, exkluzivní smlouvy s novými větrnými a solárními farmami po celém světě, které tak díky tomu mohou operovat ziskově a to i bez státní podpory. Denner pokračuje: „Prostřednictvím New Clean Power přispíváme k trvalé energetické změně bez dotací.“

Jedna miliarda eur na energetickou efektivitu – také s propojenými řešeními

Důležitým aspektem pro dosažení CO2 neutrality je energetická efektivita. Bosch bude v následujících deseti letech investovat jednu miliardu eur do energetické efektivity svých zařízení a budov. „Energetickou spotřebu a emise oxidu uhličitého chceme snížit absolutně, nejen relativně v souvislosti s tvorbou hodnot,“ zdůraznil Denner. Do roku 2030 mají být realizovány dodatečné úspory energií ve výši 1,7 terawatthodiny za rok. To je více než jedna pětina aktuální roční spotřeby, což je srovnatelné se spotřebou proudu soukromých domácností v Kolíně nad Rýnem. Bosch vsází již léta na důsledný environmentální management. Jen v roce 2018 bylo realizováno přibližně 500 projektů ke zvýšení energetické efektivity, které snížily vlastní spotřebu o téměř 1,5 procenta. Důležitým pohonem efektivity se mezitím stalo také propojení výroby. Ve více než 30 závodech po celém světě již Bosch využívá vlastní energetickou platformu z portfolia řešení Průmyslu 4.0. Tato platforma je softwarové řešení založené na cloudu, které dokáže sledovat a řídit spotřebu elektrického proudu každého jednotlivého stroje.

Ochrana klimatu se vyplácí společensky – i ekonomicky

Nákupem ekologického proudu, kompenzačními výkony k CO2 a zásobením obnovitelnými energiemi vzniknou podniku do roku 2030 dodatečné náklady ve výši jedné miliardy eur. Ve stejném období bude Bosch investovat jednu miliardu eur do zvyšování vlastní energetické efektivity. Zvyšující se energetická efektivita přinese pro Bosch úspory ve výši přibližně jedné miliardy eur. Tím se sníží náklady společnosti na CO2 neutralitu do roku 2030 z přibližně dvou miliard na jednu miliardu eur. „Ochrana klimatu je proveditelná a s nezbytnými důsledky rychle realizovatelná,“ zdůraznil Denner. „Naše investice nevyužíváme jen my v Bosch, představují užitek pro celé lidstvo.“

Výběr příkladných projektů Bosch

Závod Feuerbach – energetická efektivita, díky lidem i strojům

V německém Feuerbachu se nachází nejstarší závod Bosch na světě. Od svého založení v roce 1909 je Feuerbach průběžně a důsledně modernizován a přispívá k energetické efektivitě celé společnosti. Díky školením ve svém „Energieerlebniswelt“, takzvaném energetickém zážitkovém světě, se místní tým zaměřuje na monitorování energie a zvyšování povědomí mezi zaměstnanci. Prostřednictvím úspěšných projektů, jako jsou například rekuperace tepla, automatizované místností, řízené vypíná a sanace hal, dokázal tento závod ve srovnání s rokem 2007 snížit svoji energetickou potřebu o více než 50 procent a své emise CO2 – relativně k vlastní výrobě – o 47 procent.

Homburg – využívání dat, šetření energií

Energeticky efektivní, samoučící závod – německý závod Bosch Homburg v Sársku se této vizi přibližuje stále víc a víc. Tento závod tak ve dvou uplynulých letech ušetřil přibližně 5 000 tun oxidu uhličitého, od roku 2007 je to dokonce více než 23 000 tun CO2. Tento přístup spojuje maximální transparentnost s technickou inovací. Pomocí přibližně 10 000 měřicích bodů se údaje ze zařízení shromažďují na vlastní platformě energetického managementu Bosch. Zaměstnanci tak mohou sledovat spotřebu každého jednotlivého stroje a řídit je tak, aby optimalizovali spotřebu. Mezi technická řešení se řadí regulace větrání hal podle potřeby, využití odpadního tepla z různých zpracovatelských procesů a v neposlední řadě také řízené vypínání zařízení.

Zelené střechy, fotovoltaické systémy a uhlíková neutralita v Renningenu

Od ledna 2019 se stal závod Bosch v Renningenu CO2 neutrální. Využívání zemního plynu pro topný systém se kompletně vyrovnává pomocí kompenzačních opatření. Potřeba proudu je pokrytá nákupem zelené elektřiny. Celkem 460 nainstalovaných fotovoltaických modulů na střechách kampusových budov navíc vyrábí elektřinu pro vlastní potřebu závodu. Kompletní zelené střechy výzkumného kampusu přináší výhodu pro regulaci teploty v budovách: v podzemní cisterně o objemu přibližně 3 600 m3 se shromažďuje prosakující dešťová voda, která se využívá pro chladicí věže klimatizace. Zelené plochy střech navíc chrání za svitu slunce před přímým slunečním zářením a přílišným ohříváním střech. Tato kombinace ušetří 20 až 30 procent energie při klimatizování budov. Závod má navíc k dispozici vlastní úpravnu vody. Bosch tak ušetří celkem asi 20 000 m³ pitné vody za rok.

Intenzivní topný systém Rodez

Zmenšit svoji uhlíkovou stopu – s tímto cílem začal tým v závodě Rodez ve Francii plánovat již v roce 2009. Závod má nyní topnou stanici na biomasu, která je v provozu od roku 2013. V tomto zařízení se spalují dřevěné štěpky, které závod odebírá od místního lesnického závodu s certifikátem udržitelnosti. Energii, která takto vzniká, využívá Rodez na výrobu teplé vody a procesního tepla. Využíváním zařízení na dřevěné štěpky pokryje závod průměrně 90 procent své potřeby vytápění. Ročně se spotřebuje přibližně 6 600 tun dřevěných štěpků. Při spalování této biomasy se uvolní pouze takové množství CO2, které stromy předtím odebraly z atmosféry. Závod snižuje své emise přibližně o 600 tun za rok.

Závody Bidadi a Nashik, Indie – úspora CO2 vlastními silami

Bosch India prosazuje CO2 neutralitu využitím lokálně dostupných přírodních zdrojů energie. Povzbuzeni ideou, že bude možné zásobovat závod po celý den kompletně z obnovitelných zdrojů, začal tým v závodě Nashik v roce 2015 s instalováním prvních fotovoltaických zařízení. Mezitím již vytváří 50 000 solárních panelů na střechách, parkovištích a volných plochách přibližně 20 procent roční energetické potřeby závodu. Od roku 2015 závod snížil své emise CO₂ přibližně o 23 000 tun a ušetřil asi 25 000 megawatthodin energie. To odpovídá energetické potřebě asi 23 500 indických domácností. Také pro čištění modulů vyvinuli experti ze společnosti Bosch řešení šetrné k životnímu prostředí: voda se několikrát recykluje a ekologicky čistí.

Asi o 1 100 kilometrů jižněji sází závod Bidadi rovněž na solární energii. Závod je v zásobování soběstačný přibližně z 30 procent. Fotovoltaická zařízení nabízejí kromě výroby energie ještě další užitek: vytvářejí optimální podmínky pro pěstování zeleniny a bylinek a zajišťují tak zásobování podnikové kantýny. Kromě slunce využívá tento závod také déšť: dešťová voda se cíleně odvádí do malého jezírka na podporu zásobování místního obyvatelstva vodou.

Bosch v Mexiku – obnovitelné zdroje jako hlavní zdroj energie

Mexiko změnilo svou energetickou politiku. Mexická energetická reforma vyzývá zemi, aby do roku 2024 vyprodukovala z nefosilních paliv 35 procent své celkové elektrické energie. Zeměpisná poloha a klimatické podmínky s mnoha hodinami slunečního svitu a oblastmi bohatými na vítr, jakož i proaktivní podpora ze strany politiků a podniků nabízejí dobrý základ. Bosch je součástí tohoto hnutí a nastavuje laťku vysoko: přes 80 procent spotřeby proudu všech závodů Bosch v Mexiku bude pokryto výhradně odběrem energie z větrného parku „Dominica“ ve spolkovém státě San Luis Potosí. Přechodem na převážně obnovitelné zdroje energie dokázal Bosch Mexiko v roce 2018 ušetřit 56 000 tun CO2.

Kontakt pro novináře:

Katharina Hogh-Binder
Tel.: +49 711 811-92571
Twitter: @ka_hoghbinder

Tags: klima, CO2

Bosch Group je vedoucím mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává na 394 500 lidí (k 31. 12. 2020). Obrat firmy za rok 2020 dosáhl podle předběžných výsledků hodnoty 71,6 miliardy eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem Bosch Group je přinášet inovace pro propojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě díky výrobkům a službám, které jsou inovativní a budí nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou „Stvořené pro život“. Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a přibližně 440 dceřiných a regionálních firem ve více než 60 zemích světa. Po započtení prodejních a servisních partnerů pokrývá globální vývojářská, výrobní a obchodní síť společnosti Bosch téměř všechny země. Základem pro budoucí růst firmy je její inovační síla. Bosch zaměstnává 73 000 pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje ve 126 lokalitách po celém světě a zhruba 30 000 softwarových inženýrů.

Společnost byla v roce 1886 založena Robertem Boschem (1861–1942) ve Stuttgartu jako „dílna pro jemnou mechaniku a elektrotechniku“. Obchodně-právní struktura společnosti Robert Bosch GmbH zajišťuje podnikatelskou samostatnost Bosch Group. To umožňuje společnosti dlouhodobě plánovat a investovat do důležitých podnikatelských záměrů pro zabezpečení budoucnosti. Devadesát čtyři procent majetkových podílů Robert Bosch GmbH patří veřejně prospěšné společnosti Robert Bosch Stiftung GmbH (Nadaci Roberta Bosche). Ostatní podíly vlastní rodina Roberta Bosche, přes společnost vlastněnou rodinou a přes společnost Robert Bosch GmbH. Většinová hlasovací práva má však společnost Robert Bosch Industrietreuhand KG, průmyslový trust, který také vykonává funkci vlastníků.

Více informací na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.cz, twitter.com/BoschPress.

Stále hledáte něco?