Suche

Bosch: prodej a výsledky za rok 2018 znovu na rekordní úrovni

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

  • Prodej se vyšplhal na 77,9 miliardy eur
  • Výše provozního EBIT činí 5,3 miliardy eur
  • Marže EBIT z provozů činí 6,9 procenta
  • Automatizované řízení: počáteční investice ve výši 4 miliard eur
  • Elektromobilita: v roce 2025 prodej dosáhne 5 miliard eur
  • Umělá inteligence (AI): 4 000 expertů na Al do roku 2021

Stuttgart, Německo – Bosch Group pokračuje na své úspěšné cestě: navzdory obtížným ekonomickým podmínkám a slabým trhům dosáhl prodej a výsledky v roce 2018 rekordní úrovně předchozího roku. Podle předběžných údajů se prodej poskytovatele technologií a služeb v loňském roce vyšplhal na 77,9 miliardy eur. Výsledky prodeje byly do značné míry zatíženy vlivem směnných kurzů ve výši 2,1 miliardy eur. Po úpravě vlivu směnných kurzů tak jde o navýšení prodeje o 4,3 procenta. „Navzdory náročnému ekonomickému prostředí si společnost Bosch v roce 2018 vedla dobře. Prodej a výsledek jsou opět na rekordní úrovni,“ uvedl Dr. Volkmar Denner, předseda představenstva společnosti Robert Bosch GmbH, který na tiskové konferenci hovořil o předběžných číslech. „Jako přední poskytovatel inovativních řešení chceme utvářet změny na našich trzích z technologického i obchodního hlediska. Naše strategické zaměření na konektivitu se vyplácí,“ dodal Denner. Společnost Bosch prodala v roce 2018 celkem 52 milionů produktů propojených s internetem, což je o 37 procent více než v předchozím roce. V roce 2018 tak činil provozní EBIT (zisk před zdaněním a úroky) přibližně 5,3 miliardy eur. Výsledkem je odhadovaná marže EBIT z provozů ve výši 6,9 procenta. „Bosch si klade za cíl vyvíjet se lépe než její trhy a zajistit tak i přes očekávané náročné ekonomické podmínky vysokou úroveň výnosů,“ řekl prof. Stefan Asenkerchbaumer, zástupce předsedy představenstva a finanční ředitel. „Naším cílem je i nadále zvyšovat konkurenceschopnost ve všech oblastech, abychom mohli financovat rozšiřování našeho vedoucího postavení v oblasti technologií, a tím posilovat také naši budoucnost.“

Automatizace I: počáteční investice ve výši 4 miliard eur

Těžištěm práce výzkumu a vývoje je automatizované řízení. Na cestě k mobilitě bez nehod sleduje Bosch dva vývojové směry: První se týká asistenčních systémů pro řidiče, které budou umožňovat částečně automatizované řízení soukromých vozidel (stupně automatizace 2 a 3). Bosch má v této oblasti vedoucí postavení na trhu. Již v tomto roce firma předpokládá, že se svými asistenčními systémy pro řidiče dosáhne obratu 2 miliard eur. Druhý vývojový směr povede od počátku příštího desetiletí k automatizovanému řízení bez řidiče (stupně automatizace 4 a 5). „Automatizované řízení bez řidiče se stane skutečným průlomem pro individuální mobilitu. Otevře dveře obchodním modelům, jako jsou robo-taxi a mobilita vozidel kyvadlové dopravy,“ řekl Denner. Díky technické komplexnosti vidí šéf společnosti Bosch v automatizaci budoucí těžiště investic: „Jen do roku 2022 počítáme s počátečními investicemi ve výši 4 miliard eur.“ Na automatizovaném řízení pracuje ve společnosti Bosch přibližně 4 000 vývojářů.

Automatizace II: rozsáhlý ekosystém pro služby mobility

Tržní potenciál v oblasti automatizovaného řízení je obrovský. V porovnání s rokem 2015 vzroste osobní doprava do roku 2030 přibližně o 50 procent (zdroj: ITF). V dalších deseti letech tedy analytici očekávají, že trh s hardwarem a softwarem pro automatizované řízení bude mít hodnotu přibližně 60 miliard dolarů (zdroj: Roland Berger). Již v roce 2025 bude většina z 2,5 miliónu vozidel kyvadlové dopravy na vyžádání disponovat plně automatizovaným řízením bez řidiče (zdroj: Roland Berger). Experti předpokládají, že do roku 2035 vzroste prodej v oblasti sdílené mobility na téměř 160 miliard dolarů (zdroj: BCG). Bosch bude pro tuto formu mobility nabízet technologie i služby. Ekosystém Bosch pro služby mobility již dnes zahrnuje služby týkající se rezervací, plateb, parkování, nabíjení, správy, údržby a infotainmentu. K těmto službám patří také Convenience Charging, propojené navigační a dobíjecí řešení pro elektromobily. Prvním sériovým zákazníkem je německý výrobce elektromobilů Sono Motors. „Naše propojená řešení znamenají, že elektromobilita může být vhodným řešením pro každodenní použití,“ uvedl Denner.

Elektrifikace I: vedoucí postavení na hromadném trhu

V roce 2018 získala společnost Bosch 30 projektů z oblasti elektromobility o objemu několika miliard eur. Do roku 2025 chce společnost zvýšit svůj prodej v této oblasti desetinásobně na celkovou sumu 5 miliard euro. „Chceme se stát společností s vedoucím postavením na hromadném trhu s elektromobilitou,“ prohlásil Denner. Žádná jiná firma nemá v elektromobilitě tak širokou působnost jako Bosch. Bosch elektrifikuje vše od jízdního kola až po nákladní automobily. Například již dnes jezdí po celém světě přes milion vozidel s elektrickými nebo hybridními komponenty od společnosti Bosch. Denner dále uvádí: „V budoucnu budou lidé říkat, že na naší planetě snad neexistuje elektrické auto, které by v sobě nemělo něco Bosch.“ To platí zejména pro největší trh s elektromobilitou na světě – pro Čínu. Tam je Bosch v oblasti osobních vozidel již ve vedoucím postavení na trhu. Společnost se před nedávnem dohodla na strategické spolupráci v oblasti automatizovaného a elektrického řízení s čínskou společností NIO specializující se na elektromobily. V Číně bude navíc v roce 2019 zahájena sériová výroba elektrické hnací nápravy, obzvlášť kompaktního pohonu pro elektromobily. Před pár týdny byla spuštěna velkosériová výroba nově vyvinuté 48voltové baterie. Již v roce 2030 bude 20 procent nových vozidel po celém světě částečně elektrifikovaných s 48voltovým systémem. Navíc díky akvizici firmy EM-motive GmbH posiluje Bosch své postavení na trhu elektromobilů, který se rychle rozrůstá po celém světě.

Elektrifikace II: elektrifikovaná doprava zboží

Do roku 2030 se objem nákladní dopravy ve světě téměř zdvojnásobí (zdroj: ITF). „Chceme takovou nákladní dopravu, která nebude představovat klimatickou zátěž, ani zátěž pro kvalitu ovzduší. I v tomto případě je klíčem elektrifikace,“ řekl Denner. Již v roce 2030 by mělo být každé čtvrté nové užitkové vozidlo minimálně z části poháněné elektricky, v Číně pak téměř každé třetí. Prospěch z toho bude mít i společnost Bosch. K produktovému portfoliu podniku pro nákladní dopravu bez emisí patří 36voltové napájecí zdroje pro nákladní elektrokola, elektrické pohony pro lehká užitková vozidla jako StreetScooter od Deutsche Post, elektrické hnací nápravy pro lehká a těžká dodávková vozidla, elektrifikované nápravy pro návěsy nákladních automobilů a do budoucna také pohony na palivové články nákladních vozidel do 40 tun. „Ať už z části elektrické, plně elektrické, na elektrické baterie nebo palivové články – jsme připraveni na potřeby trhu,“ zdůraznil Denner.

Umělá inteligence I: klíčové kompetence pro Bosch

Denner věří, že v budoucnu bude průmysl jednou z hlavních oblastí uplatnění umělé inteligence (AI). „Naším cílem je, aby do poloviny příštího desetiletí byly všechny naše produkty vybaveny technologií Al, nebo aby Al hrála roli při jejich vývoji a výrobě. Je pravda, že trh se spotřebitelským průmyslem s Al ovládají americké a čínské společnosti,“ uvedl Denner, „ale bez odborných znalostí tohoto oboru v oblasti dopravy, výroby nebo budov zůstává jejich potenciál za průmyslovou Al pozadu.“ Podle Dennera si společnost Bosch stanovila ambiciózní cíle: „Jako firma s vedoucím postavením v oblasti inovací máme v úmyslu sami zvládnout Al a zařadit se mezi světovou špičku.“ Za tímto účelem plánuje Bosch zvýšit do roku 2021 počet svých interních expertů z oblasti Al na čtyřnásobek – ze stávajících 1 000 na 4 000.

Umělá inteligence II: úspěch ve vesmíru i na silnici

Zaměstnanci Centra Bosch pro umělou inteligenci pracují na téměř 150 projektech. Jedním z nich je senzorový systém SoundSee. „Algoritmus SoundSee využívá strojové učení k tomu, aby poslouchal, zda nedošlo k poruše,“ vysvětluje Denner. To umožňuje přesnou predikci poruch stroje, čímž se snižují náklady na údržbu a zvyšuje produktivita. Řešení SoundSee bude v polovině tohoto roku odesláno na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Bosch vidí komerční využití ve výrobě, budovách a automobilovém průmyslu. Dalším příkladem pokroku v oblasti Al je víceúčelová kamera pro automatizované řízení, která kombinuje algoritmy zpracování obrazu s metodami Al. Výsledkem je inteligentní kamera pro automobil, která dokáže například lokalizovat chodce a následně okamžitě rozpoznat a předpovědět jejich chování.

Školení: Learning Company a „Bosch Tube“

Každý rok společnost Bosch investuje přibližně 250 milionů eur do odborné přípravy svých zaměstnanců. Mají na výběr z 19 000 různých programů. Cílem je zajistit dovednosti potřebné k tomu, aby byli pracovníci připraveni a ochotni vstoupit do nových obchodních oblastí. Iniciativa „Bosch Learning Company“ navíc integruje učení do každodenních běžných aktivit. Tradiční kurzy ve třídách jsou doplněny o nové nabídky, jako jsou například video lekce nebo aplikace pro učení na cestách. „Iniciativa Bosch Learning Company vyzývá zaměstnance k tomu, aby převzali odpovědnost za své vzdělávání a přizpůsobili ho svému vlastnímu tempu,“ uvedl Denner. Jednou z novinek v této oblasti je „Bosch Tube“, něco na způsob YouTube pro zaměstnance Bosch. Díky ní mají zaměstnanci možnost vytvářet své vlastní video tutoriály a nahrávat je na Bosch Tube, na kterém je také k dispozici celá knihovna video lekcí.

Flexibilita: firemní centrála s jedním cílem

Na začátku roku přišla společnost Bosch s novým konceptem spolupráce firemního ředitelství s provozními jednotkami. „Cílem je, aby centrála podporovala divize tím nejlepším možným způsobem při transformaci obchodování v oblasti řešení mobility a IoT konektivity,“ uvedl Denner. Za tímto účelem společnost Bosch zjednodušila struktury v oblastech služeb, jako jsou nákup a lidské zdroje, a sloučila 40 firemních oddělení do 20. V čele těchto oddělení budou nyní namísto původních osmi pouze čtyři členové představenstva. Ostatní členové představenstva budou zodpovědní za provozní jednotky. V ústředních firemních funkcích, jako jsou například nákup, finance, HR a IT, pracuje přibližně 20 000 zaměstnanců.

Vývoj podnikání v roce 2018 podle jednotlivých obchodních oblastí

Provozní jednotky Bosch zaznamenaly v roce 2018 příznivý vývoj. Prodej v obchodní oblasti Mobility Solutions opět překonal celosvětovou automobilovou výrobu. Podle předběžných údajů došlo k navýšení prodeje o 2,3 procenta na 47 miliard eur. Po úpravě o vliv směnných kurzů jde o nárůst o 4,7 procenta. V obchodní oblasti Spotřebního zboží se prodej vyšplhal na 17,8 miliardy eur, což je pokles o 3,2 procenta. Výrazně nepříznivý vliv směnných kurzů a silný cenový tlak na hlavních trzích měly negativní dopad na rozvoj podnikání BSH Hausgeräte GmbH a Bosch Power Tools. Po úpravě o vliv směnných kurzů vzrostl prodej o 0,9 procent. Obchodní oblast Průmyslová technika zaznamenal nárůst prodeje na 7,4 miliardy eur. S 8,9 procenta dosáhla tato oblast nejsilnějšího růstu. Po úpravě vlivu směnných kurzů šlo o nárůst ve výši 11 procent. V pozitivním vývoji pokračovala zejména divize Technologie pohonů a řízení. V současné době společnost Bosch plánuje prodej divize Obalová technika z oblasti Průmyslová technika. Obchodní oblast Energetika a technika budov dosáhla prodej ve výši 5,5 miliardy eur. To představuje nárůst o 2,3 procenta, nebo po úpravě vlivu směnných kurzů o 4,7 procenta.

Vývoj podnikání v roce 2018 podle regionů

Společnost Bosch zaznamenala pozitivní obchodní vývoj v Evropě, kde prodej vzrostl na 41 miliard eur. To představuje nárůst o 2,1 procenta, nebo o 3,7 procenta po úpravě vlivu směnných kurzů. Největší podíl na tomto růstu mají Německo a Rakousko. V Severní Americe došlo k nárůstu prodeje na 12,3 miliardy eur. Po úpravě vlivu směnných kurzů jde o nárůst o 7,9 procenta. Nominální nárůst je 2,8 procenta. Hlavním faktorem růstu prodeje byl automobilový průmysl. V Jižní Americe zůstal prodej pod úrovní předchozího roku. Určujícím faktorem byly v tomto případě mimořádně nepříznivé vlivy směnných kurzů na hlavních trzích v Brazílii a Argentině. V nominálním vyjádření došlo k poklesu tržeb o 7,8 procenta na 1,4 miliardy eur. Po úpravě vlivu směnných kurzů jde o nárůst prodeje o 8,9 procenta. Prodej v Asii-Pacifiku a Africe vzrostl o 0,4 procenta na 23,2 miliard eur. Po úpravě vlivu směnných kurzů jde o nárůst o 3,1 procenta. Tento region v současnosti představuje téměř 30 procent z celkového prodeje.

Zaměstnanci: nárůst pracovních sil o 7 800 zaměstnanců

Bosch Group zaměstnávala k 31. prosinci 2018 po celém světě přibližně 410 000 lidí. To je o 7 800 spolupracovníků více než v předchozím roce. K největšímu nárůstu počtu zaměstnanců došlo v Evropě a v Asii-Pacifiku. Německo přivítalo dalších 1 700 zaměstnanců. I nadále přetrvává vysoká poptávka společnosti po odbornících z oblasti IT a softwaru.

Výhled na rok 2019: zajistit vysokou úroveň zisků

Pro rok 2019 společnost Bosch očekává nárůstu celosvětové ekonomiky o 2,3 procenta. „Naše opatrná prognóza je výsledkem řady probíhajících geopolitických vývojů, jako je nevyřešená otázka Brexitu a četné obchodní konflikty. Kromě toho agresivní protekcionistické hospodářské politiky v podobě represivních tarifů nebo stažení z dohod o volném obchodu podkopávají spotřebitelské výdaje a investice,“ uvedl finanční ředitel společnosti Bosch Asenkerschbaumer. Navzdory všem těmto překážkám společnost Bosch doufá, že se bude ve stávajícím roce vyvíjet lépe než její trhy a i přes značné počáteční investice bude v první řadě i nadále zajišťovat vysokou úroveň zisků.

Kontakt pro novináře:

Sven Kahn
Tel.: +49 711 811-6415
E-mail: Sven.Kahn@de.bosch.com
Twitter: @BoschPresse

René Ziegler
Tel.: +49 711 811-7639
E-mail: Rene.Ziegler@de.bosch.com
Twitter: @rene_ziegler

Bosch Group je vedoucím mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává na 403 000 lidí (k 31. 12. 2019). Podle předběžných údajů dosáhl prodej firmy za rok 2019 hodnoty 77,9 miliardy eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem Bosch Group je přinášet inovace pro propojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě díky výrobkům a službám, které jsou inovativní a budí nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou „Stvořené pro život“. Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a přibližně 440 dceřiných a regionálních firem ve více než 60 zemích světa. Po započtení prodejních a servisních partnerů pokrývá globální vývojářská, výrobní a obchodní síť společnosti Bosch téměř všechny země. Základem pro budoucí růst firmy je její inovační síla. Bosch zaměstnává 72 000 pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje ve 125 lokalitách po celém světě.

Společnost byla v roce 1886 založena Robertem Boschem (1861–1942) ve Stuttgartu jako „dílna pro jemnou mechaniku a elektrotechniku“. Obchodně-právní struktura společnosti Robert Bosch GmbH zajišťuje podnikatelskou samostatnost Bosch Group. To umožňuje společnosti dlouhodobě plánovat a investovat do důležitých podnikatelských záměrů pro zabezpečení budoucnosti. 92 procent majetkových podílů Robert Bosch GmbH patří veřejně prospěšné společnosti Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadaci Roberta Bosche. Většinová hlasovací práva má však společnost Robert Bosch Industrietreuhand KG, která má zároveň také právo vykonávat funkci společníků. Ostatní podíly a hlasovací práva má rodina Boschových a Robert Bosch GmbH.

Více informací na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.cz, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hledáte něco?