Suche

Českobudějovický Bosch navštívil německý velvyslanec

  • Výrobní závod německého koncernu navštívil velvyslanec Dr. Christoph Israng v rámci své návštěvy Jihočeského kraje
  • Závod rozšiřuje vývojové centrum za 2 miliardy korun
  • Nový parkovací dům s kapacitou 500 vozidel již otevřen
  • Klíčové body diskuze: investice do R&D, Průmysl 4.0, podpora technického a duálního vzdělávání

České Budějovice – Ve středu 22. srpna 2018 navštívil českobudějovický závod koncernu Bosch Group německý velvyslanec v ČR Dr. Christoph Israng. V úvodu ho uvítali Milan Šlachta, reprezentant Bosch Group v České republice a na Slovensku, Kai Frericks, obchodní ředitel a Václav Pixa, technický ředitel výrobního závodu Robert Bosch spol. s r.o., České Budějovice.

Během návštěvy získal velvyslanec Israng přehled o historii závodu, jeho výrobním programu, dosavadním úspěchu a aktuálním rozšiřování závodu. „Jsme hrdí na to, že českobudějovický závod významně přispívá k zajištění budoucnosti našeho podnikání v České republice a hraje důležitou roli v našich globálních aktivitách,“ řekl Šlachta.

Diskuze s vedením závodu byla poté věnována tématům z oblasti investic do R&D, Průmyslu 4.0 a problematice technického a duálního vzdělávání.

Závod rozšiřuje vývojové centrum

Základní kámen nové části vývojového centra byl položen 4. června 2018. Celkový objem investic dosáhne téměř 2 miliardy korun, z toho 12,5 procenta, tedy 246 milionů korun, činí podíl státu. Investice míří do nové budovy vývojového centra, vývojových zařízení, ale i do výrobních technologií pro následnou výrobu nových výrobků. „Závod disponuje již dnes vývojovým a zkušebním centrem, které s více než 500 techniky hraje důležitou roli v globální R&D síti společnosti, a mě těší, že se ještě rozroste,“ řekl Frericks. Celkově by mělo v závodě vzniknout 625 nových pracovních míst, z toho 505 ve výrobě a 120 ve vývoji. Termín dokončení je plánován na červenec 2019. „R&D centrum nám umožní vývoj nových pokrokových produktů,“ doplnil Pixa.

Průmysl 4.0

Expertní týmy českobudějovického závodu se podílí na několika pilotních projektech Průmyslu 4.0 v rámci koncernu Bosch Group a přispívají tak k budoucí rychlejší adaptaci na požadavky čtvrté průmyslové revoluce. „V minulém roce se nám podařilo zavést jednotlivé projekty s prvky Průmyslu 4.0, jako jsou monitorování v reálném čase, rozšířená realita, 3D tisk, projekty využívající velké objemy dat, prediktivní údržba, atd.,“ vyjmenoval Pixa.

Nový parkovací dům s kapacitou 500 vozidel již otevřen

Nutným předpokladem pro stavbu vývojového centra bylo vyřešení narůstající potřeby parkování. Nový parkovací dům s kapacitou 500 vozidel již slouží zaměstnancům od letošního června. Rozšíření kapacity parkování z hlediska dopravy ulevilo přetíženému okolí závodu.

Bosch nadále zvyšuje atraktivnost technického vzdělávání

Bosch také dlouhodobě podporuje různé oblasti technického vzdělávání jak na středoškolské, tak na vysokoškolské úrovni. Jedním z prioritních témat je zavádění prvků duálního vzdělávání, které umožňuje rozšíření praktické části výuky ve spolupráci s firmami. „I s ohledem na současný stav na trhu práce a demografický vývoj je třeba modernizovat náš vzdělávací systém a zatraktivnit technické vzdělávání pro mladou generaci – to je s ohledem na pokračující digitální transformaci stále důležitější,“ řekl Šlachta.

Robert Bosch České Budějovice

Českobudějovická společnost Robert Bosch, spol. s r.o. v současnosti zaměstnává více než 4 000 zaměstnanců. Vyrábějí se zde komponenty do osobních a v poslední době nově i nákladních automobilů, jako např. systém DNOX pro vstřikování močoviny do dieselových výfukových plynů zajišťující snižování emisí, nádržové čerpadlové moduly či plynové pedály. Od roku 2013 pokračuje trend navyšování objemu výroby, s čímž souvisí stále trvající potřeba náboru nových pracovníků, zejména vysokoškolsky technicky vzdělaných. Výrobní závod pravidelně získává ocenění pro nejlepšího zaměstnavatele regionu, což potvrdil i rok 2017, umisťuje se v soutěži Exportér roku, a má na kontě i další ocenění související se samotnými výrobními systémy či kvalitou hodnocenou zákazníky.

Kontakt pro novináře:

Pavel Roman

Tel.: +420 261 300 595

E-Mail: pavel.roman@cz.bosch.com

Tags: vzdělávání, velvyslanec, České Budějovice, závod, Průmysl 4.0

Bosch v České republice se skládá ze šesti legálních entit a v roce 2017 zaměstnával 8 654 pracovníků. Konsolidovaný prodej v roce 2017 dosáhl 22 miliard korun (836 milionů eur) a celkový prodej v České republice (tj. včetně dodávek dalším společnostem Bosch) dosáhl částky 52 miliard korun (1,97 miliardy eur). Bosch je v zemi zastoupen všemi svými čtyřmi obchodními oblastmi: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Společnost působí v České republice v 8 lokalitách, z nichž 5 jsou výrobní závody.

Více informací na www.bosch.cz, www.bosch-press.cz.

Bosch Group je vedoucím mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává na 402 000 lidí (k 31. 12. 2017). Prodej firmy za rok 2017 dosáhl hodnoty 78,1 miliardy eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem Bosch Group je přinášet inovace pro propojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě díky výrobkům a službám, které jsou inovativní a budí nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou „Stvořené pro život“.

Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a přibližně 440 dceřiných a regionálních firem ve více než 60 zemích světa. Po započtení prodejních a servisních partnerů pokrývá globální vývojářská, výrobní a obchodní síť společnosti Bosch téměř všechny země. Základem pro budoucí růst firmy je její inovační síla. Bosch zaměstnává 64 500 pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje ve 125 lokalitách po celém světě.

Více informací na www.bosch.com, iot.bosch.com, twitter.com/BoschPresse.

Stále hledáte něco?