Suche

Tisková informace #Byznys a ekonomika

Bosch investuje miliardy do opatření v oblasti ochrany klimatu a kvality ovzduší

Bilance za rok 2018: prodej a výsledky na rekordních úrovních

  • Prodej společnosti Bosch vzrostl v roce 2018 na 78,5 miliardy eur.
  • EBIT z provozních operací v roce 2018 ve výši 5,5 miliardy eur.
  • Bosch sníží v roce 2020 uhlíkovou stopu na nulu.
  • Pro čisté ovzduší téměř nulové znečištění z dopravy.
  • Předseda představenstva společnosti Bosch Dr. Volkmar Denner: „Opatření v oblasti ochrany klimatu, které mají obchodní smysl spolu s řešeními kvality ovzduší, mohou stabilizovat sociální atmosféru.“
Pavel Roman

Pavel Roman >

X

Stuttgart/Renningen, Německo – Pro Bosch Group byl obchodní rok 2018 úspěšným. Společnost zvýšila svůj prodej na rekordních 78,5 miliardy eur. Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) z provozních operací dosáhl 5,5 miliardy eur. I přes velké počáteční investice v oblastech, jako jsou elektrifikace a automatizace mobility, se provozní EBIT v roce 2018 opět zvýšil, a to z 6,8 procenta v roce 2017 na 7,0 procent. Bosch zvýšil své výdaje na výzkum a vývoj na 7,3 miliardy eur, tj. na 9,3 procenta z hodnoty prodeje. Kapitálové výdaje vzrostly o 14 procent na 4,9 miliardy eur, což představuje 6,3 procent z prodeje. Bosch vytvořil v roce 2018 po celém světě téměř 8 000 nových pracovních míst, z nichž je více než polovina zastoupena ve výzkumu a vývoji.

V tomto roce Bosch očekává utlumení ekonomického vývoje. Společnost předpokládá, že světová ekonomika poroste jen o 2,3 procenta. Mezi faktory, které vyvolávají tlak na světovou ekonomiku, se řadí obchodní spory, vysoká míra zadluženosti v evropských zemích a pokles automobilové výroby. Navzdory obtížnému prostředí v průmyslových odvětvích a regionech, které jsou pro Bosch důležité, společnost očekává, že její prodej v roce 2019 mírně překoná úroveň za rok 2018. V prvních třech měsících roku byl prodej téměř na stejné úrovni jako v předchozím roce. Bez ohledu na tento krátkodobý výhled Bosch Group zintenzivňuje své úsilí v boji proti změně klimatu a zlepšování kvality ovzduší.

„Změna klimatu není sci-fi; doopravdy se to děje. Pokud máme brát Pařížskou dohodu vážně, pak je třeba vnímat opatření v oblasti klimatu nejen jako dlouhodobé úsilí. Je třeba jednat teď a tady,“ řekl na výroční tiskové konferenci Dr. Volkmar Denner, předseda představenstva společnosti Robert Bosch GmbH. „Obavy o kvalitu ovzduší ve městech bereme velmi vážně.“ Jako lídr v oblasti inovací chceme dodávat technologická řešení ekologických problémů.“ Kromě toho Denner poznamenal: „Zákazy vjezdu, protesty v souvislosti s naftou, žluté vesty a páteční klimatické stávky – to vše ukazuje, že společnosti musí přijmout opatření v oblasti klimatu a nabídnout nová řešení pro kvalitu ovzduší ve městech a v neposlední řadě i pro stabilizaci sociální klimatu.“

Od roku 2020 bude Bosch první uhlíkově neutrální průmyslovou společností

Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA = International Energy Agency) je výroba zodpovědná za téměř třetinu celosvětových emisí oxidu uhličitého. To je také důvod, proč Bosch zintenzivňuje své již tak úspěšné úsilí na poli snižování emisí CO2. „Jsme první velká průmyslová společnost, která realizuje ambiciózní cíl dosáhnout uhlíkové neutrality za zhruba jeden rok. Od roku 2020 už nebude Bosch zanechávat uhlíkovou stopu,“ oznámil Denner. „Od roku 2020 bude všech 400 poboček Bosch po celém světě uhlíkově neutrální.“ Na cestě za dosažením tohoto cíle bude společnost spoléhat na čtyři klíčové aspekty. Bosch zvýší energetickou účinnost, zvýší podíl obnovitelných zdrojů u svých dodávek energií, nakoupí více zelené elektřiny a vykompenzuje nevyhnutelné emise CO2. Tímto se v roce 2020 do ovzduší nedostane 3,3 milionu tun emisí CO2.

Lepší kvalita ovzduší: téměř nulové znečištění

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO = World Health Organization) přibližně 90 procent světové populace dýchá toxický vzduch. To je také důvod, proč si společnost Bosch dala tento ambiciózní cíl: „Chceme snížit emise způsobené dopravou na téměř nulové hodnoty. Díváme se proto dál, než jen pod kapotu auta,“ uvedl Denner. Projekt společnosti zaměřený na snížení látek znečišťujících ovzduší na téměř nulovou úroveň je postaven na třech pilířích: Bosch vyvíjí technologie pohonů s nízkými emisemi, spolupracuje s obecními zastupitelstvy na projektech podpory plynulého dopravního provozu a ve svých vlastních pobočkách zavádí firemní systém řízení mobility.

Optimalizace spalovacích motorů za využití umělé inteligence

Společnost předpokládá, že zhruba 75 procent všech nových automobilů a lehkých užitkových vozidel bude v roce 2030 i nadále poháněno spalovacími motory. Proto Bosch nadále investuje značné částky do optimalizace benzinových a naftových motorů. K dalšímu vývoji spalovacích motorů společnost využívá také umělou inteligenci. S její pomocí například Bosch provádí prediktivní kontrolu následného zpracování výfukových plynů podle vzorců, které vyplývají z individuálního chování při řízení, což může dále snížit emise vozidel. V roce 2018 dosáhlo přibližně 3 500 zaměstnanců v oblastech následného zpracování výfukových plynů a senzorů výfukových plynů prodej ve výši 2,3 miliardy eur. Do roku 2025 by to měly být již 3 miliardy eur.

O 20 procent méně znečišťujících látek

Společnost Bosch v současné době diskutuje s téměř 100 evropskými obcemi o tom, jaké jsou možnosti zlepšení kvality ovzduší. Právě probíhá testování mobilních měřicích analyzátorů Bosch ve Stuttgartu, Paříži a Marseille. Tyto nově vyvinuté jednotky nepřetržitě měří obsah znečišťujících látek v ovzduší. Výsledky měření a simulace mají poskytnout další pohled na vztah mezi emisemi vozidla a znečištěním životního prostředí. Jeden projekt ve městě Stuttgart ukázal, že plynulý dopravní provoz může snížit znečišťující emise u stávajícího vozového parku až o 20 procent. V budoucnu bude možné pomocí dat z měřicích boxů vytvořit vysoce přesné mapy koncentrace znečišťujících látek, pomocí kterých bude následně možné optimalizovat řízení provozu.

Firemní řízení mobility: lepší kvalita ovzduší v městských aglomeracích

Třetím pilířem projektu je firemní řízení mobility. Jeho cílem je snížit objem dopravy zaměstnanců společnosti Bosch, a tím i emise, a to především v městských aglomeracích. Zavedená opatření sahají od kyvadlových autobusů ve velkých městech v Brazílii, Číně nebo Turecku, přes nabídky práce z domova, až po pronájem jízdních kol a elektrokol. Kromě toho se Bosch spoléhá také na sílu konektivity. Například přibližně 8 000 zaměstnanců v lokalitě Reutlingen mohlo využívat platformu SPLT, která jim pomocí aplikace usnadňuje vytváření komunit pro spolujízdu. V metropolitní oblasti Stuttgart, kde přibližně 55 000 zaměstnanců Bosch procestuje každý den 1,5 milionu kilometrů, je společnost také členem Aliance pro prevenci znečištění ovzduší (Clean Air Alliance).

Elektromobilita: 14 milionů vozidel do konce roku 2022

Bosch také očekává, že významnou roli ve zlepšování kvality ovzduší budou hrát elektrická vozidla. Na vznikajícím masovém trhu s elektromobilitou usiluje Bosch o vedoucí postavení. Do roku 2025 má společnost za cíl dosáhnout v oblasti elektromobility prodej ve výši 5 miliard eur, což je desetkrát více než v roce 2018. „Vidíme pro nás dobré příležitosti v rostoucím konkurenčním boji o vytváření hodnot v oblasti technologií pohonných systémů. Naše systémové know-how, široké portfolio našich produktů a úspory při výrobě z nás dělají partnera pro výrobce vozidel a poskytovatele mobility po celém světě,“ řekl Denner. Komponenty pohonných jednotek jsou již součástí více než milionu elektromobilů po celém světě. Do konce roku 2022 by se tento počet měl zvýšit na 14 milionů. K dnešnímu dni společnost realizovala projekty pohonných jednotek pro 50 platforem elektrických vozidel. Jen v loňském roce bylo přidáno 30 nově získaných projektů. „Chceme také pomoci učinit průlom v oblasti technologií palivových článků,“ zdůraznil Denner. Za tímto účelem společnost Bosch nedávno informovala o spolupráci se švédským výrobcem zásobníků na palivové články Powercell. Tyto zásobníky představují dvě třetiny hodnoty systému palivových článků. „Společně s firmou Powercell chceme komercializovat zásobníky a uvést je na trh nejpozději do roku 2022,“ řekl Denner.

Automatizovaná jízda: nižší spotřeba a méně emisí

Automatizace dopravy také přispěje k lepší kvalitě ovzduší. Podle firmy KE Consult zabývající se průzkumem je možné automatizovanou jízdou snížit spotřebu paliva o více než 30 procent – nebo o 15 procent na německých dálnicích. V současnosti pracuje ve společnosti Bosch na automatizované jízdě více než 5 000 inženýrů, což je téměř dvakrát tolik než před dvěma lety. Denner poznamenává: „Do roku 2022 hodláme investovat zhruba 4 miliardy eur do automatizace a tím i do udržitelné mobility.“ Na cestě k automatizované jízdě přispívají k růstu i asistenční systémy pro řidiče. Očekává se, že prodej v letošním roce vzroste o téměř 15 procent. Prodej radarových senzorů se má zvýšit o 20 procent a prodej video senzorů o 30 procent. Denner: „Automatizovaná jízda nejsou jen přísliby budoucnosti – už dnes je to pro nás oblast růstu.“

Fiskální rok 2018: prodej a zisky na rekordní úrovni

„Fiskální rok 2018 byl pro Bosch Group úspěšným rokem,“ řekl prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer, finanční ředitel a místopředseda představenstva společnosti Bosch. Prodej a výsledky byly opět na rekordních úrovních dosažených již v roce 2017. Prodej dosáhl výše 78,5 miliardy eur. Výsledky byly výrazně ovlivněny vlivy směnných kurzů ve výši 2,1 miliardy eur. Po úpravě o vlivy směnných kurzů prodej vzrostl o 5 procent bez konsolidačních efektů a nominálně o 2,2 procenta. Provozní výsledek před úroky a zdaněním (EBIT) dosáhl 5,5 miliardy eur, což oproti předchozímu roku představuje nárůst o 5,3 miliardy eur. I přes vysoké počáteční investice do slibných oblastí se provozní zisk EBIT zvýšil z 6,8 procenta v roce 2017 na 7,0 procent. „Navzdory ekonomickým výzvám budeme v roce 2019 i nadále investovat velké částky do rozvoje nových technologických a obchodních oblastí, a tím do zajištění budoucnosti společnosti,“ zdůraznil Asenkerschbaumer. „Stejně tak náš závazek snižovat emise CO2 a vytvářet opatření v oblasti ochrany klimatu nebude založen na krátkodobých finančních úvahách, ale na udržitelnosti.“

Fiskální rok 2018 v jednotlivých obchodních oblastech

K pozitivnímu obchodnímu vývoji v roce 2018 přispěly všechny obchodní oblasti společnosti Bosch: Prodej obchodní oblasti Mobility Solutions se zvýšil o 3,5 procenta na 47,6 miliardy eur (5,8 procenta po úpravě vlivu směnných kurzů). Růst společnosti Bosch v této oblasti opět překonal celosvětovou automobilovou výrobu. Provozní zisk se svými 7,1 procenty dosáhl téměř úrovně předchozího roku. Obchodní oblast Spotřební zboží dosáhla prodeje ve výši 17,8 miliardy eur. Po úpravě vlivu směnných kurzů odpovídá tento pokles o 3,1 procenta nárůstu prodeje o 0,7 procenta. Hlavním důvodem tohoto nízkého růstu byla slabší poptávka na rozvíjejících se trzích a rostoucí konkurenční tlak v Číně. Provozní zisk ve výši 7,8 procenta byl mírně pod úrovní předchozího roku. V obchodní oblasti Průmyslová technika se prodej vyšplhal na 7,4 miliardy eur. To představuje nárůst o 8,8 procenta, tj. o 11,7 procenta po úpravě vlivu směnných kurzů. Provozní zisk vzrostl o více než 5 procentních bodů na 8,4 procenta. V obchodní oblasti Energetika a technika budov se prodej zvýšil o 2,4 procenta na 5,6 miliardy eur. Po úpravě vlivu směnných kurzů to představuje růst o 5,1 procenta. Provozní zisk ve výši 4,2 procenta se více méně nezměnil.

Fiskální rok 2018 v jednotlivých regionech

V Evropě vzrostl prodej o 3,3 procenta (4,8 procenta po úpravě vlivu směnných kurzů) na 41,4 miliardy eur. V Severní Americe se prodej vyšplhal na 12,3 miliardy eur. Po úpravě vlivu směnných kurzů představuje tento nárůst o 2,7 procenta přírůstek o 7,4 procenta. V Jižní Americe došlo k zotavení s nárůstem prodeje o 11,6 procenta (po úpravě vlivu směnných kurzů), což je celkem prodej ve výši 1,4 miliardy eur. V nominálním vyjádření prodej poklesl o 6,2 procent. V současnosti stojí téměř za 30 procenty z celkového prodeje společnosti Bosch region Asie-Pacifik (včetně Afriky). Prodej v tomto regionu vzrostl o 3,7 procenta na 23,4 miliardy eur (po úpravě vlivu směnných kurzů). V nominálním vyjádření jde o nárůst o 0,7 procenta.

Personální rozvoj: kariérní příležitosti pro odborníky a manažery

K 31. 12. 2018 zaměstnávala Bosch Group po celém světě přibližně 410 000 lidí. To je o 7 700 více zaměstnanců než v loňském roce. K největšímu nárůstu počtu zaměstnanců došlo v regionech Evropa a Asie-Pacifik. V Německu se počet zaměstnanců zvýšil přibližně o 1 700 lidí. Bosch v současnosti zaměstnává téměř 70 000 lidí ve výzkumu a vývoji, což je o 4 000 více než v předchozím roce. 27 000 zaměstnanců jsou odborníci na software a IT. Toto číslo by mělo i nadále růst. „V průběhu příštích pěti let plánuje Bosch po celém světě zaměstnat dalších téměř 25 000 IT a softwarových expertů,“ uvedl Denner.

Kontakt pro novináře:

Pro ekonomická a finanční témata:
Sven Kahn
Tel.: +49 711 811-6415
Twitter: @BoschPresse

Pro téma kvality ovzduší:
Jörn Ebberg
Tel.: +49 711 811-26223
Twitter: @joernebberg

Pro téma uhlíkové neutrality:
Katharina Hogh-Binder
Tel.: +49 711 811-92571
Twitter: @ka_hoghbinder

Bosch Group je vedoucím mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává na 394 500 lidí (k 31. 12. 2020). Obrat firmy za rok 2020 dosáhl podle předběžných výsledků hodnoty 71,6 miliardy eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem Bosch Group je přinášet inovace pro propojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě díky výrobkům a službám, které jsou inovativní a budí nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou „Stvořené pro život“. Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a přibližně 440 dceřiných a regionálních firem ve více než 60 zemích světa. Po započtení prodejních a servisních partnerů pokrývá globální vývojářská, výrobní a obchodní síť společnosti Bosch téměř všechny země. Základem pro budoucí růst firmy je její inovační síla. Bosch zaměstnává 73 000 pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje ve 126 lokalitách po celém světě a zhruba 30 000 softwarových inženýrů.

Společnost byla v roce 1886 založena Robertem Boschem (1861–1942) ve Stuttgartu jako „dílna pro jemnou mechaniku a elektrotechniku“. Obchodně-právní struktura společnosti Robert Bosch GmbH zajišťuje podnikatelskou samostatnost Bosch Group. To umožňuje společnosti dlouhodobě plánovat a investovat do důležitých podnikatelských záměrů pro zabezpečení budoucnosti. Devadesát čtyři procent majetkových podílů Robert Bosch GmbH patří veřejně prospěšné společnosti Robert Bosch Stiftung GmbH (Nadaci Roberta Bosche). Ostatní podíly vlastní rodina Roberta Bosche, přes společnost vlastněnou rodinou a přes společnost Robert Bosch GmbH. Většinová hlasovací práva má však společnost Robert Bosch Industrietreuhand KG, průmyslový trust, který také vykonává funkci vlastníků.

Více informací na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.cz, twitter.com/BoschPress.

Stále hledáte něco?