Suche

Tisková informace #Internet věcí
Sdílet tiskovou informaci

CES 2018: Bosch vidí budoucnost v podnikání v oblasti chytrých měst

Chytrá řešení pro lepší kvalitu ovzduší a více bezpečnosti a pohodlí

 • Stefan Hartung: „Chytré město bylo po dlouhou dobu pouhou vizí. My pomáháme tuto vizi uskutečnit.“
 • Sbohem znečištěnému ovzduší: Climo měří a analyzuje kvalitu ovzduší v reálném čase (nový produkt)
 • Sbohem povodním: Digitální systém monitorování povodní monitoruje hladinu řeky a s předstihem varuje před nebezpečím
 • Sbohem hledání místa k zaparkování: počínaje rokem 2018 nabídne Bosch komunitní parkovací systém ve 20 amerických městech
Pavel Roman

Pavel Roman

X

Las Vegas, NV – Městská populace roste: podle Organizace spojených národů budou do roku 2050 žít zhruba dvě třetiny světové populace v městských aglomeracích. V roce 2014 bylo toto číslo poloviční. S narůstající urbanizací se zvyšují i výzvy, kterým musí města čelit. I v současnosti proto existuje značná potřeba chytrých řešení. Ve svém projevu na veletrhu CES v Las Vegas člen představenstva společnosti Bosch Stefan Hartung uvedl: „Potřebujeme novou koncepci města. Jedním z klíčových faktorů jsou zde technologie, které dělají města chytrými, kdy to stojí za to v nich žít. Z dlouhodobého hlediska nebudou města bez inteligence schopná přežít a čekají je těžkosti.“

Bosch pracuje na tom, aby města a sousedství připravil na budoucnost, nabízí chytrou mobilitu, lepší kvalitu ovzduší, větší pohodlí, více bezpečnosti a řadu nových služeb. V podstatě je cílem výrazně lepší kvalita života ve městě a sousedstvích. „Pokud jde o chytrá města, na komplexní portfolio firmy Bosch, znalosti napříč obory a vynikající odborné znalosti v oblasti senzorů, softwaru a služeb – a to vše z jediného zdroje – dosáhne jen málo dalších firem,“ uvedl Hartung. Od 9. do 12. ledna představí tento dodavatel technologií a služeb na největším světovém veletrhu elektroniky CES 2018 řadu nových řešení, která dělají města chytrými. Ať už jde o novou kompaktní jednotku, která měří a analyzuje kvalitu ovzduší v reálném čase, o systém digitálního monitorování hladiny řek, který včas upozorní na riziko povodní nebo o službu automatického parkování, která usnadňuje život řidičům.

Pro rozkvět podnikání: trh v oblasti chytrých měst prudce roste

S pojmem „chytrý“ je do souvislosti dáváno již několik z hlavních světových metropolí, jako Barcelona, Soul a Londýn. Po celém světě investují velká a malá města do technologií chytrých měst. Počínaje dneškem až do roku 2020 dojde každý rok k nárůstu trhu v oblasti chytrých měst o 19 procent a dosáhne tak částky 800 miliard dolarů (680 miliard eur). Bosch se domnívá, že jde o skvělou obchodní příležitost: „Chytré město bylo po dlouhou dobu pouhou vizí. My pomáháme tuto vizi uskutečnit. Bosch je ve vynikající pozici pro to, aby z propojeného města udělal technologický a komerční úspěch,“ řekl Hartung. Společnost se v současné době podílí na 14 rozsáhlých projektech v oblasti chytrých měst v místech jako je San Francisco, Singapur, Tianjin, Berlín a Stuttgart. Plánovány jsou také další projekty. V uplynulých dvou letech společnost zdvojnásobila své tržby z projektů napříč jednotlivými odvětvími na téměř jednu miliardu eur, a toto číslo se má i nadále zvyšovat.

Společnost například vybavila Bay Area ve městě San Leandro asi 5 000 pouličními LED osvětleními a dodala systém pro dálkové řízení městského osvětlení. Tímto způsobem se osvětlení zapíná pouze tehdy, když je skutečně zapotřebí. Díky tomuto řešení může San Leandro v příštích 15 letech ušetřit zhruba 8 milionů dolarů. Na tiskové konferenci CES prezident Bosch North America Mike Mansuetti uvedl: „Ať už jsou města velká nebo malá, naše chytrá řešení jim pomohou šetřit energii i peníze.“ V případě San Leandro a jeho 100 000 obyvatel je možné použít senzory k měření a analýze kvality ovzduší a kamery mohou automaticky přesměrovat provoz v případě dopravní zácpy.

Pro více konektivity: IoT a umělá inteligence

Internet věcí (IoT = Internet of Things) položil jeden z hlavních základů pro propojená města. IoT si hledá cestu do všech oblastí života: studie společnosti Gartner předpokládá, že do roku 2020 bude inteligentně propojeno asi 230 milionů domácností po celém světě – což představuje zhruba 15 procent všech domácností. I zde se tedy nabízí obrovský tržní potenciál, který dosáhne do roku 2020 odhadovaný roční objem 250 miliard dolarů. Ve stejném roce bude po celém světě navzájem propojeno více než 20 miliard zařízení – detektory kouře, poplašné systémy, elektroměry, domácí spotřebiče a mnoho dalších. „Bosch si je vědom tohoto potenciálu už od samého počátku,“ uvedl Hartung. „Již dnes je více než polovina našich tříd elektronických výrobků vybavena možností připojení k internetu – a naším cílem je do roku 2020 dosáhnout 100 procent. A nejen to: pro každý z našich produktů chceme nabídnout doplňkové služby.“

Další hnací silou rychlého rozvoje chytrých měst je umělá inteligence (Al). Bosch má v úmyslu i nadále rozšiřovat svůj výzkum v této oblasti. V loňském roce společnost otevřela výzkumné středisko pro umělou inteligenci, které v současnosti zaměstnává asi 100 spolupracovníků v Renningenu v Německu, Palo Alto v Kalifornii a Bengaluru v Indii. Do roku 2021 hodlá Bosch investovat do rozšiřování tohoto střediska přibližně 300 milionů eur. Společnost předpokládá, že do deseti let si nebude možné představit bez umělé inteligence prakticky žádný produkt.

Pro lepší kvalitu ovzduší: Climo vytváří základ pro cílené akce

Kvalita ovzduší je jedním z největších problémů, kterým musí města čelit. Díky chytrým technologiím mohou města rychleji a cíleněji podnikat kroky k jeho zlepšení. To však závisí na přesných měřeních. Na CES 2018 Bosch představí nové řešení vyvinuté společně s firmou Intel – systém Climo k monitorování mikroklimatu. Climo měří a analyzuje 12 parametrů, které jsou důležité z hlediska kvality ovzduší, včetně oxidu uhličitého, oxidu dusíku, teploty a relativní vlhkosti. Zařízení má setinovou velikost konvenčních systémů – a jednu desetinu nákladů. Climo získalo ocenění za inovaci CES Honoree Innovation Award v kategorii „chytré město“.

Pro včasné varování: digitální monitorování řek

V mnoha regionech má změna klimatu za následek nepředvídatelné počasí. Vědci očekávají, že silné přívalové deště budou mít za následek častější záplavy. Dosud byly hladiny řek měřeny pouze pomocí mechanických prostředků. Mohlo tak trvat až několik hodin, než byla data k dispozici třetím stranám. To se ale nyní díky systému monitorování povodní změní. Ten v reálném čase monitoruje hladinu vody v řekách a jiných vodních útvarech v blízkosti měst a varuje před hrozbou povodní. Bosch v současné době testuje tento svůj systém v pilotním projektu na řece Neckar poblíž Ludwigsburgu v Německu. Ultrazvukové sondy a kamery zde sledují změny hladiny vody a rychlost průtoku a vypouštění. Tato data jsou odesílána ke zpracování do Bosch IoT Cloudu. Při překročení kritických prahových hodnot jsou ohroženým obcím, obyvatelům a podnikatelům s předstihem přes SMS odesílána varovná upozornění. Díky tomu mají dostatek času na to, aby přijali opatření proti povodním nebo škodám. O toto řešení již projevila zájem řada záplavových oblastí v Indii a Jižní Americe.

Pro více času: propojené parkování

Do roku 2050 dojde k navýšení městské dopravy zhruba o jednu třetinu. Bosch pracuje na mobilitě zítřka bez nehod, stresu a emisí. Na CES 2018 společnost prezentuje řadu řešení, která vedou k tomuto cíli. Městská doprava hraje roli ve zhruba polovině projektů chytrých měst, na kterých se Bosch podílí. Ústředním tématem je parkování. Američtí řidiči v současnosti stráví v dopravních zácpách více než 40 hodin ročně, což představuje vyplýtvání přibližně 160 miliard dolarů. Zhruba třetina z tohoto času připadá na samotné hledání místa k zaparkování. A tady může Bosch pomoci: díky svému komunitnímu parkování zjednodušuje hledání vhodného místa. Při projíždění automobily automaticky rozpoznávají a měří mezery mezi zaparkovanými vozidly a přenášejí data v reálném čase do digitální mapy. Tímto způsobem jsou řidiči naváděni přímo k volným místům. Bosch již testuje tuto službu v německých městech, včetně Stuttgartu. V letošním roce je bude následovat dalších 20 měst v USA, včetně Los Angeles, Miami a Bostonu.

Počátkem roku 2018 navíc společnosti Bosch a Daimler spustí novou službu automatizovaného parkování v parkovacích domech. Automobily v parkovacích garážích v muzeu Mercedes-Benz ve Stuttgartu bez pomoci řidiče najdou místo k zaparkování a sama se zaparkují. Díky tomu odpadá stres a dochází k efektivnějšímu využití parkovacích míst – na stejném prostoru může zaparkovat až o 20 procent více vozidel. Jedním z faktorů, díky kterému se automatizované parkování stává skutečností, je chytrá infrastruktura parkovacích garáží, která je propojená s palubním softwarem vozidla. Bosch nedávno získal za toto řešení pro parkování bez řidiče ocenění za technologické inovace Frost & Sullivan’s 2017 Technology Innovation Award.

Pro úsporu energie a nákladů: Bosch DC mikrosítě

Podle Mezinárodního panelu pro změnu klimatu (International Panel on Climate Change = IPCC), představují města zhruba 75 procent celosvětové spotřeby energie. Z toho čtyřicet procent lze připsat samotným budovám. A podle energetického výhledu BP Energy Outlook 2035 je odhadováno, že se celosvětová spotřeba energie do roku 2035 zvýší o 30 procent. Bosch nabízí mnoho chytrých řešení pro správu hospodaření s energií, která mohou snížit její spotřebu. Jedním z nich jsou DC (Direct current = stejnosměrný proud) mikrosítě Bosch, které mohou být využity k napájení velkých budov nebo komplexů. Vzhledem k tomu, že jsou mikrosítě obecně napájeny z obnovitelných zdrojů, jsou obzvláště šetrné k životnímu prostředí. DC mikrosítě spotřebují až o 10 procent méně energie, než konvenční elektrárny. Další velkou výhodou je jejich soběstačnost, která z nich dělá spolehlivý zdroj energie v případě výpadku hlavní sítě z povětrnostních nebo bezpečnostních důvodů.

Bosch na CES 2018:

 • TISKOVÁ KONFERENCE: Pondělí, 8. ledna 2018, 8:00–8:45 místního času, Mandalay Bay Hotel, South Convention Center, 2. podlaží; Mandalay Bay Ballrooms B,C&D

 • STÁNEK: Úterý až pátek, 9. až 12. ledna 2018, Central Hall, stánek č. #14028

 • SLEDUJTE to nejdůležitější od firmy Bosch na CES 2018 na Twitteru: #BoschCES

 • EXPERTI BOSCH NA PANELOVÝCH DISKUSÍCH:
  • Úterý, 9. ledna 2018, 13:30–15:15 místního času:
   Konference „Connect2Car: Next-Gen Automobility“ za účasti Kaye Steppera, víceprezidenta Bosch Severní Amerika, vedoucího podpory řízení a automatizovaného řízení, Las Vegas Convention Center, North Hall, N256
  • Středa, 10. ledna 2018, 13:45–14:30 místního času:
   Konference „Connected Vehicles in Connected Ecosystems“ za účasti Mikea Mansuettiho, presidenta Bosch Severní Amerika, Smart Cities Conference, Westgate
  • Čtvrtek, 11. ledna 2018, 11:30–12:30 místního času:
   Konference „The Future of Robots at Work and Home“ za účasti Phila Roana, Senior Engineer Robotics, BSH Hausgeräte GmbH, Las Vegas Convention Center, North Hall, N258

Kontakt pro novináře:

Melita Delic - Tel.: +49 711 811-48617, Agnes Grill - Tel.: +49 711 811-38140,

Trix Böhne - Tel.: +49 30 32788-561, Annett Fischer - Tel.: +49 711 811-6286,

Briela Jahn - Tel.: +49 711 811-6285

Bosch Group je předním mezinárodním dodavatelem technologií a služeb. Společnost celosvětově zaměstnává zhruba 429 000 zaměstnanců (stav k 31. 12. 2023). Společnost dosáhla v roce 2023 obratu ve výši 91,6 miliardy eur. Činnost Bosch Group se dělí do čtyř obchodních oblastí: Mobility, Průmyslová technika, Spotřební zboží a Energetika a technika budov. Jako přední společnost v oblasti Internetu věcí, Bosch nabízí inovativní řešení pro chytré domácnosti, chytrá města, propojenou mobilitu a propojený průmysl. Využívá svých znalostí senzorových technologií, softwaru a služeb, také svůj vlastní IoT cloud k tomu, aby zákazníkům nabídnul propojená řešení napříč oblastmi – a to z jediného zdroje. Strategickým cílem skupiny Bosch je usnadnit propojený život pomocí produktů a řešení, které buď obsahují umělou inteligenci (AI), nebo byly vyvinuty či vyrobeny s její pomocí. Společnost Bosch zlepšuje kvalitu života na celém světě pomocí inovativních výrobků a služeb, které vzbuzují nadšení. Stručně řečeno, Bosch vytváří technologie, které jsou "Stvořeny pro život". Skupinu Bosch tvoří společnost Robert Bosch GmbH a zhruba 470 dceřiných a regionálních společností ve více než 60 zemích. Včetně prodejních a servisních partnerů pokrývá celosvětová výrobní, inženýrská a prodejní síť Bosch téměř všechny země světa. Základem budoucího růstu společnosti je její inovační síla. Ve 136 pobočkách po celém světě zaměstnává Bosch přibližně 90 000 pracovníků ve výzkumu a vývoji, z toho zhruba 48 000 softwarových inženýrů.

Společnost byla v roce 1886 založena Robertem Boschem (1861–1942) ve Stuttgartu jako „dílna pro jemnou mechaniku a elektrotechniku“. Obchodně-právní struktura společnosti Robert Bosch GmbH zajišťuje podnikatelskou samostatnost Bosch Group. To umožňuje společnosti dlouhodobě plánovat a investovat do důležitých podnikatelských záměrů pro zabezpečení budoucnosti. 94 procent majetkových podílů Robert Bosch GmbH patří veřejně prospěšné společnosti Robert Bosch Stiftung GmbH / Nadaci Roberta Bosche. Většinová hlasovací práva má však společnost Robert Bosch Industrietreuhand KG, která má zároveň také právo vykonávat funkci společníků. Ostatní podíly a hlasovací práva má rodina Boschových a Robert Bosch GmbH.

Více informací na www.bosch.com, www.bosch.cz, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.cz, twitter.com/BoschPress.