Suche

Velvyslanec Spolkové republiky Německo Christoph Israng navštívil firmu Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě

V centru pozornosti byly moderní automobilové technologie, aplikace Průmyslu 4.0, spolupráce v oblasti školství, jakož i podpora odborného vzdělávání firmou Bosch v Kraji Vysočina

  • Prezentace moderní automobilové techniky, aplikací Průmyslu 4.0 a flexibilní výroby.
  • Příkladná podpora technického vzdělávání a odborného školství v Kraji Vysočina firmou Bosch.

Jihlava – V rámci oficiální návštěvy Kraje Vysočina navštívil dne 14. března 2019 výrobní závod firmy Bosch v Jihlavě německý velvyslanec v České republice Christoph Israng. Velvyslance během jeho návštěvy doprovázeli náměstek hejtmana Kraje Vysočina Martin Kukla, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Jana Fischerová, radní Kraje Vysočina Jana Fialová společně s dalšími zástupci krajského úřadu Kraje Vysočina. Za firmu Bosch velvyslance uvítali obchodní ředitel závodu Ralph Carle, technický ředitel Stefan Hamelmann a vedoucí personálního oddělení Pavel Krsička.

V centru pozornosti velvyslance stála témata moderní automobilové techniky, aplikace Průmyslu 4.0 v oblasti logistiky, přínos závodu Jihlava pro výrobní kapacity Bosch Group, jakož i inovativní nástroje BPS (Bosch Production System) zajišťující flexibilitu výroby. Součástí návštěvního programu velvyslance Isranga byla také prohlídka školicího a vzdělávacího střediska, kde získal informace o možnostech praktického a odborného vzdělávání v závodě Bosch v Jihlavě.

Jako příklad společného projektu Kraje Vysočina a firmy Bosch mající za úkol vzbudit u mladé generace zájem o techniku a studium technických oborů byl velvyslanci představen vzdělávací projekt „Kaipan“, zaměřený na středoškoláky v Kraji Vysočina. Tento projekt, v České republice jedinečný, má za cíl prostřednictvím stavby atraktivní stavebnice sportovního vozu české výroby „Kaipan“ podnítit u mladé generace zájem o techniku. Zároveň byl velvyslanec informován o dlouhodobé spolupráci jihlavské firmy Bosch se Střední školou průmyslovou technickou a automobilní Jihlava a rozsáhlé podpoře technického vzdělávání firmou Bosch v Kraji Vysočina.

Na velvyslance Christopha Isranga velmi zapůsobil celkový dojem z prohlídky závodu. Velvyslanec vyzdvihl především firemní podporu školství, systematické budování partnerství s regionálními školami a zejména příkladné další odborné vzdělávání ve vlastním podnikovém školicím středisku.

K tématu praktického odborného vzdělávání prohlásil na závěr návštěvy Ralph Carle, obchodní ředitel firmy Bosch Diesel s.r.o.: „Podporou duálního vzdělávání a podporou technicky zaměřených studentů rozhodným způsobem přispíváme jak k zajištění budoucnosti závodu v Jihlavě, tak i českého průmyslu.“

Závod Jihlava

Ve firmě Bosch Diesel s.r.o. pracuje na 5 000 zaměstnanců, vyrábějí se zde vysokotlaká čerpadla pro dieselové motory, tlakové zásobníky a regulační ventily tlaku pro systém common rail. V roce 2011 získala firma prestižní ocenění „Národní cena kvality ČR-Excelentní firma“, v roce 2013 ocenění za prorodinně orientovanou personální politiku firmy „Audit rodina & zaměstnání“, udělované Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. V prosinci 2018 se firmě opakovaně podařilo získat v renomované soutěži nejlepších českých exportérů „Exportér roku 2018“ první místo v kategorii „Exportér roku Kraje Vysočina s největším objemem exportu za rok 2017“.

Obrázky:

3-JhP-1-18-2019

Kontakt pro novináře:

Mojmír Kolář
Tel.: +420 56758-5601
E-mail: Mojmir.Kolar@cz.bosch.com

Tags: Jihlava, velvyslanec, Israng

Bosch v České republice se skládá ze šesti legálních entit a v roce 2017 zaměstnával 8 654 pracovníků. Konsolidovaný prodej v roce 2017 dosáhl 22 miliard korun (836 milionů eur) a celkový prodej v České republice (tj. včetně dodávek dalším společnostem Bosch) dosáhl částky 52 miliard korun (1,97 miliardy eur). Bosch je v zemi zastoupen všemi svými čtyřmi obchodními oblastmi: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Společnost působí v České republice v 8 lokalitách, z nichž 5 jsou výrobní závody.

Více informací na www.bosch.cz, www.bosch-press.cz.

Bosch Group je vedoucím mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává na 410 000 lidí (k 31. 12. 2018). Podle předběžných údajů dosáhl prodej firmy za rok 2018 hodnoty 77,9 miliardy eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem Bosch Group je přinášet inovace pro propojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě díky výrobkům a službám, které jsou inovativní a budí nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou „Stvořené pro život“.

Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a přibližně 440 dceřiných a regionálních firem ve více než 60 zemích světa. Po započtení prodejních a servisních partnerů pokrývá globální vývojářská, výrobní a obchodní síť společnosti Bosch téměř všechny země. Základem pro budoucí růst firmy je její inovační síla. Bosch zaměstnává 69 500 pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje ve 125 lokalitách po celém světě.

Více informací na www.bosch.com, iot.bosch.com, twitter.com/BoschPresse.

Stále hledáte něco?