Suche

Českobudějovický Bosch navštívil německý velvyslanec

  • Výrobní závod německého koncernu navštívil velvyslanec Dr. Christoph Israng v rámci své návštěvy Jihočeského kraje
  • Závod rozšiřuje vývojové centrum za 2 miliardy korun
  • Nový parkovací dům s kapacitou 500 vozidel již otevřen
  • Klíčové body diskuze: investice do R&D, Průmysl 4.0, podpora technického a duálního vzdělávání

České Budějovice – Ve středu 22. srpna 2018 navštívil českobudějovický závod koncernu Bosch Group německý velvyslanec v ČR Dr. Christoph Israng. V úvodu ho uvítali Milan Šlachta, reprezentant Bosch Group v České republice a na Slovensku, Kai Frericks, obchodní ředitel a Václav Pixa, technický ředitel výrobního závodu Robert Bosch spol. s r.o., České Budějovice.

Během návštěvy získal velvyslanec Israng přehled o historii závodu, jeho výrobním programu, dosavadním úspěchu a aktuálním rozšiřování závodu. „Jsme hrdí na to, že českobudějovický závod významně přispívá k zajištění budoucnosti našeho podnikání v České republice a hraje důležitou roli v našich globálních aktivitách,“ řekl Šlachta.

Diskuze s vedením závodu byla poté věnována tématům z oblasti investic do R&D, Průmyslu 4.0 a problematice technického a duálního vzdělávání.

Závod rozšiřuje vývojové centrum

Základní kámen nové části vývojového centra byl položen 4. června 2018. Celkový objem investic dosáhne téměř 2 miliardy korun, z toho 12,5 procenta, tedy 246 milionů korun, činí podíl státu. Investice míří do nové budovy vývojového centra, vývojových zařízení, ale i do výrobních technologií pro následnou výrobu nových výrobků. „Závod disponuje již dnes vývojovým a zkušebním centrem, které s více než 500 techniky hraje důležitou roli v globální R&D síti společnosti, a mě těší, že se ještě rozroste,“ řekl Frericks. Celkově by mělo v závodě vzniknout 625 nových pracovních míst, z toho 505 ve výrobě a 120 ve vývoji. Termín dokončení je plánován na červenec 2019. „R&D centrum nám umožní vývoj nových pokrokových produktů,“ doplnil Pixa.

Průmysl 4.0

Expertní týmy českobudějovického závodu se podílí na několika pilotních projektech Průmyslu 4.0 v rámci koncernu Bosch Group a přispívají tak k budoucí rychlejší adaptaci na požadavky čtvrté průmyslové revoluce. „V minulém roce se nám podařilo zavést jednotlivé projekty s prvky Průmyslu 4.0, jako jsou monitorování v reálném čase, rozšířená realita, 3D tisk, projekty využívající velké objemy dat, prediktivní údržba, atd.,“ vyjmenoval Pixa.

Nový parkovací dům s kapacitou 500 vozidel již otevřen

Nutným předpokladem pro stavbu vývojového centra bylo vyřešení narůstající potřeby parkování. Nový parkovací dům s kapacitou 500 vozidel již slouží zaměstnancům od letošního června. Rozšíření kapacity parkování z hlediska dopravy ulevilo přetíženému okolí závodu.

Bosch nadále zvyšuje atraktivnost technického vzdělávání

Bosch také dlouhodobě podporuje různé oblasti technického vzdělávání jak na středoškolské, tak na vysokoškolské úrovni. Jedním z prioritních témat je zavádění prvků duálního vzdělávání, které umožňuje rozšíření praktické části výuky ve spolupráci s firmami. „I s ohledem na současný stav na trhu práce a demografický vývoj je třeba modernizovat náš vzdělávací systém a zatraktivnit technické vzdělávání pro mladou generaci – to je s ohledem na pokračující digitální transformaci stále důležitější,“ řekl Šlachta.

Robert Bosch České Budějovice

Českobudějovická společnost Robert Bosch, spol. s r.o. v současnosti zaměstnává více než 4 000 zaměstnanců. Vyrábějí se zde komponenty do osobních a v poslední době nově i nákladních automobilů, jako např. systém DNOX pro vstřikování močoviny do dieselových výfukových plynů zajišťující snižování emisí, nádržové čerpadlové moduly či plynové pedály. Od roku 2013 pokračuje trend navyšování objemu výroby, s čímž souvisí stále trvající potřeba náboru nových pracovníků, zejména vysokoškolsky technicky vzdělaných. Výrobní závod pravidelně získává ocenění pro nejlepšího zaměstnavatele regionu, což potvrdil i rok 2017, umisťuje se v soutěži Exportér roku, a má na kontě i další ocenění související se samotnými výrobními systémy či kvalitou hodnocenou zákazníky.

Kontakt pro novináře:

Pavel Roman

Tel.: +420 261 300 595

E-Mail: pavel.roman@cz.bosch.com

Tags: vzdělávání, velvyslanec, České Budějovice, závod, Průmysl 4.0

Bosch v České republice se skládá ze šesti legálních entit a v roce 2017 zaměstnával 8 654 pracovníků. Konsolidovaný prodej v roce 2017 dosáhl 22 miliard korun (836 milionů eur) a celkový prodej v České republice (tj. včetně dodávek dalším společnostem Bosch) dosáhl částky 52 miliard korun (1,97 miliardy eur). Bosch je v zemi zastoupen všemi svými čtyřmi obchodními oblastmi: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Společnost působí v České republice v 8 lokalitách, z nichž 5 jsou výrobní závody.

Více informací na www.bosch.cz, www.bosch-press.cz.

Bosch Group je vedoucím mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává na 410 000 lidí (k 31. 12. 2018). Podle předběžných údajů dosáhl prodej firmy za rok 2018 hodnoty 77,9 miliardy eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem Bosch Group je přinášet inovace pro propojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě díky výrobkům a službám, které jsou inovativní a budí nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou „Stvořené pro život“.

Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a přibližně 440 dceřiných a regionálních firem ve více než 60 zemích světa. Po započtení prodejních a servisních partnerů pokrývá globální vývojářská, výrobní a obchodní síť společnosti Bosch téměř všechny země. Základem pro budoucí růst firmy je její inovační síla. Bosch zaměstnává 69 500 pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje ve 125 lokalitách po celém světě.

Více informací na www.bosch.com, iot.bosch.com, twitter.com/BoschPresse.

Stále hledáte něco?