Suche

Bosch nachází nové cesty mobility a ochrany životního prostředí

Rekordní obchodní výsledky v roce 2017

  • Úspěšný obchodní rok 2017: prodej dosáhl až 78,1 miliardy eur
  • Rekordní výnosy v roce 2017: provozní EBIT 5,3 miliardy eur
  • Předseda představenstva společnosti Bosch Denner: „Chceme udržovat mobilitu lidí a zlepšovat kvalitu ovzduší“
  • Průlom: emise NOx u dieselových motorů výrazně pod předepsanými limity
  • Strategie: multidoménové ekosystémy IoT

Stuttgart a Renningen, Německo – Také v roce 2018 usiluje Bosch o další růst navzdory náročnému hospodářskému klimatu. Po dosažení rekordních výsledků v roce 2017 a ve světle ekonomických a geopolitických rizik Bosch Group očekává, že v roce 2018 navýší prodej o 2 až 3 procenta. V prvních třech měsících prodej vygenerovaný společností odpovídal vysoké úrovni za stejné období loňského roku, a dokonce se zvýšily o asi 5 procent po zohlednění vlivu směnných kurzů. „Naše společnost je jedinečná, pokud jde o kombinaci komplexních odborných znalostí o konektivitě a širokého průmyslového a produktového know-how. Díky tomu je Bosch Group v unikátní prodejní pozici,“ řekl předseda představenstva společnosti Bosch Dr. Volkmar Denner během výroční tiskové konference v Renningenu. Denner vidí zlepšování kvality života a přispívání k přátelskosti vůči ekologii a klimatickým podmínkám jako hlavní bod agendy Bosch: „Naše motto 'Stvořeno pro život' je naší motivací pro vývoj nejlepších možných technologií pro ochranu životního prostředí. Chceme udržovat mobilitu lidí a současně přitom zvyšovat kvalitu ovzduší.“ Aby se přeprava s nulovými emisemi stala skutečností, investuje společnost ohromné prostředky, a to jak do zajištění úspěchu elektromobility na trhu, tak i do zdokonalování spalovacího motoru.

„Inovativní dieselová technologie“: dosud nevídané emise NOx

Společnost Bosch nyní dosáhla průlomu v dieselové technologii: pomocí nové dieselové technologie vývojáři v Bosch úspěšně snížili emise NOx na jednu desetinu zákonem stanoveného limitu. Zkušební vozidla vybavená vylepšenou technologií nevypouštějí v průměru více než 13 miligramů NOx na kilometr, neboli mnohem méně než 120 miligramů, které budou povoleny po roce 2020. „Diesel má budoucnost. Zůstane nedílnou součástí řešení mobility zítřka,“ uvedl předseda představenstva společnosti Bosch.

Rok 2017 v přehledu: rekordní prodej a zisky

Rok 2017 byl pro Bosch mimořádně dobrý. Společnost dosáhla prodeje ve výši 78,1 miliardy eur. To představuje nárůst o 6,8 procenta, nebo o 8,4 procenta po zohlednění vlivu směnných kurzů, což celkově znamená přibližně 1,2 miliardy eur. K těmto pozitivním výsledkům přispěly všechny obchodní oblasti. Provozní EBIT (zisk před zdaněním a úroky) dosáhl v roce 2017 5,3 miliardy eur, čímž došlo v porovnání s rokem 2016 ke zlepšení o téměř 17 procent. „Jak prodej, tak zisk jsou nejvyšší v historii naší společnosti. Provozní EBIT navíc rostl ve větší míře než prodej,“ uvedl finanční ředitel a místopředseda představenstva společnosti Bosch prof. Stefan Asenkerschbaumer. Provozní marže dosáhla 6,8 procenta, což je o 0,6 procentního bodu více, než v předchozím roce. Na vysoké úrovni se drží také výdaje na výzkum a vývoj, které v roce 2017 dosáhly 7,3 miliardy eur, nebo jinak mírně přes devět procent z prodeje.

Vrcholná disciplína IoT: multidoménové ekosystémy

Žádná jiná společnost nenabízí tolik řešení konektivity v reálném světě jako Bosch: kromě chytré mobility mezi ně patří oblasti jako například propojená výroba (Industry 4.0), chytré město a nelze zapomenout na chytrou domácnost. Doposud společnost Bosch prakticky realizovala 170 vlastních projektů IoT, které se zaměřují na základní výzvy, jako například růst populace, urbanizace a změnu klimatu. V roce 2017 společnost prodala na 38 milionů výrobků s podporou připojení k internetu, zhruba o 40 procent více než v roce 2016. Bosch dnes zaměstnává více než 25 000 softwarových inženýrů, z nichž se více než 4 000 zabývá vývojem řešení pro internet věcí. Společnost více a více vidí budoucí obchodní příležitosti, které vyplývají z digitalizace celých ekosystémů. Home Connect – největší ekosystém IoT pro domácí spotřebiče – přijalo již 28 partnerů z odvětví. Aplikaci Home Connect lze využít k ovládání všeho od kávovaru až po pračky.

Bosch odhalil významný potenciál v multidoménových ekosystémech, které propojují různá odvětví, jako například „Logistika 4.0“. Tyto ekosystémy spojují řešení pro výrobní procesy, stavebnictví, bezpečnost a mobilitu – všechny oblasti, kterých se Bosch aktivně účastní. Jak zdůraznil Volkmar Denner: „Multidoménové ekosystémy jsou vrcholná disciplína IoT. Žádná jiná společnost není k jejich realizaci kvalifikovaná lépe než Bosch. Konkurenční výhoda, kterou nabízí naše diverzifikace, nebyla nikdy větší.“

Elektromobilita: snaha o vedoucí postavení na trhu

Bosch neúnavně pracuje na dosažení průlomu v oblasti elektromobility. V roce 2017 získal 20 kontraktů na výrobu elektrických pohonných systémů v celkové hodnotě 4 miliardy eur. Od roku 2020 Bosch očekává nástup masového trhu s elektrickými vozidly a dal si za cíl stát se na tomto trhu vedoucím hráčem. Toto už platí pro Čínu, kde Bosch spolupracuje se start-upovou společností z USA Nikola Motor Company a s největším světovým výrobcem motorů pro užitková vozidla, čínskou firmou Weichai Power, s cílem podpořit používání palivových článků v užitkových vozidlech. Kromě podnikání v oblasti komponent vidí firma Bosch slibnou budoucnost také ve službách založených na internetovém propojení, jako je například nedávno uvedený system!e, který zlepšuje životaschopnost elektrické jízdy.

Automatizované řízení: od prodeje součástí až po systémová řešení

Bosch také výrazně pokročil v přechodu na automatizovanou jízdu. Již v roce 2019 očekává v oblasti asistenčních systémů pro řidiče dosažení prodeje ve výši dvou miliard eur. Bosch roste rychleji než trh, který v letošním roce očekává nárůst ve výši 20 procent. Například u prodeje radarových a video senzorů Bosch se očekává nárůst o 40 procent. „Více automatizace znamená větší technickou složitost. V budoucnu už našim zákazníkům nebudou stačit jen samotné komponenty, ale budou potřebovat řešení typu „vše v jednom“. To je další oblast, ve které jsou naše systémové odborné znalosti výhodou,“ uvedl Denner. Na řešeních automatizované jízdy pracuje ve firmě Bosch v současné době asi 4 000 inženýrů, což je o 1 000 více než před rokem.

Propojené řízení: vstup do podnikání v oblasti sdílené jízdy

Propojená mobilita je dalším trhem, kde Bosch očekává významné obchodní aktivity. Podle předpokladů dosáhne celosvětově do roku 2022 hodnota tohoto trhu 140 miliard eur. Do roku 2025 bude na silnicích po celém světě propojeno více než 450 milionů vozidel. Firma Bosch vstoupila do podnikání v oblasti sdílené jízdy prostřednictvím akvizice americké start-upové společnosti Splitting Fares (SPLT). Start-up SPLT a více než 20 dalších poskytovatelů služeb mobility bylo spojeno v nové divizi Connected Mobility Solutions. Ta zahrnuje i službu sdílení e-skútrů COUP, která brzy rozšíří svou obchodní činnost i do Madridu ve Španělsku.

Výsledky za rok 2017 podle obchodních oblastí

Všechny obchodní oblasti zaznamenaly v roce 2017 zvýšení prodeje: Mobility Solutions zvýšilo svůj prodej o 7,8 procenta (9,4 procenta po zohlednění vlivu směnných kurzů) na 47,4 miliardy eur. To je trojnásobek míry růstu celosvětového automobilového průmyslu. Do prodeje byl započítán, již naposledy, také příspěvek divize Bosch Startéry a alternátory, která byla prodána koncem roku 2017. Provozní marže činila 7,3 procenta, což je o jeden procentní bod víc než v předchozím roce. V obchodní oblasti Spotřební zboží se prodej vyšplhal na 18,4 miliardy eur. To představuje nárůst o 4,5 procenta, nebo o 6,7 procenta po zohlednění vlivu směnných kurzů. Provozní marže činila 8,1 procenta. Průmyslová technika zvýšila svůj prodej o 7,8 procenta na 6,8 miliardy eur, nebo o 9,2 procenta po zohlednění vlivu směnných kurzů. Provozní marže činila 3,3 procenta, což je o 2,1 procentního bodu více než v předchozím roce. Obchodní oblast Energetika a technika budov dosáhla prodeje ve výši 5,4 miliardy eur, což odpovídá nárůstu o 4,1 procenta, nebo o 5,8 procenta po zohlednění vlivu směnných kurzů. Provozní marže činila 4,4 procenta.

Výsledky za rok 2017 podle regionů

Skupina společností Bosch Group dosáhla v roce 2017 v Evropě prodeje ve výši 40,8 miliardy eur. To představuje nárůst o 5,6 procenta, nebo 6,6 procenta po zohlednění vlivu směnných kurzů. Společnost těží z oživení významných západoevropských trhů a z dobrého hospodářského vývoje v Německu. Došlo také k výraznému nárůstu prodeje ve východoevropských zemích, jako jsou Rusko, Rumunsko a Turecko. Silný růst zaznamenala rovněž Asie-Pacifik včetně Afriky. Prodej vzrostl o 13,5 procenta (16,5 procenta po zohlednění vlivu směnných kurzů) na 23,6 miliardy eur. Po zohlednění vlivu směnných kurzů zůstal prodej v Severní Americe na úrovni předchozího roku. Kvůli nižší produkci v automobilovém sektoru a negativnímu dopadu vlivu směnných kurzů prodej poklesl o 2 procenta na 12,1 miliardy eur. V Jižní Americe naopak došlo k výraznému nárůstu prodeje o 16,4 procenta (13,2 procenta po zohlednění vlivu směnných kurzů) na 1,6 miliardy eur.

Počet zaměstnanců: pokračující poptávka po odbornících z oblasti IT a softwaru

K 31. prosinci 2017 zaměstnávala skupina společností Bosch Group po celém světě kolem 402 000 pracovníků. To představuje meziroční nárůst o 12 900 spolupracovníků. Nábor byl obzvláště silný v oblasti Asie-Pacifik a ve střední a východní Evropě. V Německu se počet pracovníků rozrostl o zhruba 3 700 lidí na celkových 137 700 zaměstnanců. V roce 2018 bude Bosch usilovat o získání více vyškolených odborníků a vedoucích pracovníků, se zvláštním zaměřením na IT a softwarové inženýry.

Kontakt pro novináře:

Sven Kahn, Tel.: +49 711 811-6415

Nicole Neuer, Tel.: +49 711 811-11390

René Ziegler, Tel.: +49 711 811-7639

Bosch Group je vedoucím mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává na 410 000 lidí (k 31. 12. 2018). Prodej firmy za rok 2018 dosáhl hodnoty 78,5 miliardy eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility Solutions, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem Bosch Group je přinášet inovace pro propojený život. Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě díky výrobkům a službám, které jsou inovativní a budí nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou „Stvořené pro život“. Bosch Group zahrnuje společnost Robert Bosch GmbH a přibližně 460 dceřiných a regionálních firem ve více než 60 zemích světa. Po započtení prodejních a servisních partnerů pokrývá globální vývojářská, výrobní a obchodní síť společnosti Bosch téměř všechny země. Základem pro budoucí růst firmy je její inovační síla. Bosch zaměstnává 68 700 pracovníků v oblasti výzkumu a vývoje ve 130 lokalitách po celém světě.

Společnost byla v roce 1886 založena Robertem Boschem (1861–1942) ve Stuttgartu jako „dílna pro jemnou mechaniku a elektrotechniku“. Obchodně-právní struktura společnosti Robert Bosch GmbH zajišťuje podnikatelskou samostatnost Bosch Group. To umožňuje společnosti dlouhodobě plánovat a investovat do důležitých podnikatelských záměrů pro zabezpečení budoucnosti. 92 procent majetkových podílů Robert Bosch GmbH patří veřejně prospěšné společnosti Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadaci Roberta Bosche. Většinová hlasovací práva má však společnost Robert Bosch Industrietreuhand KG, která má zároveň také právo vykonávat funkci společníků. Ostatní podíly a hlasovací práva má rodina Boschových a Robert Bosch GmbH.

Více informací na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.cz, twitter.com/BoschPresse.

Stále hledáte něco?