Suche

IAA 2018: Užitková vozidla přinášejí obchodní výhody – Bosch zvyšuje prodej v oblasti mobility

Pavel Roman

Pavel Roman >

X

  • Obchodní oblast Mobility Solutions zvyšuje prodej z každodenního podnikání o čtyři procenta.
  • Podnikání v oblasti řešení pro nákladní automobily a terénní vozidla zaznamenalo nárůst mezi sedmi a osmi procenty.
  • Vize Bosch: silniční nákladní doprava budoucnosti by měla být v ideálním případě bez emisí, bez nehod a bez stresu.
  • Člen představenstva společnosti Bosch Rolf Bulander: „Chceme, aby nákladní vozidla byla tahouny břemen, ale nikoliv břemenem pro ostatní.“

Stuttgart a Hannover, Německo – Bosch je i nadále na cestě k růstu: v letošním roce se očekává u každodenního podnikání v oblasti mobility navýšení prodeje o čtyři procenta, což představuje dvakrát rychlejší růst než u automobilové výroby. Za jednou čtvrtinou prodeje společnosti Bosch stojí technologie pro užitková vozidla, a to od dodávek až po 40 tunové nákladní automobily. Obzvláště velkou rychlost nabralo podnikání společnosti v oblasti řešení pro nákladní automobily a terénní vozidla, kde se výsledky pohybují někde mezi sedmi a osmi procenty. Bosch je aktivní na rostoucím trhu. V roce 2017 vzrostl prodej u těžkých nákladních vozidel v Číně téměř o osm procent, ve Spojených státech o 18 procent a v Indii o 45 procent (zdroj: VDA). „Vzhledem k tomu, že se silniční nákladní doprava vyvíjí s cílem čelit budoucnosti, nabízí společnost Bosch stejnou měrou jak obchodní tak technologickou sílu,“ říká Dr. Rolf Bulander, předseda obchodního oblasti Mobility Solutions společnosti Robert Bosch GmbH. Pohonem této oblasti je podnikání v oblasti hnacích ústrojí pro užitková vozidla. Jen v roce 2017 vzrostly tržby u dieselových vstřikovacích systémů celosvětově o jednu třetinu a v Číně byl tento nárůst ještě rychlejší. V následujících letech dojde ke stabilizaci tržeb na vysoké úrovni. Bosch má k dispozici 2 600 inženýrů, kteří pracují na pohonech vozidel budoucnosti. Do konce roku bude obchodní oblast Mobility Solutions zaměstnávat více než 54 500 spolupracovníků z oblasti výzkumu a vývoje – což je o 5 000 více než na začátku roku.

Ochrana klimatu, znečištění ovzduší, urbanizace, nedostatek řidičů: odvětví logistiky čelí řadě zásadních problémů. A jako by to nestačilo, do roku 2040 dojde k nárůstu silniční nákladní dopravy o dalších 50 procent (zdroj: Shell). „Jednou z nejnaléhavějších otázek u dopravní politiky v souvislosti s nárůstem silniční nákladní dopravy je to, co můžeme udělat, abych minimalizovali její dopad na životní prostředí, člověka a silniční síť,“ říká Bulander. Bosch má několik technických řešení, a to nejen pod kapotou – některé z nich jsou propojené služby, které jdou až za hranice samotných vozidel. „Chceme, aby nákladní vozidla byla tahouny břemen, ale nikoliv břemenem pro ostatní,“ uvádí Bulander. Vize Bosch: silniční nákladní doprava budoucnosti by měla být v ideálním případě v maximální možné míře bez emisí, bez nehod a bez stresu. Cesta k tomuto cíli vede přes elektrifikaci, automatizaci a konektivitu pro užitková vozidla.

Od spalovacích motorů po palivové články: Bosch přináší energii do pohonných jednotek

Důležitým mezníkem pro Bosch je zvýšit účinnost pohonných jednotek pro užitková vozidla a snížit tak spotřebu paliva, stejně jako emisí CO₂ a oxidů dusíku. Aby mohlo být tohoto cíle dosaženo, pracuje společnost Bosch na dalším vývoji jak dieselových, tak alternativních řešení v oblasti pohonných jednotek. „Po mnoho následujících let bude vývoj pohonů pro užitková vozidla zahrnovat řadu disciplín. Bylo by dobré, kdybychom přistupovali k jejich elektrifikaci s otevřenou myslí po technologické stránce,“ říká Bulander. V roce 2025 bude 80 až 90 procent všech nákladních vozidel poháněno naftou. Ale do roku 2030 bude jedno ze čtyř nových užitkových vozidel po celém světě – téměř jedno ze tří v Číně – poháněno elektřinou. „Nikdo, kdo chce těžkým nákladním vozidlům zajistit bezpečnou budoucnost, si nemůže dovolit vyloučit možnost výroby alternativních paliv s využitím elektřiny z obnovitelných zdrojů, známých jako syntetické palivo,“ uvádí Bulander.

Společnost Bosch si stanovila za cíl dosáhnout vedoucího postavení na mezinárodním trhu s elektromobilitou. Za tímto účelem nabízí odpovídající řešení a disponuje širokým portfoliem pro elektrifikaci užitkových vozidel – například 36voltové napájecí zdroje pro elektrická nákladní kola, elektronickou nápravu pro dodávky a palivové články pro nákladní vozidla o objemu 40 tun. Poslední zmiňované vyvíjí Bosch ve spolupráci s americkou startupovou společností Nikola Motor Company. Kromě toho společnost Bosch uzavřela strategické partnerství s Weichai Power, čínským výrobcem motorů pro užitková vozidla, jehož cílem je podpořit používání palivových článků. Bosch ale nezajišťuje elektrický pohon jen v případě nových vozidel: nabízí elektromobilitu také formou dovybavení – s elektrifikovanou nápravou, kterou je možné integrovat do návěsů. To znamená, že mohou během brzdění generovat elektrickou energii a přivádět ji do agregátu přívěsu. V případě chladírenských vozidel může jít podle propočtů společnosti Bosch o úsporu až 10 000 eur ročně.

Bosch učí nákladní vozidla řídit

Další významnou oblastí růstu je vedle elektrifikace také automatizace užitkových vozidel. Vše naznačuje tomu, že pro příští desetiletí můžeme v obou oblastech očekávat dvojciferný růst trhu. Bosch považuje asistenční systémy pro řidiče za krok k automatizovanému řízení. Pokud jsou součástí nehody nákladní automobily, je riziko úmrtí dvakrát vyšší. Pro Bosch je to dostatečný důvod k použití asistenčních systémů pro řidiče k usnadnění života řidičů nákladních vozidel a k zajištění bezpečnějších silnic. Upozornění na odbočení, rozpoznání mrtvého bodu a systém prediktivního nouzového brzdění pomáhají předcházet nehodám nákladních automobilů – a Bosch nabízí mimo jiné i potřebné radarové senzory.

Automatizace řízení užitkových vozidel řeší i další výzvy v odvětví dopravy: už dnes je ve Spojených státech něco málo kolem 50 000 autodopravců a během následujících deseti let se tento počet s největší pravděpodobností ztrojnásobí. Evropa je na tom podobně. V reakci na tuto výzvu společnost Bosch spatřuje velký potenciál v automatizaci hub-to-hub: pohyb nákladních vozidel mezi depy bez řidičů. Tato technologie má potenciál vyřešit naráz hned několik problémů v přepravním průmyslu, zvýšit ekonomickou efektivitu logistických firem, objem dopravy a bezpečnost. Platooning – neboli automatizovaná jízda seskupení vozidel do tzv. jízdních čet, je podle společnosti Bosch logicky dalším krokem v automatizaci. Ušetří se tak nejen náklady na pracovní sílu, ale také palivo. Znamená to však také to, že legislativa, technologie a infrastruktura musí splňovat přísnější požadavky. V této oblasti je společnost Bosch zapojena do významných výzkumných projektů EU.

Digitálně propojené logistické řešení – od dálnice až k domovním dveřím

Pro Bosch představuje konektivita novou efektivitu pro dopravní systémy – a tím i úlevu pro naše přetížené silnice a stejně tak i logistické firmy. Pokud jde o logistiku budoucnosti, Bosch může přispět dvojí technickou odborností: na jedné straně širokou znalostí oblasti užitkových vozidel a na druhé straně důkladnou odborností v oblasti IoT. „Bosch umožňuje digitálně propojená logistická řešení, od dálnice až k domovním dveřím,“ uvádí Dr. Markus Heyn, člen představenstva Robert Bosch GmbH odpovědný za sektor užitkových vozidel. Dnes je téměř každé nové vozidlo v Evropě a ve Spojených státech součástí internetu. V této souvislosti společnost Bosch dodává výrobcům nákladních automobilů telematické platformy, díky kterým jsou možné například aktualizace softwaru nebo prediktivní diagnostika, což rovněž otevírá nové obchodní možnosti v oblasti propojených služeb. Už nyní servisní střediska společnosti využívají relevantní senzorové systémy k monitorování stavu obzvláště kritických dodávek zboží, včetně životně důležitých výrobků, jako je například krevní plazma – a to nepřetržitě. Řídicí střediska každoročně monitorují téměř 40 000 nákladních vozidel přepravujících náklady vysoké hodnoty. Bosch využívá internet věcí také pro automatizaci sledování dodávek: senzory na zboží a kontejnerech přenášejí do cloudu informace o poloze, teplotě a vibracích.

Prvotní zkušenosti v oboru ukazují, že tato logistická řešení v reálném čase znamenají, že dispečeři mohou snížit míru svého úsilí při vyhledávání a inventarizaci o více než polovinu. Kromě toho zvyšují dostupnost opakovaně použitelných kontejnerů až o 30 procent. Cílem společnosti Bosch je, aby konektivita znamenala vyšší produktivitu silniční nákladní dopravy a zároveň snížení zatížení silniční sítě. „Ať už jde o elektrifikaci, automatizaci nebo konektivitu, řešení Bosch pomáhají zajistit, aby silniční nákladní doprava nenarazila na hranice růstu,“ uvádí Heyn.

Fotografie: #1092493, #1163827, #1287729, #1361006, #1452642, #1462165, #1466863, #1467014, #1467188, #1467189, #1467190, #1467191, #1467192, #1467193, #1467214, #1467213

Kontakt pro novináře:

Inga Ehret

Tel.: +49 711 811-16476

Twitter: @BoschPresse

BOSCH NA MEZINÁRODNÍ AUTOMOBILOVÉ VÝSTAVĚ IAA COMMERCIAL VEHICLES 2018

Tisková konference: Středa, 19. září 2018, od 13:20 do 13:40, s Dr. Rolfem Bulanderem, vedoucí obchodní oblasti Mobility Solutions a Dr. Markusem Heynem, členem představenstva společnosti Robert Bosch GmbH, na stánku Bosch A01 v hale 16.

Sledujte hlavní témata Bosch IAA 2018 na www.bosch-iaa.com nebo na Twitteru: #BoschIAA.

Panelové diskuse s experty společnosti Bosch na New Mobility World Forum, pavilon 11, sekce D:

  • Středa, 26. září, 10:00 – 11:00: Prezentace „The enhancement of automated driving (and AI)“ s Johannesem-Jörgem Rügerem, vedoucím sekce Commercial Vehicle and Off-Road
  • Čtvrtek, 27. září, 11:15 – 12:15: Panelová diskuse „Aftermarket – more than just repair and maintenance“
  • Čtvrtek, 27. září, 14:30 – 15:30: Prezentace a diskuse „Masters of digitalization: digitizing businesses and mobility ecosystems“ s Dr. Rainerem Kallenbachem, prezidentem divize Connected Mobility Solutions

Mobility Solutions je největší obchodní oblastí Bosch Group. V roce 2019 dosáhl její prodej částky 46,8 miliardy eur, což odpovídá podílu 61 procent na celkovém prodeji skupiny. Díky tomu je Bosch Group jedním z největších dodavatelů automobilového průmyslu. Mobility Solutions sleduje vizi mobility, která je bez nehod, bez emisí a bez stresu, a spojuje odborné znalosti skupiny v oblastech automatizace, elektrifikace a konektivity. Pro zákazníky jsou tak výsledkem integrovaná řešení mobility. Mezi hlavní obchodní oblasti patří: vstřikovací technika a vedlejší agregáty pro spalovací motory, rozmanitá řešení pro elektrifikaci pohonu, bezpečnostní systémy pro automobily, asistenční systémy a funkce pro automatizované řízení, technika pro uživatelsky přívětivé informační a zábavní systémy a komunikaci přesahující rámec vozidla, servisní koncepty, jakož i technika a služby pro obchod s motorovými vozidly. Bosch přinesl důležité inovace v automobilové technice, například elektronické řízení motoru, stabilizační systém ESP nebo systém přímého vstřikování nafty common rail.

Bosch Group je vedoucím mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává na 400 000 lidí (k 31. 12. 2019). Obrat firmy za rok 2019 dosáhl hodnoty 77,7 miliardy eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem Bosch Group je přinášet inovace pro propojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě díky výrobkům a službám, které jsou inovativní a budí nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou „Stvořené pro život“. Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a přibližně 440 dceřiných a regionálních firem ve více než 60 zemích světa. Po započtení prodejních a servisních partnerů pokrývá globální vývojářská, výrobní a obchodní síť společnosti Bosch téměř všechny země. Základem pro budoucí růst firmy je její inovační síla. Bosch zaměstnává 72 600 pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje ve 126 lokalitách po celém světě a zhruba 30 000 softwarových inženýrů.

Více informací na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.cz, www.twitter.com/BoschPress.

Stále hledáte něco?