Suche

Bosch Building Technologies je jedním z pěti zakládajících členů nově představované Open Security & Safety Alliance

Reakce na současný trh charakterizovaný pokračujícím vývojem v oblasti Internetu věcí

  • Bosch Building Technologies, Hanwha Techwin, Milestone Systems, Pelco a Vivotek spojily své síly založením aliance zaměřené na bezpečnost s názvem Open Security & Safety Alliance
  • Cílem je vytvořit rámec, který by poskytl standardy a specifikace komponent, včetně specifického operačního systému pro průmysl, infrastrukturu IoT a společný přístup k zabezpečení a ochraně dat
  • Start-up společnosti Bosch - Security and Safety Things GmbH budu úzce spolupracovat s bezpečnostní aliancí na zajištění inovativní a kompatibilní IoT platformy pro své členy
Bosch Building Technologies

Grasbrunn, Německo – Bosch Building Technologies, Hanwha Techwin, Milestone Systems, Pelco a Vivotek Inc. společně založily Open Security & Safety Alliance, Inc. Tato aliance je neziskovou společností, která nevydává akcie. Sdružuje podobně smýšlející organizace s cílem vymezit specifikace pro společnou standardizovanou platformu v oblasti řešení zabezpečení a bezpečnosti. „Touto iniciativou jsme postavili základy pro vytvoření bezpečného a spolehlivého ekosystému pro zabezpečený průmysl, který spojuje výrobce hardwaru, vývojáře softwaru, integrátory, specifikátory, konzultanty, uživatele a řadu dalších,“ říká Tanja Rückert, prezidentka Bosch Building Technologies. Spolupráce a definování společně dohodnutých standardů a specifikací umožňuje hráčům v oblasti průmyslu zaměřit se na aspekty, které představují skutečnou přidanou hodnotu pro jejich zákazníky a otevírají nové možnosti pro aplikaci. Aktuálně plánovaný rámec poskytuje tyto standardy a specifikace komponent včetně specifického operačního systému pro průmysl, infrastrukturu IoT a společný přístup k zabezpečení a ochraně dat. „Ke sbližování různých zainteresovaných stran z oblasti průmyslu, které vítají potřebu lepší standardizace a inovace na tomto trhu, nemohlo dojít v lepším okamžiku. Naši společní koncoví uživatelé se spoléhají na to, že budeme hnací silou tohoto nového typu spolupráce. Pro Bosch a ostatní členy aliance jde o skvělou iniciativu, ale největší užitek to představuje pro koncové uživatele řešení zabezpečení a bezpečnosti,“ říká Bernhard Schuster, výkonný viceprezident zodpovědný za prodej a marketing, jakož i za oblast Zabezpečovací systémy v Bosch Building Technologies.

Úsilí v oblasti řešení konektivity a řešení zaměřených na data si říká o spolupráci

Bosch Building Technologies si je vědoma významu posunu na trhu směrem k řešením zaměřeným na data, která přinášejí zákazníkům větší výhody. Současnému trhu chybí společné standardy, což tento posun znemožňuje. Existence a využívání řady proprietárních systémů dělá z praktického použití dat složitou a náročnou záležitost. „Pokud chceme našim zákazníkům poskytovat inovativní řešení založená na IoT a Al, jsou standardizace, konektivita a bezproblémová integrace mezi podniky nezbytné,“ uvádí Rückert. “Tento posun bude vyžadovat vyšší standardy v rámci zabezpečení a ochrany dat a měl by být důsledně praktikován všemi zainteresovanými stranami. Aliance je pro definování těchto společných standardů ideální platformou.“

Zapojena je řada průmyslových hráčů

Založení aliance pěti zakládajícími členy, kteří tvoří rovněž její správní radu, je výsledkem intenzivních diskusí a výměny názorů s různými společnostmi zabývajícími se kamerovými monitorovacími systémy, řízením přístupu, neoprávněného vstupu a automatizací budov. Zapojené strany jsou zastoupeny od výrobců až po dodavatele komponent, vývojáře a integrátory softwarů, stejně jako distributory a stávající uživatele řešení. V současnosti projevilo zájem o vstup do aliance dalších zhruba 30 firem. Mezi první nováčky, kteří podepsali členství, patří Ambarella, Anixter, AndroVideo, Kings Security a NetApp. Aliance je otevřená pro hráče na trzích s řešeními pro zabezpečení a bezpečnost, stejně jako pro společnosti obchodující na souvisejících trzích.

Security and Safety Things GmbH bude s aliancí úzce spolupracovat

Security and Safety Things GmbH (SAST), nedávno založený start-up se sídlem v Mnichově, bude s aliancí Open Security & Safety Alliance úzce spolupracovat na zajištění inovativní a kompatibilní IoT platformy pro své členy. SAST vytváří bezplatný operační systém a digitální trh k zavedení a řízení softwarových aplikací, a to zpočátku pro trh s bezpečnostními kamerovými systémy. V budoucnu SAST plánuje rozšířit platformu i na další IoT domény. SAST vznikla jako zcela vlastněná dceřiná společnost Robert Bosch GmbH a je součástí strategického posunu skupiny Bosch do světa nových oblastí růstu založených na digitálním IoT. SAST má do budoucna v plánu získat další investory s cílem ještě více se otevřít externím zainteresovaným stranám a urychlit svůj ekosystém.

Kontakt pro novináře:
Carola Hehle
Tel.: +49 89 6290-2794
E-Mail: Carola.Hehle@de.bosch.com

Tags: Building Technologies, aliancia, bezpečnosť, IoT

Divize Building Technologies společnosti Bosch je předním světovým dodavatelem produktů a systémů z oblasti zabezpečení, bezpečnosti a komunikací. Ve vybraných zemích nabízí Bosch řešení a služby pro zabezpečení budov, energetickou účinnost a automatizaci budov. Přibližně 9 000 zaměstnanců dosáhlo v roce 2017 tržeb ve výši zhruba 1,9 miliardy eur. Hlavním cílem této divize je ochrana životů, budov a majetku. Produktové portfolio zahrnuje kamerové monitorovací systémy, systémy detekce neoprávněného vniknutí, detekce požáru a hlasové evakuační systémy, jakož i systémy pro kontrolu a řízení přístupu. Kompletní produktové portfolio pak doplňují profesionální audio a konferenční systémy pro přenos hlasu, zvuku a hudby. Divize Building Technologies vyvíjí a vyrábí ve svých vlastních závodech v Evropě, Americe a Asii.

Více informací na www.boschsecurity.com.

Bosch Group je vedoucím mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává na 402 000 lidí (k 31. 12. 2017). Prodej firmy za rok 2017 dosáhl hodnoty 78,1 miliardy eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem Bosch Group je přinášet inovace pro propojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě díky výrobkům a službám, které jsou inovativní a budí nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou „Stvořené pro život“.

Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a přibližně 440 dceřiných a regionálních firem ve více než 60 zemích světa. Po započtení prodejních a servisních partnerů pokrývá globální vývojářská, výrobní a obchodní síť společnosti Bosch téměř všechny země. Základem pro budoucí růst firmy je její inovační síla. Bosch zaměstnává 64 500 pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje ve 125 lokalitách po celém světě.

Více informací na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.cz, twitter.com/BoschPresse.

Explore more

Stále hledáte něco?