Infografika #Udržitelnost

Pilíře dosažení CO₂ neutrality u společosti Bosch

Média ID #1856549

Pilíře dosažení CO₂ neutrality u společosti Bosch

Použití pro mediální účely je bez poplatků s odkazem na zdroj „Obrázek: Bosch“