Suche

Velvyslanec Spolkové republiky Německo Christoph Israng navštívil firmu Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

V centru pozornosti byly moderní automobilové technologie, aplikace Průmyslu 4.0, spolupráce v oblasti školství, jakož i podpora odborného vzdělávání firmou Bosch v Kraji Vysočina

  • Prezentace moderní automobilové techniky, aplikací Průmyslu 4.0 a flexibilní výroby.
  • Příkladná podpora technického vzdělávání a odborného školství v Kraji Vysočina firmou Bosch.

Jihlava – V rámci oficiální návštěvy Kraje Vysočina navštívil dne 14. března 2019 výrobní závod firmy Bosch v Jihlavě německý velvyslanec v České republice Christoph Israng. Velvyslance během jeho návštěvy doprovázeli náměstek hejtmana Kraje Vysočina Martin Kukla, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Jana Fischerová, radní Kraje Vysočina Jana Fialová společně s dalšími zástupci krajského úřadu Kraje Vysočina. Za firmu Bosch velvyslance uvítali obchodní ředitel závodu Ralph Carle, technický ředitel Stefan Hamelmann a vedoucí personálního oddělení Pavel Krsička.

V centru pozornosti velvyslance stála témata moderní automobilové techniky, aplikace Průmyslu 4.0 v oblasti logistiky, přínos závodu Jihlava pro výrobní kapacity Bosch Group, jakož i inovativní nástroje BPS (Bosch Production System) zajišťující flexibilitu výroby. Součástí návštěvního programu velvyslance Isranga byla také prohlídka školicího a vzdělávacího střediska, kde získal informace o možnostech praktického a odborného vzdělávání v závodě Bosch v Jihlavě.

Jako příklad společného projektu Kraje Vysočina a firmy Bosch mající za úkol vzbudit u mladé generace zájem o techniku a studium technických oborů byl velvyslanci představen vzdělávací projekt „Kaipan“, zaměřený na středoškoláky v Kraji Vysočina. Tento projekt, v České republice jedinečný, má za cíl prostřednictvím stavby atraktivní stavebnice sportovního vozu české výroby „Kaipan“ podnítit u mladé generace zájem o techniku. Zároveň byl velvyslanec informován o dlouhodobé spolupráci jihlavské firmy Bosch se Střední školou průmyslovou technickou a automobilní Jihlava a rozsáhlé podpoře technického vzdělávání firmou Bosch v Kraji Vysočina.

Na velvyslance Christopha Isranga velmi zapůsobil celkový dojem z prohlídky závodu. Velvyslanec vyzdvihl především firemní podporu školství, systematické budování partnerství s regionálními školami a zejména příkladné další odborné vzdělávání ve vlastním podnikovém školicím středisku.

K tématu praktického odborného vzdělávání prohlásil na závěr návštěvy Ralph Carle, obchodní ředitel firmy Bosch Diesel s.r.o.: „Podporou duálního vzdělávání a podporou technicky zaměřených studentů rozhodným způsobem přispíváme jak k zajištění budoucnosti závodu v Jihlavě, tak i českého průmyslu.“

Závod Jihlava

Ve firmě Bosch Diesel s.r.o. pracuje na 5 000 zaměstnanců, vyrábějí se zde vysokotlaká čerpadla pro dieselové motory, tlakové zásobníky a regulační ventily tlaku pro systém common rail. V roce 2011 získala firma prestižní ocenění „Národní cena kvality ČR-Excelentní firma“, v roce 2013 ocenění za prorodinně orientovanou personální politiku firmy „Audit rodina & zaměstnání“, udělované Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. V prosinci 2018 se firmě opakovaně podařilo získat v renomované soutěži nejlepších českých exportérů „Exportér roku 2018“ první místo v kategorii „Exportér roku Kraje Vysočina s největším objemem exportu za rok 2017“.

Obrázky:

3-JhP-1-18-2019

Kontakt pro novináře:

Mojmír Kolář
Tel.: +420 56758-5601
E-mail: Mojmir.Kolar@cz.bosch.com

Bosch v České republice se skládá ze šesti legálních entit a v roce 2019 zaměstnával 8 367 pracovníků (k 31. 12. 2019). Konsolidovaný obrat v roce 2019 dosáhl 20,5 miliardy korun (797 milionů eur) a celkový obrat v České republice (tj. včetně dodávek dalším společnostem Bosch) dosáhl částky 51,4 miliardy korun (2 miliardy eur). Bosch je v zemi zastoupen všemi svými čtyřmi obchodními oblastmi: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Společnost působí v České republice v 7 lokalitách, z nichž 4 jsou výrobní závody, 1 servisní středisko a 1 prodejní sklad.

Více informací na www.bosch.cz, www.bosch-press.cz.

Bosch Group je vedoucím mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává na 400 000 lidí (k 31. 12. 2019). Obrat firmy za rok 2019 dosáhl hodnoty 77,7 miliardy eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem Bosch Group je přinášet inovace pro propojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě díky výrobkům a službám, které jsou inovativní a budí nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou „Stvořené pro život“. Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a přibližně 440 dceřiných a regionálních firem ve více než 60 zemích světa. Po započtení prodejních a servisních partnerů pokrývá globální vývojářská, výrobní a obchodní síť společnosti Bosch téměř všechny země. Základem pro budoucí růst firmy je její inovační síla. Bosch zaměstnává 72 600 pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje ve 126 lokalitách po celém světě a zhruba 30 000 softwarových inženýrů.

Více informací na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.cz, twitter.com/BoschPress.

Stále hledáte něco?