Právní informace

Pro uživatele tiskového fóra Bosch

© Copyright

Všechna práva vyhrazena. Text, obrázky, grafika, zvuk, animace a videa, stejně jako jejich uspořádání na webových stránkách společnosti Bosch jsou chráněny autorskými právy a dalšími komerčními ochrannými zákony. Je zakázáno obsah těchto webových stránek kopírovat, šířit, měnit či umožňovat přístup k nim jakékoli třetí osobě za účelem komerčního využití. Webové stránky Bosch navíc obsahují obrázky, na které se vztahují autorská práva třetích stran.

Informace o ochranných známkách

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny ochranné známky na webových stránkách Bosch chráněny známkovým právem. To se týká především značek, jmenovek, firemních log a znaků Bosch. Značky a prvky vzorů použité na našich stránkách jsou duševním vlastnictvím společnosti Robert Bosch GmbH.

Informace o zárukách

Tyto webové stránky byly sestaveny s nejvyšší péčí. Nicméně není možné zaručit přesnost a správnost uvedených informací. Jakákoli odpovědnost za škody vzniklé přímo nebo nepřímo používáním těchto webových stránek je vyloučena, pokud není způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí ze strany společnosti Bosch.

Informace o povolení

Duševní vlastnictví obsažené na webových stránkách Bosch, jako jsou patenty, značky a autorská práva, je chráněno. Tato webová stránka nedává žádné povolení k užívání duševního vlastnictví společností skupiny Bosch Group (Bosch), ani žádných třetích stran.

Řešení sporů online (ODR)

Informace týkající se řešení sporů online (ODR): Evropská komise nabízí platformu pro řešení sporů online. Tato platforma má usnadnit mimosoudní řešení sporů souvisejících se smluvními povinnostmi vzniklými ze smluv o prodeji zboží a služeb online.

Tuto platformu naleznete na http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Neúčastníme se řízení mimosoudních řešení sporů před spotřebitelskými arbitrážními orgány.