Suche

Výroční obchodní výsledky 2017

Bosch v České republice stále roste - Vysoký prodej, pokračující investice a nárůst počtu zaměstnanců

  • 25 let výroby v Českých Budějovicích a Jihlavě: české výrobní závody Bosch patří ke špičce v oblasti kvality, flexibility výroby a zavádění Průmyslu 4.0
  • Silné závazky: v letech 2015–2017 celkové investice 7,2 miliardy korun (270 milionů euro)
  • Příspěvek k větší atraktivnosti technického vzdělávání: spolupráce se školami, Bosch uspořádal první hackathon „Mechathon“ v České republice
  • Průlom: emise NOx u dieselových motorů výrazně pod předepsanými limity

Praha – Bosch, přední světový dodavatel technologií a služeb, ukončil fiskální rok 2017 v České republice s rekordním konsolidovaným prodejem v hodnotě 22 miliard korun (836 milionů eur), což představuje nárůst o 3,6 procenta oproti předcházejícímu roku. Celkový čistý prodej včetně dodávek ostatním společnostem Bosch a nekonsolidovaným legálním entitám dosáhl rekordních 52 miliard korun (1,97 miliardy eur) a meziročně posílil o 2,6 procenta. „Rok 2017 byl pro skupinu firem Bosch v České republice opět úspěšný,“ uvedl Milan Šlachta, reprezentant Bosch Group v České republice, během výroční tiskové konference v Praze. „Na výsledku obratu se podílely všechny klíčové obchodní oblasti. Největším dílem přispěly výrobní závody Bosch v Jihlavě a Českých Budějovicích zaměřené na automobilový průmysl a dále pak divize termotechniky,“ dodal. „Očekáváme, že naše podnikání v letošním roce zůstane na stabilní úrovni.“ Společnost Bosch i v roce 2017 mohutně investovala, především do svých místních výrobních závodů, a kapitálové výdaje dosáhly 2,35 miliardy korun (89,3 milionu eur). V letech 2015–2017 investoval Bosch celkem 7,2 miliardy korun (270 milionů eur). V letošním roce zůstanou investice na srovnatelné úrovni jako loni. Počet zaměstnanců působících v šesti entitách Bosch v České republice se k 31. prosinci 2017 zvýšil přibližně o 150 na 8 650.

25 let excelentní výroby v českých závodech

Závody v Jihlavě a v Českých Budějovicích patří v rámci mezinárodní výrobní sítě Bosch na špici v kvalitě a flexibilitě výroby. Pravidelně jsou vyhlašovány nejoblíbenějšími zaměstnavateli ve svém regionu v uznávané anketě Zaměstnavatel roku a obsazují první příčky ankety Exportér roku. Navíc ocenění, která oba závody obdržely v posledních letech od svých zákazníků, potvrzují jejich konkurenceschopnost. „Loni v Českých Budějovicích oslavili výročí 25 let od založení výrobního závodu a Jihlavu stejné výročí čeká letos,“ zmínil Šlachta. „Jsme hrdí na to, že oba závody dnes významně přispívají k zajištění budoucnosti našeho podnikání v České republice a hrají důležitou roli v našich globálních aktivitách,“ dodal. Závod firmy Bosch v Jihlavě je zaměřen na výrobky z oblasti vysokotlakého vstřikování typu Common Rail pro vznětové motory do osobních a nákladních automobilů, jako jsou například vysokotlaká čerpadla, zásobníky tlaku (tzv. raily) a vstřikovače. Závod v Českých Budějovicích je považován za špičku v oboru výroby a montáže plastových dílů pro automobilový průmysl a stal se centrem výroby zařízení pro neutralizaci výfukových plynů ve vznětových motorech (DNOX). Závod disponuje i vývojovým a zkušebním centrem, které již dnes s více než 500 techniky hraje důležitou roli v globální R&D síti společnosti a které se právě rozrůstá. V příštích letech R&D i výroba českobudějovického závodu navýší svoji kapacitu. Oba výrobní závody Bosch v Jihlavě a Českých Budějovicích aktivně podporují zavádění propojených průmyslových řešení. V mnoha případech pak využívají v této oblasti kompetenci sesterské společnosti Bosch Rexroth. V minulém roce se podařilo zavést jednotlivé projekty s prvky Průmyslu 4.0, jako jsou monitorování v reálném čase, rozšířená realita, 3D tisk, projekty využívající velké objemy dat, autonomní vozíky ve výrobě, prediktivní údržba, atd.

Bosch nadále zvyšuje atraktivnost technického vzdělávání

Bosch trvale posiluje svoje aktivity v oblasti technického vzdělávání, aby mohl reagovat na výzvy, které přináší nedostatek kvalifikovaného technického personálu na českém trhu práce. „Navzdory těmto výzvám se nám v minulém roce díky pověsti atraktivního zaměstnavatele podařilo naplnit všechny otevřené pozice,“ vyzdvihnul Šlachta. „Současně však chci znovu zdůraznit, že je potřeba modernizovat náš vzdělávací systém. Jen tak budeme schopni zatraktivnit technické vzdělávání pro mladou generaci – to je s ohledem na pokračující digitální transformaci stále důležitější,“ řekl Šlachta. Bosch je aktivní v podpoře českého technického vzdělávání v několika směrech. Letos v březnu poprvé uspořádal vlastní hackathon. Pojmenoval ho jako Mechathon, aby zdůraznil záměr věnovat pozornost nejen oblasti IT, nýbrž kombinaci vícero technických disciplín. Dvoudenní akce se setkala s velkým zájmem a svedla dohromady k řešení zadaných úkolů několik desítek studentů oboru strojírenství, informační techniky a robotiky. Dále Bosch propaguje koncepci duálního vzdělávání a zdůrazňuje potřebu rozšířit praxi během studia. Proto spolupracují oba výrobní závody v Jihlavě a Českých Budějovicích se dvěma odbornými školami a zajišťují pro jejich téměř 250 studentů praktickou část výuky ve svých provozech. Vysokoškolákům pak nabízí konzultace diplomových prací a pořádají pro mladé lidi tzv. High-Tech Day, Girls‘ Day, Dny technologa, atd. Nemalý úspěch mají sponzorované projekty Formule Student na univerzitě VUT v Brně a skládačka auta Kaipan pro střední odborné školy. Společnosti Bosch také pravidelně darují školám technické hry Merkur, Lego a Roto, aby vzbudily zájem o technické disciplíny u více žáků i učitelů.

Bosch přejímá společenskou zodpovědnost

Bosch Group v České republice patří k velmi vyhledávaným zaměstnavatelům. Svým zaměstnancům poskytuje řadu sociálních benefitů a výhod, včetně bezúročných podnikových půjček a příspěvku na penzijní připojištění, podporuje například volnočasové a sportovní aktivity svých zaměstnanců a nabízí moderní formy práce umožňující skloubení rodiny a zaměstnání, např. práce z domova, do práce na kole, atd. Bosch se dlouhodobě zasazuje v oblasti společenské zodpovědnosti podporou řady regionálních projektů, jakými jsou například dlouhodobá podpora Nemocnice Jihlava výrobním závodem Bosch v Jihlavě nebo závodem v Českých Budějovicích podporované 1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech, o. s.

Bosch Group: Strategie a obchodní výhled do roku 2018

Bosch bude v roce 2018 usilovat o další růst navzdory náročnému hospodářskému klimatu. Po dosažení rekordních výsledků v roce 2017 a ve světle ekonomických a geopolitických rizik Bosch Group očekává, že v roce 2018 navýší prodej o 2 až 3 procenta. V prvních třech měsících prodej vygenerovaný společností odpovídal vysoké úrovni za stejné období loňského roku, a dokonce se zvýšil o asi 5 procent po zohlednění vlivu směnných kurzů. „Naše společnost je jedinečná, pokud jde o kombinaci komplexních odborných znalostí o konektivitě a širokého průmyslového a produktového know-how. Díky tomu je Bosch Group v unikátní prodejní pozici,“ řekl předseda představenstva společnosti Bosch Dr. Volkmar Denner během výroční tiskové konference v Renningenu. Denner vidí zlepšování kvality života a přispívání k přátelskosti vůči ekologii a klimatickým podmínkám jako hlavní bod agendy Bosch: „Naše motto 'Stvořeno pro život' je naší motivací pro vývoj nejlepších možných technologií pro ochranu životního prostředí. Chceme udržovat mobilitu lidí a současně přitom zvyšovat kvalitu ovzduší.“ Aby se přeprava s nízkými emisemi stala skutečností, investuje společnost ohromné prostředky, a to jak do zajištění úspěchu elektromobility na trhu, tak i do zdokonalování spalovacího motoru.

Společnost Bosch nyní dosáhla průlomu v dieselové technologii: pomocí nové dieselové technologie vývojáři v Bosch úspěšně výrazně snížili emise NOx. Zkušební vozidla vybavená vylepšenou technologií nevypouštějí v průměru více než 13 miligramů NOx na kilometr. „Diesel má budoucnost. Zůstane nedílnou součástí řešení mobility zítřka,“ uvedl předseda představenstva společnosti Bosch. Více informací k této pokrokové technologii naleznete zde.

Kontakt pro novináře:

Pavel Roman

Tel: +420 261 300 595

Bosch v České republice se skládá ze šesti legálních entit a v roce 2017 zaměstnával 8 654 pracovníků. Konsolidovaný prodej v roce 2017 dosáhl 22 miliard korun (836 milionů eur) a celkový prodej v České republice (tj. včetně dodávek dalším společnostem Bosch) dosáhl částky 52 miliard korun (1,97 miliardy eur). Bosch je v zemi zastoupen všemi svými čtyřmi obchodními oblastmi: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Společnost působí v České republice v 8 lokalitách, z nichž 5 jsou výrobní závody.

Více informací na www.bosch.cz, www.bosch-press.cz.

Bosch Group je vedoucím mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává na 410 000 lidí (k 31. 12. 2018). Podle předběžných údajů dosáhl prodej firmy za rok 2018 hodnoty 77,9 miliardy eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem Bosch Group je přinášet inovace pro propojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě díky výrobkům a službám, které jsou inovativní a budí nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou „Stvořené pro život“.

Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a přibližně 440 dceřiných a regionálních firem ve více než 60 zemích světa. Po započtení prodejních a servisních partnerů pokrývá globální vývojářská, výrobní a obchodní síť společnosti Bosch téměř všechny země. Základem pro budoucí růst firmy je její inovační síla. Bosch zaměstnává 69 500 pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje ve 125 lokalitách po celém světě.

Více informací na www.bosch.com, iot.bosch.com, twitter.com/BoschPresse.

Stále hledáte něco?